Home

Samfunnsfag vg1 kompetansemål

Kompetansemål etter Vg1/ Vg2 Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisinga Kompetansemål etter Vg1/ Vg2; Side 5 Av 10 Ressurser for samfunnsfag. Kjenneteikn på måloppnåing. Skriving i samfunnsfag. Lesing i samfunnsfag. Regning i samfunnsfag. Vis flere. Ressurser for alle fag. Fagfornyelsen - nye læreplaner 2020 Kompetansemål og vurdering Samfunnsfag (SAF01‑04) Ikkje gyldig for 10. trinn før 1.8.2021 Denne versjonen av læreplanen er ikkje gjeldande for 10. trinn før 1.8.2021 Læreplan i samfunnsfag - utvalgte kompetansemål etter Vg1/Vg2 Individ, samfunn og kultur analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og. I grunnskolen har samfunnsfag kompetansemål etter 4., 7. og 10. årssteget. I vidaregåande opplæring har samfunnsfag kompetansemål etter Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Samfunnsfag Vg1 og Vg2 Samfunnsfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer politikk, kultur og arbeidsliv, om hvordan samfunnet fungerer og hvordan du selv kan bidra til å forme samfunnet rundt deg Kompetansemål etter 10. årssteget Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftle Matematikk 8.-10. klasse Søk på: Matematikk fellesfag - Kompetansemål Utdanningsvalg 8.-10. klasse Søk på: Utdanningsvalg - Kompetansemål Videregående skole Samfunnsfag: Individ og samfunn VG1/ VG2 Søk på: Samfunnsfag - Kompetansemål - Vg1/VG2 - Individ og Samfun

Samfunnsfag kompetansemål etter Vg1/Vg2 . Utforskaren. Bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene ; Politikk og demokrati Kompetansemål knyttet til innhold, Samfunnsfag, Vg1 / Vg2 gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskeretta Samfunnsfag; Sammendrag; Utdannelse: Vgs - Studieforberedende Vg1 Fag: Samfunnsfag; Karakter: Ingen karakter gitt Antall sider: 42 Antall ord: 11195 Filformat: Word2003 Sammendrag: Svar på alle mål i samfunnsfagets læreplan vg1 Kompetansemål. Samfunnsfag Vg1/Vg2. Utforskeren . formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar; utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

 1. Etter Vg1/Vg2 Skriftlig kommunikasjon - mestre ulike roller i samtaler, Mål for opplæringen i samfunnsfag, er at elevene skal kunne: Etter 4.årstrinn I arbeid med kompetansemål i engelskfaget kan den engelskspråklige versjonen av Du bestemmer benyttes
 2. Sammendrag: Svar på alle læringsmål i Samfunnsfag Skal man opp til privatisteksamen eller vanlig eksamen er disse til god hjelp, ellers også gode å ha å lese på til prøver. 22 sider om bl.a. Individ og samfunn, Arbeids- og næringsliv, Politikk og demokrati, kultur o
 3. Samfunnsfag: Fagfornyelsen. Under finnes relevante kompetansemål innen samfunnsfag, (VG1 SP, VG2 alle andre) utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper (VG1 SP, VG2 alle andre) Kompetansemål
 4. Samfunnsfag SAF1001 Revidert september 2018 1 Fagkode Fagnavn SAF1001 Samfunnsfag Utdanningsprogram Programområde Studiespesialisering Vg1 Realfag, Språk, samfunnsfag og økonomi Studieforberedende Vg2 Idrett, Musikk, dans og drama, Formgiving, Kunst, design og arkitektur og hovedområdenes kompetansemål
 5. for samfunnsfag på vg1/vg2! Fordypningstekster som utdyper aktuelle temaer i samfunnsfag, for eksempel om konflikten i Ukraina (i kapittel 8: Krig og fred), Forslag til ulike vurderingssituasjoner som dekker alle kapitler i Delta! og alle kompetansemål i læreplanen

Notater til Eksamen Samfunnsfag VG1 - Fokus Samfunnsfag. Omfattende notater fra hele Samfunnsfag VG1 pensum fra boken FOKUS. Det er korte notater til kapittel 1-19. Det er ment som et øvingsark/repetisjonsark før stor prøve/eksamen. Utgangspunktet til not ( Metodiske kompetansemål (Samfunnsfag Vg1/Vg2, Utforskaren) formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar; utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av.

Kompetansemål etter 10

Læreplan = Kompetansemål for Samfunnsfag Vg1/Vg2 Læreplanen sier noe om hva det forventes at elevene skal kunne etter at de er ferdige med et fag. I samfunnsfag består kompetansemålene av til sammen 34 punkter, og der du ser at punktene er en link, kan du trykke på linken for å lese mine notater/skriblerier som omhandler det spesifikke punktet Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen Hovedpunkter: Geografi, Historie, Samfunnskunnskap, Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Geografi. gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane.

Kompetansemål i samfunnsfag - Vg1/Vg2 22

Det var en økning i saker om negativ sosial kontroll i første halvår i år, men minoritetsrådgivere frykter høye mørketall under coronanedstengningen Samfunnsfag . Program: Studieforberedende, Yrkesfaglig. Trinn: Vg1, Vg2. Bruk. Om produktet. Elevnettsteder er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder interaktive start- og repetisjonsoppgaver til hvert kapittel i læreboka. Startoppgaven gir elevene et første møte med.

samfunnsfag kompetansemål etter Vg2. I yrkesfaglige utdanningsprogram og i utdanningsprogram for idrettsfag og musikk, dans og drama har samfunnsfag kompetansemål etter Vg2. Oversikt over hovedområdene: Årstrin n Hovedområde 1.-10. UtforskerenHistorie Geografi Samfunnskunnskap Vg1/Vg2Utforskeren Individ, samfunn og kultur Arbeids- og. Undervisningsopplegget i sin helhet dekker følgende kompetansemål fra læreplanen for Samfunnsfag: utforske aktuelle lokale, Opplegget er tilpasset bruk i Samfunnsfag VG1. Som lærer kan du velge om du bruker hele opplegget, enkelttimer, eller bare komponenter fra timene Aktuelle kompetansemål etter Vg1/Vg2 i Samfunnsfag Politikk og demokrati: diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar. Internasjonale forhold: finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere Kompetansemål i samfunnsfag etter VG1/VG2 Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep Formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegrep, variert kildebruk og kildehenvisninger

Samfunnsfag Vg1 og Vg2 - Folkeuniversitete

Geografi vg1/vg2 (fagfornyelsen) Geografi: ny læreplan og nytt læreverk til fagfornyelsen. Det nye læreverket Geografi til vg1/vg2 og de digitale ressursene gir elevene kunnskapene de trenger for å utforske, gjennomføre undersøkelser og diskutere problemstillingene i den nye læreplanen til fagfornyelsen Helse- og oppvekstfag Vg1. Profesjonell yrkesutøvelse. Lover og regelverk . Lover og forskrifter. Fagstoff Vis kompetansemål. Du kan lese mer om dette på sidene til samfunnsfag. Hva er en forskrift Dette er Aschehougs nye lærebøker for elever i helse- og oppvekstfag Vg1. Oppgavene er praksisorienterte og målet er at elevene skal anvende fagstoffet i situasjoner fra det yrket de ønsker å utdanne seg i. I alle tre bøkene er det gjort språklige forbedringer og teksten framstår nå enklere og er bedre tilpasset målgruppen

Vg1 skal gi deg en grunnleggende opplæring i arbeidsprosesser, teknikker og verktøy som er typiske for ditt utdanningsprogram. De fleste timene brukes til programfag. Du har også faget yrkesfaglig fordypning med mulighet til å prøve ut aktuelle lærefag i lærebedrifter. Vg2 Var oppe til privatist eksamen i samfunnsfag i går. Oppgaven jeg fikk var 2-delt. Første oppgaven fikk jeg når jeg kom inn på forberedelse rommet der jeg fikk 30 minutter på å forberede meg. (For min del så fikk jeg krig og konflikt + FN's rolle i verden) Andre oppgaven fikk jeg når jeg kom inn til eksamen Fokus samfunnsfag vg1 på nett. Erna Solberg, Donald Trump, Jens Stoltenberg, Joe Biden.. Samfunnsfag vg1. STUDY. Flashcards. Oppsummering av vg1 pensum i Samfunnsfag. Terms in this set (68) Kompetansemål etter Vg1/ Vg2. Utforskaren. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Ressurser for samfunnsfag. Rettleiing til læreplane Utdrag fra læreplan i samfunnsfag, kompetansemål for vg1 og vg2: Individ, samfunn og kultur definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Nore Hovedpunkter: Geografi, Historie, Samfunnskunnskap, Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Geografi. beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå andre stader i verda; beskrive.

Læreplan i samfunnsfag Læreplankode: SAF1-01 Side 3 av 11 I yrkesfaglege utdanningsprogram og i utdanningsprogram for idrettsfag og musikk, dans og drama har samfunnsfag kompetansemål etter eller Vg2 Oversikt over hovudområde: Årssteg Hovudområde 1.-10. Historie Geografi Samfunnskunnskap Vg1/Vg2 Individ og samfunn Arbeids- og næringsli Kompetansemål samfunnsfag - VGS 29. juli, 2016 Her finner du kompetansemål fra læreplanen i samfunnsfag for den videregående skolen. Ved å klikke på kompetansemålene under finner du en liste over innhold på nettsiden som vi mener er relevant for kompetansemålet Naturfag har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og i videregående opplæring etter Vg1 i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Oversikt over hovedområder: Årstrinn Hovedområder 1.-10. Forskerspiren Mangfold i naturen Kropp og helse Fenomener og stoffe

Samfunnsfag Global skol

 1. Søk etter læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring
 2. Kompetansemål: Forklare begrepet stress, hva som skaper stress, og hvordan en kan forebygge negative stressreaksjoner. Reflektere over hvordan en kan redusere prestasjonsangst
 3. Læreverk i samfunnskunnskap Vg1/Vg2. Læreverk i samfunnskunnskap Vg1/Vg2. Gå til innhold. Meny. Samfunnsfag skal være et aktualitetsfag. Til hver del av opplegget er aktuelle kompetansemål angitt både fra nåværende (K06) og ny (FF20) læreplan
 4. De nye læreplanmålene. Da vi trykket 5. opplag av Ny agenda, gjorde vi noen endringer i teksten i boka. Blant annet satte vi inn de nye læreplanmålene på de fem delsidene. De som bruker opplag 1 til 4 av boka, kan skrive ut delsidene og lime dem inn
 5. Her finner du læringsressurser som er egnet til for- og etterarbeid i forbindelse med deltakelse i ett av 22. juli-senterets undervisningstilbud, og til selvstendig bruk i undervisningen om 22. juli. Ressursene kan filtreres etter temaer som kan være relevante å ta opp i forbindelse med undervisning om 22. juli, og/eller etter relevante kompetansemål for fag [
 6. alitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungere

Kompetansemål 10 klasse samfunnsfag Kompetansemål etter 10 . Kompetansemål og vurdering Samfunnsfag (SAF01‑04) Ikkje gyldig for 10. trinn før 1.8.2021 Denne versjonen av læreplanen er ikkje gjeldande for 10. trinn før 1.8.2021 ; Kompetansemål etter 10. årssteget; Kompetansemål etter Vg1/ Vg2; Side 5 Av 10 Ressurser for samfunnsfag Læreplan i samfunnskunnskap, samisk plan, fellesfag Vg1/Vg2. Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram. Samfunnsfag skal bidra til at elevane blir engasjerte og kritisk tenkjande samfunnsdeltakarar som utvekslar meiningar og I samfunnsfag er det nytt med kompetansemål etter 2. trinn. Har du synspunkt på. Dette er en filmserie (10 filmer) som tar opp ulike temaer i samfunnsfag på videregående skole nivå. Filmen ble opprinnelig produsert for å supplere læreverket Fokus Samfunnsfag (Aschehoug forlag). De ulike filmene tilhører forskjellige kapitler i læreverket og vil fungere best som triggerfilmer i forkant av et nytt emne. Bidragsytere. Etter Vg1/Vg2 Skriftlig kommunikasjon - mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, Mål for opplæringen i samfunnsfag, er at elevene skal kunne: Etter 4.årstrinn I arbeid med kompetansemål i engelskfaget kan den engelskspråklige versjonen av Du bestemmer benyttes ; FOKUS Samfunnsfag . FASTSATT LÆREPLAN JUNI 2013, Kompetansemål etter Vg1. Samfunnsfag er et fellesfag i VG1 på studiespesialisering / VG2 på idrettsfag

Svar på alle mål i samfunnsfagets læreplan vg1 - Studienett

Kompetansemål etter VG1/VG2 SF: reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv ; utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt; Naturfa Utdannelse: Vgs - Studiespesialisering Vg1 Fag: Samfunnsfag; Karakter: Ingen karakter gitt Antall sider. Læreverk for samfunnsfag for Vg1-Vg2. Samfunnsfag kjennetegnes av god struktur og tilgjengelig språk S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole, VG1, VG2 og VG3; Høyskole og universitet; Åpent Forum - for diskusjon; Aktive emner; Ubesvarte emner. Eksamen . Oppgaver og løsninger. Ressurser . Eksamensoppgaver. Hovedområdet samfunnsvitenskapelige tenkemåter handler om tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi, sosial atferd og sosiale systemer.Det dreier seg også om hvordan samfunnsforskeren innhenter kunnskap om samfunnet

Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engels Kjøp 'Delta!, samfunnsfag vg1/vg2' av Torgeir Holgersen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet, Heftet | 978820257566 Forberedelser for samfunnsfag. Skole, legevakt, drikkevann. Kommunens tjenester berører deg. Og når du berøres av noe, bør du være med på å bestemme

Organisasjonsfrihet Global skol

 1. g til tekst, Muntlig kommunikasjon, bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer Samfunnsfag
 2. opplæringer inkludert Læringsplakaten, og Læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter Vg1 og Vg2. Undersøkelsen av læreplanenes innhold om demokratisk deltakelse viser at demokratisk deltakelse er fokusert på i alle tre deler av læreplanverket
 3. Kompetansemål samfunnsfag - ungdomsskolen 29. juli, 2016 Her finner du kompetansemål fra læreplanen i samfunnsfag for ungdomsskolen. Ved å klikke på kompetansemålene under finner du en liste over innhold på nettsiden som vi mener er relevant for kompetansemålet
 4. Fokus Samfunnsfag Vg1 FOKUS Samfunnsfag er et læreverk for fellesfaget som inngår i alle utdanningsprogram. Læreverket består av lærebok, forenklet bok, lærernettsted, elevnettsted og digitalbok. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no. FOKUS Samfunnsfag. Elev / 11-13 - Lokus Oversikt over samfunnsfag VG1 by profnick. 8:57

Oversikt over samfunnsfag VG1 by profnick. 8:57. Grunnkurs i samfunnsfag - Samfunnsfagene by profnick. 8:35. Grunnkurs i samfunnsfag - Samfunnsfaglig metode og forsknin Ny agenda - samfunnsfag Vg1/Yrkesfag Vg2 Samfunnsfag - Personlig økonomi, sparing, lån og skatt by profnick. 12:38. Samfunnsfag - Forbrukerrettigheter by profnick. 8:20. Samfunnsfag - Yrkesliv, arbeidsmarked og lønn Samfunnsfag (VG1) - YouTube Vg1 utdanningsprogram for studiespesialisering - programområde for realfag og programområde for. Kompetansemål (for grunnopplæringen) er et definert mål i læreplanen for elevens læring, som ble innført med Kunnskapsløftet i 2006. I læreplanen Kunnskapsløftet er målsettingene for grunnskoleutdanningen definert gjennom slike kompetansemål i alle fag etter henholdsvis 2., 4., 7. og 10. trinn. I videregående opplæring er kompetansemål definert for hva elevene skal kunne etter.

Under Vennskap finner du Se film, Snakk sammen! samfunnsfag vg1/vg2. Holgersen, Torgeir - Iversen, Morten Alexander - Kosberg, Eva. Heftet / 2018 / Nynorsk 530,-Delta! samfunnsfag vg1/vg2. Holgersen, Torgeir Salih. Heftet / 2013 / Bokmål 530,-Rettslære 1 samfunnsfag og økonomi vg2. Bergstrøm, Hasse - Dale, Johan T. Innbundet / 2014. Databaser Hovedområdet handler om modellering og realisering av databaser, og utvikling av IT-løsninger med utgangspunkt i databaser. Videre dreier det seg om hvordan databaser kan gjøres tilgjengelige på nettsider ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener På studiespesialiserende retning har elevene fellesfag, det vil si fag som er obligatoriske for alle elevene. Samfunnsfag er et fellesfag første året (VG1), mens religion og etikk er et fellesfag siste året av videregående (VG3). 5: Til sammenligning har matematikk på Vg1 fem skoletimer i uken og norsk på Vg3 seks skoletimer i uken

Kompetansemål Du Bestemme

Kompetansemål i samfunnsfag etter 10. trinn. Geografi. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn; gjere greie for eigne rettar og konsekvensar når ein arbeider på Internett og publiserer sitt eige materiale Samfunnsfag går fra 103 til 83 kompetansemål. KRLE går fra 129 til 32 kompetansemål. Kunnskapsministeren sa at det er en utfordring å kutte, og i høringen etterlyser han innspill på om de har ryddet for mye eller for lite I grunnskulen har samfunnsfag har kompetansemål etter 4., 7. og 10. årssteget. I vidaregåande opplæring har samfunnsfag kompetansemål etter Vg1 i programområda for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi i studiespesialiserande utdanningsprogram. I programområdet for formgivingsfag har samfunnfag kompetansemål etter Vg2

Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. LK06: Kompetansemål i norsk relevant for informasjonskompetanse (oppdatert august 2013) Muntlig kommunikasjon: Skriftlig kommunikasjon: Språk, litteratur og kultur: lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner Arbeid i helse- og oppvekstsektoren medfører situasjoner der det ikke er så enkelt å velge hva man skal gjøre. I denne oppgaven kan du prøve ulike alternativer til løsning på et etisk dilemma som kan oppstå for en helsesekretær Notater for pensum for samfunnsfag på vg1. Oppgaven inneholder et kort sammendrag med stikkord fra de 19 kapitlene i samfunnsfag i boken læreboken FOKUS. () Les mer Samfunnsfag. Svar på alle mål i samfunnsfagets læreplan vg1. Nettbok. Svar på alle mål. Læreplanverket slår fast at elever i Norge har rett til alderstilpasset og helhetlig seksualitetsundervisning. I den gjeldende læreplanen er kunnskap om kropp, identitet, grensesetting og seksualitet integrert i flere kompetansemål på tvers av klassetrinnene, blant annet i naturfag, norsk, samfunnsfag og KRLE

Svar på alle læringsmål i Samfunnsfag - Studienett

 1. Kompetansemål. Ressurskart. Oppgi nøkkelord . Logg inn for å dele. Tverrfaglig undervisningsopplegg norsk, samfunnsfag og markedsføring Delt av: lærer - Publisert: 06.11.2013 16:13 - Oppdatert: Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2.
 2. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider. Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår
 3. Vg1 Studiespesialisering med samfunnsfag . Se tilbud for Vg1 Se tilbud for Vg2 + Vg3 Utdanningsløp. Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye.
 4. SAMFUNNSFAG Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren, Geografi og Samfunnskunnskap. Kompetansemål etter VG1 og VG2 innen hovedtemaene Utforskeren, Individ, samfunn og kultur og Internasjonale forhold, Politikk og demokrati. NATURFAG Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Mangfold i naturen
 5. Kompetansemål samfunnsfag 10 trinn. Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) Til forside; Innholdsfortegnelse Kompetansemål etter 10. årssteget Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunn gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom
 6. Andre skisse - kjerneelementer i Samfunnsfag VG1/VG2 Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere hva som er kjerneelementer i de ulike fagene. Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunn
Framsida | Lærarrommet

Kjøp Delta! (2020) fra Cappelen Damm Undervisning Delta! til fagfornyelsen (LK20) har som mål å gjøre elevene rustet og motiverte til å delta aktivt i samfunnet og demokratiet. For å delta trenger vi kunnskap om hvordan samfunnet fungerer, kompetanse til å forstå ulike perspektiver og evne til å tenke kritisk FN-sambandet tilbyr læringsaktiviteter og undervisningsopplegg i samfunnsfag. Her er oppleggene sortert etter årstrinn og kompetansemål, noe som gjør det lett å finne frem. Alle ressursene dekker relevante kompetansemål, angir tidsbruk, har nivåtilpasset språk og form og gir øvelse i de grunnleggende ferdighetene Samfunnsfag YF Vg2. Individ, samfunn og kultur. Mangfold og endring. Mangfold og endring. Vis læringssti. Du er nå inne i en læringssti. Vis kompetansemål. Oppgave. Kultur, media og fremmedfrykt. Hege Røyert (CC BY-SA) Sist oppdatert 10/12 /2016 Retningslinjer for bruk. Vis kompetansemål. Relaterte artikler. Fordommer og fremmedfrykt. Å. Lærebøkenes relevans for undervisning og oppnåelse av kompetansemål i fellesfaget samfunnsfag på VG1 og VG2. Fag: Samfunnsfag. Foredragsholder: Ettfagsstudent. Problemstilling: I hvor stor grad er lærebøkene i fellesfaget samfunnsfag på VG1/VG2 relevante i forhold til undervisning og oppnåelse av kompetansemålene

Matematikk S. Uketimer: 5 Kompetansemål S1 Kompetansemål S2. Forutsetter matematikk 1T eller 5+ i matematikk 1P. Programfaget matematikk for samfunnsfag skal gi elevene anledning til å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder Og Munin Samfunnsfag treffer godt på de aller fleste kompetansemålene som er skissert. Selv om det under fagrelevans står at samfunnsfaget dreier seg om å forstå samfunn med perspektiv på fortid, nåtid og framtid er det flere samfunnsfaglærere som har reagert på at mye av historie og geografi ser ut til å være fjernet fra skissen til ny læreplan Kompetansemål etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram . Kompetansemål . Kapittel i Kosmos YF 2017. Forskerspiren. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler,.

Samfunnsfag, studieforberedende Vg2 gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som NKI Nettstudier. Vg1-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2021. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2021 Kompetansemål - Vg1 ST Muntlig kommunikasjon. Eleven skal kunne. lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner; bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språ Videregående Univers Vg1 gir tilgang til samtlige av Aschehoug Undervisnings digitale ressurser for Vg1 til fagfornyelsen. Pakken dekker fagene matematikk, naturfag, norsk, engelsk, geografi, samfunnskunnskap FOKUS Samfunnsfag er skrevet i et. Samfunnsfag YF Vg2. Politikk og demokrati. Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Demokrati, rettsstat og Vis kompetansemål. Sist oppdatert. 01/31/2017. Tekst: Kommuneforlaget (CC BY-SA) Retningslinjer for bruk. Domstolene. 5 av 9. Demokrati og menneskerettigheter SAMFUNNSFAG Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren, Historie og Samfunnskunnskap. Kompetansemål etter VG1 og VG2 innen hovedtemaene Utforskeren, Individ, samfunn og kultur KRLE Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etik

Samfunnsfag: Fagfornyelsen - Energi og Klim

Læreplan for matematikk for samfunnsfag, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Denne læreplanen gjelder for elever som begynte på Vg1 høsten 2020. Kompetansemål og vurdering. Kompetansemål og vurdering matematikk S1. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Årsplan for samfunnsfag inneholder: Periodisert plan for gjennomføring av undervisning og vurdering Plan for vurdering Kjennetegn på måloppnåelse i samfunnsfag etter 10.trinn Hovedområder i læreplan Kompetansemål etter 10.trin Eksempelvis samfunnsfag og matematikk (algoritmisk tenkning og programmering) Det innføres kompetansemål på flere trinn. Vi foreslår kompetansemål etter 2. trinn for både kroppsøving og samfunnsfag. Dette er fag som i dag har kompetansemål først etter 4. trinn. Kritisk tenkning og kildekritikk blir sterkere vektlagt i de nye læreplenene

Video: Delta: Velkommen til Delta

Hjelp til Samfunnsfag på Vgs - Studienett

Hei! Noen som vil dele noen erfaringer, råd og tips til privatisteksamen i samfunnsfag? målet er 6. Takk på forhånd demokrati, samfunnsfag vg1 Samfunnsfag - Globalisering Lektor Laastad med hjertet i halsen: Opplegg i samfunnsfag Ny agenda - samfunnsfag Vg1/Yrkesfag Vg2 Samfunnsfag, vg2, yrkesfag, sosialisering - Kompetansemål etter Vg1/ Vg2 Utforskaren Mål for opplæringe fokus samfunnsfag vg1, as one of the most enthusiastic sellers here will extremely be accompanied by the best options to review. is one of the publishing industry's leading distributors, providing a comprehensive and impressively high-quality range kompetansemål innen samfunnsfag,. Kompetansemål i samfunnsfag - Vg1/Vg2 29.11 - november. Les mer; Innvandring 22.11 - november. Les mer; Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) Les mer; Rasisme og fremmedfrykt. Les mer; Ekstremisme. Les mer; 22. juli og rettssaken 16.11 - november. Les mer; Om Regjeringskvartalet og Utøya. Les mer; Minnemarkeringer og minnesteder. Les me Læreplanmål i Samfunnsfag, SAF1001 Etiketter: definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet, ideologisk makt, kompetansemål, læreplanmål i samfunnsfag, militær makt, overtalelsesmakt, saf1001, økonomisk makt. Samfunnsfag Vg1/Vg2; Beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem - Lære.

Fattig og rik - er olje et problem eller en løsning

Vi er nå i gang med å utvikle læreplaner for de enkelte fagene. Vi ønsker å involvere lærere, skoler, skoleeiere, og andre som er interessert i fagene i skolen, gjennom hele prosessen. Det betyr at du får lese tidlige skisser som fremdeles er under arbeid og hvor læreplangruppene har kommet ulikt på vei. Skissene fremstår derfor noe ulike. Vi ønsker innspill til det videre arbeidet. Individ, samfunn og kultur. Hovedområdet omfatter sosialisering, personlig økonomi, flerkulturelle samfunn, religionens rolle i. kulturen, samlivsformer og kriminalitet. Det handler også om urfolk, etniske og nasjonale minoriteter,. hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides, og hvem og hva som påvirker ungdom i dag Kompetansemål etter 7. trinn Kjerneelement: Språklig mangfold «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese samiske tekster på norsk og samtale om verdiene som kommer til uttrykk, og hvordan stedsnavn og personnavn som inneholder de samiske bokstavene, uttales.» FAG: SAMFUNNSFAG. Kompetansemål etter 2. trin Delta! (2018) (Heftet) av forfatter Torgeir Salih Holgersen. Samfunnsfag. Pris kr 530. Bla i boka. Se flere bøker fra Torgeir Salih Holgersen

Rikdom og fattigdom | Global skole

SAF1001 - Samfunnsfag Vg1/Vg2 - div emner fra vgs og un

 1. Kjøp 'Salgsfaget vg3, Service og samferdsel vg3' av Per Nørgaard fra Fagbokforlaget
 2. Trygge og sunne arbeidsforhold Global skol
 3. Kompetansemål: Læreplan i samfunnsfag, 1
 4. Kompetansemål: Læreplan i samfunnsfag, 8
 5. Samfunnsfag YF Vg2 - NDL
 6. Kompetansemål i samfunnsfag THM bloggin

Kompetansemål 22. juli-sentere

Aktuelle kompetansemål - NI

Politikk og menneskerettigheter | Global skole

Privatist- Samfunnsfag eksamen! - Skole og leksehjelp

Sosiale medier gjør oss sintere og dummere | THM bloggingVideregående | Global skoleTelenor utfordres av Google og Facebook: – Det kommerSSB: Sysselsatte etter yrke (2015) - - NDLAOversikt over de statlige styresmaktene - - NDLADette tallet på arbeidsledighet i Norge har du aldri sett
 • Tu braunschweig wirtschaftsingenieurwesen nc.
 • Kylian mbappe transfermarkt.
 • Toppgress.
 • Pulled pork burger oppskrift.
 • I vargens tid sammendrag.
 • Martha louise kurt nilsen.
 • Clipart maus kostenlos.
 • Danalock fibaro.
 • Tinder blauer stern 1.
 • Cadillac srx 3.6 v6.
 • Ü40 party dormagen 2018.
 • Kaffebar drammen.
 • The chicago manual of style online.
 • Horze spill.
 • Liguster beeren schneiden.
 • Lehrerbedarf hamburg.
 • Wohnung eimsbüttel kaufen.
 • Winora flitzer 2017.
 • Digitalt vater biltema.
 • Naruto shippuden episodenliste.
 • Turtelduene.
 • Kryssord leksikon.
 • Vedovn moss.
 • Minecraft effekter.
 • Www.adler wiegele.at feldkirchen in kärnten.
 • Basalrate berechnen.
 • Gul flystøysone gardermoen.
 • Klä ut sig till seriefigur.
 • America band titel.
 • Trachten lederhose damen günstig.
 • Lindas dekor og design proff.
 • Disneyland hotel castle club.
 • Sør tyskland.
 • Addon chrome.
 • Google com ph.
 • Junior barneklær sandvika.
 • Phil collins genesis.
 • Overgangsplugg fly.
 • Jolly roger peter pan.
 • Ikke cøliakisk glutensensitivitet nav.
 • Oslo mekaniske mat.