Home

Klima undervisning

Oppgaver og aktiviteter for undervisning om klima, miljø og bærekraftig utvikling. Velg et trinn. Trinn 1- Temaet Klimaændringer lægger op til problemorienteret undervisning om klimaændringer med udgangspunkt i klip fra DRs arkiver. Temaet er bygget op omkring en række aktuelle cases, som kan bruges til at arbejde med konsekvenserne af klimaændringerne - fra Arktis til Afrikas Horn

Gjenvinning for klima FN-sambandet Hvordan reiser du til skolen? KLIMASKOLEN: CO2 Klima (tidsskrift) Klimaendringer kjenner ingen grenser Klimatoppmøte i skolen Kraftskolen: Energi og klima naturvernforbundet.no/klima sortere.no Stiger det, synker det? To grade Microsoft Word - Undervisningsopplegg - Forholdet mellom vær, klima og vegetasjon.docx Created Date: 4/9/2018 9:56:54 AM. Norsk klimastiftelse, Raftostiftelsen, Universitetsmuseet og VilVite samarbeider om tverrfaglig klimaundervising til skoler. Vi har alle fokus på klima og bærekraftig utvikling, men fra ulike synsvinkler. Her kan du lese om hvilke tilbud din klasse kan delta på i Bergen, og knytte besøket/besøkene til relevant og dagsaktuell fagstoff om klima fra 2°C-magasinet og vår nettportal Bachelorgrad i klima-, atmosfære- og havfysikk kvalifiserer for opptak til Masterprogram i meteorologi og oseanografi og til Masterprogram i Energi. Undervisning og arbeidsmengde. Stort sett vil du ha rundt seks dobbelttimar med forelesingar i veka. I tillegg kjem rekneøvingar Miljøagentene og Redd Barna har sammen laget en ny versjon av Det magiske klasserommet - klima (august 2016) med oppdatert og utvidet innhold. I tillegg til å møte barn fra forskjellige land som forteller om hvordan klimaendringene påvirker dem, og om hvordan de jobber for å stoppe og tilpasse seg de negative konsekvensene, møter du også barn i Norge som engasjerer seg i Barnas.

Oppgaver og aktiviteter for undervisning om klima, miljø

 1. «Klima- og miljøfag» has been a specialization option for the students at general studies at Firda secondary school, through a pilot project, available since 2016. This specialization has offered a comprehensive look into the massive field of sustainable development
 2. Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene
 3. Klimaspillet er et praktisk undervisningsopplegg om klima og fornybar energi primært utviklet for videregående skole. Caset i Klimaspillet er å bygge en vindturbinpark i Norge. Elevene jobber . tverrfaglig med emner som økonomi, teknologi og politikk

Filmen Barn og Klima er animert og redigert av ungdom (YouTube). Gi støtte Engasjer deg Vårt arbeid Om Plan Min side. Kontakt oss . Telefon: 56 09 99 09 eller 09909 info@plan-norge.no. Plan International Norge Tullins gate 4C 0166 Oslo Vis i kart. Mer kontaktinfo. For media Forslag til undervisning Her finner du råd og rettledning om undervisning basert på bruken av miljølæreaktiviteten Ekstremvær. Etter at elevene har lagt inn sine registreringer øker mulighetene for drøfting, samfunnsengasjement og samarbeidstiltak Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English [[suggestion]] Undervisning. Her finner du aktuelle og engasjerende aktiviteter og undervisningsopplegg om FN og verden vi lever i. Vi kommer også gjerne på besøk til din skole og holder foredrag og rollespill Skriv et brev til Klima og miljøministeren i Norge og fortell om hvor urettferdig dere syntes klimaendringene er: Kongens gate 20, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo. (Hva tror dere svaret blir?) 3) Finn ut! - Mellomtrinnet og ungdomstrinne

Vi samarbeider med LOOP Miljøskole som lager gratis undervisningsressurser for skoler og barnehager, tilpasset gjeldende læreplaner. Gjennom deres opplegg kan lærere og pedagogiske ansatte lære barn og unge om hvordan og hvorfor vi kildesorterer, hva som skjer med avfallet og hvorfor dette er viktig for å ta vare på ressursene vi bruker Cappelen Damm Undervisning tilbyr fagbøker, lærebøker og digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, høgskole, universitet og profesjon FN-sambandet / Tema / Klima og miljø / Klimaendringer Sist oppdatert: 24.09.2019 De fleste klimaforskerne i verden er enige om at klimaet på jorda er i ferd med å endre seg på grunn av menneskers klimagassutslipp

Klimaet er altså det været vi forventer, når vi tar hensyn til hvor vi bor og tiden på året. Denne forventningen er den samme, år ut og år inn, så lenge klimaet ikke endrer seg. Været er det vi faktisk møter når vi går ut døren, og det varierer fra dag til dag Vitenskapen bak global oppvarming Kjerneelement: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, Teknologi Tverrfaglig emner: Demokrati og medborgerskap Tre typer bærekraft Kjerneelement: Jorda og livet på jorda, Teknologi Tverrfaglig emne: Bærekraftig utvikling Atmosfæren: gass, stråling og klima Kjerneelementer: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, Energi Fortsette

Klimaændringer D

Klima- og Plantebælter - Vægkort - Nordisk Korthandel

naturfag.no: Klima

spørsmål til en klima- og transport spesialist, inngå partnerskap med andre skoler, møt andre mennesker i nærmiljøet og diskuter utslipp fra transportsektoren, del ideer om hvordan vi kan redusere CO2-utslipp klima med markert forskjell mellom regntid og tørkeperiode. Les mer. normal, klimaperiode på 30 år. Siste normal er perioden 1961--1990. okklusjon, når en kaldfront innhenter en varmfront, og varm luft blir avsnørt i høyden. Ofte kraftig nedbør. Slike lærebøker inneholder noe om klima, men i begrenset omfang. Tatt i betraktning at klimaproblemet er vår tids kanskje største utfordring, er det å vente at mange skoler / enkeltlærere ønsker å gi en grundigere undervisning i dette emnet enn hva standardlærebøkene legger opp til. For disse er boka meget godt egnet

I mars ble all undervisning digital nærmest over natten. Men god undervisning handler om mer enn lærernes tekniske kompetanse Her en liste med 10 veldig gode YouTube-kanaler som du kan bruke i klasserommet og i planlegging av undervisning. Video kan være et kraftig pedagogisk verktøy. Derfor er det så viktig å vite hvor du finner de aller beste. Her er 10 tips til gode YouTube-kanaler. 10 nettsteder du kan bruke i matematik Man konverterte undervisning til annet arbeid, primært for- og etterarbeid knyttet til undervisningen, men også til kontakt med foresatte og annet fagpersonell. Ved sammenslåing av de to lovverkene ble konverteringsressursen avtalefestet, slik at det ikke skulle være noen forskjell om man hadde spesial-undervisning i en spesialskole eller i en ordinær grunnskole

Undervisning for andre personlighetstyper og intelligenser Det denne vitenskapelige uenigheten vitner om, er at intelligens har mange sider. Og vår studie tyder på at undervisningen ved universiteter, særlig i grunnfagsemner med skriftlige eksamener, hovedsakelig tester en begrenset type intelligens og dermed favoriserer visse personlighetstyper Klimareisen - Kunnskap om klima og klimaendringer - konsekvenser av ekstremvær Alle oppdragene er bygget opp etter 5E-modellen . Det handler om å gi elevene handlingskompetanse ved å engasjere, utforske, forklare, utdype og evaluere tema for hvert oppdrag Men klimaet kan godt ændre sig, uden vi opdager det. Klimaet er nemlig et billede af, hvordan vejret har udviklet sig over mange år. For at kunne sammenligne det ustadige vejr over længere tid, måler forskerne gennemsnittet af vejret ved at måle gennemsnitstemperaturen, nedbør og solskinstimer

Skole - Energi og Klima

I et tiår har vi forsket på hva som skjer med naturen i fjellet når klimaet endres. Vi har flyttet vegetasjon til varmere og våtere klima, varmet opp vegetasjon med små minidrivhus, og mye mer. Her kan du få muligheten til å være med og utvikle undervisningopplegg basert på forskningen vår. Trenger du gode fortellinger, vil du inkludere forskningsdata til et tverrfagli Energi og klima. 12:41. Klimaet på kloden vår er i endring. Den globale temperaturen øker, polene smelter, havnivået stiger, vind og havstrømmer blir mer uforutsigbare. Det er ikke første gangen i jordens historie at klimaet er i endring, men det nye er at det er vi mennesker som mest sannsynlig forårsaker endringene. 179,672 ganger. Klima Østfold-prisen; Klimarådgivning i anskaffelser; Fossilfrie arbeidsmaskiner og kjøretøy; Hva kan en kommune gjøre for klima? - En oversikt. Undervisning Fag Geografi Vejr og klima. Introduktion til vejr og klima 1. Denne video giver en introduktion til vejr og klima. Video 1.1. Video: Introduktion til vejr og klima 12 min. Årstider, globale vinde og corioliseffekten 1. Denne. IGLO - Bygg din egen undervisning om Arktis. Vil du gjerne planlegge undervisning om klimaet i Arktis? Mangler du oversikt over moderne og aktuelle undervisnings og bakgrunns materiale til at supplere de eksisterende skolebøker? Mangler du inspirasjons til mini-forskningsprosjekter for VGS om Arktis klima

Klima, atmosfære- og havfysikk, bachelor, 3 år

klima2+ ble åpnet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn 24. juni 2020, kl. 11.30. Arrangementet ble også bli strømmet pga. corona-situasjonen. Se åpningsprogrammet Rotevatn medgir at videoene ikke kan erstatte faktisk undervisning i felt, men at de kan fungere som et godt substitutt. - Nå har vi alle fått et spark bak til å utvikle ting vi kan bruke igjen senere. I tillegg til å lage undervisning så har vi også laget noen instruksjonsvideoer på praktisk feltmetodikk som kan brukes senere

Klima Redd Barn

14 Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år. er for avvik fra disse.1 Klimaforskning er viktig både for å fastslå hva som er normalt og for å dokumentere endringer som kan ha. Klima og geologi gjennom tidene. Guest Author september 8, 2020. Virusrestriksjoner maner til kreativitet og innovasjon når det kommer til geofaglig undervisning i felt. UiB tok i bruk et filmcrew, mens UNIS tilbyr [...] Read More. Technology. Gode resultater med rimelig seismikk Lav en kop the, kravl under tæppet på sofaen, og se en dokumentarfilm eller to om miljø, klima eller bæredygtighed. Der er mange gode dokumentarfilm at vælge imellem, hvad enten du er mest interesseret i havet, bæredygtig livsstil, miljøorganisationer eller måske gerne vil have en overordnet forståelse for, hvad der sker med klimaet

Klima- og miljøfag - en spydspiss i undervisning for

Avskoging har alvorlige konsekvenser for jorda, og både lokalt og globalt klima forandres voldsomt. Oversvømmelser blir stadig mer vanlig, og tusenvis av dyre- og plantearter dør ut. Det er mange årsaker til disse ødeleggelsene, men tømmerhogst og kvegdrift er de viktigste Vær og klima : Været styrer mye av vår daglige virksomhet, alt fra hvor mye klær vi må ha på oss til hva slags utearbeid og fritidsaktiviteter vi kan drive med. For bonden er vær- og klimaforholdene avgjørende for hva han dyrker, eller hvor store avlinger han får

tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer mv. I forskrift om tiltaks- og grenseverdier vedlegg 1 finner du en liste over grense-verdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren - Mener du det burde være mindre klima-undervisning i skolen? - Lærerplanen er er ikke noe problem. Men innholdet må gi en frihet til kommunen slik at det blir en mer nyansert undervisning.

Catherine Banet - Nordisk institutt for sjørett

NRK Skole - Lærerike programmer og klip

Klima i Norge og verden. Klimasidene er fjernet fra Yr. Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter. Her kan du lese mer om pågående endringer. Nyheter fra Yr. Sender ut farevarsel for «atmosfærisk elv. Tropisk klima er ifølge Köppens system for klimaklassifikasjon et ikke-tørt klima hvor alle 12 måneder i året har en middeltemperatur som overstiger 18 °C.. Tropisk klima deles opp i tre kategorier: tropisk regnskogklima, tropisk monsunklima og savanneklima. Tropene er den del av jordkloden der klimaet i alminnelighet er tropisk. Det defineres som det området som ligger mellom.

Klimaspille

Klima- og miljødepartementet - Barnehagen er en viktig arena for å etablere friluftsvaner Forskning. Forskere: Barn må få leke alene! Last flere saker. Til toppen. Redaktør. Mariell Tverrå Løkås Telefon: 975 21 037. Journalist Silje Wiken Sandgrind Telefon: 755 53 856. Kjøp Streik for klimaet fra Cappelendamm «Jeg vil at dere skal få panikk.» I august 2018 bestemte Greta Thunberg seg for ikke å gå på skolen. Handlingen utløste en global bevegelse for tiltak mot klimakrisen. Talene hennes har skapt historie, og i Streik for klimaet er talene samlet Maritimt klima Vann har den egenskapen at det varmes langsomt opp, men når det først har blitt varmt, holder det lenge på varmen. Store vann masser slik som Atlanter- havet er slik. Temperaturen i slike vannmasser vil derfor variere nokså lite i løpet av et år, bare 4-5 grader

Undervisningsopplegg om klima Plan International Norg

Navn er dessverre feil. Prøv igjen! E-postadresse er dessverre feil. Prøv igjen! Vennligst aksepter vilkårene Ja, jeg vil motta nyhetsbrev og godtar personvernbetingelsene Nyheter - Klima og CO2 . Geofagundervisning i mørket Detaljer Av Ronny Sets å.

Det er skyerne, der styrer jordens klima siger den danske forsker Henrik Svensmark. Filmen provokerer og udfordrer den etablerede overbevisning, som mange klimaforskere har, at det er CO2, der... Instruktør: Lars Oxfeldt Mortensen. Gem Se Filme Da er det viktig at skolesystemet griper denne sjansen til å skape en løsningsorientert undervisningkultur om klima, miljø og sosial rettferdighet, samt oppfordre til kritisk tenking og handlekraft. Utdanning for bærekraftig utvikling handler nemlig ikke bare om undervisning om global oppvarming, tap av natur- og artsmangfold og plast i havet

GEO | BildearkivParisavtalen

Nytt klima kan gjøre det vanskeligere å drive jordbruk. Matplanter trenger ofte akkurat riktig mengde vann og varme. For lite eller for mye kan gi dårlig høst, eller ødelegge avlingene helt. Mye karbondioksid i lufta gjør også at kornsorter s om hvete gir mindre næring når man spiser dem Undervisning på dekk frå Curacao til Havanna Frå hausten neste år, tar Kerim Nisancioglu sitt klima- og bærekraftkurs til ein heilt ny campus: ombord på Statsraad Lehmkuhl i Karibia. Men før skipet legg av stad, skal Meike Becker installere måleinstrument for å hente inn data frå havoverflata jorda rundt Klimasone er en global inndeling av klimaet etter geografisk breddegrad.. På grunnlag av temperatur- og lufttrykkforhold kan vi skille mellom fire hovedklimasoner, hvorav to av disse deles i subsoner Planter tilpasset et mer kontinentalt klima tåler derimot ofte vinterkulde, spesielt dersom de får tilfredsstilt sine krav om en god og varm sommer. I kyststrøk med milde vintrer kan disse plantene lokkes i gang for tidlig og derfor få skader

 • 2xu vestby.
 • Fregatt.
 • 3 mendelsche regeln.
 • Ivars kro åpen.
 • Kunci gitar republik aku takut.
 • Bank norwegian kredittkort rentefri.
 • Reguleringsplanveileder 2017.
 • Veranda askøy.
 • Grønt egg.
 • Tørrdrakt kajakk nemo.
 • Barnevognhuset sverige.
 • Hva betyr pakkeforløp.
 • Beth ditto youtube.
 • Skipskatt bilder.
 • Rune stordal.
 • Godt arbeidsmiljø i barnehage.
 • Karlsruhe parkhaus marktplatz.
 • Entalpi.
 • Den nye verdensorden.
 • Myfitnesspal mfp.
 • Burger king cheeseburger pris.
 • Bestille cupcakes stavanger.
 • Iso kryssord.
 • Hunden min angrep en annen hund.
 • Betong priser m3.
 • Teleskop richtig einstellen.
 • Det tredje øyet sesong 1 online.
 • Skifertak leggeanvisning.
 • Hva er rasjonalisering.
 • Fredsdikt for barn.
 • Leberzirrhose symptome.
 • Hvordan lage trykk på klær.
 • Samtidskunst kunstnere.
 • Ausstellungsküchen wuppertal.
 • Jordlukt fra avløp.
 • Niantic community day.
 • Orcas hunting.
 • Messen.
 • Kronprinsessans brudklänning.
 • Hafengeburtstag hamburg 2018 einlaufparade.
 • Kauai hotel.