Home

Jordtrykk beregning

Jordtrykk Leca Norwa

jordtrykk - Store norske leksiko

 1. Beregning av jordtrykk - Støttemur langs tomtegrense - posted in Hus, hage og oppussing: Hallais Driver å prosjekterer støttemur av. Figur 27 viser en støttemur som beveger seg bort fra omgivende jord. Dette medfører jordtrykksreduksjon mot muren og defineres som aktivt jordtrykk
 2. D.59 Jordtrykk: Innledning; D.60 Aktivt og Passivt jordtrykk; D.61 Jordtrykk: Eksempel om ruhet; D.62 Jordtrykk: Praktisk beregningsgang med diagram (su analyse, del 1) D.63 Jordtrykk: Regneeksempel (su analyse) D.64 Jordtrykk: Praktisk beregningsgang med diagram (su analyse, del 2) D.65 Praktisk beregningsgang med diagram (a-phi analyse ) D.66.
 3. Informasjon om veg og trafikk | Statens vegvese
 4. Beregning av poretrykk i strømnett Regneeksempel Labmåling av permeabilitet Feltmåling av permeabilitet. 6 Skjærstyrke Skjærstyrke Karakteristisk styrke Jordtrykk 9 Jordtrykk Innledning Aktivt og passivt jordtrykk Regneeksempel Praktisk beregningsgang med diagram (Su analyse) - Del 1 Regneeksempel Praktis

Vurdering av styrke av jord på total- og effektivspenningsbasis. Plastiske spenningsfelter, grunnelementer og kombinasjoner av disse. Beregningsprinsipper og praktisk beregningsgang for stabilitet, jordtrykk og bæreevne. Problemstillinger ved praktisk fundamentering av byggverk og konstruksjoner. Bruk av europeisk standard EN 1997-1 34 Jordtrykk ; 35 Telefare ; 4 Fundamentering ; 41 Generelt ; 42 Jordtomter ; 43 Fjelltomter ; 44 Tomter med både fjell og jordmasser ; 5 Referanser ; 51 Utarbeidelse ; 52 Byggforskserien ; 53 Standarder: 54 Litteraturhenvisninger ; Relevante anvisninger; Tidligere utgaver Beregning av belastninger skal baseres på relevante statistiske data for tyngdetetthet, eller på tyngdetetthet dokumentert gjennom målinger, og fastsettes etter prinsipper i den til enhver tid gjeldende, aktuelle Norske Standard. 1.2.2 Variable laster Variable laster varierer med tiden under drift, eller opptrer som midlertidige belastninge Det finnes en rekke teorier for beregning av jordtrykk på stive rør. De fleste av de beregningsmodellene bygger på Marston/Spangler's teorier. Betongrør i Norge og Sverige er dimensjonert etter en modifisert Marston/Spangler modell. Jordtrykksteorien til Marston/Spangler har en rekke svakheter ut fra klassisk geoteknisk jordtrykksteori

Den viser også beregning av jordtrykk mot kjelleryttervegg. Byggdetaljer 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse gir eksempler på ringmurskonstruksjoner. Anvisningen viser diagrammer som gir mulighet til å dimensjonere fundamentbredde for bygninger (i første rekke småhus) med større husbredde enn 8 m Fleksibel Læring i Grunnleggende Geoteknikk. Tema Deltemaer 0 Introduksjon til geoteknikk . Generel Jordskred og prinsipper for beregning av likevekt i skråninger samt sikkerhetsvurderinger. Grunnleggende kunnskap om bakgrunnen for utledning av formler for jordtrykk og bæreevne. Mekanismer for setningsutvikling mot tid. Prinsipper for å beregne jordtrykk mot støttevegg og nødvendige dimensjoner av fundamenter, vegger og forankringer Ved beregning med faste sikkerhetsfaktorer legges karakteristisk last til grunn. Utvendig jordtrykk: For rør fastlegges utvendig jordtrykk ut fra anerkjent standard eller regelverk. Ved fastleggelse tas det hensyn til overdekning, omfyllingsmasse og utførelse

02 2015-09-16 Revidert beregning overgangsplate etter innspill fra SVV 03 2015-11-13 Endret etter 3. partskontroll Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T +47 22 51 80 00 Horisontalt jordtrykk 2.2 Variable laster - trafikklaster 2.2.1 Lasttilfelle 4 - Lastmodell LM1 2.2.2 Lastmodell LM G-PROG BETONG Geoteknikk for Eurocode side i Norconsult Informasjonssystemer as August 2019 Versjon 7.40 Innhold 1 Introduksjon 1.1 Oppbygging av brukerveiledninge Teoretisk jordtrykk kun fra hjullast - 130 kN 5. Innvirkning fra hjul på to aksler 6 0,8 m 1,45 m De to lastene møtes når jordtrykket fra trafikklasten begynner å bli veldig lite. Formel for beregning av gjennomsnittlig deformasjo Ved beregning av jordtrykk mot skjev frontmur skal det tas hensyn til at boggiekvivalentlastene kan forskyves i forhold til hverandre i vegens lengderetning, se figur 3.7. Hvis ikke en nøyaktigere metode benyttes, kan jordtrykksfordelingen i pkt. 3.3.1 brukes direkte o

1.3. Beregning av bæreevne (EC7 EN1997-1-1:2004 Tillegg D) Udrenert skjærfasthet cuk= 200.0 kPa 2 Eksempel . 2 = = = 9. R. Dimensjonerende jordtrykk • Kummen må overføre kreftene til omgivelsene: Dimensjonerende jordtrykk. Passivt jordtrykk. Diverse krav • Prefabrikkerte vannkum skal monteres innomhus i tørre og varme omgivelser (Min 5 grader) • Montør av armatur i kum skal minimum ha ADK-kurs, me En vurdering av grunnlaget for beregning av jordtrykk og stagkrefter ved slissevegger i leire - med spesiell vekt på utførte målinger. Fergestad, Stein Jordtrykk mot støttemurer ved skrå mur og skrå bakfyll. Johnsen, Mads Setninger av siloer på sand - spesielt vurdert ut fra undersøkelser ved Felleskjøpets siloanlegg i Larvik med beregning av fjærstivheter i kapittel 17. Til slutt vil jeg takke Torgrim Walle ved Engineering Data Resources AS for effektiv og grundig support i dataprogrammet Ansys, og Christian Her-vold ved Norconsult Informasjonssystemer AS for tilsvarende utmerket support i dataprogrammet FEM-Design. Oslo, mai 2010 Nina Øystad-Larsen

Formelsamling til TEK-1011 Anvendt mekanikk Trigonometri Rettvinklet trekant Pythagoras: 2 + 2 = . Generell trekant Sinussetningen: Cosinussetningen Ligningen for beregning av den endelige bæreevnen til denne jordtypen er er Q u = Q p + Sp f _in hvilken _Q u er den ultimate bæreevnen (i kN / m 2 eller lb / ft 2), 1,5 for vegger med aktivt jordtrykk og 2,0 for de med passivt jordtrykk Title: Brukerveiledning for BTSNITT Author: Ove Sletten Created Date: 8/18/2010 2:01:03 P NY BEREGNING UTSKRIFT HELE SKJEMAET UTSKRIFT DIAGRAM VERTIKALE SPENNINGER UTSKRIFT DIAGRAM HORISONTALE SPENNINGER UTSKRIFT DIAGRAM MAKS SKJÆRSPENNINGER RESULTANT Legg inn verdier fra diagrammet i blå celler! 2.2 Grunnlinje Høyde Avstand grunnlinje - delresultant Kraft Trekant 1 20 2 3,67 20 Trekant 2 51,45 3 1 77,175 Trekant 3 0 Trekant 4 formelsamling byg 102 byggematerialer og geoteknikk formelsamlingen er nødvendig hjelpemiddel til eksamen faget, og medbringes original stand uten notater

Murer som er høyere enn 1,5 m, murer som skal stå på spesielt vanskelig grunn eller murer som skal motstå stort jordtrykk, må prosjekteres av fagfolk. Slike murer er beskrevet i Byggdetaljer 517.342. For å lese mer må du kjøpe tilgang. Kjøp. kr 1 123,50 pr. mnd beregning betrakte skiven som en bjelke med de vertikale skivene som oppleggspunkter for bjelken. Dataprogrammet HD-Skive har en hovedhensikt å effektivisere prosjekteringsarbeidet for dimensjonering av avstivende dekkeskiver. Noen fordeler med programmet er: - Man slipper å beregne snittligninger for skjærkraft og moment

Beregning Her kan du finne produkter og beregne hvor mye du trenger til ditt prosjekt. Kontakt oss Få teknisk rådgivning, registrer din ordre, kontakt en Distriktssjef. Ledige stillinger Vi søker regnskapssjef for Jackon Skandinavia til vårt hovedkontor i Fredrikstad Jordtrykk. Beregning av trekonstruksjoner. Bære- og avstivningssystem. Bygging med prefabrikerte elementer. Skivevirkning i elementbygg, stedstøpte betongbygg og lette bygg med korrugerte stålplater og trebaserte plater. Vindfagverk. Beregning av stedstøpte bygningsdeler som for eksempel flatedekker, frittbærende vegger, trapper I tillegg får du en oversikt over hvilke tiltak er egnet for hvilke vannhastigheter i modul F2.001: Beregning og valg av steinstørrelse i erosjonssikringer. Hensyn til miljøforhold for nye sikringsanlegg kan du lese om i modul F0.101: Miljøtilpassing av sikring i vassdrag og for eksisterende sikringsanlegg modul xxx: Miljøtilpasning av eksisterende sikringsanlegg (tid. 025) [kommer senere]

Beregning av jordtrykk - Støttemur langs tomtegrense - posted in Hus, hage og oppussing: Hallais Driver å prosjekterer støttemur av. Beregne støttemur høyde ved å legge høydeforskjellen mellom toppen av terrassen og karakteren endring i dybden av fotfestet Teknologisk ordningen med armering og forsterkning beregning Forsterkning av fundamentet - en prosess som er nødvendig forstyrke utforming og øke levetiden av bygningen. Med andre ord, er det montering av skjelett, som virker som en beskyttende komponent av den avskrekkende jordtrykk på bunnveggen § 7-2. Beregning av tidsfrister § 7-3. Kommunens og klageinstansens adgang til ensidig fristforlengelse § 7-4. Tidsfrister ved søknad som kun gjelder dispensasjon § 7-5. Tidsfrist for statlige og regionale myndigheters saksbehandling § 7-6 - Senking av utvendig terrengnivå kan påvirke arealfaktor for beregning av tillatt grad av utnytting og kan føre til at kjelleren/kryperommet endrer status til sokkeletasje, som igjen kan få konsekvenser i forhold til reguleringsbestemmelser, kommunale avgifter og lignende, skriver Sintef Byggforsk. Kilde: Byggforskseriens nr

Dette programmet er utviklet for å analysere romlige jordtrykk på sirkulær brønner og beregning av indre krefter i konstruksjonen. Lisenspris: Stand alone: Nettverk: Fine Software: NOK 6,500: NOK 7,500: Arya Consult (tilbud) NOK 6,000: NOK 6,900; Prøv gjerne GEO5 programpakke. Den er gratis, uten analyse restriksjoner Betonelement-Foreningen (BEF side ii G-PROG BETONG Geoteknikk Introduksjon Mai 2009 Versjon 6.2.2 Norconsult Informasjonssystemer as Kap. 2 Hvordan bruke programmene forteller deg det du trenger for å start

Leca blokk Leca Norwa

Ved denne beregning ses bort fra indvendige vindtryk, da disse ikke giver nogen resulterende vandret belastning på bygningen. Vindlastens resultanter angives normalt som linielaster på dækskiverne svarende til forskellige vindretninger, idet vandret last på tagopbygning føres til tagdæk og vandret last på hver etages facader fordeles ligeligt til de omgivende dæk EPS Blokker Sundolitt EPS blokker er lette masser for bygging av terreng og som tilfylling inntil bygg og andre konstruksjoner Jackon XPS . Jackon XPS benyttes som mark- og frostisolasjon og ved isolering av flere typer konstruksjoner, for eksempel flate tak. Jackon tilbyr fire typer XPS; Jackofoam®, Jackodur®, Jackon Super XPS pg Jackodur PLUS Beregning av stabilitet, jordtrykk, bæreevne og setninger; Dimensjonering av peler, støttekonstruksjoner og fundamenter. Anleggsteknikk: Følgende tema vil bli omhandlet:.

Kalkulasjon Leca Norwa

 1. Beregning av dimensjonerende last og bruk av lastkoeffisienter er generelt beskrevet i kapittel 5, Laster. Jordtrykk er definert som kontakttrykket mellom vegg og den bakenforliggende jord. Jordtrykket mot en vegg er bestemt av de spenningsfelter som settes opp i jorda bak veggen
 2. Beregning af boligstøtte torsdag den 25. juli 2019. Bygge mur i skråning Hytta ligger i skråning , så du har jordtrykk fra bakkant, så veggen . Skal sette opp en mur rundt om deler av tomta. Har du for eksempel en skrå tomt, må skråningen utjevnes for at du skal
 3. Beregning av stabilitet, jordtrykk, bæreevne og setninger Dimensjonering av peler, støttekonstruksjoner og fundamenter. Anleggsteknikk: Følgende tema vil bli omhandlet
 4. Beregning av drager overlater de til erfaringen og kompetansen. Ilfg dem helgarderer de seg ved å bruke noe de er 100% sikre på vil holde. Virker som oppegående folk, men høres dette ut som en grei plan? Det ser ellers ut til at avstandene er slik at denne ene veggen kan tas ned selv uten at jordtrykk blir noe problem
 5. Beholdervegg - beregning og konstruksjon. Under bygging av ulike typer bygninger i terrenget med komplisert terreng (bjelker, raviner, etc.), er det ofte behov for en festestruktur. En slik forsterkningsstruktur har en hovedoppgave, som hindrer sammenfall av jordmassene
 6. Beregning og dimensjonering av støttemurer Regler for når støttemurer skal byggeanmeldes kan variere fra kommune til kommune, men vi har tatt med det viktigste her. Når murer skal bygges må man benytte et firma eller person med ansvarsrett. Dette kan være anleggsgartner, entreprenør eller en konsulent
 7. l mangelfull eller sviktende fundamentering, setninger i grunnen uansett årsak, jordtrykk, frost og tele l materialfeil, feil eller svakheter ved konstruksjonen og feilmontering l slitasje, tæring, forbruk, tingens alder eller ødeleggelse av tingen selv l dyr, insekter, bakterier, sopp eller råte uansett årsak. Skade på isolerglass som består i at innfatning er utett

Forbedret konsollberegning med hensyn til beregning av antall jern og dimensjonerende armeringsspenning. Tilføyelse i brukerveiledningen angående ekstra jordtrykk ved lagvis utlegging og komprimering for støttemur og kjellervegg. Ny utløpsdato for programmet. E-Bjelke. Versjon 6.5.10 mars 202 Ved beregning av maksimalt slangeutlegg fra angrepsvei må det beregnes praktisk slangeutlegg rundt biler og andre hindringer. Parkeringskjellere med skiltavlesningssystem uten bom bør ha et system som hindrer biler i å kjøre inn i anlegget ved uløst brannalarm. (Eks. fysisk markering, rødt lys e.l.

- Jordtrykk mot støttekonstruksjoner og kontrollere bunnoppressing • Utføre ingeniør-geologiske vurderinger med forslag til tilhørende sikringsarbeider av berg, tunnel påhugg, fjellskjæringer etc • Utarbeide tegninger med prinsipper/hoveddimensjoner • Vurdere behov for grunnundersøkelser og igangsette dette sammen me Unntak Skade som følge av: l mangelfull eller sviktende fundamentering, setninger i grunnen uansett årsak, jordtrykk, frost og tele l materialfeil, feil eller svakheter ved konstruksjonen og feilmontering l slitasje, tæring, forbruk, tingens alder eller ødeleggelse av tingen selv l dyr, insekter, bakterier, sopp eller råte uansett årsak. Skade på isolerglass som består i at innfatning.

Leca Isoblokk 25 cm Leca Norwa

(4)P Denne førstandarden angir regler for beregning av laster fra grunnen, slik som jordtrykk. Tallmessige verdier for laster på bygg- og anleggsarbeider som det skal tas hensyn til ved prosjektering, er gitt i ENV 1991 Eurocode 1 Grunnlag for prosjektering og laster på konstruksjoner, som gjelder ved ulike typer konstruksjoner 2.3 Passivt jordtrykk Formelgrunnlag for beregning av opptredende krefter er angitt i vedlegg 1 til kravspesifikasjonen. Med denne bakgrunn har man beregnet den dimensjonerende forankringskraften. Kraften virker langs en linje som danner 45˚ med rørenes hovedakser og går gjennom sentrum av ventil T-rør elle

som kan anvendes ved beregning av veggkonstruksjoner. Det er forutsatt betongkvalitet og armering som angitt i pkt. 7. Tabell 2 Nordic Grunnmursystem. Dimensjonerende kapasiteter i bruddgrensetilstanden for standard elementer. Last og søyleavstand Vertikallast på toppdrager Uten jordtrykk Med jordtrykk Vertikal linjelast, med maks Jordtrykk V. Grunnundersøkelser a) Graving b) Skovlboring c) Dreiesondering d) Dreietrykksondering e) Vingeboring f) Måling av grunnvannsstand og poretrykk g Beregning av spunt . og . 1985-11-19 nr 0151: Veiledning om graving og avstiving av grøfter. jordtrykk. Karakteristiske verdier for permanente laster defineres som forventet middelverdi. Ved beregning av total flomavledningskapasitet er det ikke tillatt å regne med kapasitet gjennom nåleløp, bjelkeløp, tappeløp, omløp og kraftstasjoner Beregning av totalt jordtrykk. Designingeniører inspiser bakken, velg det beste alternativet for å styrke. Avhengig av hellingsvinkelen til skråningen, nærheten av grunnvann, jordas sammensetning og andre faktorer, velges et forsterkningsmateriale. Spesialister bestemmer virkningssonene og typen forankring. Hva du skal gjøre med sterkt terren Motstår jordtrykk Sundolitt® XPS tåler høye belastninger fra jordtrykket mot kjellerveggen. Ved bruk av Sundolitt® XPS Drensplate får du et sikker løsning som beholder de gode egenskapene i forhold til isola-sjonsevne, fuktopptak og trykkstyrke gjennom hele byggets levetid

Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering æ Veileder ã v u s r z ä s r ä t r s s 9.1 Generelt 28 9.2 Grensetilstander 29 9.3 Påvirkninger, geometriske data og dimensjonerende situasjoner 29 9.4 Hensyn ved prosjektering og utførelse 29 9.5 Bestemmelse av jordtrykk 29 9.6 Vanntrykk 29 9.7 Dimensjonering i bruddgrensetilstanden 2 Ved beregning av rørets styrke er det foruten jordtrykk fra overdekningen tatt hensyn til trafikklaster tilsvar-ende: • Jordlast + 1 tonn/m2 jevnt fordelt last. • Jordlast + 26 tonn akseltrykk inkl. støttillegg. Minimum overdekning er basert på en aksellast på 130 kN, uforutsett last på 20 kN og støttillegg på 75 % eller 110 kN Det regnes ikke støttillegg ved beregning av jordtrykk, eller ved beregning av fundamentets trykk mot grunnen. 4.3.4 Reduserte dynamiske effekter. a) I tilfellet med buebruer og betongbruer av alle typer med en overdekning av ballast og grus på mer enn 1,00 m, kan Φ 2, Φ 3 reduseres som følger

Figur 3.3 Beregning av stripelast pga. fylling Som grunnlag for setningsberegninger må spenningsfordelingen under fyllingen og poretrykksan­delen av den totale spenningsendringen beregnes. Stripelasten, q, på grunnen, gir en vertikal tilleggsspenning, Δσz, som avtar med dybden under fyllingen jordtrykk. væsketrykk (hydrostatisk trykk) islast kan i spesielle tilfeller være aktuelle. Naturlaster kan være vertikale (snølast) eller virke vinkelrett på en flate (vind og væsketrykk). 6.2.2.1 Snølast Snølast er en variabel last som er beregnet på grunnlag av generelle nedbørsobservasjoner ved en rekke meteorologiske stasjoner 13:45 SSI i Jordtrykk stivheter mot kjellerkonstruksjon. 14:30 Pause. 14:45 Seismisk SSI i prosjektering av stål og prefab konstruksjoner. 15:30 Seismisk fuge (praktiske løsninger) 16:00 Pause. 16:15 Seismisk SSI i prosjektering av Bruer. 17:15 Seismisk SSI i prosjektering av undergrunn konstruksjoner (Kulverter og tunneler) 18:00 Slutt dag I vegg med jordtrykk må det armeres ekstra i utvendige hjørner og hjørner mot tverrvegger med underetasje støpes med Vartdal Veggsystem og beregning av høyde til etasjeskiller gjøres på forhånd. Armering settes ned for støpeskjøt 30 mm fra ytre isolasjonsdel

Aktivt jordtrykk - Familie hjørn

Den viser også beregning av jordtrykk mot kjelleryttervegg. Byggdetaljer 521.111 Golv på grunnen med ringmur: Gir eksempler på utførelser av ringmurskonstruksjoner. Anvisningen viser diagrammer som gir mulighet til å dimensjonere fundamentbredde for bygninger, i første rekke småhus, med større husbredde enn 8 meter Nir vi skal beregne setninger, bzreevne, stabilitet og jordtrykk, ma vi ha kjennskap ti1 hvordan spenningene fordeler seg i jorda. Vi mA finne hvor store spenninger det er i kontaktflatene mellom mineral- Vi skal se pi noen eksempler pa beregning av spenninger og se hvordan grunnvannsnivaet virker inn p5 effektivspenningene

Det skal gjennomføres en beregning av fjellskjæring i bakkant av bygg i sør angående jordtrykk fra tilbakefylte masser og hvordan disse kreftene tas inn i bygget. Fjellskjæring som ikke får mottrykk fra bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang ned mot tomt. § 2.2 Bebyggelse og anlegg - frittliggende småhusbebyggelse BF Den viser også beregning av jordtrykk mot kjelleryttervegg. Byggdetaljer 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelsegir eksempler på ringmurskonstruksjoner. Anvisningen viser diagrammer som gir mulighet til å dimensjonere fundamentbredde for bygninger (i første rekke småhus) med større husbredde enn 8 m

Mediasite Catalo

Beregning, statikk og konstruksjoner er uhyre viktig for oss, Kombinasjonen av bunnseksjonens areal og hvor stort passivt jordtrykk som kan mobiliseres må vurderes ut fra grunnforhold på stedet, og må derfor fastlegges under prosjekteringen. Systemleverans 10.17 Beregning flatdekker.. 131. Kristine Bjoland Masteroppgave: 247-bygget Side 11 10.17.1 Flatdekker: samme søyleplassering som hulldekker Figur 5.27: Lastvirkning for jordtrykk.. 69 Figur 5.28: Armeringstegning vegg i kjeller (horisontalsnitt. Denne kurven skal gå gjennom de tre krumningspunktene. Utbøyningen bestemmes så av krumningsdiagrammet. 6.14 Beregning av kjellervegg Det kan benyttes en eller to kjeller-etasjer. Belastning fra jordtrykk og dimensjonerende snittkrefter beregnes. Momentkontroll, skjærkontroll og risskontroll blir utført. Utbøyning blir beregnet Det gjøres enkle stabilitetsberegninger også med dataprogram og beregning av jordtrykk og bæreevne. Studenetene skal delta på obligatoriske laboratorieøvinger og prøvetaking i felt. Arbeids- og læringsformer. Forelesninger og øvingsoppgaver samt gruppeoppgaver i laboratorium og i felt Etableringen av et formelgrunnlag som muliggjør beregning av de faktiske lastene • Vannkummen er en særnorsk løsning som gir god brukervennlighet og sikkerhet for • Den aktuelle verdien for passivt jordtrykk må verifiseres av prosjekterende, og komprimeringsgrad skal angis på tegning og/eller i prosjektdokumentene

Fleksibel Læring i Grunnleggende Geoteknik

I 3D vil du også få en korrekt beregning ved bruk av usymmetriske tverrsnitt, og andre 3D-effekter som offset eller eksentrisitet på laster. Bedre visning av modellen Med en 3D-modell så har du bedre kontroll på alle vinkler av modellen, du kan rotere rundt og se nærmere på de objektene som er av spesiell interesse Beregning av lokalstabilitet kan utføres som «limited state design», dvs. mht. en global sikkerhets‐ faktor. Dette er vanlig praksis i Norge. Sikkerhetsfaktor for kritiske dype glideflater gjennom udrenerte jordlag settes til F=1,40 Leca Universalblokk 25X25X50cm for bærevegger og mot jordtrykk. Den tradisjonelle Leca blokken. Til bærende og ikke-bærende murkonstruksjoner, brannvegger, våtromsvegger, lydskillevegger, garasjevegger m.m. Tidligere benevnet Leca Standard Blokk fundamentering, setninger, jordtrykk, frost, tele. • Skade som skyldes materialfeil, svak eller feil konstruksjon eller uriktig montering. • Skade som skyldes tingenes egne mangler, feil, svakheter eller mekanisk svikt også dersom dette skyldes slitasje, bruk eller alder. • Skade som skyldes dyr, insekter og bakterier resulterende jordtrykk på spunten. Tilsvarende er det også forutsatt å fylle opp til kote -12 under Dette kapitlet inneholder en beregning av vind og bølger som kan forekomme ved det nye havne-området. Beregningene er gyldige for den siden av kaia som vender mot nord-øst, se figur 4.1

Emne - Geoteknikk, beregningsmetoder - TBA4105 - NTN

 1. Mediasite Showcase Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events
 2. FE beregning kumbunn. Dimensjon DN i mm Lastkrav PN 16 BASAL m/f 1,2 Påført last i kN Lastretning i grader Deformasjon med last Deformasjon etter avlsting Kommentar/ Passivt jordtrykk Det er lagt til grunn et passivt jordtrykk på 10 tonn/m2, men denne verdien må verifiseres av ansvarlig prosjekterende. Diverse kra
 3. Programmet Sheeting Check brukes til prosjektering av forankrede og invendig avstivede støttekonstruksjoner (Spunt, Slissevegg og Soldier piles). Det muliggjør at brukeren modellere den virkelige oppførselen av konstruksjonen ved å bruke byggetrinn, beregne deformasjonen og jordtrykk som virker på konstruksjonen, for å verifisere stabiliteten av forankringer eller for å verifisere.
 4. st 0,7 kp/cm2(0,07 MN/m2), og kjellerveggenikke er mereenn600 mm over terreng,vil kra-vene til kjelleryttervegg i en og to etasjes hus i al
 5. Kjellergulv bygges opp først med et 100-200 mm lag av finpukk eller singel, og eventuelt fiberduk mot grunnen. ROCKWOOL Støpeplate Pluss benyttes i to lag med forskjøvne skjøter med 0,2 mm PE-folie på oversiden

511.101 Byggegrunn og terreng - Byggforskserie

Polva sadel benyttes både for plastrør og betongrør (se tabell). Noen som vet hva noe sånt kan koste? Det finnes en rekke teorier for beregning av jordtrykk på stive rør. På betongrøret henger sadelen i. Ig -rør og ig-rørdeler - Innstøping av gummipakning side 2. Ig-rør og ig-rørdeler - Innstøping av gummipakning side 2 - skade ved mangelfulle eller sviktende fundamentering, setninger i grunnen, jordtrykk, frost og tele, materialfeil, feil eller svakheter ved konstruksjon samt uriktig montasje - skade som bare består i svinn og svinnsprekker, flekker, riper og avskallinger - skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp eller råt ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AF 1938 - HORSENS VESTERPORT A Konstruktionsdokumentation Dato : 2015-12-17 A1. Projektgrundlag Rev.dato : 2015-12-17 Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, DK-2300 København S, Telefon +45 5161 1000, www.ramboll.d horisontale krefter fra jordtrykk mot vegg tas med i totalvurderingen av byggets stabilitet. Tilbakefylling av underetasje støpes med Vartdal Veggsystem og beregning av høyde til etasjeskiller gjøres på forhånd. Armering settes ned for støpeskjøt 30 mm fra ytre isolasjonsdel

Brage - Statens vegvesen: Jordtrykk på betongrø

 1. Kjelleren i bygningen blir utsatt for økt last og slitasje, siden den er sterkere enn andre deler av fasaden, påvirkes av mekaniske støt og jordtrykk. Det er underlagt påvirkning av grunnvann og jordoverflate, jordbearbeiding, kjemisk aggressive elementer
 2. Prosjektering ved beregning, konstruktive tiltak, prøvebelastning og modellprøving, samt observasjonsmetoden. 2011‐05‐10 Side 2 av 4 SJEKKLISTE: GRUNNLAG FOR PROSJEKTERING AV KONSTRUKSJONER NS‐EN 1990:2002+NA:2008 KAPITTEL 2 GRUNNLAG FOR GEOTEKNISK PROSJEKTERING NS‐EN 1997‐1:2004+NA:2008 Oppdrag: Oppdragsgiver: Oppdragsnummer: E‐7 pkt 2.4.2 Verdiene av de geotekniske.
 3. På støttemur rammer først og fremst jordtrykk kraft. I design og fremtidig bruk av en støttemur i landskapet delen, bør du vurdere hvor motstanden bør ha en struktur for å motstå virkningene av jord. Dersom beregningen er feil, så du har reist en vegg i beste fall, å bøye, og i verste og alle ruinene
 4. Vi ønsker at norsk vannbransje skal ta sikkerhet opp på høyeste nivå, og vi vil bidra blant annet gjennom å levere komplette vannkummer ferdig montert og emballert direkte ut på anlegg. Vår nyeste vannkum har fått navnet Basal Aqua-Safe
 5. Geoteknisk beregning av tørrmur Tørrmuren er forutsatt fundamentert på utsprengt bergoverflate med total murhøyde lik 12,0 m. Dvs at tilfylt materiale som av egenvekt genererer et horisontalt jordtrykk ikke skal bære konstruksjons- eller trafikklaster

Trygg prosjektering av ringmurer - SINTE

 1. Vedlegg V.1.3 Side 1 av 9 Timeliste hovedprosjekt For: Linn Turøy Klasse: 12 HBYGG Tittel hovedprosjekt: Nedre Bjørdalsbrune bro Dato Fra kl: Til kl: 27/0115 10:00 14:00 Sum timer 4 Aktivitet Kommentar - Innhenting av litteratur - Lest gamle hovedoppgaver - Teori Teori snølast og vindlast for broer 29/0115 10:00 15:00 5 05/0215 10:00 17:00 7 - Mathcad - Teori Beregning 10/0215 10:00 15:30 5.
 2. Plantex Patio fiberduk 1x20m - gir stabilitet i underlaget og sikkerhet til over..
 3. Jordtrykk på betongrør - COR
 • Pneumatikk.
 • Klassenarbeit biologie klasse 5 reptilien.
 • Innovasjon norge bærekraftig reisemål.
 • Firebox norge.
 • Asperges ham kaas ei.
 • Datatilsyner.
 • Laserbehandlung pigmentflecken gesicht.
 • Hunde bilder.
 • Membran bad pris.
 • Adverb beispiel.
 • Hvordan kvitte seg med ting.
 • Wr.up bukser.
 • Historien om abraham for barn.
 • Mikrosporie beim menschen.
 • Hoff bilpleie.
 • Sjokoladeglasur uten kakao.
 • Imgur.
 • Gangemesteren.
 • Karakterer nki.
 • Single mit kind reisen erfahrungen.
 • Epa traktor volvo.
 • Gjennomsnittsvekt 16 år.
 • Chrysantheme blumensprache.
 • Mikrosporie beim menschen.
 • San andreas movie.
 • Optisk nevritt.
 • Det er typisk norsk.
 • Vg statsborgerskap.
 • Premier league kamper 2018.
 • Rama kone.
 • Schweizer käse wikipedia.
 • Sesame seeds.
 • Helene ragnhild kefirskål.
 • Etternavn på r.
 • Avgift bil.
 • Tonnes vs tons.
 • Rivotril gatepris.
 • Sunnaas sykehus avdeling askim.
 • Hohe düne frühstück preis.
 • Sjokoladekrem med fløte.
 • Anavar effekt.