Home

Fasthetsklasse trevirke

Har sett på trevirke i forskjellige butikker på nett og ser at noen steder det klassifisering av trevirke.Fx:2*4 C182*3 C18/C24Jeg søkte på C tallene men fant ingenting, kan noen forklare meg hv trevirke.Detteoppnåsfordi sommervedandelenøker,ogfibr - eneblirigjennomsnitttykkere oginneholdermercellulose. Trevirkehentethøytoverhavet ogmeddårligevekst-forholdkan hasmaleårringermedreduserte styrkeegenskaper,såkalthung - erved.Årring-breddenkani gjennomsnitt væremaksimalt4mmiT3, og6mmiT2ogT1. Biologiskeskader. Bjelke- Lysåpning i meter, avhengig av fasthetsklasse og bjelkeavstand dimensjon mm x mm TREVIRKE C18 TREVIRKE C24 TREVIRKE C30 Bjelkeavstand c/c i mm Bjelkeavstand c/c i mm Bjelkeavstand c/c i mm 300 400 600 300 400 600 300 400 600 36 x 148 2,55 2,40 2,15 2,65 2,50 2,25 2,75 2,55 2,3

Justert skurlast er trevirke som er avrettet og dimensjonert til eksakte mål med. Justert skurlast har 2 millimeter mindre mål enn skurlast, og er glatthøvlet på tre. Fiberretningen i lamellene går parallelt med bjelkens lengderetning. Moelven Limtre produserer limtre i fasthetsklasse GL 30C • Sorteringsklasse T1 tilfredsstiller krav til fasthetsklasse C18 • Sorteringsklasse T2 og bedre (T2 + T3) tilfredsstiller krav til fasthetsklasse C24 Konstruksjonsvirke av sitkagran vokst i Norge kan maskinsorteres iht. innstillinger gitt i NS-EN 14081-4 i følgende klasser og/eller kombinasjoner Fra Norge eksporteres det også tømmer, trelast og annet trevirke til en rekke andre land over hele verden. Det kan da være krav om at trevirket er varmebehandlet. Krav til avbarking og trefuktighet kan kontrolleres på den enkelte eksportsending, men denne partikontrollen er arbeidskrevende, og det lar seg ikke gjøre å kontrollere om trevirket er varmebehandlet

Veiledende maksimale spennvidder (m) for terrassebjelker med fasthetsklasse C18 og C24. Det er dimensjonert med en snølast på 4,5 kN/m2, som også vil dekke vanlig nyttelast. Tabellen er utdrag fra byggdetaljer 517.111 Treterrasser på terreng Trelast er en fellesbetegnelse på skurlast og høvellast laget av treverk.Trelast kategoriseres etter dimensjon. De viktigste typene er planker, bord, rekker, lekter, firkantbjelker (tidligere box) og listverk. Skurlast lages av rundt tømmer, mens høvellast etter tørking i tillegg blir høvlet og justert slik at de blir helt plane, glatte og eventuelt får en profil Byggmakker har konstruksjonsvirke av ulike typer til all slags bruk. Finn det du trenger til ditt neste prosjekt her

Tre er enkelt å bearbeide og svært miljøvennlig. Høy styrke i forhold til vekt gir muligheter for store spenn. Vi produserer det meste innen justert trelast, fingerskjøt og precut; forskaling, rekker, lekter, sløyfer og slisser • Trevirke til kledning Det er viktig å unngå skjeve planker, hull i planken og synlige skader når du skal bruke trevirke som ytterpanel til huset. Husk også at treplank skal spikres fast på fasaden. • Trevirke til terrassegulv Velg plank som er impregnert når du skal bygge terrasse NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Her har vi samlet konstruksjonsvirke og annen høvellast som rekker, lekter, sløyfer og trelast som er fingerskjøtt og fotkappet

Trevirke har en effektiv brennverdi på ca. 16 MJ/kg ved 20 % fuktinnhold. Uttjent virke kan betraktes som en ressurs. Innemiljø Det er ikke kjent at rent og tørt tre skal ha noen allergifremkallende effekt i innemiljø. Avgassing av furu og gran domineres av monoterpener (trelukt) De mest brukte fasthetsklassene i Norge er C24 og C30. Alt konstruksjonsvirke skal være merket med fasthetsklasse. NS- merket konstruksjonsvirke gir trygghet for brukeren. Industriens tar brukerens behov og produktansvaret alvorlig. NS-merket konstruksjonstre er et garantimerke fra autoriserte leverandører

Massivtreelementer består av flere lameller eller bord av konstruksjonsvirke som settes sammen til større elementer ved hjelp av ulike typer forbindelsesmidler for statisk samvirke. De mest vanlige forbindelsesmidler er spiker/skruer, lim, tredybler og stålstag. Vi deler vanligvis massivtreelementer i to hovedgrupper ut ifra oppbygging: kantstilte elementer og flersjiktselementer Impregnert trevirke (47) Stålprofiler (150) Steng. Filter. Antall/pakke. 5 (4) 8 (1) Bredde. 4 mm (2) 5 mm (1) 6 mm (2) 8 mm (4) 9.5 mm (1) 10 mm (14) 11 mm (1) 12 mm (3) 13 mm (2) 13.5 mm (1) 14 cm (1) 14 mm (2) 14,2 cm (2) 14.5 mm (2) 15 mm (23) 16 mm (2) 17 mm (1) 17.8 mm (1) 18 mm (1) 20 mm (35) 21 mm (5) 22 mm (1) 22.8 mm (1) 23 mm (1) 24. Maks. lysåpning i meter, avhengig av fasthetsklasse og bjelkeavstand TREVIRKE C18 Bjelkeavstand c/c i mm TREVIRKE C24 Bjelkeavstand c/c i mm TREVIRKE C30 Bjelkeavstand c/c i mm 300 400 600 300 400 600 300 400 600 36 x 148 2,55 2,40 2,15 2,65 2,50 2,25 2,75 2,55 2,30 48 x 148 2,70 2,55 2,30 2,85 2,65 2,40 2,90 2,70 2,4 Trevirke som skal brukes i bærende konstruksjoner skal iht. norsk standard være styrke-sortert og merket. Ved valg av fasthetsklasse bør en ta utgangs-punkt i hva som er mest formåls-tjenlig. I konstruksjons-sammenheng vil det være en kombinasjon av fasthetsklasse og dimensjon som avgjør hvorvidt en konstruksjon er god eller ikke Maks. lysåpning i meter, avhengig av fasthetsklasse og bjelkeavstand TREVIRKE C18 Bjelkeavstand c/c i mm TREVIRKE C24 Bjelkeavstand c/c i mm TREVIRKE C30 Bjelkeavstand c/c i mm 300 400 600 300 400 600 300 400 600 36 x 148 2,55 2,40 2,15 2,65 2,50 2,25 2,75 2,55 2,30 48 x 148 2,70 2,55 2,30 2,85 2,65 2,40 2,90 2,70 2,45 36 x 198 3,25 3,05 2,75.

Trevirke klassifikasjon - ByggeBoli

 1. S-bjelken er den optimale bjelken for sperrer og bjelkelag. Dette er en kundefavoritt, som er laget av fra spesialsortert nedtørket trelast. S-bjelken fra Moelven er meget rett og dimensjonsstabil. Dette gjør at den er enkel å bearbeide og montere. Vi kan levere rette bjelker eller komplette bjelkelag og sperrer ferdig bearbeidet med hakk, garp, skrås
 2. Om vårt trevirke Byggmax' trevirke leveres i varierende lengder på mellom 2,7 m og 5,4 m med 30 cm intervaller. Vær oppmerksom på at det kan være forskjellig fra butikk til butikk hvilke lengder som finnes på lager. Impregnert virke (furu) brukes der man ønsker beskyttelse mot sopp og insekter (f.eks. husbukk)
 3. Hver eneste planke på dette lekre huset er levert av Bygger'n. Det er alltid gøy å se det ferdige resultatet på prosjekt vi leverer materialer til
 4. Denne anvisningen inneholder dimensjoneringstabeller for fritt opplagte bjelker av konstruksjonstrevirke og limtre med jevnt fordelt last, samt eksempler på bruk av tabellene
 5. Bjelke- Lysåpning i meter, avhengig av fasthetsklasse og bjelkeavstand dimensjon mm x mm TREVIRKE C18 TREVIRKE C24 TREVIRKE C30 Bjelkeavstand c/c i mm Bjelkeavstand c/c i mm Bjelkeavstand c/c i mm 300 400 600 300 400 600 300 400 600 36 x 148 2,05 1,85 1,70 2,20 2,00 1,85 2,30 2,10 1,9
 6. Trykkimpregnert styrkesortert konstruksjonsvirke er trevirke av furu høvlet med firkantet tverrsnitt og levert med avrundede, rette eller skråskårete kanter. Trykkimpregnert styrkesortert konstruksjonsvirke er impregnert med Cu-impregnering og er ment til bruk i bærende konstruksjoner utendørs over bakken. Det produ..
 7. ste karakteristiske verdi legges til grunn for dimensjonering Kapittel 9: Trekonstruksjoner 22.11.2017. Materialer Krav i tidligere utgaver av håndboka om bruk av nordisk gran o

Når du tømmer tomter fra trevirke vegetasjon, ikke la alle planterester bli brent for tre eller.. Dimensjonering og utførelse. Bjelke-dimensjon mm x mm. Lysåpning i meter, avhengig av fasthetsklasse og bjelkeavstand. TREVIRKE C24 Bjelkeavstand c/c i mm Add your favorite summoner for easy updates on the latest stats. 11. trevirke Favorites. Elementene produseres med lameller av gran, sortert til fasthetsklasse T15 og T22 i henhold til EN338, NS EN 14080 og EN16351. Elementene kan brukes som bærende konstruksjonselementer til etasjeskiller, tak og vegger i klimaklasse 1 og 2, og under tak i henhold til NS-EN 1995-1-1. Elementene har brannteknisk klasse D-s2,d0 iht Trevirke i vegger Konstruksjonsvirke iht. NS-EN 14081. Fasthetsklasse min. C18 iht. NS-EN 338. Fuktinnhold maks 18 % K-stenderen iht. SINTEF Teknisk Godkjenning 2535 Bjelkelag Konstruksjonsvirke iht. NS-EN 14081. Fasthetsklasse min. C18 iht. NS-EN 338. Fuktinnhold maks 18 % 19 mm x 123 mm bord mot kryperom, kobberimpregnert, NS-merket klasse AB. Trevirke til yttervegger (stendere) Konstruksjonvirke som minst tilsvarer fasthetsklasse C18 og C24 i henhold til NS-INSTA 142/NS-EN 338. Alternativt maskinsortert med innstillingsverdier etter NS-EN 14081-4 x Trevirke til bærende konstruksjonsdele

Trevirke til stendere, bjelker etc. Konstruksjonsvirke i henhold til EN 14081-1 med fasthetsklasse C24, eller spesifikk dimensjonering. Fuktinnhold maks 18%. X . Limtre . Limtre i henhold til EN 14080, med fasthetsklasse GL30c, eller i henhold til spesifikk dimensjonering Trevirke som skal brukes i bærende konstruksjoner skal iht. norsk/europeisk standard være. styrkesortert og merket. Ved valg av fasthetsklasse bør en i tillegg til dimensjonering ta hensyn til. praktisk brukbarhet. Det er gjerne en kombinasjon av fasthetsklasse og dimensjon som avgjør. hvorvidt en konstruksjon er god eller ikke

Lysåpning i meter, avhengig av fasthetsklasse og bjelkeavstand TREVIRKE C24 Bjelkeavstand c/c i mm TREVIRKE C30 Bjelkeavstand c/c i mm 36 x 148 48 x 148 36 x 198 48 x 198 73 x 198 36 x 223 48 x 223 73 x 223 300 2,65 2,85 3,40 3,60 3,90 3,75 3,95 4,30 400 2,50 2,65 3,20 3,40 3,70 3,5 Trevirke er NS konstruksjonstrevirke. Ved behov for større klemlengder kan man øke skruelengden men påse at Stål fasthetsklasse 3.6 eller 4.6 etter produsentens valg, 8.8 p å bestilling Rustfritt stål A2/A4 Messing CuZn37 Polyamid PA 6-6 Senkhode sponplateskrue Dette rene trevirke fra de nordiske skoger er bærekraftig forvaltet og er PEFC-sertifisert. Stolpene er miljøvennlig produsert av høykvalitet kjerneved med GL28 fasthetsklasse og er behandlet med en spesialutviklet og patentert lasur som sikrer produktene 100% både miljømessig og levetidsmessig - Trevirke av fasthetsklasse C14 - Halvårslast snø - Brannmotstand 0 minutter - Nedbøyning L/200 Tabell 1 og 2 er utarbeidet for fritt opplagte lekter, dvs. ingen krav til kontinuitet over taksperrene. Dimensjon er oppgitt i bredde x høyde. Tabell 1: Minimum lektedimensjoner [bxh] for sperreavstand cc 600 m Bolter: Fasthetsklasse 3.6 Trekonstruksjonene er fra saktevoksende trær og trebjelkene har en dimensjon som kan tilsi at det er benyttet kjerneved. Disse forholdene tilsier at trekonstruksjonene har god kvalitet. Det stilles spørsmål til kvalitetskontrollen av trevirke ved byggeåret, og det antas at trevirket kan ha feil

Video: Fasthetsklasse trevirke - Familie hjørn

Trelast Mattilsyne

Dimensjonering bjelkelag - Kjeldstad Trelas

Trelast - Wikipedi

samme midler som annet trevirke - beis, maling, olje eller lakk. De tekniske og estetiske forutsetningene vil avgjøre valget. Tekniske data - Moelven S-bjelken Dim. toleranser, lengde 15 m, S-bjelken Bredde: +2 / -2 mm Høyde: +4 / -2 mm Lengde: L < 2 m +2 / -2 mm 2 m < L. Marnar Bruk Royal er verdens eldste produsent av royalimpregnert trevirke. Vi har produsert royalmaterialer siden 1976 med veldig god erfaring, og har en teknisk levetid på 60 år. Marnar Bruk Royal leveres som: kledning, terrassebord, takbord, reisverk, limtre og villmarkskledning Fasthetsklasse på trelast i ihht. NS-EN338 Fasthetsklasse på limtre i ihht. NS-EN14080 Produksjonstegning NS-EN 14250:2010 Egenskaper ved brannpåvirkning D-s2,d0 Bruksklasse ihht. NS-EN 335:2013 2 Avgassing av farlige stoffer NPD Annet: 9. Ytelsen for varen som angitt i nr 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8 Trevirke . Konstruksjonsvirke i henhold til EN 14081-1 med fasthetsklasse C16-C40, eller i henhold til spesifikk dimensjonering. Fuktinnhold maks 18 % X . Limtre . Limtre i henhold til NS-EN 14080, med fasthetsklasse GL32 eller i henhold til spesifikk dimensjonering Formaldehydklasse E1 X

Konstruksjonsvirke - Byggmakker - Byggmakke

 1. Fasthetsklasse på trelast i ihht. NS-EN338 Fasthetsklasse på limtre i ihht. NS-EN14080 Produksjonstegning NS-EN 14250:2010 Egenskaper ved brannpåvirkning D-s2,d0 Bruksklasse ihht. NS-EN 335:2013 2 Avgassing av farlige stoffer NPD 9. Ytelsen for varen som angitt i nr 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
 2. Fasthetsklasse på trelast i ihht. NS-EN338 . Fasthetsklasse på limtre i ihht. NS-EN14080 . Produksjonstegning . NS-EN 14250:2010 . Egenskaper ved brannpåvirkning . D-s2,d0 . Bruksklasse ihht. NS-EN 335:2013 . 2 : Avgassing av farlige stoffer . NPD . Annet: 9. Ytelsen for varen som angitt i nr 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
 3. Materialet produseres i fasthetsklasse L40 av Cu-impregnert furu konstruksjonsvirke i styrkeklasse LT30 og LT20 for visuelt sortert, eller LS22 og LS15 for maskinelt sortert (henholdsvis 22,0 og 15,0 Mpa strekkfasthet). Limtre som produseres på en annen måte enn standarden, kan benyttes i bærende konstruksjoner hvis det er typegodkjent
 4. Materialet produseres i fasthetsklasse L40 av Cu-impregnert furu konstruksjonsvirke i styrkeklasse LT30 og LT20 for visuelt sortert, eller LS22 og LS15 for maskinelt sortert trevirke, for eksempel beis, maling eller lakk. Produktbeskrivelse, bruksområde forts. neste side

Material: • Trevirke av minst fasthetsklasse C18 i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 med endringssblad A1:2008 utgave november 2008 skal anvendes. For fasthetsklasse C14 skal tabellenes verdier. Konstruks. ons trevirke s thet 2 Karaktenstisk på tvers av fibeffetningen Limtre kombinen GL32c GL36c GL28h GL32h Fasthetsklasse C14 Tabell 2 C18 C24 Karakteristisk på tvers av fiberretningen Limtre Trykkfasthet Limtreklasse, kombinert limtre Limtreklasse, homogent limtre GL28

Prefabrikkert konstruksjonselement av trevirke satt sammen med spikerplater Fasthetsklasse på trelast i ihht. NS-EN338 Fasthetsklasse på limtre i ihht. NS-EN14080 Produksjonstegning ! !! NS-EN 14250:2010!. Trevirke. Uimpregnerte terrassebord av furu, lerk eller eik kan benyttes til plattinger, men anses ikke å ha like god holdbarhet som trykkimpregnerte materialer. Kvalitets- og fasthetsklasse bør ligge mellom C18 og C24. Ved frie spenn må bjelkene dimensjoneres tilsvarende en vanlig understøttet treterrasse For • Trevirke av minst i flg. multipliseres NS 3470-1 5.med utgave juli 1999 fasthetsklasse C14fasthetsklasse skal tabellenesC18 verdier 0,95. med endringssblad A1:2008 utgave november 2008.

Kjøp Justert rekke furu 48x073 Royalimp brun rb.10 Marnar på MAXBO.no. Kjøp på nett eller i butikk, og få levert hjem eller hent i butikk. Raskt og enkelt • Trevirke av minst fasthetsklasse C18 i flg. NS 3470-1 5. utgave juli 1999 med endringssblad A1:2008 utgave november 2008 skal anvendes. For fasthetsklasse C14 skal tabellenes verdier multipliseres med 0,95. • Beslagspiker (kamspiker) eller beslagskruer skal anvendes. Spikermønster Foto: Futurebuilt prosjektet Holmen Svømmehall Asker.. Prisutdelingen på Byggegalla 2018 «Prisen for Årets bygg deles ut av Byggeindustrien, og kåringen av Holmen svømmehall fant sted under bransjens Byggegalla 14. mars 2018 skriver Asker Kommune på sin hjemmside. - Årets Bygg er en gjennomføringspris hvor alle aspekter blir tillagt stor vekt Trevirke i vegger, bjelkelag og tak - Konstruksjonsvirke i fasthetsklasse min. C18 i henhold til NS-EN 14081/NS-EN 338. Fuktinnhold maks 18 %. Trevirke til utendørs bruk kan være impregnert med Tanalith E-7 eller E Tanalith 3492 - Masonite I-bjelker i henhold til ETA - 12/0018 - Hunton I-bjelker henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 250 Fasthetsklasse på trelast i ihht. NS-EN338 Fasthetsklasse på limtre i ihht. NS-EN14080 Produksjonstegning NS-EN 14250:2010 Egenskaper ved brannpåvirkning D -s2,d0 Bruksklasse ihht. NS-EN 335:2013 2 Avgassing av farlige stoffer NPD Annet: 9. Ytelsen for varen som angitt i nr 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8

KONSTRUKSJONSVIRKE - TRELAST - PRODUKTER - Hjem - Bergene Hol

Vi tilbyr i tillegg brannimpregnert konstruksjonsfinér, og limtre. Se avsnittet om forutsetninger og tabellkorreksjoner. Lysåpning i meter avhengig av fasthetsklasse og . Impregnerte terrassebord og altanrekke. I tabellene nedenfor vises de varianter som lagerføres av gran og CU-impregnert furu trevirke og limtre. Rundtømmer bruker man gjerne synlig i laftede konstruksjoner, er barket, regnes som konstruksjonstrevirke i fasthetsklasse C30. Åser av sortert tømmer Of. pkt. 132) som er dreid til samme diameter over det hele, regner man som konstruk Konstruksjonsvirke som minst tilsvarer fasthetsklasse C14 i henhold til NS-EN 338 - Kerto-S bjelker i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2142 Ultralam-R LVL fra MLT Ltd., Trevirke til yttervegger (stendere) Trevirke til bærende konstruksjonsdeler Trevirke til ikke bærende konstruksjonsdeler Bjelker i etasjeskiller mot lof Generelt kan hullkantfasthet for fasthetsklasse C14 (densitet k = 290 kg/m3) benyttes. For forbindelsesmidler som kun er plassert i strekklamellene kan hullkantfasthet for fasthetsklasse C30 ( k = 380 kg/m3) benyttes. Montasje Bjelken er merket med Denne siden opp, og skal alltid monteres i henhold til merkingen. Bjelkelag i bolighus o.l

trevirke - Vi i Vill

Konstruksjonsvirke med deklarert fasthetsklasse NS-EN 14081 og NS-EN 338 og maks fuktinnhold av 18 % Konstruksjonslimtre NS-EN 14080 Isolasjon skal sorteres som trevirke, gips, isolasjon, restavfall og andre aktuelle avfallsfraksjoner på byggeplass og ved avhending Densitet (fasthetsklasse) 2. Trefuktighet 3. Innskruingsvinkel i forhold til fiberretning 1. Ved å skru inn tvers på trevirkets lengderetning (90 grader) gir dette størst kapasitet 2. Ved å skru inn i enden på trevirket, parallelt med fiberretning (0 •Avhengig av trykkfastheten til trevirke (3*

NDL

Trevirke er NS konstruksjonstrevirke. Ved behov for større klemlengder kan man øke skruelengden men påse at Stål fasthetsklasse 3.6 eller 4.6 etter produsentens valg, 8.8 på bestilling Rustfritt stål A2/A4 Messing CuZn37 Polyamid PA 6-6 Senkhode sponplateskrue EN 14 081 med fasthetsklasse min. C18 i henhold til NS-EN 338. Fuktinnhold maks. 18 %. minst 48 og høyde minst mm - Masonite I-bjelker i henhold til Europeisk Teknisk Godkjenning ETA-12/0018, med høyde minst 200 mm. Golv Undergolv av 18 mm eller 22 mm sponplater av typen Forestia Gulv i henhold til SINTEF Teknisk Godkjennin fasthetsklasse C14 • l Norskvokst sitkagran sortert som T1 tilfreds-stiller krav til fasthetsklasse C18 • l Norskvokst sitkagran sortert som T2 og bedre (dvs. T2 + T3) basert på trevirke er visjonært og viser at de tenker langsiktig. Selskapene viser med dette at d

benyttet fasthetsklasse GL32 c for limtre og S 355 for stål. Det er valgt å se bort i fra dimensjonering av opplegg og detaljer rundt dette. Gangbrua går over RV 7 på Hardangervidda og skal prosjekteres som en fagverksbru. Denne går over 2 spenn med en total horisontal lengde på 50,172 m og det lengste spennet er på 28,5 m Bjelke- Lysåpning i meter, avhengig av fasthetsklasse og bjelkeavstand dimensjon mm x mm TREVIRKE C18 TREVIRKE C24 TREVIRKE C30 Bjelkeavstand c/c i mm Bjelkeavstand c/c i mm Bjelkeavstand c/c i mm x 148 2,55 2,40 2,15 2,65 2,50 2,25 2,75 2,55 2,30 48 x 148 2,70 2,55 2,30 2,85 2,65 2,40 2,90 2,70 2,45 36 x 198 3,25 3,05 2,75 3,40 3,20 2,90 3,45 3,25 2,95 48 x 198 3,45 3,25 2,95 3,60 3,40 3,10. Formel 26: Avstand fra ytterkant trevirke til ytterste slisseplate ved bruk av flere 4 limtre med fasthetsklasse GL32c, vindfagverket som massivtre med kvalitet C14 og S355 for alt av stål. Brua består av et kontinuerlig spenn på 88 meter med to bærende limtrebuer

Trevirke Stendere i gavlvegger Balkonggulv Bygningsplater Undergolv Varmeisolasjonsmaterialer I containervegger, sjakter og container-tak I yttervegger kortsider og i Konstruksjonsvirke i henhold til NS-EN 14081-1, fasthetsklasse C24, fuktinnhold maks. 18 0/0. Prosjektavhengi Norge/Norden 500 Trevirke, gipsplater Europa 2 000 Plast, stålprodukter 12 Naturstein er et eksempel på en materialtype som ofte fraktes fra Asia, på grunn av kostnadshensyn. Det er imidlertid ikke forutsatt at det benyttes naturstein i modellbyggene. Utover naturstein er det ikke grunnlag fo 42,5 -fasthetsklasse etter std prøvemetode for sementer Trevirke har stor forskjell i kapasitet langs med fibrene i forhold til på tvers. Med økende fiberhelning vil en stadig større lastkomponent komme på tvers av fibrene. I hovedsak er løs e ller fast kvist det viktigste fasthetsklasse GL36c benyttes, med unntak av verdien verdien for kc, 90 redusert til 1,5 for trevirke www.umb.no 15 a l l1 h b For sviller på kontinuerlig underlag gjelder kc, 90 = 1,50 for limtre kc, 90 = 1,25 for heltre Kontinuerlig opplegg gir større deformasjon enn endeopplegg og derfo mm ved fasthetsklasse 8.8 i England og Sverige) på øyeboltene. Dette gjøres for å ha større Skal vi feste i trevirke bruker vi selvsagt ikke øyebolter med 12 mm gods, men øyeskruer for trevirke eller øyeinnretninger som blir skrudd fast med treskruer. Slike løsninger er dessverre lite kjente/brukte da de ikk

Tre som konstruksjonsmateriale. Forelesning i faget Materiallære av Liv Torjussen, høgskolelektor ved HIG. Vi ser på følgende tema. Konstruksjonsvirke Hvorfor trekonstruksjoner? Trevirkets oppbygging Styrkesortering Fasthet, E-modul og densitet Bestandighet Brann og lyd Slideshow 3877849 by.. Så la jeg 2xsom bjelkelag. Veiledende maksimale spennvidder (m) for terrassebjelker med fasthetsklasse Cog C24. Tabellen er utdrag fra byggdetaljer 517. På appen kan man dimensjonere både bjelkelag og terasser. Treterrasser på terreng. Appen lar deg variere mellom. Denne guiden hjelper deg til å bygge din terrasse med rett innfesting Trelastkvalitet Trevirke som skal brukes i bærende konstruksjoner skal iht. norsk/europeisk standard være styrkesortert og merket. Ved valg av fasthetsklasse bør en ta utgangspunkt i hva som er mest formålstjenlig Tabellene er beregnet for konstruksjonstrevirke i fasthetsklasse C24. Ved bruk av trevirke i fasthetsklasse C18 må kapasitetene i tabell 21 c og d reduseres ved å multiplisere med faktoren 0,75. 224 Lastvarighetsklasse. NS 3470-1 opererer med lastvarighetsklassene permanent last (P), langtidslast (A),. Ved flere variable laster kan den nøyaktigere metoden gi bedre materialutnyttelse. I tillegg kan den variable lasten mult med en reduksjonsfaktor KL=0,9 i pålitelighetsklasse 1. punkt 9.4.3 (10 K-bjelke. Terrasse. Veiledende maksimale spennvidder (m) for terrassebjelker med fasthetsklasse C18 og C24

TRELAST - PRODUKTER - Hjem - Bergene Hol

Derfor bør man utvise en viss forsiktighet med å blande kalkholdige materialer (kalk, steinull, jord, rotten betong etc.) med trevirke. Soppen dør ved temperaturer over 40 °C. Karbonatiseringen kan med tiden binde tilbake en hel del av de CO2-utslippene som genereres under produksjonen Derfor bør man utvise en viss forsiktighet med å blande kalkholdige materialer (kalk, steinull, jord, rotten betong etc.) med trevirke. Soppen dør ved temperaturer over 40 °C. Karbonatiseringen kan med tiden binde tilbake en hel del av de CO2-utslippene som genereres under produksjonen. Gip fasthetsklasse B35 (SV-40 C45). For å oppnå god støpbarhet ble det brukt Anleggsement, redusert steinstørrelse (D maks 16mm) og ca 25 % redusert steinandel (steinandel = 0,4). Det ble brukt tre ulike betongresepter med forskjellig synkmål avhengig av hvor bratte felter som skulle støpes. Til tilnærmet horisontale flater ble det benytte Trevirke (gran og furu) Informasjon C30 = Tre fasthetsklasse Angir om materialfaktor inngår (brudd) eller ikke (bruks) dimensjonerende materialfasthet for bøyning ( fm/M) dimensjonerende materialfasthet for strekk ( ft/M) dimensjonerende materialfasthet for strekk tverrs fiberretningen ( ft90/M

Konstruksjonstre Trefoku

 1. ert trevirke i form av bjelker, buer osv.; fremstilt ved sammenli; Norsk Limtre utvikler og produserer vakre og robuste treprodukter, med høy kvalitet i alle detaljer - spesielt utviklet for et nordisk klima ; Limtre Splitkon AS lagerfører et stort antall dimensjoner i gran og trykkimpregnert furu. Sortimentsoversiktene finnes Her
 2. K201 Hovedentreprise.pdf - Espen Aursand Arkitektkontor AS download report. Transcript K201 Hovedentreprise.pdf - Espen Aursand Arkitektkontor ASK201 Hovedentreprise.pdf - Espen Aursand Arkitektkontor A
 3. Gjelder for arbeider som er angitt med enhetspriser. Omfatter alle kostnader forbundet med innmåling og beregning i anleggstiden for dokumentasjon av toleranser og mengder for de arbeider som er oppgitt i målebrev, inkludert godkjente endringer i anleggstiden
 4. - fasthetsklasse: b45 sv-40 - bestandighetsklasse: mf40 - kontrollklasse: utvidet kontroll - utfØrelse ihht.: sv026 prosesskode-2 - treverk: royalimpregnert trevirke ro0 skjermvegg region sØr r=1575 7 0 0 0 0 9 0 fidjetpe n 18 16 14 8 6 2 4 detalj- farge/glasskombinasjon 1:20 730 740 779 770 760 750 722 type 2 type 3 glas
 5. Tykkelse til konstruksjonsforml fra 10 til 30mm Parallellfiner (LVL) Minst fem finrlag limes sammen parallelt med fiberretningen Finerlagene er tykkere enn i kryssfiner Trefiberplater Produseres av flis, med eller uten lim, med varme og hyt trykk Harde og halvharde plater, med tykkelser fra 6 til 13mm Sponplater Produseres ved hjelp av trevirke (spon/sagflis), lim, varme og hyt trykk Tykkelse.
 6. HECO-Fix-Plus - treskrue universal Panhead, T-Drive (Torx), elforsinket, helgjenget, 3,0 - 6,0 mm. Den nye, forbedrede HECO-FIX-plus universalskruen er egnet til alle typer bruk naturlig og industriell produsert trevirke, men også i murverk, plast og blikk inntil 2mm

Limtre brukes for det meste i takkonstruksjoner hvor det stilles strenge krav til styrke. Limtre i furu produseres i fasthetsklasse Lav konstruksjonsvirke i styrkeklasse LTog LTfor visuelt sortert, eller LS22. Limtre er oppbygd av trelameller sammenbundet med lim. Limtre , laminert trevirke i form av bjelker, buer osv Veiledende maksimale spennvidder (m) for terrassebjelker med fasthetsklasse C24. Det er dimensjonert ved en snølast på 4,5 kN/m2 som også vil dekke vanlig nyttelast. NOBB NR. INNFESTING I TREVIRKE 45836242 TRESKRUE ET-T 6,5x90 CS A100 45836382 TRESKRUE ET-T 8,2x245 CS A5 Vegbygging. NORMALER Hndbok 018. Januar 2011 (Januar 2011) Hndbker i Statens vegvesen Dette er en hndbok Niv 1 i Statens vegvesens hndbokserie. Det er Vegdirektoratet som har hovedansvaret for utarbeidelse og ajourfring av hndbkene Kunne godt tenke meg en litt kul hodegavl inn mot veggen, noe forslag. Vinkelbeslag og skruer, til å feste sengegavlen i veggen. Pris: Vanskelig å si ettersom vi hadde det meste fra før, også kommer det ann på hvor Erlend Apneseth åpner turnéhøsten. Etter en vår preget av avlysninger og usikkerhet, er vi utrolig glade for å kunne presentere hele fire fulle turnéer fra Nordnorsk Jazzsenter i høst

Massivtreelementer - Wikipedi

Fasthetsklasse min C18 i henhold til NS-EN 338. 522.351. 7.2 Varmeisolasjon Angitte U-verdier i tabell 3 for yttervegger omfatter ikke kuldebroeffekter av ekstra trevirke rundt dør- og vindusåpninger etc. 7.3 Fundamenter Fundamenter dekkes ikke av godkjenningen,. Fasthetsklasse på trelast i ihht. NS-EN338 Fasthetsklasse på limtre i ihht. NS-EN14080 Egenskaper ved brannpåvirkning Bruksklasse ihht NS-EN 335:2013 Avgassing av farlige stoffer Annet: 9. Ytelsen for varen som angitt i nr 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8 ISY G-prog Beskrivelse, Utvidet versjon. - [41786 Til betong av fasthetsklasse B35 eller høyere, eller bestandighetsklasse M45 eller bedre, tillates ikke brukt gjenvunnet tilslag av resirkulert betong. Sjøgrabbet tilslag tillates ikke benyttet. I tillegg til de obligatoriske krav som stilles i NS-EN 206-1 og NS-EN 12620 skal tilslaget være i samsvar med:.

Kjøp Treverk hos Byggmax - 434 Treverk fra 5,30 k

PEISKROKVEIEN 21 Prosjektnr. 201403 Arkitekt Øyvind Poulsson PEISKROKVEIEN 21 Prosjektnr. 201403 Peiskrokveien 21 - enebolig og garasje for Kristin og Lars Gaustad 18.05.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Kristin og Lars Gaustad Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21 Kapittel: 00 Generell del Prosjektnr. 201403 Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Arkitekt Øyvind Poulsson Dato: 18.05.2015. Materialspesifikasjoner Material / Bygningsdel Trevirke til bærende konstruksjonsdeler Gulvplater Trinnlydplater Varmeisolasjon Dampsperre Vindsperre Undertak Innvendig kledning Lydbøyler Mekaniske festemidler Montasjelim Vibrasjonsdemping NS-EN 14081 og NS-EN 338 med fasthetsklasse i henhold til beregninger for hvert nekelt bygg.

 • Trollhättan medvind.
 • Skam sesong 1 episode 2.
 • Batman krefter.
 • Hallenbad klagenfurt.
 • Norsk reaktor.
 • Faktureringsproblem itunes store.
 • H2k 2017 roster.
 • Låsbart garderobeskap.
 • Fur elise tabs guitar easy.
 • Sparkassen cup hüsten 2018.
 • Oljelamper til utebruk.
 • Golden beach kypros.
 • Wandern nrw tagestour.
 • Tws freising hip hop.
 • Hvor mye tjener politi i måneden.
 • Dickmännchen günstig kaufen.
 • Anoreksi blogg.
 • Tcl u65p6046.
 • Geranium plante.
 • Bobiler til salgs i sverige.
 • Paranøtter selen.
 • Forkurs ingeniør matte eksamen 2017.
 • Kidnapping i norge.
 • Media markt szczecin gazetka.
 • Chinese new year holiday.
 • Finding bigfoot game for free.
 • Zeno org literatur.
 • La concha marbella.
 • Redusere matsvinn.
 • Elizabeth arden visible difference refining moisture cream complex review.
 • Baby navlestreng lukt.
 • A1 pannetermometer bruksanvisning.
 • Sensomotorisk fase (0 2 år).
 • Mike kroeger.
 • Phoenix animal.
 • Største fotballklubber i norge.
 • Tanzstudio husum gmbh, treibweg, husum.
 • Reflux barn 1 år.
 • Alpenland genossenschaft erfahrungen.
 • Angelina jolie barn.
 • Filosofiske spørsmål.