Home

Rådmann lier kommune

Lier kommune har som målsetting å ha sertifisert alle sine virksomheter. Sertifiseringsordningen bidrar til å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Det å bli sertifisert innebærer at en uavhengig tredjepart kontrollerer de tiltakene bedriften har gjort, og at det etablerte miljøledelses-systemet vil fungere på lengre sikt Kjenner kommunen godt. 54-åringen kom fra en stilling som avdelingsdirektør hos Fylkesmannen, og har tidligere vært kommunalsjef i Lier kommune i syv år. - Vi har mye spennende på gang i Lier fremover, og jeg gleder meg til å ha Bente Gravdal med på laget videre Rådmann Lier kommune Lier kommune Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 26 000 innbyggere

Rådmann i Lier kommune Drammen, Buskerud, Norway Over 500 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Lier kommune. Handelshøyskolen BI. Bedriftens nettsted. Rapporter denne profilen; Om. Trives med å lede en pulserende organisasjon, har fokus på relasjoner, resultater og utvikling Rådmannen er den øverste sjefen for administrasjonen i en kommune. Vedkommende er ansatt som tjenesteperson i kommunen, til forskjell fra ordføreren som er valgt av kommunestyret som den fremste politiske lederen.I kommuneloven av 1992 har stillingen som kommunens øverste administrative leder den kjønnsnøytrale tittelen «administrasjonssjef», men i de fleste kommuner kalles.

Om Lier kommune - Lier kommune

Bente Gravdal ansatt som rådmann - Lier kommune

 1. istrative leder i kommunen og skal påse at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt
 2. Navn Stilling E-post Telefon; Elisabeth Enger: Rådmann: 908 40 804: Siri M. Skøien: Dir. folkehelse, helse og miljø: 958 15 857: Hege T. Rokke: Dir. omsorg: 995 11 47
 3. istrasjon og skal sørge for at ad
 4. Ny rådmann tilsatt. I kommunestyret den 3. april ble det gjort enstemmig vedtak om å ansette Helge Thorsen som Brønnøy kommune sin nye rådmann. Thorsen har en solid og relevant bakgrunn. Han er både økonom og jurist, i tillegg til mangeårig erfaring som rådmann
 5. Kommunen har 54.891 innbyggere (per 2. kvartal 2019). Skien kommune er den største arbeidsplassen i Telemark. I 2019 hadde vi 3418 årsverk fordelt på 129 enheter. Brutto driftsutgifter var i 2018 på 4,1 milliarder. Mer statistikk om Skien kommune finner du hos Statistisk Sentralbyrå
 6. istrative lederen i kommunen og har det overordnede ansvaret for den daglige driften av ad

Kort fortalt Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannens ledergruppe består av åtte kommunalsjefer med ansvar for hvert sitt område. Rådmann Egil Johansen Rådmann Telefon: 905 89 935 Send e-post Mestring og helse Mette Vikan Andersen Kommunalsjef Telefon: 959 85 790 Send e-post Eiendom og tekniske tjenester Jan Ronald Eide Kommunalsjef. Rådmann er en tittel som har hatt varierende bruk i europeisk historie, som delvis har overlappet i tid. I blant annet Danmark og Norge ble tittelen opprinnelig brukt om medlemmene av rådet som styrte en kjøpstad, og tilsvarende titler er brukt i denne betydningen på mange andre språk.. I Danmark betegner tittelen i moderne tid ledere for avdelinger i den kommunale administrasjonen i.

Nå er Lier godkjent som trafikksikker kommune - Lier kommune

Kommunestyret vedtok den 28.05.2020 å ansette Ivar Nævra som ny rådmann/kommunedirektør i Våler kommune. Det ble samtidig vedtatt at tittelen blir endret fra rådmann til kommunedirektør. Kommunedirektøren er den øverste administrative leder for den samlede kommunale administrasjon, innenfor de rammer kommunestyret fastsetter Kommunedirektørens rolle er å forberede saker til politisk beslutning, og iverksette vedtak som blir fattet. Kommunedirektøren er ansvarlig for hele kommunens virksomhet overfor kommunestyret, i henhold til myndighet i lov og etter myndighet delegert fra kommunestyret. Administrativt ledes Ringebu kommune av konstituert kommunedirektør Gro LI Sletvoldmedkommunalsjef Britt. I Elverum er Kristian Trengereid kommunedirektør. Dette har han vært siden 1. oktober 2015. Han har tidligere vært rådmann i Trysil kommune i 13 år, avdelingsleder innen helse og omsorg samt personalsjef

Rådmann Dag Willien Eriksen Tlf: 913 86 684 E-post: dawe@hvaler.kommune.no. Assisterende rådmann Geir Kvisten Tlf: 991 66 366 E-post: geikvi@hvaler.kommune.no. Kommunalsjef Oppvekst Tone Gunnersen Tlf: 926 51 515 E-post: tgun@hvaler.kommune.no . Kommunalsjef Helse og omsorg Therese Steen Johansen Tlf: 452 20 577 E-post: thrjoh@hvaler.kommune.n Rådmann. Karsten Popp Dideriksen - 992 87 899. Økonomisjef. Erika Braaten - Tlf. 32 08 50 31/971 02 668. HR-sjef. Berit Albrecht - Tlf. 3208 5006/932 69 970. Næringsutviklar. Staffan Landsmann-Wiwe - Tlf. 483 54 893. Innkjøpsrådgjevar. Jostein Skår-Ekse - Tlf. 997 39 915. Servicetenester. Telefon: 32 08 50 00 servicetorget@aal.kommune.n Faktura fra Modum kommune: fakturering@modum.kommune.no. Organisasjonsnummer NO 970 491 589 Henvendelser om nettsiden Nettredaktør: eivind.kopland@modum.kommune.no. Besøk oss. Besøksadresse: Modum kommune Rådhusveien 1 3370 Vikersund Åpningstid 08.30-15.30 Åpningstid sentralbor Tore Isaksen - Rådmann. Foto: Gaute B. Iversen. Ansvarsområder. Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. E-post Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no Rådmann. Rådmannen er den øverste administrative leder i kommunen. Lederne for de enkelte kommunale virksomhetene rapporterer direkte til rådmannen. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt

Trude Andresen er rådmann i Øvre Eiker kommune. På disse sidene finner du oversikt over enheter og ansatte i Øvre Eiker kommune Ringsaker kommune jobber etter en helhetlig strategi for å fremme vekst og utvikling. Vi vil ta godt vare på alle som bor her, slik at de blir boende her også i framtida. Samtidig arbeider vi systematisk for å øke vår attraktivitet slik at innflyttinge De ulike virksomheter kan du lese mer om under organisasjon. Organisasjonen jobber ut fra at : Enhver ansatt skal gjøre sitt til at alle opplever respekt og toleranse i møte med Eidskog kommune Virksomhetsledere Navn Tjeneste Telefon Evy Anne Vestli Heggen Virksomhetsleder for Helse og omsorg 62 83 38 80 Jon Egil Pettersen Virksomhetsleder for Oppvekst og læring 62 83 36 95 Steinar. Rådmann i Lier kommune Drammen, Buskerud, Norway Over 500 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Lier kommune. Handelshøyskolen BI. Bedriftens nettsted. Om Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 20.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 -eller servicetorg@lier.kommune.n

Rådmannen er øvste administrative leiaren i heradet. Rådmannen skal sjå til at politiske vedtak vert iverksett og at kommunen si drift er i samsvar med lov, regelverk og politiske vedtak. Rådmannen har vide fullmakter til å styre drifta av kommunen innanfor dei delegeringar som heradstyret har gitt eller som føl av lov Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Rådmannen har ansvar for saksforberedelse for politiske organer, for oppfølging og gjennomføring av politiske og administrativ Rådmann og organisasjon. Post til og fra kommunen er offentlig, med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Dette betyr at du kan finne ditt brev i avisen og nyhetene. Kontakt oss. Lindesnes Kommune. Postadresse: Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Besøksadresser innbyggertorv Rådmann i Eidsvoll er Knut Haugestad. Han har med seg rådmannens stab og virksomhetslederne i sitt daglige arbeid. Organisasjonskart - administrativt. Organisasjonskart Eidsvoll kommune. Navn, stilling og kontaktinformasjo Våre tjenester Tjenestetilbudet i kommunen, søknader og skjemaer, barnehage, skole, helse, kultur og idrett, priser; Politikk Styringsdokumenter og planer, kommunestyret, utvalg og råd, politisk møtekalender - saksdokumenter, for politikere; Lag og foreninger Oversikt over lag og foreninger i Råde kommune; Om Råde kommune Om Råde kommune, Ny i Råde, fakta om Råde kommune.

Rådmann Lier kommune - Lier kommune

 1. Det digitale informasjonsmøtet vil gå grundig gjennom prosessen og arbeidet med E39 Flatøy-Eikefettunnelen. Etter møtet vil vi gi skriftlege svar på alle innkomne spørsmål. Om du i tillegg ønskjer ein prat med oss er vi tilgjengelege 10. november, når Alver kommune og Statens vegvesen inviterer til kontordag
 2. Indre Østfold kommune Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad. Besøksadresse (rådhuset): Rådhusgata 22, 1830 Askim. Telefon: +47 69 68 10 00. E-post: post@io.kommune.no. Organisasjonsnummer: 920 123 899. Fakturaadresse EHF-faktura: 920 123 89
 3. Leiargruppa i kommunen består av rådmann, assisterande rådmann, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef kultur og folkehelse, kommunalsjef helse og omsorg, personalsjef, økonomisjef og HMS- og kvalitetssjef. Kjellaug Brekkhus Rådmann. Telefon: 57 71 15 11 Mobil: 952 57 725 E-post: kjellaug.brekkhus@hoyanger.kommune.n
 4. ne; Sveio næringsplan 2014-2018 (PDF, 3 MB) Temaplan for fysisk aktivitet 2016-2020 (PDF, 2 MB) Plan for idrett, friluftsliv og kulturanlegg i Sunnhordland (PDF, 5 MB) Arkivplan for Sveio kommune
 5. De ulike virksomheter kan du lese mer om under organisasjon. Organisasjonen jobber ut fra at : Enhver ansatt skal gjøre sitt til at alle opplever respekt og toleranse i møte med Eidskog kommune Virksomhetsledere Navn Tjeneste Telefon Evy Anne Vestli Heggen Virksomhetsleder for Helse og omsorg 62 83 38 80 Jon Egil Pettersen Virksomhetsleder for Oppvekst og læring 62 83 36 95 Steinar.
 6. Velkommen til Grane kommune Tjenester Barnehage og skole Skoleruta, Søke/Endre/Si opp barnehageplass og SFO, Voksenopplæring, Språkopplæring, Spesialundervisning, PP
 7. Rådmann i Lindesnes kommune er Kyrre Jordbakke. Rune Stokke er assisterende rådmann. Organisert under rådmannen finner du 4 fagstillinger

Bente Gravdal - Rådmann - Lier kommune LinkedI

 1. Rådmann Bodil Sivertsen. Kontaktinfo. Telefon: 51 33 56 01 Mobil: 917 77 403 Epost: postmottak@sandnes.kommune.no. Besøksadresse. Sandnes rådhus Rådhusgata 1 4306 Sandnes. Postadresse. Sandnes kommune Postboks 583 4302 Sandnes. Rådmannens ansvar
 2. Rådmann Jon Gjæver Pedersen er født og oppvokst i Berlevåg kommune i Finnmark. Har følgende utdanningsbakgrunn: Grunnfag samfunnsfag (1 år), kommunalhøgskole (3-årig) og tilleggsutdanning (høgskole) innenfor bl.a. nettverksøkonomi og bruk av samarbeidsteknologi over avstand
 3. Hilde Enget. Assisterende rådmann og leder personaltjenesten. hilde.enget@kongsberg.kommune.no. mob 481 66 624. Har samme fullmakter som rådmannen, og er i tillegg personalsjef med alle dens fullmakte
 4. istrative leder i kommunen. Rådmannen påser at saker som legges fram for folkevalgte organ er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen sørger for at ad
 5. istrative leder og han står ansvarlig overfor kommunestyret.Etter kommuneloven § 23 skal rådmannen: se til at saker som blir lagt frem for folkevalgte organ er forsvarlig utredet sørge for at vedtak blir iverksatt sø.

Tidligere rådmann Kai Terje Dretvik i Leksvik kommune fikk en sluttavtale på 1,1 millioner kroner i 2017, etter at kommunen slo seg sammen med Rissa kommune. Sluttavtalen til rådmann Kai Terje. Informasjon om kommunale tjenester, ledige stillinger, samfunnsutvikling og politisk virksomhet i Drammen kommune STATUS: Smittesituasjonen i Evje og Hornnes kommune. Hva skjer? Se mer. Hemnes kommune. Sentrumsveien 1 8646 Korgen. Skaperglede mellom smul sjø og evig snø. Telefon: 75 19 70 00 | Fax: 75 19 71 01 Åpningstider: Man-Fre 10.00-14.00. E-post: postmottak@hemnes.kommune.no. Ansvarlig redaktør Rådmann:.

E-post: anita.larsen@nittedal.kommune.no Anita Larsen er utdannet siviløkonom med en master i public administration og har en lang og bred erfaring fra offentlig forvaltning. Hun har tidligere vært økonomidirektør i Undervisningsbygg KF i Oslo, kommunaldirektør i Arendal og rådmann i Krødsherad kommune, og kommer nå fra en stilling som økonomisjef i Nordland fylkeskommune Hovedside for Levanger kommune, Trøndelag, Norge - Levanger kommune (Municipality), Levanger, Nord-Trøndelag, Norwa

Rådmann Svein Skisland har sammen med kommunalsjefene det øverste administrative ansvaret for kommunens organisasjon. Rådmannen har spesielt fokus på Overordnet styring Felles grunnlag for strategier, utviklingsområder og mål Samarbeidsrelasjoner mo E-post til kommunen post@amli.kommune.no Søk etter tilsette Besøksadresse Rådhuset, Gata 5 Åpent: 08:30-15:00 Post- og fakturaadresse Gata 5, 4865 Åmli post@amli.kommune.no Kommunen bruker EHF. Organisasjonsnummer 864 965 962 Kontonummer 2821.07.04800 Kommunenummer 4217. Ansvarlig redaktø

rådmann - Store norske leksiko

Med vel 550 innbyggere er Leka kommune en av landets minste kommuner. Foto: TARIQ ALISUBH / NRK Luftfoto Publisert 15.11.2018, kl. 22.10 Oppdatert 16.11.2018, kl. 18.2 Adresse Besøksadresse Telefon E- post Postboks 173, 8601 Mo i Rana Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana: 75 14 50 00 postmottak@rana.kommune.n E-post post@vegarshei.kommune.no. Søk på ansatte Besøksadresse Kommunehuset, Molandsveien 11 Post- og fakturaadresse Molandsveien 11, 4985 Vegårshei Organisasjonsnummer 964 965 048 Kontonummer 2938 05 01706 Kommunenummer 4212. Ansvarlig redaktør: Rådmann Ole Petter Skjævestad Nettredaktør: Anne Helene E. Baarø

Li-Nytt - Lierne kommune

Rådmann Jørn Aslaksen . Tlf. 464 00 202 . e-post: ja@tana.kommune.no . Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og har etter kommuneloven følgende oppgaver og myndighet: § 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 1 Assisterende rådmann er i henhold til vedtatt økonomireglement delegert anvisningsmyndighet. Assisterende rådmann har i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23 nr. 1-3, ansvar for saksforberedelse med forsvarlig utredning, innstillingsrett, iverksettelse av vedtak, møte- og talerett i folkevalgte organer i samråd med rådmann Offentlige tjenester fra Smøla kommune. Andre offentlige tjenester. NAV; Politiet; Tannhelsetjeneste I ekstraordinært kommunestyremøte torsdag kveld ble det vedtatt å tilby han jobben som ny rådmann i Jevnaker. Kommer fra kommunalsjefstilling Erling Kristiansen har siden 2012 vært ansatt i Nittedal kommune og de siste årene har han vært kommunalsjef for stab- og støttesektoren, med overordnet ansvar for personal, IKT, arkiv, kommunikasjon, juss og økonomi

Elisabeth Enger, rådmann i Drammen kommune. 1,138 likes · 3 talking about this. Følg meg i arbeidet som rådmann i Drammen kommune. Her deler jeg smått og.. For at kommunen skal kunne vere ein attraktiv arbeidsgjevar, er vi avhengig av at alle, politisk og administrativt, gjere det ein kan for at kommunen skal ha eit godt omdøme. Oreintering i kommunestyre 31.01.2019. Med helsing Olaus-Jon Kopperstad. Rådmann i Herøy kommune Rådmann. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. Rådmann i Namsskogan kommune er Mildrid Hendbukt-Søbstad. Mildrid startet som rådmann i Namsskogan i januar 2020. Sist endret 15.06.2020 20.00 RÅDMANNEN Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og har ansvaret for å lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet. Knut Toresen er rådmann. Han begynte i stillingen 24. september 2013. Han var rådmann også fra april 2005 til oktober 2011. Tlf. 913 25 888, e-post: postmottak@bindal.kommune.no Administrasjonssjefen (rådmannen) skal påse at de.

Har du spørsmål om koronaviruset, mistanke om at du er smittet eller ønsker time for å ta en test? Ring Dovre legekontor på 612 42 200 mandag - torsdag 08.30 - 11.00 og 13.00 - 14.30, samt fredag 09.00 - 11.00 og 13.00 - 14.30; Generell informasjon på Folkehelseinstituttet; Pårørende telefon Fredheim (døgnbemannet) 612 42 02 Rådmann. Roy-Bjarne Hemmingsen er rådmann i Snåsa kommune. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Rådmannen har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ,. Dagmar Lia (koordinator) Telefon leder: 905 56 488 Kontaktperson: Ane Berg Bentsen (fysioterapeut) Telefon kontaktperson: 905 53 660 E-post: mailto:frisklivssentralen@mandal.kommune.no Besøksadresse: Lars O. Røllandsgate 7 Kontakt Lars O. Røllandsgate 7 Mandal Last ned informasjonen som: vCard Diverse informasjo Rådmannen. Per Johansen er rådmann i Åfjord kommune. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Det vil si leder for organisasjonen Åfjord kommune Ivar Nævra var rådmann i Rygge i 11 år. Nå vil en annen kommune ansette ham i samme stilling

Torill Neset Mobil 911 89 779 E-post: torill.neset@gjerstad.kommune.no Kommunestyret i Gjerstad vedtok 27.2.20 å bytte ut tittelen rådmann med kommunedirektør på kommunens øverste administrative leder. Dette er i samsvar med ny kommunelov Trysil kommune - tlf. 62 45 77 00 - postmottak@trysil.kommune.no - postboks 200, 2421 Trysil organisasjonsnummer 864 948 502 - bankkontonummer 6167 05 01328 Ansvarlig redaktør: Rådmann Jan Sævig - Nettredaktør: Grete Myrvold Rydje Samarbeidskommuner: Stor-Elvdal kommune - Åmot kommune - Engerdal kommune Personver personal@kongsberg.kommune.no . Personalsjef: Assisterende rådmann Hilde Enget hilde.enget@kongsberg.kommune.no. Helsestasjon for barn, unge og familie. Besøksadresse: Nansengate 7 (visavi Rådhusets borggård) postadresse: pb 115, 3602 Kongsberg e-post: helsestasjonen@kongsberg.kommune.no telefon: 3286651

Første skoledag i de 4-årige dobbeltkompetanseløpene

Torbjørn Hansen (61) fra Jevnaker er ansatt som ny rådmann i Gran kommune. Et enstemmig kommunestyre vedtok torsdag ettermiddag innstillingen om å tilby Hansen rådmannsstillingen Bente Gravdal ligger an til å bli ny rådmann i Lier kommune. Innstillingen skal behandles i kommunestyret 28. november. Innstillingsutvalget i Lier kommune har vurdert Bente Gravdal (bildet) som den beste kandidaten til å bli ny rådmann i Lier. - Dette har vært en grundig prosess med flere gode kand.. Kommune: Fjaler. Fødselsår: 1980. Utdanning: Økonom fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen. Tidligere ledererfaringer: Personalsjef i Fjaler i fire år. Har vært rådmann siden april 2016 Rådmann. Rådmann er kommunen sin øvste administrative leiar jfr. kommunelova, og skal til ei kvar tid sjå til at kommunen fungerer på ein tilfredsstillande måte. Ingvild Kirsti Hjelmtveit tok over jobben som rådmann 18. april 2017. Rådmannen har følgjande mynde og oppgåver etter kommuneloven: § 23. Administrasjonssjefens oppgåver og. * Syv av rådmennene har fått med seg både etterlønn og et engangssluttvederlag som plaster på såret. Én koster kommunen 5,7 millioner kroner, én 3 millioner kroner, én 1,9 millioner

Mandag 26. november tok Adelheid Buschmann Kristiansen fatt på jobben som rådmann i Meløy. Meløy kommunes nye rådmann er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø. Hun har lang og bred ledererfaring og kom fra jobben som avdelingsdirektør i Husbanken Nord, Bodø, med ansvar for kommune og marked Telefon: 75 10 10 30 / 905 21 571 Epost: erlend.eriksen@vefsn.kommune.no Rådmannen utgjør sammen med kommunalsjefene, kommunens strategiske ledelse. Som øverste administrative leder, har rådmannen ansvar å se til at Vefsn kommune utvikler organisasjone Rune Hallingstad blir ny rådmann i Ullensaker kommune. Innhold. Det har et enstemmig kommunestyre bestemt i dag. Hallingstad kommer fra stillingen som rådmann i Sør-Odal kommune. Publisert: 04.04.2017 17:58:37 Sist endret: 04.04.2017 17:58 KONTAKTINFORMASJON. Telefon: 66 10 80 00.

Kommunalsjef blir generalsekretær i Epilepsiforbundet

Rådmann Eystein Venneslan Detaljer Publisert 10. juni 2016 10. juni 2016 Sist oppdatert 30. oktober 2018 30. oktober 2018. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Askøy kommune, Klampavikvegen 1,. Kontakt oss. Sentralbord: 67 05 90 00 E-post: postmottak@nittedal.kommune.no. Besøksadresse Nittedal rådhus Rådhusveien 1 1482 Nittedal. Postadresse: Nittedal kommune Sørreisa Kommune bruker cookies (informasjonskapsler) Trykk her får å lese mer

Lierne kommune

 1. Bergen kommune - Forside. Hva skjer i kommunen. Oppsummering av skissefasen for Bybanen til Åsane er klar. Se pressekonferanse om koronasituasjonen i Bergen i dag klokken 18.00; Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak; Alt om koronavirus - Information about coronavirus; Gå til Hva skjer
 2. istrative lederen i kommunen. Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. Mobil: 930 12 291 Telefon: 51 50 71 05 E-post: per.kristian.vareide@stavanger.kommune.n
 3. Rådmannen i Øvre Eiker kommune legger til grunn at kjønnsnøytrale titler gjør arbeidslivet enda mer åpent for alle. Hun anbefalte derfor politikerne å gå inn for en endring av stillingstittelen fra rådmann til kommunedirektør med umiddelbar virkning. Kommunestyret behandlet saken i sitt møte 22. mai
Drammens Tidende - Vil bli ny rådmann i Lier

Forside - Lier kommune

 1. Rådmannen er øverste leder for de som er ansatt i kommunen. I øyeblikket er det ca. 3 200 personer. De er inndelt i tre etater og rådmannens stab. Karmøys rådmann heter Vibeke Vikse Johnsen. I ledergruppa si har hun tre kommunalsjefer - for teknisk, helse og omsorg og oppvekst og kultur - samt stabssjefen. Rådmann Vibeke Vikse Johnse
 2. Vedteken plan for rehabiliterings- og omsorgstenestene i Ål kommune 2015-2026.pdf Vedteken plan for legetenesta i Ål kommune 2015-2018.pdf Vedteken plan for helse- og omsorgstenester 2016 - 201
 3. istrative leiar for dei tilsette i kommunen. Rådmannen sine oppgåver og ansvar går fram av § 23 i kommunelova og av kommunen sitt delegasjonsreglement. §23 i kommunelova Kommunen sitt delegasjonsreglement Rådmannen skal sjå til at saker som vert lagt fram for folkevalte organ er forsvarleg utgreidd og at politiske vedtak vert gjennomført. Rådmannen.
 4. istrative leder og har etter kommuneloven følgende oppgaver og myndighet: § 23 Ad
 5. Peter Talseth Telefon 75 07 50 17 Mobil: 977 33 301 E-post peter.talseth@alstahaug.kommune.no Ordføreren har besøksadresse på Rådhuset. Les mer om ordføreren og hans arbeidsoppgaver Varaordfører Hanne Benedikte Wiig Telefon 90094306 E-pos
 6. Rådmann Nils Moldøen, tlf.: 56 16 51 06/911 07 377, e-post: nils.moldoen@fedje.kommune.no Fram til søknadsfristen går ut vil alle førespurnader handsamast konfidensielt. I medhald av offentlighetslova § 25, 2.ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om å ikkje verta oppført på søkjarlista

Startsiden Asker kommune

Vaksdal kommune har ein to-nivåmodell, med eit strategisk leiarnivå inklusiv stab, og eit operativt nivå. Strategisk nivå er rådmann, assisterande rådmann og tre kommunalsjefar. Operativt nivå har fire resultateiningar samla under tre tenesteområde: helse og omsorg, oppvekst og samfunnsutvikling Åpningstid kommunehus. Kl 09:00 - 14:00. Kontakt oss. Mail: postmottak@bardu.kommune.no. Telefon: 77 18 52 00. Postboks: 401, 9360 Bardu. Besøksadresse. Kommunedirektør Bjørn Tollefsen bjorn.tollefsen@etne.kommune.no Tlf. 53 75 80 26 § 13-1. Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv en kommunedirektør, som skal være leder av kommunens og fylkeskommunen Nyttig informasjon: Kommunenr. 3006 Organisasjonsnummer: 942 402 465 Kontonummer: 1503 16 98275. Fakturaadresse: Kongsberg kommune ønsker EHF-faktura og er for dette registrert i ELMA med org.nr.: 942 402 465

Forslag til handlingsprogram lagt frem - Lier kommuneKvamme blir ny kommunalsjef i Lier - Lier kommune

Om kommune

Rådmann | Chief of Municipal Executive: Magne Fjell. Aktuelle befolkningstall for Randaberg kommune er hentet fra Statistisk sentralbyrå (ssb.no). Du kan se flere tall fra Randaberg på Statistisk sentralbyrå sin Kommunefakta-side. Rådmann og ordfører har kontor på kommunehuset i Randaberg sentrum Øverste administrative leiar i Bokn kommune er rådmann Ingeborg Skjølingstad. Rådmannens primærfunksjon er å gi støtte og oppfølging overfor organisasjonen. Rådmannen har overordna ansvar for heile den kommunale verksemda. Dette omfattar heile tenestetilbodet, all planlegging, økonomi og personalforvaltning Sandnes kommune leverer fortsatt gode tjenester og har engasjerte medarbeidere. Arbeidet med å etablere en ny kommune sammen med Forsand fortsatte utover året og ble avsluttet før årsskiftet. Planen for Forus-området IKDP Forus sammen med Bymiljøpakken er to interkommunale prosjekt som krevde mye innsats i løpet av året Rådmann: Erik Arnesen E-post: radmann@hasvik.kommune.no Telefon: 78 45 27 01 Mobil: 95 20 94 09 Postadresse: Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN Besøksadresse: Fjellveien 6, 9593 BREIVIKBOT Rådmann Rune Kloster Tvedt Janne Kvanåli Rådmann i Sauda er Rune Kloster Tvedt.. Rådmannen har kontor i 2. etasje på Rådhuset i Sauda sentrum. Dersom du ønsker å komme i kontakt med rådmannen, kan du ta kontakt via sentralbordet - tlf. 52 78 62 00 for avtale

Rådmann - Farsun

Kommunedirektøren leder den daglige driften av Horten kommune på oppdrag fra kommunestyret. Ragnar Sundklakk er kommunedirektør i Horten kommune. Kommunedirektøren er den øverste administrative leder for den samlede kommunale virksomheten. Stillingen ble tidligere kalt rådmann, senere administrasjonssjef Hovedside for Levanger kommune, Trøndelag, Norge - Levanger kommune (Municipality), Levanger, Nord-Trøndelag, Norwa Harald Danielsen Harald Danielsen har vært rådmann i Arendal kommune siden 1999. Rådmannens ansvar Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Rådmannen har ansvar for at saker som legges fram for utvalg og bystyret, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt Engerdal tlf 62 45 96 00 - postmottak@engerdal.kommune.no - Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal organisasjonsnummer 964948976 - bankkontonummer 1890.07.38141 Ansvarlig redaktør ,nettredaktør Gerd Øverstad Galten. Samarbeidskommuner: Stor-Elvdal kommune Åmot Kommune Trysil kommune. Personver

Rådmannen og ledergruppa Drammen kommune

Ringsake Adresse. Gjelen 3 2560 Alvdal. Organisasjonsnummer: 939 984 194. Bankkonto: 1895.06.00140. Kommunenummer: 342 Engerdal kommune søker ny kommunedirektør/rådmann. Innbyggere, politikere, kommuneansatte og -administrasjon ønsker én til med på laget som har kompetanse og lyst til å innta lederposisjonen i kommunen vår. Vi har et brennende ønske om å skape gode hverdager og nye muligheter for innbyggere og tilreisende Sentraladministrasjon og politisk styring Tittel Navn Telefon E-post; Ordfører: Inger Monsen: 75098002: E-post: Rådmann : Kitt Grønningsæter: 75098004: E-pos Ein rådmann ser tilbake. Siste ordinære arbeidsdag, 19. juni: Jan Erik Nygaard har fått med seg dørskiltet til odel og eige. Jardar Havikbotn I dag, 26. juli er Jan Erik Nygaard, landets lengstsittande rådmann - som nå har pensjonert seg, 68 år. I dette intervjuet ser han tilbake på eit langt yrkesliv, men også på framtida til Bokn kommune

Kommunedirektør - Grimstad kommune

Rådmann og ledergruppe; Kommunedirektør og ledergruppe. Innhold. Kommunedirektør. Kommunedirektør Anne Stapnes er øverste leder for kommunens administrasjon. E-post: elisabeth.dovland@birkenes.kommune.no. Mobil: 480 92 945. Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland. Smedens Kjerr 3 Mangeårig rådmann i Jevnaker har i dag sagt opp sin stilling. May-Britt Nordli begrunner det med at hun til høsten blir 65 år. - Jeg når aldersgrensen for rådmenn denne høsten og sier på denne bakgrunn opp stillingen min som rådmann med virkning fra 1.september, forteller Nordli.Hun legger bak seg nærmere 30 år som leder i arbeidslivet

Ny rådmann tilsatt - Hovedportal - Brønnøy kommune

Nannestad kommune er glad for å få på plass en dyktig rådmann som kan bistå med å videreutvikle kommunen i en tid der mye er i endring og vi vokser mer enn noen andre norske kommuner. Vi tror Orlund vil fremstå som en tydelig og synlig leder, og en som i god dialog med de ansatte vil utvikle kommunen internt, men også i forhold til innbyggere og næringsliv E-post: erling.sandnes@flakstad.kommune.no. Assisterende rådmanns stillingsbeskrivelse. Assisterende rådmann tilsettes av kommunestyret. Assisterende rådmann er administrativt underlagt rådmannen, og er rådmannens stedfortreder og utøver rådmannens rettigheter og plikter i dennes fravær

Skien kommune - Om Skien kommune

Kontaktinformasjon. Rådmann: Jo Bjarte Tømmerbakke. Tlf: 56 59 90 03 / 474 62 610 E-post: jo.tommerbakke@modalen.kommune.no Assisterande rådmann: Ove Sæbø. Tlf: 56 59 90 04 / 922 25 56 Kommunestyret godkjente 10. januar arbeidsavtalen til Hege Christensen, og hun er nå ansatt som rådmann i Værøy kommune. Hege Christensen har vært assisterende rådmann i kommunen i 6 år før hun ble konstituert som rådmann i desember 2017. «Nå gleder jeg meg til å ta fatt på oppgavene som ligger og venter

23NYH_05-08-F%C3%B8rste%2Bskoledag%2BH%C3%B8vik%2Bskole-5

Kontaktinformasjon. Sandnes kommune Postboks 583 4302 Sandnes. 51 33 50 00. postmottak@sandnes.kommune.no. Organisasjonsnummer: 964 965 137 Kommunenummer: 110 Bjørn Fredriksen blir ny rådmann. Bjørn Fredriksen har takket ja til tilbudet om å bli rådmann i Lenvik kommune i 2018 og 2019. Fredriksen tiltrår stillingen fra årsskiftet, og etterfølger Margrethe Hagerupsen, som ikke ønsket forlengelse av sitt åremål

 • Hvordan finansiere russetiden.
 • Ndr 1 welle nord nachrichten.
 • Androgener kvinner.
 • Hörmann handsender hsm4 26.995 mhz grüne tasten.
 • Platsch oschatz öffnungszeiten.
 • Vintersportssted i sverige.
 • Kosthold definisjon.
 • Halten overnatting.
 • Roller skates kinder test.
 • Skipskatt bilder.
 • Ulv skutt storsjøen.
 • Fysisk abstinens nikotin.
 • Bahia feliz shopping.
 • Skifte pumpe på oppvaskmaskin.
 • Grundstückspreise baar schwaben.
 • Bukplastikk smerter.
 • Regnskapskurs for nybegynnere.
 • City parkhaus marburg.
 • Myra 25 sjark.
 • Hva er tyrosin.
 • Team matvareekspressen.
 • Amt schenefeld telefonnummer.
 • Hlf 20 magirus mercedes.
 • Zenyatta skins.
 • Lohi lichtenberg | lohnsteuerhilfe bayern e. v. berlin.
 • Tesa klebenagel erfahrungen.
 • Munchmuseet utstilling.
 • Nespresso feilsøking.
 • Wahlsystem usa wiki.
 • Kosebamse med navn.
 • Sårsalve til underlivet.
 • Lykke til charlie netflix.
 • Faulen fußball.
 • Unfall a8 pforzheim heute.
 • Allergi mot tilsetningsstoffer.
 • Partnerbörse göttingen.
 • The chicago manual of style online.
 • Norsk møbler.
 • Kia test.
 • Nou 2017:2.
 • Johan golden instagram.