Home

Ordfører i lund kommune

Studiebesøk fra Lund kommune - Evje og Hornnes kommuneEØS-avtalen sikrer arbeidsplasser i industrien

Ordfører - LUND KOMMUNE

Forside - LUND KOMMUNE

Som ordfører i Lund kommune vil jeg uttrykke stor sympati for den situasjonen som dere alle har kommet i pga koronavirusutbruddet. Jeg ønsker en tilbakemelding fra lag og foreninger innen kultur, idrett og frivillighet om hvordan krisen påvirker deres arbeid og aktiviteter, nå og fremover, og hva dette betyr for foreningens økonomi Ordfører. Ordfører i Lund kommune er Hogne Skjerpe (H) Ordføreren er kommunens fremste representant og ivaretar de gjøremål som følger vervet gjennom lover, forskrifter og reglement. Det er ordføreren som tar seg av større representasjonsoppgaver, og gir informasjon til media om viktige saker og vedtak

Lunds nye ordfører lover slutt på - Stavanger Aftenbla

 1. Koordinater Lund er en kommune i Rogaland med i overkant av 3 100 innbyggere. Kommunen ble opprettet i 1837 og ble i 1965 slått sammen med Heskestad kommune. Kommunesenteret er Moi.. Kommunen ligger sør i Rogaland, midtveis mellom Kristiansand og Stavanger, og grenser til Sirdal, Flekkefjord, Sokndal og Eigersund.Lund er kjent som en industrikommune hvor det foregår produksjon av alt fra.
 2. Ordfører Anne Hagenborg, Søndre Land kommune . Send epost til ordføreren. Varaordfører er Mona Tønnesland Tholin (SP) Ordføreren er Søndre Land kommunes fremste folkevalgte representant, kommunens ansikt utad og ivaretar alle større representasjonsoppgaver. Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer
 3. første uke som ordfører og trives foreløpig godt i stolen. Her er litt fun-facts om den nye ordføreren i Lurøy: 64 modell; Ca 178 høy (ikke mørk) Skostørrelse 46, med fortrinnsvis samme farge på klompene ; Har kjæreste ; Har 4 barn (2+2) og er blitt morfar og farfar til 7, snart
 4. Som ordfører i Råde er jeg opptatt av at innbyggere, næringsliv, lag og foreningers møte med kommunen, skal være en positiv opplevelse. Råde kommune skal være en inkluderende kommune, hvor alle innbyggere blir sett på som ressurser. Kommunen kan tilby et rikt kulturtilbud og har fine rekreasjonsområder som Vansjø, Saltholmen og kyststien

Liste over ordførere i Hole viser navn, parti og funksjonsperiode for ordførere i Hole kommune fra innføringen av formannskapslovene i 1837. Denne listen er foreløpig ufullstendig. Om du vet mer, kan du hjelpe Wikipedia ved å utvide den Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper

ordfører benytter kjedet når han enten som vert eller på annen måte representerer kommunen; ordførerkjedet bæres i kommunestyremøter hvor valg av ordfører foretas. Det er en uskreven regel å kun bruke kjedet internt i egen kommune. Skal kjedet brukes i en annen kommune, blir dette som regel avtalt med den aktuelle kommunen på forhånd Ordfører Jarle Nilsen (f. 20.06.1966) er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Nilsen har sittet som ordfører i Karmøy fra 2015 og ble gjenvalgt som ordfører for perioden 2019-2023 i kommunestyrets konstituerende møte 21. oktober 2019

Ordfører Rita Ottervik. Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i Formannskap og Bystyre. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem Tom-Rune Eliseussen er ordfører i Senja kommune. Ordførerens verv varer i 4 år, til nytt kommunevalg. Varaordfører i kommunen er Geir-Inge Sivertsen Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt Epost: ordforer@modum.kommune.no Telefon 32 78 93 04 Mobil: 913 58 414 . Varaordfører Bjørn Erik Sørli Epost: varaordforer@modum.kommune.no Telefon: Mobil: 906 98 46 Ordfører i Risør kommune i perioden 2019 - 2023 er Per Kristian Lunden (Ap)

Ordfører: Til lag og foreninger i Lund - LUND KOMMUNE

Video: Politikk - LUND KOMMUNE

Ordfører Ida Maria Pinnerød ble født 24. oktober 1979. Hun er gift, har tre barn og bor på Tverlandet utenfor Bodø sentrum. Pinnerød har en mastergrad i språk og en cand. mag. i samfunnsvitenskapelige fag fra Universitetet i Tromsø. Hun representerer Arbeiderpartiet i Bodø bystyre, og ble første gang valgt inn i bystyret i 2011 Kontaktinformasjon ordfører. Kontakt ordfører Jarle Bø: Telefon: 488 44 788 / 51 41 41 00. E-post: jarle.bo@randaberg.kommune.no. Ordfører og eventuelt varaordfører kan møte publikum etter avtale om møtetid. Henvendelse om dette kan skje direkte via e-post eller telefon til servicetorget, 51 41 41 00, eller direkte til ordfører

Gunn Cecilie Ringdal (H) ble valgt til ordfører i Lier kommunestyre 6. oktober 2015 og gjenvalgt i kommunestyret 8. oktober 2019. Ordføreren er valgt direkte av kommunestyret, og er den faste lederen av kommunestyret og formannskapet. I kraft av vervet er også ordføreren kommunens rettslige representant, og opptrer på vegne av kommune Ordfører Hanne Tollerud. Velkommen til Moss kommunes nye hjemmesider! Ingeborg Thorsland Moss og Rygge kommuner ble til Moss kommune 1. januar 2020, og jeg har blitt valgt til ordfører i perioden 2019-2023.. Jeg håper at våre nettsider er til nytte for innbyggere og utbyggere, besøkende og etablerere, enkelt sagt alle som ønsker å vite mer om Moss

Ordfører leder møtene i kommunestyret og i formannskapet. Ordføreren er kommunens rettslige representant, noe som innebærer at han underskriver på kommunens vegne, så fremt kommunestyret ikke har bestemt noe annet. Ordføreren har normalt ikke mulighet til å ta beslutninger på vegne av kommunen uten mandat fra kommunestyret Som ordfører vil jeg naturligvis gjennomføre dialog med alle aktører slik det nå inviteres til, men jeg legger ikke skjul på mitt og partiets tydelige standpunkt, sier han. Motstand og uro i Lund. Vindkraftverket det er planer om å etablere i Bergeheia, vil strekke seg over i Lund kommune Lund kommune skal betale sykepenger tilsvarende full godtgjørelse i arbeidsgiverperioden fra den første til den sekstende sykedagen, jf. folketrygdloven § 8-19. Har den folkevalgte krav på godtgjøring utover seks ganger grunnbeløpet, jf. folketrygdloven § 8-10 andre ledd, skal Lund kommune betale forskjellen mellom det den folkevalgte ville fått i godtgjøring i perioden

Lund (Rogaland) - Wikipedi

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) og Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap) har over 300.000 kroner i lønnsforskjell Mitt navn er Ståle Refstie, og det er jeg som er ordfører i Sunndal. Jeg representerer Sunndal Arbeiderparti, som i perioden 2019-2023 har 11 av de 27 representantene i kommunestyret i Sunndal. I denne perioden har Arbeiderpartiet en samarbeidsavtale med Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne, og sammen har vi 14 av de 27 representantene, og dermed flertall Som ordfører i Våler kommune er jeg opptatt av at innbyggernes, næringslivets og lag og foreningers møte med kommunen skal være en positiv opplevelse. Til alle innbyggere og ansatte i Våler kommune: Vi står i en krevende og alvorlig situasjon som krever mye av hver enkelt av oss

Snåsa kommune tilsvarte prestegjeldet med samme navn, inkludert kapelldistriktet og fjellbygdene som i dag utgjør Lierne kommune. I 1871 ble Lierne prestegjeld opprettet, og Lierne ble utskilt som egen kommune fra 1. januar 1874. Ingen personer fra Lierne hadde vært ordfører i Snåsa før delingen. Forholdsvis få prester, lærere og embetsmenn har vært ordførere i Snåsa. De fleste. Ordførerens side Velkommen til Aure! Aure er en typisk kystkommune med om lag 3600 innbyggere. Befolkningen bor spredt rundt om på øyer og langs fjordene, med Aure sentrum som største tettsted. 10 ulike brusamband knytter oss i sammen, og gjør at hele kommunen er landfast, med unntak av Solskjeløya

Søndre Land - Ordførerens sid

 1. istrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon
 2. Ordfører er rettslig representant for kommunen. I det ligger det på den ene siden at ordføreren er den som tar imot forkynnelser og meldinger for kommunen i anledning av rettssaker. Han/hun må da sørge for at det blir besluttet hva som videre skal skje i saken, eller at kommunens prosessfullmektig får nødvendig underretning
 3. Henvendelser til ordføreren sendes på e-post til ordforer@narvik.kommune.no. Mobil: (+47) 908 92 666. Varaordfører Per Kristian Arntzen. Per Kristian Arntzen representerer Senterpartiet og er Narvik kommunes varaordfører. Varaordfører rykker opp som ordfører dersom ordfører midlertidig trer ut av sitt verv
 4. st ha fokus på.
 5. Ordfører. Lillian Skjærvik (Ap) Varaordfører. Eldri Svisdal (SV) Du finner ordførerens og varaordførens kalender her. Noen av ordførerens oppgaver: Ordføreren er Elverums fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Hun ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen
 6. Ordfører er kommunens øverste politiske leder. Viktige oppgaver for ordføreren er å være kommunens ansikt utad, og lede kommunestyret og formannskapet. Hanne Opdan har vært representant i Ski kommunestyre siden 2007. Hun var ordfører i Ski kommune 2017-2019. Opdan er født i 1965 og bor på Langhus
 7. Ordfører. Ordføreren er kommunens rettslige og den fremste folkevalgte representant, Frøya kommune. Besøksadresse Rådhusgata 25, 7260 Sistranda. Postadresse Postboks 152, 7261 Sistranda. Organisasjonsnummer 964982597. Kontonummer 4312 15 29999 Kommunenummer 5014 . Epos

Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK Faktura til Enebakk kommune: sendes som EHF til org.nr. 964 949 58 Ordfører: Parti: Tiltrådt: Fratrådt: Johan Fritzner Greve: 1838: 1855: Niels Telnæs: 1856: 1859: Knud C. Børnes: 1860: 1861: Johan Greve: 1862: 1863: Gerhard. Ordfører. Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret . Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. De velges for valgperioden. Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Hun er også kommunens rettslige representant og underskriver på vegne av kommunen, der slik myndighet ikke er tillagt andre

E-post: servicesenteret@skien.kommune.no Chat (nettprat) Postadresse: Pb. 158, 3701 Skien Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 2. Politisk organisasjonskart. Organisasjonskart for politisk organisering i Skien kommune finner du her. Ordfører. Ordføreren er kommunens øverste politiske representant. Ordfører i Skien er Hedda Foss Five, Ap Ordfører. Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Epost: malin.stokkeland@kvinesdal.kommune.no. Skjema. Tjenestebeskrivelser Dokumenter Lenker. Sist oppdatert 09. oktober 2020. Kontakt oss. Kvinesdal kommune. Nesgata 11 4480 Kvinesdal

Her finner du informasjon om Ordfører Runa Finborud i Os kommune. Runa Finborud ble valgt til ordfører etter valget i 2015 Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 9512 Hilsen fra ordfører. Velkommen til Røros kommune! Røros kommune er preget av et offensivt og dyktig næringsliv, en unik kulturarv med sine røtter i verdensarven, stor frivillighet, sterk dugnadsånd og ikke minst et rikt lokalt kulturliv

Ble lovet inntekter og arbeidsplasser - nå føler kommunene seg lurt. Flere kommuner mener at vindparkene ikke holder løfter. I Sirdal stevner de vindparken for retten Ordfører velges for fire år. Ordføreren er kommunens rettslige representant og kommunens øverste politiske leder. Ordfører i Færder kommune - Jon Sanness Andersen (Ap) Færder kommune. Kontakt ordføreren. Jon Sanness Andersen Telefon: 90 69 03 89 E- post: jon.sanness.andersen@faerder.kommune.n Som ordfører i Sokndal kommune ser jeg fram til et godt samarbeid med alle kommunens innbyggere. Jeg ønsker stort lokalt engasjement og et blomstrende næringsliv. Dersom du har innspill, tanker eller gode idèer er det bare å ta kontakt på telefon 51 47 06 10 eller epost ordforer@sokndal.kommune.no Marianne Borgen (SV) er ordfører i Oslo. Hun ble valgt som ordfører av bystyret 21. oktober 2015 og gjenvalgt 23. oktober 2019. Dette gjør ordføreren. Ordføreren leder bystyrets møter og er kommunens rettslige representant. Hun er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad Ordførere i Bergen kommune fra 1837 - 2015. Fra 28. mars 1942 til mai 1945 var det ikke folkevalgt ordfører i Bergen, men ordfører innsatt av okkupasjonsmakten. 1888 -1890 Lund, John T. - agent (V) 1886-1887 Ameln, Johan G. T. - kjøbmand (V

Hun har arbeidet i NAV, og kom til vervet som ordfører fra stilling som personalleder i Jernbaneverket. Mobil: 489 92 167. Epost: hilde.thorkildsen@nittedal.kommune.no. Varaordfører. Mobil: 934 795 22. Epost: inge.solli@nittedal.kommune.no . Inge Hallgeir Solli (V) har vært medlem av Nittedal kommunestyre siden 2003, og varaordfører fra 2010 Her er den nyvalgte ordfører Lene Conradi påført det flotte ordførerkjedet, som ble presentert i forbindelse med det historiske første kommunestyremøtet i nye Asker kommune tirsdag 15. oktober. - Tusen takk for tilliten. Å være den som skal lede en ny kommunes aller første kommunestyreperiode føles som et stort ansvar Ordfører. Ordfører i Stjørdal kommune er Ivar Vigdenes fra Senterpartiet. Varaordfører er Ole Hermod Sandvik fra Høyre.. Ordfører Vigdenes Ordføreren er talsmann for folket i kommunen, og alle innbyggere og bedrifter er velkommen til å ta kontakt om saker de er opptatte av.. Ordføreren er kommunens øverste folkevalgte leder, og har som oppgave å lede møtene i formannskap og. Ordfører ønsker velkommen - Strategiseminar Kulturminnefondet på Eilert Smith Hotel Møte i kommunalutvalget Offisiell åpning av Tou Kunstbutikk på Tou Atelierhus Onsdag 04. november Ordfører ønsker velkommen - High Wind 2020 på Radisson Blu Atlantic Hotel Torsdag 05. november Møte med kommunedirektøre Jeg heter Anita Ihle Steen og har vært ordfører for Arbeiderpartiet i Ringsaker siden 2007. Ringsaker er en god kommune å bo i. Vi har en sentral beliggenhet i Innlandet med nærhet til Gardemoen og Oslo, og vi har en natur rundt oss som gir oss mang

Åpnet ladestasjon på Moi

Navn: Frank Johnsen (Senterpartiet) Adresse: Rådhuset, 8305 Svolvær Telefon: 75 42 01 00 Mobil: 90 75 06 60 ePost: ordforer@vagan.kommune.no Ordfører og varaordfører velges for fire år om gangen Ordfører og varaordfører fortsetter med sine givende bedriftsbesøk, nå sist til Lund gård & gartnertjenester. Sideinnhold Erik Sletten og Stine Akre synes det er både nyttig og stas å bli kjent med de ulike bransjene i Trysils næringsliv

Velkommen: Ordfører Thor Edquist ønsker Emil Stang Lund

Ordfører Håkon Lund - Lurøy Kommune

Ordfører Asbjørn Birkeland Janne Kvanåli Ordførar i Sauda kommune er Asbjørn Birkeland frå Senterpartiet. Ordføraren kan kontaktast på e-post og telefon. Møter avtalast med politisk sekretær, kundetorget eller direkte med ordføraren Nyttig informasjon: Kommunenr. 3006 Organisasjonsnummer: 942 402 465 Kontonummer: 1503 16 98275. Fakturaadresse: Kongsberg kommune ønsker EHF-faktura og er for dette registrert i ELMA med org.nr.: 942 402 465 Ståle Grøtte er Rælingen kommunes ordfører og representerer Arbeiderpartiet.. Telefon/mobil: 952 23 978. E-post: ordforer@ralingen.kommune.no Ordføreren leder Rælingen kommunestyre og Rælingen formannskap. Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne, der myndigheten ikke er lagt til andre

Hæskestad kyrkje

Ordførerens side - Hovedporta

Randi Eek Thorsen er ordfører i Gran kommune i perioden 2019 - 2023. Hun representerer Arbeiderpartiet (Ap), og ble valgt som ordfører gjennom et samarbeid med Senterpartiet (Sp) Ordfører. Kari-Anne Opsal ble valgt som ordfører fra 1. august 2019, da hun overtok for Marianne Bremnes. Opsal ble 10. oktober 2019 gjenvalgt for 2019- 2023 . E-post: kari-anne.opsal@harstad.kommune.no Mobil: 918 98 732. Last ned bilde av ordføreren her.. Varaordfører. Espen Ludviksen ble valgt som varaordfører fra 10. oktober 2019 Ordfører i Eidsvoll kommune. John-Erik Vika (SP) er ordfører i Eidsvoll kommune. Ordføreren skal. være Eidsvoll kommunes fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad, skal ivareta alle større representasjonsoppgaver og være ombudsmann for innbyggerne i kommune

Liste over ordførere i Hole - Wikipedi

 1. Ove Gundersen fra Kristelig Folkeparti er ordfører i Froland kommune. Han er valgt for perioden 2019-2023. Ove Gundersen har yrkesbakgrunn fra politiet. Han har engasjert seg i politikk, menighet og organisasjoner hele livet. Ordføreren er opptatt av at alle innbyggere i Froland skal føle seg ivaretatt. Tjenestene for barn, unge og eldre er de viktigste områdene i det politiske.
 2. Ordfører Knut Martin Glesne Ordfører E-post: knut.martin.glesne@krodsherad.kommune.no Tlf: 321 50 000 // mob: 950 24 779 . Knut Martin Glesne er ordfører og folkevalgt i Krødsherad kommune. Glesne representerer partiet Tverrpolitisk Bygdeliste. Knut Martin Glesne ble i oktober 2019 valgt inn som Krødsherad kommunes ordfører for kommunestyreperioden 2019 - 2023
 3. Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig representant for kommunen, og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der han er valgt som medlem
 4. Tove Henøen er ordfører i Hustadvika kommune i perioden 2019 - 2023. Hun representerer Senterpartiet. Ordføreren kan du møte hver dag på rådhuset i Elnesvågen. Ring på forhånd for å gjøre avtale om møtetid
 5. Ordfører. Ordfører i Frosta kommune 2019-2023 er Frode Revhaug fra Høyre. Varaordfører er Kari Ydsti Presthus fra Arbeiderpartiet. Ordføreren er talsmann for folket i kommunen, og alle innbyggere og bedrifter er velkommen til å ta kontakt om saker de er opptatte av
 6. Ordfører, rådmann og ny økonomisjef på besøk på Heskestad skule og barnehage for å snakke med ansatte og elever/barn. Ordfører åpnet nytt bibliotektilbud på Coop på Ualand. Vi takker ansatte, elever..

Norges kommuner - Wikipedi

Lund kommune, Moi, Norway. 1.3K likes. Ordførerne i Dalane har snakket sammen på Skype i dag og utvekslet erfaringer særlig knyttet til Korona krisen og ikke minst utfordringene for næringslivet . Lund kommune - Home Faceboo . En ordfører er valgt som leder av en kommune og som møteleder for kommunestyre eller tilsvarende folkevalgte. Nå er det klart at han blir kommunens nye ordfører. Sp får også varaordføreren. Reidar Saga (Ap) har sittet som ordfører med Margit Smeland (Sp) som varaordfører. Ap gikk ned 10,1 prosentpoeng i valget, og endte på 29,6 prosent. - Det er et skuffende resultat for oss. Jeg føler at vi har styrt kommunen godt i åtte år Lund kommune, Moi, Norway. 1,4 k liker dette. Lund kommune og tettstedet Moi ligger mellom Stavanger og Kristiansand. Både E39 og Sørlandsbanen går gjennom kommunen Ordfører. Innhold. Hans Thue fra Arbeiderpartiet er ordfører i Nannestad kommune. Ordføreren er Nannestad kommunes fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad, som skal ivareta alle større representasjonsoppgaver og være ombudsmann for innbyggerne i kommunen Ordfører og varaordfører velges for 4 år. Ordføreren er kommunens rettslige og den fremste folkevalgte representant, og leder møtene i formannskapet og bystyret. Ordførers daglige gjøremål er å holde tett kontakt med rådmannen, representere kommunen ved offisielle anledninger, ha kontakt med kommunens innbyggere og være Holmestrand kommune sitt ansikt utad

Flekkefjord – Wikipedia

Ordfører Tom Henning Slethei - Sola kommune

Irene Heng Lauvsnes fra Høyre er ordfører i Strand i perioden 2019-2023. Ordføreren har kontor i rådhuset på Jørpeland. E-post: ordforer@strand.kommune.no Telefon: 916 11 06 Sigurd Stormo (Ap) er ordfører i Meløy kommune. Ordføreren er valgt direkte av kommunestyret. Det skjedde 24. oktober 2019. Varaordfører er Mette Bjørnvik (H). Rettslig representant. Ordføreren er kommunens rettslige representant. Det vil si at han. Derfor ønsker vi å utvikle kommunen etter vårt nye «Midtpunkt Larvik» konsept. Å handle positivt starter med å tenke positivt, i alle ledd og deler av kommunen. La oss sammen gjøre en lokal dugnad for å løfte kommunen vår inn i framtiden. Ordfører Erik Bringedal. erik.bringedal@larvik.kommune.no 40 92 05 39. Varaordfører Rune Høiset

Ordfører - Karmøy kommune

Ordfører, Rune Berg (Sp) Mobil: 99 46 20 57 E-post: rune.berg(a)saltdal.kommune.no Adresse: Kirkegata 23, 8250 Rognan Besøksadresse: Rådhuset, Kirkegata 23, 8250 Rognan Varaordfører, Sverre Breivik (SL) Mobil: 91 55 35 99 Rune Berg (Sp) er kommunen Ordfører Nils A. Røhne i Stange kommune har vurdert det slik at det politiske grunnlaget for beslutningen om flyttingen av Nordstad bofellesskap ikke lenger har tilstrekkelig tilslutning. Røhne vil derfor at formannskapet tar saken opp til ny diskusjon i august Ordfører og varaordfører. Ordfører i Rauma kommune 2019-2023 er Yvonne Wold (SV). Varaordfører er Magnhild Vik (SP). Ordføreren er talsmann for folket i kommunen, og alle innbyggere er velkomne til å ta kontakt om saker som de er opptatte av Ordfører er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. Jørgen Vik (AP) har sin første periode som ordfører i Lillestrøm kommune

Ordfører - Trondheim kommune

 1. Lund kommune. 6. april 2017 · Relaterte videoer. 0:40. Her kommer litt turistreklame fra Ordfører Hogne Skjerpe og Lund kommune, vis den gjerne til andre! Lund kommune. 3,7 k visninger · 3. juni. 2:56. Frigjøringsdagen. Lund kommune
 2. Ordfører i Andøy kommune i perioden 2019-2023. Publisert 12.08.2015 Knut A. Nordmo Representant for Senterpartie
 3. Onsdag 15. juni hadde kommunen besøk fra Lund kommune i Rogaland. Bakgrunnen for besøket var at Lund kommune synes Evje og Hornnes har utført mye godt arbeid innen sentrumsutvikling og de ønsket derfor å komme på en studietur. Det kom 11 personer fra blant annet formannskapet, rådmannens ledergruppe og næringssjefen
 4. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant. Det vil si at hun underskriver på kommunens vegne i alle tilfeller der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre
Namdalsavisa - Fylte Lundstua under åpninga av nyttDen "norske" julegata i Alfaz del Pi tennes - SI - Spania

Ordfører i Senja kommune - Senja kommune

Ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) E-post: ordforer@sarpsborg.com Tlf. ordførerens kontor: 69 10 88 10 Besøksadresse: Sarpsborg rådhus, Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg E-post til ordføreren blir behandlet i samsvar med offentleglova og forvaltningslove.. Lund kommune is with Hilde Fløtre. February 11 at 12:00 PM · Da var UKM arrangert i Lund, tusen takk til alle deltakere, konferansierer, kulturskole, Daniel, Hilde, lydfolk, Lundheim folkehøyskole, fagjury, ordfører og ikke minst publikum, det var en fantastisk kveld Kontaktinformasjon. Sandnes kommune Postboks 583 4302 Sandnes. 51 33 50 00. postmottak@sandnes.kommune.no. Organisasjonsnummer: 964 965 137 Kommunenummer: 110 Ordfører og varaordfører valgt for perioden 2019 - 2023

Vågsfjordens perlepris 2012 - Harstad kommune

Ordfører - Modum Kommune

 1. Lund kommune byr på fantastisk natur, et utbredt løypenett tar det på kryss og tvers i kommune. På Sætra kjøres det opp skiløype, og ikke langt unna med bil er du på Bjørnestad Skisenter. Kommunen byr på et rikt fugle- og dyreliv, i en frodig og vakker natur. Lund er en liten kommune i innbyggertall, men stor som frilufts gren
 2. Marte Eide Klovning (Felleslista, AP) er ordfører i Utsira kommune i perioden 2019 - 2023 Ordføreren leder kommunestyret sine møter og er kommunen sin rettslige representant. Hun er også kommunen sin fremste folkevalde representant og kommunen sitt ansikt utad
 3. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge
 4. Averøy kommune har egne godkjente vigslere. Dette er ordfører og varaordfører, kommunedirektør og assisterende kommunedirektør. To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer. Les mer om borgerlig vielse i Averøy kommune
 5. Ellen Schjølberg er ordfører i Grane kommune. Hun representerer Senterpartiet og ble Granes ordfører 16. oktober 2019

Ordfører - Risø

Målet med dette nettstedet er at innbyggere, samarbeidspartnere og andre interessenter skal få oppdatert informasjon om kommunens tjenester og aktiviteter og finne mest mulig selvbetjente tjenester Ordfører Siv Høgtun Om ordføreren | Kontaktopplysninger | Møtekalender. Varaordfører Roald Steinseide Om varaordfører | Funksjonsbeskrivelse | Kontaktopplysninger. Ordførers kalender Kontakt oss. Direktenumre Askøy kommune, Klampavikvegen 1,. Robert Cornels Nordli fra Arbeiderpartiet er ordfører i Arendal kommune. Han har vært ordfører i Arendal siden 23. oktober 2015, og ble gjenvalgt i bystyrets konstituerende møte 10. oktober 2019. Ordføreren leder møtene i formannskapet og bystyret og er kommunens ansikt utad. Han er kommunens rettslige representant og byens fremste folkevalgte representant Ordførerens side Hjertelig velkommen til Kragerø kommune. Ordfører Grunde Wegar Knudsen . En kystkommune som har både en ytre og indre skjærgård for alle årstider og en kommune vi er stolt av. Kragerø kommune har et svært allsidig og bredt tilbud innen lag- og foreningsarbeid

Kristiansand kommune - Politisk ledels

Lund kommune. 2. april 2017 · Relaterte videoer. 0:40. Her kommer litt turistreklame fra Ordfører Hogne Skjerpe og Lund kommune, vis den gjerne til andre! Lund kommune. 4 k visninger · 3. juni. 2:56. Frigjøringsdagen. Lund kommune Lund kommune. 31. mars 2017 · Relaterte videoer. 0:40. Her kommer litt turistreklame fra Ordfører Hogne Skjerpe og Lund kommune, vis den gjerne til andre! Lund kommune. 3,9 k visninger · 3. juni. 2:56. Frigjøringsdagen. Lund kommune

Ordfører i Lillesand kommune: Einar Holmer-Hoven (H) Ordføreren leder møtene i formannskapet og bystyret og er kommunens ansikt utad. Han er kommunens rettslige representant og byens fremste folkevalgte representant Anne Berit Lein er ordfører i Steinkjer kommune. Hun representerer Senterpartiet og har kontor på rådhuset. Mail: anne.berit.lein@steinkjer.kommune.no Telefon: 906 21 90 Ordfører: er valgt direkte av kommunestyret, og er den faste lederen av kommunestyret og formannskapet. I kraft av vervet er også ordføreren kommunens rettslige representant, og opptrer på vegne av kommunen ved svært mange offisielle anledninger. En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommunen

 • Skifertak leggeanvisning.
 • K3 spelletjes aankleden.
 • Kul over navlen.
 • Pnp js copyto.
 • Wunder erleben buch.
 • Bank norwegian kredittkort rentefri.
 • Byta ojordat uttag till jordade.
 • Anoreksi blogg.
 • Hessischer sozialmonitor.
 • Trondheim kino nova trondheim.
 • Treningssenter bamble.
 • Canciones de julio iglesias.
 • Jøtul klebersteinsovn.
 • 4721504060.
 • Widderkopf symbol.
 • Koriander oppbevaring.
 • Penelope cruz y javier bardem peliculas.
 • Tesla s 75d specifications.
 • Vollmond im steinbock 2018.
 • Gjenopprette slettede filer minnepinne.
 • Ziekte van weil bij katten.
 • Skol.
 • Pinseaften helligdag.
 • Jonsered cs 2238 s manual.
 • Installere netflix.
 • Edelstein schleifmaschine selber bauen.
 • Psychologie nc köln.
 • Where lives the hedgehog.
 • Enduro trails stuttgart.
 • Glassmester gausdal.
 • Nissan navara lasteplan.
 • Joe keery age.
 • Tibia anatomy.
 • Hva er lei.
 • Ronaldo gehalt woche.
 • Widerøe refusjon.
 • Buss arlanda stockholm.
 • Hörmann handsender hsm4 26.995 mhz grüne tasten.
 • Fullskjermmodus mac.
 • Zac efron training.
 • Armbånd mamma.