Home

Pinseaften helligdag

Oversikt over merkedager i Norge i 2020. Merkedager i listen kan bli endret på grunn av koronakrisen. Alltid sjekk lokale endringer og detaljer Pinse er en kristen høytid 49 dager etter at Jesus Kristus, ifølge Det nye testamente i Bibelen, stod opp fra de døde på påskedagen.På denne dagen viste Den hellige ånd seg for apostlene i form av ildtunger fra himmelen.Dagen er til minne om at Den hellige ånd kom til apostlene. Dagen regnes av protestantiske kristne som fødselsdagen til den kristne kirken, mens katolsk kristendom. For arbeid mellom kl. 00:00 og 24:00 på helligdager (med unntak av søndager) og mellom kl. 12:00 og 24:00 på pinse-, jul- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag. I private virksomheter kan tariffavtalen ha bestemmelser om annen kompensasjon enn 133 1/3 prosent per arbeidet time og annet starttidspunkt enn kl. 12:00 for ubekvemstillegg på pinseaften - for eksempel kl. 15:00 Påske, jul og helligdager De ansatte har i utgangspunktet krav på fri på søndager og helligdager, såkalte røde dager. Det er lov å jobbe disse dagene når arbeidets art gjør det nødvendig Komplett oversikt for når ølsalget stenger fredag, lørdag, helligdager, i julen, i påsken og i pinsen. Tider for ølsalg bestemmes av hver enkelt kommune

På helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. På jul-, påske- og pinseaften skal de stenge kl. 16. Dette gjelder ikke for. 1. utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm: 2 Norsk kalender 2020 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år

Hellig- og merkedager i Norge i 2020 - Time and Dat

Helligdager i Norge er fastsatt ved lov om helligdager og helligdagsfred og inkluderer alle søndager som helligdager.Tradisjonelt markeres de kristne dagene ved å feire gudstjeneste.Dette er dager for hvile, og de fleste arbeidstakere har fri, og butikker er stengt De såkalte bevegelige helligdagene/røde dagene i 2019 er: - 1. nyttårsdag - 1. januar (tirsdag) - Skjærtorsdag - 18. april - Langfredag - 19. apri

Ølsalg dagen før helligdager. Salg av alkoholholdig drikke opptil 4,7 prosent, kan som hovedregel skje mellom 08 og 18 på hverdager. På dager før søn- og helligdager skal salget som hovedregel opphøre klokken 15 Helligdag er en dag reservert for gudstjenstlige handlinger. Følgende dager er helligdager i Norge: vanlige søndager nyttårsdag (1. januar) skjærtorsdag langfredag første og andre påskedag Kristi himmelfartsdag første og andre pinsedag første og andre juledag Dette følger av lov om helligdager og helligdagsfred av 24. februar 1995 § 2 Her får du oversikt over alle helligdager og hvordan arbeidstid og lønn reguleres på helligdager/ røde dager, 1. mai og 17. mai

Regnes pinseaften som helligdag og vil han derfor ha krav helligdagstillegg? Ser det ikke er merket som røddag, men min mor sier at i helsevesenet så får de likevel helligdagstillegg etter kl 12 på julaften, påskeaften og pinseaften Hellig- og høytidsdager som kommer på ulike tidspunkter fra år til år og/eller som noen år faller på hverdager og andre ganger på søndag, kalles bevegelige helligdager. I Norge er disse dagene bevegelige helligdager: 1. nyttårsdag, 1. og 2. juledag, helligdagene i påsken og pinsen, Kristi himmelfartsdag, 1. mai og 17. mai

Oversikt over norske helligdager 2020 & 2021. På helligdager er de fleste butikker og offentlige kontorer og noen attraksjoner stengt (spes. jul, påske) Lovens formål er å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager. På helligdag fra klokken 00 til klokken 24, samt påske-, pinse- og julaften etter klokken 16, skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm Her er det slik at pinseaften først blir rød etter klokka 15.00. Men er du omfattet av tariffavtalen mellom Fagforbundet og KS, skal du imidlertid ha rød betaling fra klokka 12 til 24. 1. pinsedag, 2. pinsedag er røde dager - du skal altså ha 1 1/3 lønn i tillegg per time begge disse dagene. 1

Etter arbeidsmiljøloven skal det ved jul-, påske- og pinseaften være arbeidsfri fra klokken 15.00 til klokken 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid [ 3 minutter siden, AnonymBruker skrev: Ja absolutt! Det beste du kan gjøre for håret ditt er å vaske det mindre. Selv vasker jeg håret maks 2 ganger i uken. Nå har jeg krøller, samt hår ned til buksekanten, så jeg kan virkelig ikke vaske det oftere selv om jeg kanskje skulle ønsket det. Det er lit.. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 15.00 til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan også inngå en skriftlig avtale om arbeid på søndager og helgedager utover de nevnte dagene, men da mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er å anse som en helge- eller høytidsdag Jobber du ordinær vakt på en helligdag, eller påskefaten, har du krav på 133,3 prosent i tillegg. Noen tariffavtaler kan ha andre bestemmelser om dette. Har du en ordinær timelønn på 205 kroner timen, vil du på en rød dag få utbetalt 477 kroner i timelønn Det følger av arbeidsmiljøloven at det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00, siden det er dagen før en helligdag. Hvilke dager som regnes som helligdag er definert i L ov om helligdager og helligdagsfred § 2.. Dersom man skal arbeide etter kl. 18.00, skal vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt - det vil si at «arbeidets art gjør det nødvendig» å arbeide

Pinse - Wikipedi

- Helligdagene i mai kan gjøre det utfordrende å planlegge innkjøpene, sier marketingsjef Jacob Rolland. Og det er særlig én helt spesiell dag som gir kundene en ubehagelig overraskelse. - Pinseaften stenger mange butikker kl 16 Du må nok derfor godta at du må jobbe dagtid i stedet på Pinseaften ettersom butikken skal stenge kl 16000. Ekstra betaling for helligdager er ikke lovregulert. Skal du har krav på ekstra betalt for å jobbe på slike dager må det være avtaleregulert i en avtale på arbeidsplassen Pinsen 2020 lå i uke 22. Første pinsedag: 31. mai. Andre pinsedag: 1. juni

Du skal ha ekstra tillegg for å jobbe på røde dager - Delt

 1. Svar: Pinseaften er ikke helligdag, men etter kl 16.00 gjelder Lov om helligdagsfred § 3: «På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.». Så lenge det ikke skapes «utilbørlig larm» er det ikke noe i veien for å ha forestilling innendørs, verken før eller etter kl. 16.00
 2. Helligdagene 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. pinsedag, 1. og 2. juledag; Høytidsdagene 1. mai og 17. mai; Helligdager og høytidsdager omtales ofte som røde dager. Hvis du har jobbet på en søn- eller helgedag, har du etter loven rett til fri den påfølgende søn-/helgedag
 3. Husk for øvrig at det i utgangspunktet ikke er tillatt med arbeid på søn- og helligdag. For at det skal være lovlig må «arbeidets art gjøre det nødvendig» og det må inngås avtale med tillitsvalgte om dette. (Arbeidsmiljølovens § 10.10 om søndagsarbeid har tilsvarende betydning for påskeaften og pinseaften.
 4. Dette innebærer at dagen før ovennevnte helligdager, om de ikke faller på en helligdag eller på jul-, påske- eller pinseaften, kan faste utsalgssteder holde åpent til kl 24.00. Det er imidlertid i lov om helligdager § 5 annet ledd gjort en rekke unntak fra forbudet om at faste utsalgssteder skal holde stengt. Disse unntakene er som følger
 5. Norsk kalender 2022 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år
 6. utter, påskeaften og pinseaften, ringes det i ca. 5
Drammens Tidende - Møtte stengte butikkdører

Video: Påske, jul og helligdager - Virk

Når stenger ølsalget? Fredag, lørdag og helligdager

 1. Skiftarbeidere (og deltidsarbeidere) som mister skift foran bevegelige helligdager og 1. og 17. mai på grunn av arbeidstidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven, skal ha godtgjøring for disse skift som for en helligdag. Hvis det tapes en del av skiftet på disse dager, skal godtgjøringen være forholdsvis etter den tid de taper, jf. VO-delens.
 2. Pinseaften (lørdag) er rød dag etter kl 12, 1. pinsedag er søndag, men gir ikke 133%? Av Anonym bruker , Juni 10, 2011 i Anonymforum - Skravle Anbefalte innleg
 3. Det tidligere problemet med dans på hoteller og restauranter på helligdager fant sin løsning gjennom Lov om Helligdagsfreden av 24/2-1995. Som helligdag regnes: a) vanlige søndager. b) nyttårsdag (1. januar) c) skjærtorsdag og på påskeaften, pinseaften og julaften etter kl. 16.00
 4. For de andre helligdagene reguleres arbeidstakers rett til lønn av tariffavtale eller arbeidsavtale. LES OGSÅ: Sjekk hvor mye du får i pensjon. Om undersøkelsen: Arbeidstakerundersøkelsen er gjennomført for Sticos av Norfakta i tidsrommet uke 16-17 2013, blant et landsrepresentativt utvalg på 1015 personer

Pinseaften - ølsalg til kl 1500* Andre pinsedag - ikke ølsalg * I Bergen kommune er det ikke ølsalg på julaften. I noen kommuner er ølsalget åpent til kl 1600. Forbehold om feil. Opplysningsside for når ølsalget stenger på helligdager og andre dager som ikke er ordinære I arbeidsmiljøloven heter det at det skal være arbeidsfri fra kl. 15 på jul-, påske- og pinseaften. Arbeid etter klokken 15 denne lørdagen er å se på som søndagsarbeid. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at åpningstiden i butikker reguleres av lov om helligdagsfred og her er det andre regler enn i arbeidsmiljøloven Etter arbeidsmiljøloven § 10-10 (1) kommer det frem at «Det skal være arbeidsfri fra kl. 1800 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 1500 til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid Arbeidstiden avsluttes kl. 18.00 dagen før en søndag eller helligdag. (AML § 10-10 nr.1) Unntaket er dagen før 1. og 17. mai, da varer arbeidstiden til 22.00. (Lov om 1. og 17. mai§ 2.) Jul-, påske-og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 1500 til kl. 2200 dagen før neste virkedag

«På helligdager fra klokken 00 til 24, og i påske-, pinse- og julaften etter klokken 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm», heter det i loven -Helligdagstillegget er på alle røde helligdager , på påske-,pinse-jul- og nyttårsaften + for arbeid mellom kl.12.00. og kl. 24.00. på onsdag før skjærtorsdag. Helligdagstillegget er på 133 % av timelønna. (1 1/3 time) Enkelte kommuner kan ha lokale avtaler som er høyere enn dette, men ikke dårligere

Lov om helligdager og helligdagsfred - Lovdat

Norsk Kalender 2020 - med helligdage

Selv om det er en søndag eller helligdag. Det er dog de færreste av oss som går i gudstjeneste på søndager. En europeisk undersøkelse, European Social Survey (2009) viste at kun 2 prosent av den norske befolkningen går i søndagsgudstjenestene i Den norske kirke. Men helligdagsfreden skal likevel holdes hellig Åpningstider for butikker i pinsen. Grille i pinsen? Her finner du åpningstidene til REMA 1000 butikker i pinsen, slik at du kan handle det du trenger

Helligdager i Norge - Wikipedi

Skift etter kl. 14.00 dager før søn- og helligdag kr 40,41 kr Fra 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kr 57,93 kr 7.3.2 1. skift: inntil lørdag kl.14.00 Intet Intet 2. skift kr 19,49 kr 3. skift kr 29,01 kr Skift etter kl. 14.00 dager før søn- og helligdag kr 41,58 k Søndager og helligdager - ikke ølsalg; Onsdag før skjærtorsdag kl 09:00 - 18:00; Påskeaften kl 09:00 - 18:00; Dagen før 1. mai - ordinære salgstider; 1. mai - ikke ølsalg; Dagen før 17. mai - ordinære salgstider; 17. mai - ikke ølsalg; Dagen før Kristi Himmelfartsdag kl 09:00 - 20:00; Pinseaften kl 09:00 - 18:00; Julaften kl 09:00. En F1 dag som faller på en helligdag skal erstattes med en ekstra fridag ELLER en ordinær dagslønn om fridag ikke kan gis , iflg Hovedtariffavtalen mellom NSF og KS. (§5.6.) Dersom fridag som er en erstatning for arbeid på søndag(ukentlig fridag jf. arbeidsmiljøloven § 10.8.) faller på en helge eller høytidsdag, skal det gis 1 ekstra fridag innen 1 mnd. Kan ikke slik fridag gis,skal. Jul-, påske- og pinseaften regnes arbeid fra kl. 15.00 dagen før helgedagen til kl. 22.00 dagen før neste virkedag som søn- og helgedagsarbeid. Som helgedager regnes 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag samt 1. og 2. pinsedag Her er alle fridagene våren 2019 Se oversikten over alle helligdagene og offentlige høytidsdagene i mai og juni - og hva du har krav på i lønn hvis du må jobbe. Undersøkelse: Vi tar med jobben på ferie Mer enn halvparten av alle nordmenn sjekker jobbmail på ferie, og mange av oss sjekker mailen daglig

Lønn på røde dager? - Infotjeneste

kl. 8.00-20.00, dag før helligdag. Pinseaften* kl. 8.00-16.00, dag før helligdag. Julaften* kl. 8.00-16.00, dag før helligdag. Nyttårsaften kl. 8.00-18.00, dag før helligdag *) I følge lov om helligdager og helligdagsfred § 5 er det ikke tillat å holde åpent lenger enn til kl. 16.00, derfor må også ølsalget avsluttes da Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen, men vil bruke den til å forbedre nettsidene. Har du spørsmål, eller vil melde fra om noe annet enn nettsidene, kan du benytte vårt kontaktskjema.Vi ber om at du ikke deler person- eller helseopplysninger Pinseaften: Hvalerfergen (Hollungen) I Moss og Nedre Glomma, kjører lokalbussene søndagsruter, alle øvrige avganger i Østfold er innstilt. Lørdagsruter med siste avgang ca kl 14:00-16:00. Flex kjører lørdagsruter med siste avgang kl 1500. Se eget oppsett for Nedre Glomma og Moss, nedenfor

Alkoholsalg dagen før fri- og helligdager Ølakademiet A

 1. Hvorfor stengte butikkene kl. 16 på lørdag, pinseaften? Jo, det er pga. helligdagsfredloven § 5, som likestiller julaften, påskeaften og pinseaften:. På helligdager skal faste utsalgssteder.
 2. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 1500 til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrommene regnes som søndag, og dermed helgedagsarbeid. Hvis ikke 1. eller 17. mai, regulert i egen lov, faller på en søndag eller helligdag, skal arbeid kvelden før disse dagene ikke regnes som søndags- eller helligdagsarbeid før etter klokken 22.00
 3. søn- og helligdager inntil kl 22.00 siste søn- og helligdag betales kr.42.40 pr. arbeidet time. Fra kl 14.00 på jul, nyttårs, påske og pinseaften til siste helligdag kl 22.00 betales kr.60.80 pr. arbeidet time. § 19 Godtgjørelse for ubekvem ordinær arbeidstid 1. I bedrifter der partene lokalt i forhandlinge
 4. Det er flere høytids- og helligdager i mai og juni, og da kan åpningstidene variere fra butikk til butikk. På pinseaften stenger de fleste butikkene kl. 16.00 (ølsaget avsluttes kl.15.00). Det er likevel en del søndagsåpne butikker og butikker ved turiststeder som har lengre åpningstid denne lørdagen, og som i tillegg holder åpent på 1. og 2. pinsedag
 5. Eksempel: Pinseaften hadde vi svær grillfest her på en diger, hjemmelaget grill som vi sveivet på selv.; Bueskytterne hadde en lang og kjølig konkurransedag pinseaften. Bueskytterne hadde en lang og svært kjølig dag pinseaften, da de stilte til utendørs dyst i norsk yngre juniorrunde, som omfatter skyting over distansene 50, 40, 30 og 20 m med 36 piler på hver
 6. Les også: Så få helligdager har vi i Norge (+) - Det er kirkens fødselsdag, ti dager etter at Jesu himmelfartsdag, når Den hellige ånd kom over Jesu tilhengere, sier Endsjø. Men lenge var.

helligdag - Store norske leksiko

Pinseaften er rød etter Kl 12. Vi har da 133% overtid etter det. Jeg jobber i helsevesenet.påskeaften hadde vi rød dag hele dagen , det er fordi det er inneklemt helligdag. Men hvordan det er i butikk og om det er det samme vet jeg ikke.. Endret Juni 5, 2014 av *Smiley Pinseaften: Lørdagsruter 1. og 2. pinsedag: Søndagsruter TIMEkspressen Linje 9 Oslo-Askim-Mysen Alle avganger på høytidsdager og helligdager i mai er innstilt. Flybussekspressen F11 1.mai: Søndagsruter 17.mai og 25. mai: Lørdagsruter Pinseaften: Lørdagsruter 1. og 2. pinsedag: Søndagsrute

Røde dager: Hvordan reguleres arbeidstid og løn

Får man helligdagstillegg på pinseaften? - Forbruker, jus

 1. Pinse, helligdager og lønn 1 5597 Pence321. 27 12. 30. april 2012. Gir pinseaften, 1. pinsedag og 2. pinsedag helligdagstillegg når man jobber som pleieassistent i det offentlige? Evt. hvor mye er tillegget på? Får man (grunnlønn+ettermiddagstillegg)x2 eller bare.
 2. Pinseaften er ikke en helligdag, men er dagen før første pinsedag. kirke ble adskilt, står fremdeles de kristne helligdagene sterkt, og gjenspeiler seg blant annet i loven om arbeidstid og åpningstider ; nelig arbeidstid mener man den «normale» arbeidstiden
 3. Pinseaften helligdag. Pinseaften butikk åpningstider. Pinseaften ølsalg. Pinseaften 2019 åpningstider. Pinseaften butikker. Pinseaften vinmonopolet. Pinseaften alkoholsalg. Pinseaften tillegg. Pinseaften lønn. Pinseaften 30. mai - utekonsert på Skudenes Camping at photograph

Bevegelige helligdager FriFagbevegelse

Helligdager i Norge 2020 og 2021 - Osl

Finn alt du trenger å vite om tariff, med forklaring på de mange begrepene, viktige datoer og løpende oppdateringer om våre tariffavtaler Som hovedregel kjører lokalbussene på Agder søndagsruter på de røde helligdagene og lørdagsrute på pinseaften. 17. mai varierer det om bussene kjører lørdagsrute, søndagsrute eller etter egen ruteplan. Merk at forhold rundt coronapandemien kan medvirke til endringer i rutetilbudet for offentlige fridager Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 1500 til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid. (2) Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig DEBATT: På helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm (Lov om helligdager og helligdagsfred §3). Festfyrverkeri på moloen. Ikke engang etter barns leggetid pinseaften skal innbyggerne på Filtvet slippe unna dunder og brak fra et vanvittig festfyrverkeri på moloen ved. Åpningstider pinseaften 2020. Sjekk avvik i MENYs åpningstider og for hjemlevering fra nettbutikken. I pinsen er det avvikende åpningstider og mange av MENY-butikkenes åpningstider varierer ÅPNINGSTIDER Å-BUA (kiosken) PINSEHELGA Pinseaften 16.00-21.00 1. pinsedag 12.00-21.00 2. pinsedag 12.00-21.00 Noen butikker og virksomheter har avvikende åpningstider

Naboer og helligdagsfred Huseiern

Finn nærmeste butikk, åpningstider og søndagsåpne butikker. Vi har over 90 butikker åpne på søndager På helligdager og offentlig høytidsdager gjelder samme regler som for søndager. Helligdager og offentlige høytidsdager er 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 1. pinsedag, 1. mai og 17. mai. Julaften, påskeaften og pinseaften er ikke helligdager På helligdager og offentlig høytidsdager gjelder samme regler som for søndager. Helligdager og offentlige høytidsdager er 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 1. og 2. pinsedag, 1. mai og 17. mai. Julaften, påskeaften og pinseaften er ikke helligdager Våren er smukk på mange vis. Både temperaturen og sevja stiger, og takket være de bevegelige helligdagene som faller på hverdager, får mange av oss ekstra tid til å nyte årstida. Det starter med skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag, og følges av Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Og innimellom der har vi både 1. og 17. mai, men det er en egen historie Pinseaften er ikke en helligdag, men er dagen før første pinsedag. Butikker og ølsalg stenger likevel tidligere enn vanlig de fleste steder

Dette har du krav på om du må jobbe 1

 1. Example: Pinseaften hadde vi svær grillfest her på en diger, hjemmelaget grill som vi sveivet på selv.; Bueskytterne hadde en lang og kjølig konkurransedag pinseaften. Bueskytterne hadde en lang og svært kjølig dag pinseaften, da de stilte til utendørs dyst i norsk yngre juniorrunde, som omfatter skyting over distansene 50, 40, 30 og 20 m med 36 piler på hver
 2. 18.00, unntatt jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften, hvor arbeidet skal slutte senest kl. 15.00. 3-skiftarbeid kan de 5 første virkedager i uken legges mellom kl. 00.00 og kl. 24.00, og på lørdag og dag før helligdag mellom kl. 06.00 og kl. 18.00, unntatt jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften, hvor arbeidet skal slutte senest kl. 15.00
 3. Pinseaften: Alle ordinære tilbud kjøres på vanlig måte pinseaften. 1. og 2. pinsedag: Alle avganger er innstilt. Øvrige bussruter ser du her. Åpningstider kundesenteret. 1. mai og 30. mai kl 13-20. 17. mai og pinseaften kl 08-15. 1. og 2. pinsedag kl 13-20 . Vi ønsker alle våre passasjerer fine helligdager
 4. Lørdag 11. juni: Pinseaften - ølsalg til 1500 Mandag 13. juni: Andre pinsedag - ikke ølsalg og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager
Ja, polet ER stengt lørdag - Dagbladet

HK i Norges 35. ordinære landsmøte. 8.-12. januar 2021 avholder HK i Norge sitt 35. ordinære landsmøte på hhv. Oslo Kongressenter Folkets Hus, Thon Hotel Arena i Lillestrøm og Quality River Station Hotel i Drammen Avvikende åpningstider. I 2020 har gjenvinningsstasjonene lørdagsåpent kl. 09.00-14.00 følgende dager: Kretsløpsparken, Hamar. Alle lørdager unntatt påske- og pinseaften Åpningstider ølsalg 2020. Husk at det finnes lokale bestemmelser som mange steder gir andre salgstider (dvs gir mindre/kortere salgsdager for øl i butikk). Si gjerne fra i kommentarfeltet dersom Dere finner feil i oversikten. Og husk-drikk med måte! Vanlig stengetid er Arbeidsmiljøloven påskeaften. Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote.Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4 Påskeaften

Er det lov å klippe plen på helligdag?: Flere vil avvikle

Arbeidstid ved jul-, påske- og pinseaften - Compendia2

Røde dager på kalenderen betyr søndag eller helligdag/høytidsdag. Jobber du turnus og må arbeide på røde dager, 17. mai, pinseaften, 1. og 2. pinsedag.. annen pinsedag (første mandag etter første På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt Utsalgssteder som nevnt i annet ledd nr. 1 og 2, Vinmonopolet stenger fire dager før 17. mai Fra fredag 13. klokka 18.00 er det langlåst. Men her er smutthullene hos naboen. POL-STRESS: Når klokka nærmer seg 18 fredag 13. mai, må du kjappe. stengt på 1. og 17. mai, julaften, påskeaften, pinseaften, nyttårsaften og alle helligdager ; Med hensyn til smittevern har vi vakthold i porten, og kun to kunder kan være inne på rampa av gangen. Dette gjør vi fordi det er trangt mellom bilen og containeren. Tiltaket kan føre til noe mer kø

Ruteendring helligdager i mai. Nedenfor finner du en oversikt over hvordan bussene på Agder kjører på helligdager i mai. Merk at våre kundesentre er stengt på alle bevegelige helligdager Åpningstidene kan variere fra butikk til butikk. Se åpningstidene for din lokale MENY-butikk her. Fravikende åpningstider i pinsen: Pinseaften 30. mai: Butikkene stenger 16.00 1 Informasjon om hvordan hurtig- og kombibåtene kjører i Ryfylke på helligdager og i ferier. Søk. Søk. Pinseaften. Lørdagsruter. 1. og 2. pinsedag. Søndagsruter. Julaften 2020. Fredagsruter til og med kl. 14.00. Alle avganger til og med kl. 14.00 fra Stavanger kjører tur/retur Vær oppmerksom på at lov om helligdager blant annet sier: De fleste salgssteder må stenge kl. 16.00 på påskeaften, pinseaften og julaften. Utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14.00 og kl. 20.00, men ikke selge øl. jfr. Lov om helligdager og helligdagsfred Det er loven om helligdager og helligdagsfred, vedtatt 24. februar 1995, som i dag regulerer adgangen til butikkåpent på søndager og helligdager. Ifølge loven skal butikker holde stengt på søndager og helligdager, og etter klokken 16 på jul-, påske- og pinseaften. Unntakene er

Vinmonopolet: Nå stenger de dørene - DinSide

Helligdagstillegg på pinseaften - Karriere, arbeidsliv og

Pinseaften; Start på arbeidsdagen kl. 10.00. I den utstrekning arbeidsforholdene tillater det, har ansatte i Staten anledning til å begynne arbeidsdagen kl.10.00 mellom jul og nyttår. Dette betyr ikke at alle har rett til 2 timers reduksjon av arbeidstiden, men det gis mulighet til å komme noe senere på jobb i dette tidsrommet Lov om helligdager og helligdagsfred § 5. Hovedregelen er at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, skal holde stengt på helligdager (1. og 17. mai er ikke helligdager). På jul-, påske- og pinseaften skal de stenge kl. 16, dvs. at det ikke er anledning til å selge noen varer etter det tidspunktet stengt på julaften, påskeaften, pinseaften, nyttårsaften og helligdager ; Ekstra og endrede åpningstider blir publisert. Sortert avfall/restavfall kr.125,- pr levering. For næringsdrivende /bedrifter gjelder egne regler. Forbehold om endringer. Kun betaling med kort ved levering. Telefon i åpningstiden. 95 13 78 73. Besøksadress Den forteller at det er frie tider mandager-lørdager, men stengt på søndager og helligdager. Stengt gjelder også for 1. og 17. mai (lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager). Åpningstidene pinseaften er tidsbegrenset. Åpningstider. 1. mai - søndag 1. mai - stengt; Kristi himmelfartsdag - torsdag 5. mai - steng LO Stat, Unio og YS Stat 1 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 for LO Stat, Unio og YS Stat - med departementets kommentarer med endringer pr. 1. mai 2019 og lønnsplanhefte 54

Arbeid og lønn på helligdager - ledernett

tilkalt på en helligdag. Én prosent stryker på bakgrunnssjekken Mange som jobber på Oslo lufthavn har midler-tidig adgangskort. 8. 2 - 2018 KOMMENTAR Vi er udiskutabelt det største pilotforbundet i Skandinavia og er veldig godt fornøyd med å ha blitt en del av Parat-familien Når Stenger ølsalget Pinseaften Artikler Sn- og helligdager, 1. Forskriftens mai er salg 1. Drikk gruppe. ølsalget Pinsen 2018 bilde. bilde 6. Butikker og lsalg stenger tidligere likevel vanlig. ølsalg Pinseaften Bergen bilde. bilde 7. Se mer informasjon her: helligdaglsalget

 • Rainbow six siege new operators 2018 release date.
 • Batman krefter.
 • Relativt avvik.
 • Zahnarzt pforzheim zerrennerstr.
 • Drink bringebær.
 • Kjøkkenfag.
 • Angelman syndrom bilder.
 • Zeno org literatur.
 • Funksjonsnedsettelse og funksjonshemming.
 • Hå gamle prestegård historie.
 • The steam engine is invented.
 • Giardien behandlung hund.
 • Amc schüssel mit deckel ebay.
 • Via rail.
 • Boktyven 2013.
 • Foldevegger.
 • Skigebiet st corona am wechsel anfahrt.
 • Jumanji dvd 2017.
 • Faz zeitung online.
 • Drift av sau.
 • 7 trinns dsg girkasse.
 • Giulia sarkozy anastasia sarközy de nagy bocsa.
 • Leihwagen mönchengladbach transporter.
 • Tetti våtromsplater monteringsanvisning.
 • Bluegrass titel.
 • 100hz tv vs 200hz.
 • Tvungen kryssord.
 • Freaks and geeks netflix.
 • Provisionsfreie wohnung bautzen.
 • Sommerjobb posten 2017.
 • Dingo forsvaret.
 • Kjøpe steroider i norge.
 • Tanzpartner ostschweiz.
 • Gsv moers 1 mannschaft.
 • Fondation beyeler.
 • Morsomme nummer å tulleringe.
 • Anavar effekt.
 • King arthur legend of the sword anmeldelse.
 • Ed sanders.
 • Samboer rettigheter ved død.
 • Comic bilder lustig.