Home

Modernistiske tekster

Tanketråder fra en lektors hverdag: Det moderne prosjektet

MODERNISTISKE TEKSTER 1890 - i dag norskeksamen.no . norskeksamen.no 2 Innholdsfortegnelse Nyromantikken på 1890-tallet Modernistiske forfattere bryter derfor med tradisjonelle skrivemåter, og eksperimenterer med komposisjon, rettskrivning, tegnsetting og ordvalg Det finnes en rekke kjennetegn og trekk som er felles for modernistiske tekster. Det moderne betyr nyere på latin, og i modernismen ønsker man stadig å fornye litteraturen ved å gå nye veier.På denne siden ser vi nærmere på noen av de typiske måtene modernismen fornyer litteraturen på

 1. Innlegg om Kjente modernister og modernistiske verk skrevet av 3stemodernisme. Knut Hamsun (1859-1952) var en av Norges mest betydelige forfattere, og han regnes som en av de fremste nyromantikerne i Norge. Han fikk sitt gjennombrudd med romanen Sult i 1890. Andre viktige verker av Hamsun inkluderer Pan (1894) og Markens Grøde (1917), som gjorde at han fikk Nobelprisen i litteratur i 1920
 2. Modernistiske tekster er kompliserte, så øv på å snakke om dem før du skal opp til eksamen. Kortversjon: 1) Kjennetegn på modernisme a. Handler om erfaringen av det å være menneske i en verden som føles ny og moderne b. Knyttet til storbyen c. Fremmedgjorthet preger mange av teksten
 3. Ofte er imidlertid modernistiske tekster allegoriske, det vil si at tekstene fungerer som et bilde på noe annet. Dette er for eksempel tilfellet i Tarjei Vesaas' novelle Fall (1952). Den ytre handlingen er klar: En enslig og paranoid mann er om bord på et nattog, der han venter på en konduktør som aldri kommer
 4. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os
 5. Da Bull skrev «Metope» var det fremdeles uvanlig å skrive modernistiske dikt i Norge, og Bull blir derfor regnet som en av de største banebryterne for den norske modernismen. Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag

Per Thomas Andersen nevner to norske forfattere som allerede på 1890-talet skrev modernistiske tekster. Hvem var disse to? Hva var nytt ved måten de skrev på? Oppgave 3. Modernismen i arkitektur og grafisk design. Løs oppgavene nedenfor: Hva slags stilidealer hadde de modernistiske arkitektene Mens den modernistiske litteraturen var sterkt inspirert av psykologi og opptatt av det subjektive, den stiller spørsmål ved forholdet mellom tekst og virkelighet, og tar avstand fra «de store fortellingene», som nye tekster i et intertekstuelt spill ofte bruker som underliggende struktur Modernistiske tekster Marie Solberg Modernismen Rolf Jacobsen Det er ikke bilhjulets smatt over regnvåt asfalt som er byens signaler. Det er ikke melkevognens gniss mot fortauskanten i overskyede morgener. Pilende tog. Det er ikke lysreklamenes stille flam-flam over de levend

Kjennetegn og trekk for modernismen - Studienett

Modernisme er navnet på den bølgen av avantgarde-stilarter i kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har preget vestlig kultur fra tidlig på 1900-tallet og fremover. Begrepet modernisme går i kunsthistorien tilbake til renessansen, Arte Moderna, og henspiller da på samtidens kunst og kunstoppfatning. Begrepet har gjennom århundrene vært knyttet til avanserte kunstretninger Det jeg fant heter I dag regnar det, og er fra en langt senere periode, en periode der modernistiske tekster nok har mistet det meste av sin sjokkerende kraft. Det er et enkelt dikt, følsomt og rett frem, slik jeg liker dem. Det tradisjonelle værmotivet regnet blir brukt som illustrasjon av jeg-personens følelser, slik det er brukt i tusenvis av filmer og sanger, men jeg synes det fungerer. Historisk perspektiv på den modernistiske periode Den litterære periode løber fra slutningen af det 19.århundrede til i dag og er vanskelig at definere og afgrænse. Perioden opstår med industrialiseringen og knytter sig til den udvandring der fandt sted da folket flyttede fra land ind til byen

Kjente modernister og modernistiske ver

 1. Du er her: Skole > Modernismen (ca. 1900-1980) Modernismen (ca. 1900-1980) Stilen inneholder informasjon om modernismen, kubisme og analyse/sammenligning av Picassos bilde Pikene fra Avignon
 2. Modernisme betegner en mengde kulturelle bevegelser med opphav i de store endringene som fant sted i vesten mot slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet.Begrepet favner en rekke til dels svært radikale bevegelser innen kunst, arkitektur, musikk, litteratur og kunsthåndverk som vokste frem i denne perioden.. Modernistisk tankegang legger vekt på menneskets evne til å skape, forbedre.
 3. Del A - Kortsvarsoppgåve Modernistiske trekk i diktet Autobahn All fart er flukt. Hva flykter du fra. Autobahn av Rolf Jacobsen (1907-1994) vart utgitt som ein del av diktsamlinga Pusteøvelse i 1975. Sjølv om diktet vart utgitt i ei tidsperiode prega av dikting med tradisjonell form, finn ein modernistiske trekk i diktet. Motivet er motorvegen, [
 4. Vel tre av vedlegga og skriv ein resonnerande tekst om modernismen, der du bruker eksempel frå tekstane for å vise korleis dei er uttrykk for sider ved den modernistiske tradisjonen mellom 1890-1950. I kva grad meiner du desse tekstane framleis er aktuelle? Kommentar Oppgåva er todelt. I den første delen kan du velje kva du vil leggje vekt på
 5. På 60-tallet kommer det noen tekster som fokuserer på det enkle. De nye modernistene utover på 60-tallet tar et oppgjør med den vanskelige skrivemåten til tidligere modernister som Rolf Jacobsen og Paal Brekke. De nye modernistiske dikterne vil fokusere på det enkle og hverdagslige, uten å bruke masse kompliserte bilder
 6. Hva er modernisme? En kort oppsummering:Begrepet modernisme rommer mange ulike strømninger innenfor bildekunst, arkitektur, musikk og litteratur.Den modernistiske tradisjonen markerer et brudd med den tradisjonelle skrivemåten. Fremmedfølelse og kaos reflekteres i form, språk og innhold, og enkeltmennesket står gjerne i sentrum.Hvordan er det å leve i det moderne samfunnet

Norsk - Modernismen - kunst uten mening? - NDL

Hvis jeg må velge, tror jeg at jeg liker tradisjonelle dikt framfor modernistiske, i alle fall når jeg leser det, dette synes jeg rett og slett fordi jeg liker den stemningen som dannes når man leser opp et dikt som har rytme og rim, men også fordi de ofte er lettere å forstå, men når jeg skal analysere og bruke tid på en modernistisk tekst synes jeg det er veldig spennende å se hva. Presenter et representativt utvalg modernistiske tekster. Tekstene skal kort vise den historiske utviklingen av modernismen fram mot første verdenskrig, samt eksemplifisere sentrale sider ved utviklingen i Norge videre fram mot 1960-tallet. oppdatert 20.10.2015. oppdatert 12.09.201

Skrik - tekst og bilde. Hilde Dybvik. Munch knyttet selv en prosalyrisk tekst til motivet Skrik.Skissen Forvilelse (MM T 2367, 1891-92) var forarbeidet til Syk stemning ved solnedgang. Fortvilelse (Thielska Galleriet, Stockholm), som igjen regnes som et forarbeid til det berømte motivet Skrik, som finnes i flere versjoner.Hvordan er forholdet mellom tekst og bilde Jeg ser av Sigbjørn Obstfelder er et melodiøst, uten å være sangbart, dikt med en noe uregelmessig rytme. Språket er enkelt og setningene er korte. Dette modernistiske diktet ble utgitt i diktsamlingen Digte i 1893. Typisk for modernistisk diktning er også at bildene, gjentakelsene og ordvalget skaper tonen og stemningen i diktet Med modernisme sikter man vanligvis til den strømningen i vestlig kultur som forkastet tidligere tradisjoner og vektla kunstens og kunstnernes autonomi og egenverdi. Modernismen begynte å ta form sent på 1800-tallet, og ofte får f.eks. Picassos maleri Pikene fra Avignon fra 1907 markere begynnelsen på perioden. Begrepet er nokså svevende og udefinerbart, og er blitt revurdert med jevne. Modernisme og tradisjonalisme - 1940-1980 Kjennetegn på modernistisk lyrikk og prosa i 1950-årene. Jf. tabeller på side 174 i Intertekst vg3

Modernistiske tekster har et svært bevisst forhold til at de eksperimenterer med formen (Bolter 1991:133) . Man oppnådde nye fremskritt innen kunsten ved å avvike fra de bestående normene. Slike tekster kategoriseres derfor gjerne ut ifra hvordan, og i hvor stor grad, de avviker fra et tradisjonelt formspråk Den danske modernisme har tre faser. I 1920'erne og 1930'erne fandtes en håndfuld modernistiske lyrikere: Harald Landt Momberg, Jens August Schade, Paul la Cour og Gustaf Munch-Petersen.De udgjorde knap nok en gruppe: Momberg og Schade hørte nærmest til i tysk sammenhæng begge var stærkt influeret af ekspressionismen Selvom modernismen udvikler sig i mange forskellige retninger i perioden ca. 1900 til 1980, findes der en række fælles kendetegn, træk og virkemidler, som ofte går igen i modernistiske tekster. Nogle (

Tekster til modernisme og realisme Du skal logge ind for at skrive en note Det 20. århundrede er en eksplosion af kulturel og litterær mangfoldighed og udvikling Tips: Modernistiske tekster er kompliserte, så øv på å snakke om dem før du skal opp til eksamen. Kortversjon: 1) Kjennetegn på modernisme a. Handler om erfaringen av det å være menneske i en verden som føles ny og moderne b. Knyttet til. Modernismen i Europa 1900 - 1940. Modernisme er et begrep som lett kan forveksles med modernitet.Begrepet modernitet er imidlertid relativt synonymt med det moderne prosjektet, som har sin opprinnelse i 1700-tallets opplysningstid.Det er altså svært viktig å merke seg den grunnleggende forskjellen på modernisme og modernitet - Tar man hensyn til andre modernistiske former i Sverige på 40 og 50-tallet, blir det lettere å plassere norske diktere som Rolf Jacobsen og Olav H. Hauge inn i det modernistiske bildet, sier han. - Profilkretsen var på sin side god på å skape sin egen lyriske linje

Kjennetegn på modernistisk diktning (1890-årene

Det gir også en annen vinkling på den formelle utforskningen av modernistiske tekster. I stedet for å betone modernismens egen selvforståelse - originalitet, brudd og opprør - kan en undersøkelse av modernismens historisitet gi et annet bilde. Det er naturlig at mange tenker på modernismen som en slags «vanskeliggjort form» Virkemidler og begreper i lyrikken Her finner du en oversikt over de vanligste virkemidlene i lyrikken, med forklaringer av de forskjellige begrepene Knut Hamsun (1859-1952): Romanen Sult (1890), artikkelen «Fra det ubevisste sjeleliv» (1890), tre foredrag om moderne, psykologisk litteratur (1891). Opponerte mot fornufts- og problemdiktningen fra realismen, ønsket sterkere fokus på enkeltindividet. Sigbjørn Obstfelder (1866-1900): Diktet «Jeg ser» og kortprosateksten «Byen» (fra Digte, 1893)

Innledning Presenter teksten.Du må ha med: Tittel Forfatter (Årstall) Sjanger (novelle, dikt, eventyr, utdrag av roman etc) Novelle- eller diktsamling (hvis du vet det) Tem tekster. 13 Problemstillingen kan formuleres som følger: Var Hamsun modernist eller realist? Hensikten med min oppgave er å sammenlikne Hamsuns først roman Sult og hans siste Ringen sluttet og å avklare i hvilken grad Hamsuns forfatterskap var påvirket av modernistiske tendenser

Den modernistiske tradisjonen markerer et brudd med den tradisjonelle skrivemåten. Fremmedfølelse og kaos reflekteres i form, Modernistisk litteratur satte enkeltmennesket i sentrum. I tillegg var det mange tekster som uttrykte hvordan det var å leve i det moderne samfunnet Det er positivt at det understrekes samtidslitteratur, det bør bety tekster fra de siste ca. 10 år. I de to siste år leses utvalgte tekster fra norsk og europeisk teksthistorie, sentrale tekster og forfatterskap fra 1800- og 1900-tallet, dessuten eksperimenterende og modernistiske tekster 60 års hilsen - Sitater, ordtak, visdomsord og tekster til bursdagskortet. Bursdag. Skal du skrive en 60 års hilsen, og trenger litt inspirasjon eller tips til hva du skal skrive? Da har du kommet på riktig sted av den modernistiske poetens prosadikt. Og, om alt går etter planen, vil det avslutningsvis nøstes opp noen tråder og rundes av på en mer eller mindre ryddig måte. 27.09.2016 . Oppgavens hoveddel • Prosa er tekster skrevet slik som vi snakker, uten unaturlig rim og rytme

Tradisjonell og modernistisk lyrikk i Metope av Olaf Bul

De modernistiske diktene er litt vanskelige å forstå. Man må lære å lese dem, før man får utbytte av dem. Men når man først har lært og forstått teknikken som blir brukt, kan disse diktene være like tilgjengelige som de mer direkte, tradisjonelle. Diktningen må utvikle seg, for ikke å bli klisjefylt. Nye tider krever nye former Den modernistiske kunsten Artikkelsamlingen rommer ti berømte tekster om kunstopplevelse, smaksdommer og kunstkriterier, blant annet Avantgarde og kitsch, Mot en ny Laocoon, Hvordan kunstkritikken gjorde seg fortjent til sitt dårlige rykte og Modernistisk maleri Skriftlige tekster • lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og kunne bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon • begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene • gjøre rede for et utvalg nordiske tekster i oversettelse og i origina Nedst på sida finn du lenker til den ferdige teksten med og utan kommentarar. Eksamensbesvarelser som modelltekster i opplæringa. Det overordnete formålet med eksamen er at elevene skal vise den norskfaglige kompetansen sin. De skal lese ulike tekster og kunne sette dem inn i en faglig sammenheng, og de skal skrive en kort og en lengre tekst

Kjennetegn på modernisme - Portfoli

 1. Lyriske tekster og modernisme - Norsk VG3 - StuDocu. Et typisk modernistisk dikt er skrevet p\u00e5 frie vers Panorama Vg3 by Gyldendal Norsk Forlag - issuu. Panorama Vg3 (bla i boka) by Gyldendal Norsk Forlag - issuu. Modernistiske trekk i diktet Autobahn
 2. Wergeland rakk å skrive imponerende mye i løpet av sitt 37-årige liv: lyrikk, skuespill, polemikk, vitenskapelige tekster, en selvbiografi og en mengde opplysende tekster for folk flest. En.
 3. Pedagoger og bokinteresserte er nok de som vil finne mest interessante tekster her. onsdag 6. juni 2012. EKSAMENSØVING muntlig SSP VG3 NORSK! · lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon
 4. Dette gjør at vi må lese modernistiske tekster på en annen måte. Et eksempel på dette er James Joyces roman Ulysses. Denne romanen er skrevet med en «stream of consciousness»-teknikk.
 5. Outsideren er derfor en gjennomgangsfigur i modernistiske tekster. Andre forfattere skrev også om følelsen av at gud ble mer distansert, og ofte vanskelig å finne. Mange slet med å finne meningen med tilværelsen, noe som gir de modernistiske tekstene en dyster stemning
 6. Sigbjørn Obstfelders modernistiske dikt Jeg ser Sigbjørn Obstfelders Byen - en norsk, tidligmodernistisk tekst fra 1893. Franz Kafkas. Modernistiske dikt - Helt grei poes . Han er en av de mest signifikante forfattere i norsk diktning, og er en av Norges første modernistiske diktere. Obstfelder skrev nyskapende dikt,

De kan forsvare seg og si at det ikke kan forventes at de skal ta med i beregning det som blir utelukket i fleste modernistiske tekster, at dersom spørsmålet om innhold og følelse virkelig er sentralt for de modernistiske kritikerne, så holder de det hemmelig, for disse temaene blir aldri tydelig diskutert i deres tekster Vår pris 288,-. Boken inneholder kritiske tekster om den modernistiske kunsten. Serie: Pax artes. Kategori: Kunsthistorie I denne tredje delen av artikkelen om komponisters bruk av tekst i europeisk etterkrigsmodernisme utdyper Håvard Enge hva han mener med en mimetisk tonesettingstradisjon. Han går også inn på Pierre Boulez' bruk av tekst. Denne typen tenkning omkring forholdet mellom tekst og musikk kan fortsatt være fruktbar et halvt århundre etter at Boulez, Berio, Scelsi og Nono komponerte sine. Modernismen og postmodernismen- reaksjoner mot samfunnsendringene Forfatter: Ingrid Wærnes Minde Innenfor litteraturen har begrepet modernisme to betydninger. Den ene betydningen henviser til modernismen som en litterær epoke som hadde sin storhetstid mellom 1890-1970. Den andre betydninger henviser til bestemte litteraturer som har spesielle litterære trekk. Modernismen var kjennetegnet av. En forfatter kjent for sine modernistiske verk er James Joyce. Joyce brøt med samtlige litterære lover og regler for strukturering og tegnsetting av tekster vi kjenner. Verk som blant annet hans mest kjente, Ulysses, ble skrevet helt uten punktum, en helt nyskapende teknikk kalt stream of consciousness man aldri før hadde sett

Norsk - Oppgaver om modernisme - NDL

Jeg skal velge meg ut et eller flere kompetansemål og lage en problemstilling jeg skal ha en presentasjon om på 10 min. Jeg tenkte å velge modernismen og kompetansemålene gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag og lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster Dette utvalget av forfatterens tidlige tekster viser utviklingen fra de modernistiske novellene i Tidevann (1966) mot mer politisk orienterte tekster i Den avskyelige snømannen LES MER (1970) og Zink (1971), som med djerv og nyskapende eksperimentvilje sammenfører fiksjonen og det dokumentariske b. elevene tar en litterær tekst, og lager en fotostory/fotonovelle med innlagt musikk c. elevene tar musikktekster (det vil jo ofte være eksperimenterende og modernistiske tekster) de liker, oversetter til dialekt, finner passende musikk til, bakgrunnbilder og lager en forestilling med tekst, musikk og fot Sigbjørn obstfelder tekster. Sigbjørn Obstfelder var en norsk forfatter.Obstfelder er den fremste representant for en tidlig modernistisk lyrikk i Norge, og som sådan har han øvd en veldig innflytelse på senere norsk lyrikk Sigbjørn Obstfelder levde fra 1866 til 1900 • lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og bruke dem som utgangspunkt for egen tekstproduksjon • begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene • bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen skjønnlitterær skriving på bokmål og nynors

Litterær modernisme - Wikipedi

Den første modernistiske filmen vi så var Tillsammans. Tilsammans er en svensk film som kom ut i 2000. Filmen er regissert av Lukas Moodysson, som også har skrevet flere manuser og laget filmer Til i morgen skal jeg ha funnet 4 dikt - To tradisjonelle, og to modernistiske. Problemet er bare at jeg ikke vet hva som kjennetgener de to, og da er det vanskelig å finne dikt som passer. Noen som kan forklare forskjellen, og/eller komme med forslag til dikt De 3 viktigste modernistiske sjangrene. Blant modernisme sjangere de finner poesi, prosa og drama. Hver av sjangrene inneholder forskjellige underkategorier av litterære uttrykk. På denne måten inneholder poesi tekster og oder; prosa kan inkludere historier og romaner; Den dramatiske i sin tur inkluderer teatret Les og nyt dikt mens De fortsatt kan - før all poesi blir sensurert. Les og nyt dikt på Internett mens De kan! Dersom De finner dikt som De liker eller annen nyttig informasjon på Internett så bør De skrive ut en kopi eller lagre nettsiden lokalt

Modernistiske tekster by Marie Solberg - Prez

 1. - Eksprimentelle tekster: sjangerblandinger og nye skrivemåter - Orginalitet: skrivemåten skulle være alt annet en det den hadde vært før. I disse få linjene har Obstfelder beskrevet hele den modernistiske livsfølelsen i konsentrat. Måten Obstfelder skriver på i Jeg ser er en helt ny måte å skrive på,.
 2. Litteraturen utvikler den tradisjonelle realistiske skrivemåten, men det finnes også norske forfattere som skriver modernistiske tekster i denne perioden (Rolf Jacobsen og Aksel Sandemose).. Klikk deg inn på den språk- og litteraturhistoriske tidslinja og velg perioden Nyrealisme og modernisme
 3. Man kan bli sittende å gruble over om det er noen mening bak teksten i det hele tatt, eller om lyrikeren vil gjemme budskapet/meningen bak og overlate resten til leseren. Det finnes forskjellige eksempler på modernistiske verk som både gir mening og de som folk mener ikke gir mening
 4. Likevel skal vi se at den kantianske selvkritikken ligger i grunn for Greenberg analyse av det modernistiske maleriet. Maleriets medium. Et av Greenbergs sentrale poeng i teksten, er på hvilken måte maleriets medium skiller seg ut fra andre kunstformer i modernismen

modernisme - Store norske leksiko

En nærmere «kjønnsbestemmelse» av modernismen er høyst betimelig. For til tross for at den modernistiske litteraturen åpenbart tematiserer seksualitet og kjønnsrelasjoner, er det en mer eller mindre kjønnsløs modernisme som har fått lov til å dominere bildet i kritikken Velkommen til å kikke rundt i Skaldskapet! Nettstedet her er ment å være en lagringsplass og referanseplattform for tekster innen ulike sjangere. Det vil bli presentert både alvor og skjemt, alt fra bønn til bannskap, noe lavmælt og fredsommelig, men også et og annet tennerskjærende og kanskje provoserende

Nasjonalmuseet

Modernistiske dikt - Helt grei poes

Boken inneholder kritiske tekster om den modernistiske kunsten Utdrag fra Knut Hamsun: Sult. Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den. Adornos viktigste bidrag til litteraturvitenskapen er sannsynligvis essays som Opptegnelser om Kafka og Forsøk på å forstå Becketts Endgame. 2 Som kraftfull fortolker av modernismen som epoke og av enkelte viktige modernistiske tekster, er han udiskutabel Mange modernistiske tekster og kunstverk kjennetegnes med dekadanse. Kilder Spenn, Norsk for studieforberedende utdanningsprogram VG 3, Cappelen Damm 2008 Lagt inn av Pernille Alfredsen kl. 12:10. Ingen kommentarer: Legg inn en kommentar. Eldre innlegg Startsiden Høymodernistiske tekster er stort sett skrever fra 1910-1930. Hva har de ulike modernistiske kunstretningene og strømningene felles? Det alle de modernistiske kunstretningene og strømningene har til felles er at alle sammen bryter med tradisjonelle måter å skrive, male, komponere og bygge på. Nevn noen av disse strømningene

Norsk - Fortellerperspektiv i film - NDLA

Grip teksten NORSK Vg3. download Report . Comments . Transcription . Grip teksten NORSK Vg3. I Norge tar utviklingen en annen retning i første halvdel av 1900-tallet. Det er en tradisjonell realistisk skrivemåte som dominerer, selv om det fins noen få norske forfattere som skriver modernistiske tekster også i denne perioden, for eksempel Rolf Jacobsen (1907-1994) og Aksel Sandemose (1899-1965)

Realisme og Modernisme - Google Site

Modernismen (ca. 1900-1980) - Daria.n

I 2017 fekk VG3-elevane på studieførebuande éi kortsvaroppgåve på eksamen i norsk hovudmål (ekstern lenkje), der dei skulle gjer greie for modernistiske trekk i diktet Autobahn av Rolf Jacobsen, og skrive om både form og innhald, og bruke relevant fagspråk og eksempel frå teksten. Les langsvaroppgåva til Kathrine Tranøy her! Les intervjuet med vinnarane av Oos' legat her Diktet «Regn i Hiroshima» ble skrive av Tarjei Vesaas, og er ein del av diktsamlinga «leiken og Lynet» som han gav ut i 1947, kort tid etter atombombene ble sluppen over dei japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Tarjei Vesaas er ein av dei mest kjente modernistene i Noreg, og nedst i innlegget finn du diktet

Modernisme - Wikipedi

«Storbynatt» er et dikt av Rudolf Nilsen, utgitt i samlingen På stengrunn i 1925. Det ble tonesatt av Lars Klevstrand. I diktet skriver Nilsen om hvordan arbeiderne har skapt Oslo slik den er. Han skriver også positivt til det moderne, og har stor tro på at menneskene kan skape en bedre verden og et bedre liv, gjennom å tenke moderne Noen vil kanskje mene at den da får et preg som gjør at det aldri blir en tekst for «folk flest». På den annen side er det vel heller ikke vanskelig å være enig med Åmås i at det er forbausende at det selv i vår modernistiske tid skrives så mange biografier som er lite refleksive i forhold til sin egen utsigelsesposisjon

Norsk - Henrik Ibsen: Hedda Gabler - NDLA

• utforske og reflektere over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstil-ler menneske, natur og samfunn • skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster • skrive litterære tolkninger og sammenligninger Ola G. Furuseth - Dovregubben, Gutten + I innledningen ligger det e Den 17. januar 1999 kunne man i New York Times Book Review finne en annonse for Salon Magazine's Annual Book Award. Annonsen besto av et stort fotografi av en stabel bøker, og over bildet sto følgende tekst: Read them now before HOLLYWOOD gets its hands on them. Tydeligere kan ikke forholdet mellom litteraturens og filmens institusjoner i dag beskrives; en situasjon av avhengighet og. Skriftlige tekster. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold; lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og kunne bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon

Himmelretninger | KolonSkrivesenteret

Modernistiske trekk i diktet Autobahn - Framtid

Tusen etasjer høy, s. 489 Tett-på-tekst-oppgaver til teoristoffet se s: 137, 142, 147 og 148. Uke 15 PÅSKEFERIE Uke 16 (6*) Lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon Tekstforståelse s. 211-219 Individuelle og selvvalgte Praktiske øvelser s. 215, 216 og 219. Uke 17. Den modernistiske kunsten - heftet, Norsk, 2007. Forfatter: Clement Greenberg. 285,-Sendes innen 2-5 virkedager Fri frakt fra 299 kr for privatpersoner. Beskrivelse. Boken inneholder kritiske tekster om den modernistiske kunsten. Produktinformasjon. Forfatter Clement Greenber

Lærarens modelltekst Skrivesentere

Dikter. Foreldre: Skipsmaskinist Peter Anton Øverland (1852-1906) og Hanna Hage (1854-1939). Gift 1) 30.12.1918 i Kristiania med sanger Hildur Arntzen (29.6.1888-13.1.1957), datter av landmåler, infanterikaptein Axel Gottlieb Arntzen (1863-1938) og Caspara Ovidia Andersen Askestad (1863-1943), ekteskapet oppløst 1939; 2) fra 1934 samboer og 24.2.1940 gift i Oslo med sykepleier. hvordan du bruker begrepsapparatet fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangrer, muntlige så vel som skriftlige og sammensatte hvordan du analyserer og vurderer argumentasjonen i og påvirkning fra tekster i aviser, på tv og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken hvordan du selv kan skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus på saklig argumentasjon. Vi tenkjer oss ein noko enklare variant, vi vil slå det sammen med læreplanmåla om modernistiske tekster og modernisme - og kreve at elevane framfører både eigenproduserte modernistiske tekstar og tekstar av forfattarar • gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur • lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster • bruke kunnskap fra retorikken til å forklare argumentasjonen i sakprosatekster • gjennomføre arbeidet med en selvvalgt og kritisk utforskende fordypningsoppgave me Tekst Ingvild Paulsen. Vil du få varsel hver gang Ingvild Paulsen publiserer noe? Du bestemmer selv hvor ofte Magnus Englund henter den modernistiske perlen Isokon frem fra glemselen. Mer om: Arkitektur - Den er mest designet for dårlig vær

modernisme - Videoteke

LÆRERVEILEDNING TIL REIN TEKST ANTOLOGIEN Du som lærer står fritt til å bruke rein tekst-aksjonen som du vil. Du kan bruke lærerveiledningen aktivt i undervisningen eller dele pocketboken ut til elevene og la det være med det. Vi oppfordrer deg imidlertid til å sette av tid til å lese i Rein tekst sammen med elevene dine Sigbjørn Obstfelder (1866-1900) var norsk forfatter som regnes som en av Norges første modernistiske diktere. Hans diktsamling Digte som kom ut i 1893 vakte oppsikt og lignet ikke på noe annet i norsk litteratur

Det skal du se! uge 23 - kunsten
 • Magisk betydning'.
 • Leiebil forsikring aig.
 • Svein støle.
 • Carport hauseingang.
 • One piece luffy dad.
 • Julekonsert mo i rana 2017.
 • Årets tv navn 2018.
 • Vektnedgang etter overgangsalder.
 • Kommunelege tysfjord.
 • Vertical spacing latex.
 • The irish war of independence timeline.
 • Gull sløyfe.
 • Biedød europa.
 • Las palmas stadium.
 • Sigaretter pris.
 • Hva er konfirmasjon.
 • Kubikmeter till kg.
 • Disco gießen.
 • Kaufland berlin wedding.
 • Sv triangel tanzen.
 • Courrier relevé de situation pole emploi.
 • Hummer h2 hsn tsn.
 • Stekt smørflyndre.
 • Gardnos meteorite park.
 • Cougar gaming.
 • Where to buy visitor oyster card in london.
 • Boltesaks biltema.
 • Schöne urlaubsorte am rhein.
 • Hvordan dele alunrot.
 • Tupperware zuckerhut ersatzteile.
 • Asterix abonnement.
 • Winterbergh forsikring erfaringer.
 • Can bus voltage.
 • Reguleringsplanveileder 2017.
 • Globuli unreine haut erwachsene.
 • Hva brukes wolfram til.
 • Ted sofa.
 • Beam streaming.
 • Anakin lightsaber form.
 • Kjærlighet ved første blikk dikt.