Home

Normtall energi

Hva er normalt strømforbruk? Hva er normalt strømforbruk? Energikostnader handler ikke alltid om strømpriser, for det er ikke alltid det holder å kjøpe billigste strøm hvis boligen din ikke er energieffektiv ENERGI- OG EFFEKTBEREGNING. 1 EERI- O EEKBEREI 4 BRØDRENE DAHL VARMEBOK 5. UTGAVE ENERGIBEHOV TIL OPPVARMING Publikasjonen Enøk-Normtall, vil i de aller fleste tilfeller gi en verdi for energibehovet til oppvarming, ventilasjon og varmtvannsberedning med tilstrekkelig nøyaktighet Prenøk Energi og effektbehov - Dimensjonering (rev. 2015) 2.0 Varighetsdiagram - grunnlag og teori 2.1 Hva er Normtall for effekt- og energibehov i bygninger 2.6 Varighetsdiagram - Bruk til dimensjonering av varmesentraler 2.7. ENØK normtall gir veiledende verdier for hva oppvarmingsbehovet i boligen bør være etter at lønnsomme enøk-tiltak er gjennomført. Du kan legge inn andre verdier dersom du kjenner ditt forbruk. Behov for energi til oppvarming vil være avhengig av byggets varmetap,. Levert energi Summen av energi, uttrykt per energivare, levert over bygningens systemgrenser for å dekke bygnin - gens samlede energibehov inkludert systemtap som ikke gjenvinnes. Begrepet er definert i NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data. Det omfatter energi til både oppvarming, ventilasjon

Normtall. Spesifikk energibruk og funksjonell energi-bruk kan beskrive ulike sider ved energibruken og vil bli utviklet videre av Enova. 1.2 Grunnlaget for statistikken Statistikken bygger på data fra bygningsobjekter som byggeierne har arbeidet med i prosjektene. Det er nettverksprosjektenes organisatorer som har ansvare Energi (lys, pc, kopimaskin, minikjøkken, etc.) kr. 40 - 106 Renhold (bl.a. avhengig av frekvens) kr. 72 - 162 Leietakers vedlikeholdsplikt i følge kontrakt (HL standardkontrakt) kr. 60 - 122 Normale leietakers driftskostnader i intervallet: kr. 175 - 33 Energy requirements of adults: an update on basal metabolic rates (BMRs) and physical activity levels (PALs). Eur J Clin Nutr 1996; 50 (Suppl 1): s11-s23. Ta meg til toppen. Til forsiden av NHI.no. NHI.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Ansvarlig redaktør. Terje Johannessen. Redaktør NHI.no. Merethe Kvam Vi är Norrtälje kommuns eget energi- och infrastrukturbolag. Bor du i kommunen kan du med andra ord köpa miljövänlig el, fjärrvärme och fiber av dig själv Forside Energi og varme Energiforbruk & Enøk Beregning energibehov TEK10. ByggeBolig.no. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Ved at du fortsetter å bruke byggebolig.no, forutsetter vi at du samtykker til dette..

Samtidig har sluttbruken av energi økt med 16 prosent. Dette har ført til at norsk økonomi gradvis har blitt mindre energiintensiv. Les mer. UTVIKLINGEN I ENERGIBRUKEN 1990-2015. Industri og transport er sektorene med høyest energibruk, etterfulgt av husholdninger og tjenesteytende næringer behov for kunnskap om hvordan yrkesbygg bruker energi i dag. Samlet energibruk i norske yrkesbygg har de siste årene ligget rundt 36 TWh i år med tilnærmet normal utetemperaturer, og står for rundt 15 % av innenlands energibruk1. Det har derfor vært svært viktig å få bedre innsikt i hva yrkesbyggene bruker energi til og hvilke faktorer so Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier varmeisolasjonsegenskaper, brukes det heller mer energi i nye bygninger enn i eldre. Dette er illustrert i figur 1.1 [33]. Figur 1.1 Energibruk i ulike typer bygninger, avhengig av alder [33] Sannsynlige årsaker til at energibruken ikke går ned til tross for stadig strengere krav til bygningers varmeisolasjonsegenskaper er bl.a. profilering og demonstrasjon av løsninger med energi - mål som ligger betydelig over gjeldende praksis. I løpet av 2007 er det inngått avtaler om støtte til totalt 42 prosjekter. Enovas byggstatistikk 2007 5 Figur 1.2: Energibruk i norske bygninger i 2006, fordelt på boliger og næringsbygg

Hva er normalt strømforbruk? Energibyg

Det er ikke fritt fram lenger, samlet energi tilført bygget skal ikke overstige kravene i TEK. Postet: 14.07.2010 - 11:15 Re:Effektbehov pr kv I 2012 hadde 27 prosent av husholdningene varmepumpe, 9 prosentpoeng mer enn i 2009. Det er særlig husholdninger i eneboliger og våningshus som investerer i varmepumpe. Statistikken viser også en nedadgående trend i energibruken per husholdning

4.7 Dataverktøy for energi- og lønnsomhetsberegninger varmtvann osv.) slik at energirådgiveren kan sammenligne med normtall og egne erfaringer. For å kunne gi de rette råd om lønnsomme tiltak, må de reelle klimadata og driftstider benyttes Smarte energi- og klimaløsninger gir økt konkurransekraft. Få støtte til å investere i bedre energi- og klimaløsninge Logg inn på Min side Husk at du må opprette en ny bruker hvis det er første gang du skal logge inn eller hvis du ikke har besøkt Min side etter 8. oktober 2019. Har du en bedriftsavtale? Logg inn på Energivakten Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer. Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO 2 -utslipp - først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring beregninger av energi- og effektbudsjett er foretatt. 5.4 Hjelpemidler Vedlagte tabell skal benyttes for dokumentasjon av byggets/installasjonens energi- og effektforhold. Til bruk ved utvidelser, nybygg- og rehabiliteringsprosjekter for særlig næringskunder, kan programmet Enøk Normtall være egnet (angir hva bygget bør bruke sammenlignet me

Normtall fra Gartnerforbundet tilsier ca 150 000 kWt besparelse pr. år ved 43 % driftstid. Vann: Frigjøring av varme i aggregatet gir vann i bøtter og spann Samtidig gir dette mindre utlufting og energi spares. kun Island som forbruker mer energi per innbygger. Dette kommer av de lave energiprisene, den høye levestandarden og den gode tilgangen på fornybar energi. Norge forbruker årlig nesten 111 TWh elektrisk energi hvorav forbruket i boliger og husholdninger utgjør ca 30 prosent, noe som tilsvarer 33 TWh [1] Kjøleskapet, komfyren og oppvaskmaskinen er der fortsatt. Tar vi også med det elektriske utstyret ellers i huset, blir listen lang. Foruten lys, radio og TV, kommer stereoanlegget, datamaskinen, vannsengen, skotørkehyllen, fotbadet, varmeteppet etc. Vi må heller ikke glemme hobbyutstyret Gjennom redusert energibruk, økt bruk av alternativ energi i boligen og mer klimavennlig bilbruk kan du både gi et bidrag til klimakampen og til lommeboka. Barn & unge - veien til klimasuksess Barn og unge er opptatt av å ta vare på klimaet. Å skape gode holdninger og bevissthet i ung alder om riktig energibruk er et viktig bidrag til reduserte klimagassutslipp på sikt

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse Mange bruker NS 3031 innlagt i regneark. Men også databaserte verktøyer som Enøk Normtall (Vestnorsk Enøk/ENSI), Energi i Bygninger( ProgramByggerne), DEBAC (Theorells), FRES (SINTEF) og SCIAQ (ProgramByggerne) brukes til dette LCC basiskurs v 3 .12.2013 7 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring Innledning Dette er kapittel en i en serie av fire. Fra dette kursheftet lages en presentasjon med foiler som gi

NORSK® ENERGI l n e r g i - Miljø • S i k k ø r h e t 1 SAMMENDRAG Bakgrunn for dette arbeidet er implementering av EU-direktivet Energy Performance of Buildings direktiv 2002/91 /EC av 4.1.2003, som trådte i kraft i EU 4.1.2006. Norsk Energi utarbeidet juni 2005 to tekniske rapporter for NVE, henholdsvis DP3 Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg : Side 3 av 51 3.5.4.4 Beregnet driftsvirkningsgrad, anlegg mellom 20 og 100 kW 2 Innledning til kapittel 14 Energi § 14-1. Generelle krav § 14-2. Krav til energieffektivitet § 14-3. Minimumskrav til energieffektivitet § 14-4. Krav til løsninger for energiforsyning § 14-5. Unntak og krav til særskilte tilta Norsk Energi er en erfaren enøk-konsulent og kan bistå med tiltaksutredning og lønnsomhetsberegning av alle mulige energi- og effektsparende tiltak i eksisterende bygg. Vi kan også hjelpe med søknad om tilskudd fra Enova og Innovasjon Norge der dette er mulig

Energi og effektbehov - Dimensjonering (rev

 1. nelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Her kan få et overslag over hva det koster å leve på et rimelig forbruksnivå for din husholdning, og du kan regne ut ditt eget budsjett.
 2. us standardavviket for hvert middeltall, for å vise den store variasjonen innen de enkelte dyreslag
 3. istrativt regelverk for økonomistyring i staten. Regelverket består av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 23. september 2019...
 4. Helseaktuelt - covid-19. Helseaktuelt utgis annenhver uke. Les denne ukens Helseaktuelt (medium.com)

Energikalkulator boli

Kapittel 14 Energi § 14-1. Generelle krav (1) Bygninger skal prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for forsvarlig energibruk. Veiledning til første ledd Reglene i forskriftens kapittel 14 skal bidra til at bygninger som oppføres eller oppgraderes, har lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning. For tiltak i. GRUPPE 1 Energi Energy GRUPPE 2 Kjøling Cooling EGENVALGTE Statistikk Statistics Forskrifter Building codes. 2 Kartlegging av mekanisk kjøling i nye kontor- og forretningsbygg 4.6 ENØK Normtall 32 4.7 Oppsummering energibruk til mekanisk kjøling 33 5 Konklusjon 34 6 Behov for videre arbeid 35 Referanser 36.

Enovas byggstatistikk 201

 1. Kapittel 14 Energi § 14-5. Unntak og krav til særskilte tiltak (1) For frittstående bygning til og med 70 m 2 oppvarmet BRA gjelder i dette kapitlet kun § 14-1, § 14-3 og § 14-4 første ledd. Veiledning til første led
 2. Det ble sendt 750 millioner kubikkmeter vann fra kommunale vannverk på drikkevannsnettet i 2014. Omtrent hver tredje liter forsvant i form av lekkasjer
 3. 16.02.10: Bauer Energi i Kristiansand har installert varmepumper i eget bygg og har oppnådd betydelige besparelser av energi. - I januar brukte vi kun én tredel av normalt energifobruk, sier en begeistret salgssjef Ronny Kolstad til VVS-Forum.no

Oslo Energi Enøk: Enøkguiden. Denne finnes også på internett: enøkguiden. SINTEF (1992): ENØK i bygninger. Håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging. Universitetsforlaget (ISBN 82-00-40909- 0) Småge K P (1999): Enøk Normtall. Verktøyet som hjelper deg raskt til et energi- og effektbudsjett Hvor mange og hvor store panelovner du trenger avhenger av hvor godt boligen er isolert, hvor mange vinduer rommene har, og selvsagt hvor stort areal du skal varme opp I den forbindelse har LCC Forum i 2019/2020 valgt å sette fokus på metodikk for å fremskaffe nøkkeltall og normtall for hva det koster å eie, drifte, vedlikeholde og oppgradere et bygg. Nøkkeltall og normtall er nødvendige for å kunne vurdere livsløostnader, både med tanke på benchmarking, forbedringsarbeid, budsjettering og analyser av livssykluskostnader (LCC-analyser) Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

Beregning av kaloribehov - NHI

 1. til Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, som har utarbeidet avsnittet om varme og ventilasjon. Oslo, februar 2016 Lars Audun Granly ekspedisjonssjef Kulturdepartementet, avdeling for sivilsamfunn og idrett Forord. 4 Innhold 1 Målsettinger og rammebetingelser 7 1.1 Innledning
 2. FDV-nøkkelen gir deg nyttige kostnadsdata og gode råd om hvordan du forvalter, drifter og vedlikeholder bygningsmassen din
 3. Her finner du oversikt over noen sentrale nøkkeltall i norsk økonomi. Du kan finne figurer for utviklingen i bruttonasjonalproduktet (BNP), Norges utenriksøkonomi, med blant annet de viktigste handelspartnere, prisvekst, boligprisutvikling, renter, gjeldsrate og arbeidsledighetstall
 4. Helsesykepleiere utgjør en viktig del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. En kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2016 viser et behov for dobling av helsesykepleier-ressurser for å nå måltallene for skolehelsetjenesten i barneskolene
 5. Avdelingsleder energi Senior energirådgiver 1.4.1 Rammekravsmodellen Rammekravsmodellen = normtallsmodellen Rammekravsmodellen virker fornuftig men Normtall er et begrep som er etablert innen bransjen, og benyttes i Norsk Standard (Normtallspermen) og fra Enova SF. Rammekrav e

Norrtälje Energi Vi erbjuder fiber, elnätsanslutningar

Energi og klimaplan - Faktadel, Drangedal kommune 2010 AF Energi & Miljøteknikk Side 4 SAMMENDRAG Dette dokumentet er Drangedal kommune sin faktadel til kommunedelplan for energi og klima. I tillegg finnes det en tiltaksdel som beskriver visjoner, mål og tiltak og disse effekt på klimagassutslippene Oslo Energi En k: En kguiden. Denne finnes ogs p internett: en kguiden. SINTEF (1992): EN K i bygninger. H ndbok for planlegging, gjennomf ring og oppf lging. Universitetsforlaget (ISBN 82-00-40909- 0) Sm ge K P (1999): En k Normtall. Verkt yet som hjelper deg raskt til et energi- og effektbudsjett normtall på677 000 Kwh. I tillegg vil det være en betydelig besparelse på utskiftning av eldre tekniske installsjoner(eks.lys, ventilasjon, varmegjenvinner, oljefyr ) med ny og mer energi, som ble vedtattav regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen 27.06.2008 NORE energi KB er medeier i det regionale enøksentret Norsk Enøk og Energi AS. De har stor kompetanse på energispørsmål og er våre samarbeidspartnere på dette området. Norsk Enøk og Energi AS utgir Enøkavisa hver vår og høst. Dette er en temaavis som sendes til alle husstander i hele Buskerud

Beregning energibehov TEK10 - ByggeBoli

Norsk energibruk - Energifakta Norg

 1. Fortum Oslo Varme tilbyr eksisterende og framtidige fjernvarmekunder kvalitetssikrede, ferdigforhandlede fastpristjenester og annen relevant teknisk rådgivning fra et av Norges beste fagmiljøer innen termisk energi, konsulentselskapet Norsk Energi
 2. Normtall gjelder for barnehage. *****Økt bruk i 2012 pga flere midlertidige kontorplasser i forbindelse med ombygging av rådhuset. • Agder Energi Nett har områdekonsesjon for fordelingsnett og dermed tilknytningsplikt til alle forbruks- og produksjonskunder . Avbrud
 3. MAP - Type MAP Type er en av modulene i MAP, og er velegnet for bruk innen personlig utvikling, kommunikasjon og teambygging. MAP Type måler hvordan deltakeren henter og opprettholder sin energi, hvordan de tar inn informasjon, hvordan de foretar beslutninger og hvordan de forholder seg til omverdenen
 4. Gudbrandsdal Energi kan nekte tilknytning eller utferdige særskilt anleggsbidrag, Til bruk ved utvidelser, nybygg- og rehabiliteringsprosjekter for næringskunder, kan programmet Enøk Normtall være egnet (angir hva bygget bør bruke sammenlignet med andre tilsvarende bygg)
 5. Fra høsten har Stortinget bestemt at det skal innføres en lærernorm for barne- og ungdomsskolen. På Utdanningsdirektoratet (Udir) sine nettsider kan du se hvordan din skole ligger an i forholdet til kravene som vil gjelde fra høsten 2018
 6. På oppdrag fra Enova har Norsk Energi gjennomført en studie av energibruk i bygg med fjernvarme. Bakgrunnen for studien var et ønske om å evaluere energibruk for fjernvarmekunder før og etter fjernvarmetilkoblin

Storberedere i et felles anlegg gir mindre varmetap enn desentraliserte beredere. De fleste leiligheter i boligblokker med felles energisentral vil som regel ha sentraliserte storberedersystemer. Høiax leverer storberedere fra 300L til 1000L. Fordelen dette gir, er et større volum og overflate, jevn varme fra væske/vann-varmepumpe og back-up/legionellasikring fra elektrisk varmeelement i. Normtall - Energi og effektbehov i bygninger, som er et nyttig hjelpemiddel. Bygningsutforming og plassering Bygningen bør utformes og plasseres slik at varmetap, kjølebehov og energibruk mini-meres. For å oppnå dette er det avgjørende med godt samspill mellom de prosjek

2.5 Normtall og referanser Energi og klimakalkulatoren som er utarbeidet i prosjektet er benyttet i planlegging og gjennomføring av 10-punkts tiltakene (se kapittel 2.) 1.1 Mål og måloppnåelse Prosjektet har rettet seg inn mot delmål 1, 2, 6 og 7 i Landbruks- og matdepartementets mandat ti Enøkguiden. Temaindeksert informasjon om enøk generelt og enøktiltak i boliger. Enøk . Velg kategori nedenfor: Energi, enøk og miljø Oppvarmin Hit h rer at ingen sl ser med energi. Dette krever at alle er EN Kbevisste - fra prosjekteringsfasen til det den daglige bruk. For prosjekteringsfasen finnes edb-baserte verkt y som bygger p gjeldende veiledende normtall (kWh/m og w/m ). Veiledning og r d f r du av det lokale EN K-senter

Energirådgiver utarbeider energibudsjett etter NS 3032 Bygningers energi- og effektbudsjett. Dette utgjør den nødvendige input. De reelle kostnadene påvirkes gjennom energiløsning, valg av bygningskomponenter med ulik energibruk, brukstid/ åpningstid for bygget, styringssystem og veiledning til bruker for energieffektiv bruk av bygget Netto varmebehov beregnes basert på Enovas ENØK normtall. Vi har ikke spesifikke forbruksdata for boligen, og vi bruker derfor de beregnede verdiene. Side 3 Trinn 2 er å velge oppvarmingssystemer som skal sammenlignes. I dette eksempelet velges helelektrisk varmeløsning for både alternativ 1 og 2 Denne anvisningen beskriver forutsetninger for beregning av U-verdier for vegger over terreng vist i Byggforskserien. Nødvendig oppbygning for å dimensjonere bæreevne, lydisolering og brannsikkerhet m.m. er vist i andre anvisninger i Byggforskserien

Enov

 1. Byggforskserien 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg tar utgangspunkt i aktuelle forskriftskrav, parkeringsnormer og -bestemmelser, og behandler:. anbefalt antall parkeringsplasser for boligområder og ulike virksomheter; mål og hovedhensyn som må ivareta
 2. Få oversikt over regnskapstall, offisielle roller, aksjonærer, adresser m.m. for alle bedrifter som leverer årsregnskap til Brønnøysundregistrene
 3. Hit hører at ingen sløser med energi. Dette krever at alle er ENØKbevisste - fra prosjekteringsfasen til det den daglige bruk. For prosjekteringsfasen finnes edb-baserte verktøy som bygger på gjeldende veiledende normtall (kWh/m² og w/m²). Veiledning og råd får du av det lokale ENØK-senter
 4. Global site Commercial Marine Offshore Energy Cruise & Ferry Onshore Energy and Petrochemical Industry Navy & Coast Guard Recreational Boats Velg et av Glamox sine nettsteder Corporat
 5. Yrket ble tidligere kalt vaktmester. Den tidligere yrkestittelen vaktmester krevde ikke noen formell utdanning. Men det nye yrket byggdrifter krever fagbrev som byggdrifter.. Vanlige arbeidsoppgaver for en byggdrifter
 6. 174 VANN I 02 20 GG FRA MTR FORG Vannforbruk i husholdninger. En erfaringsinnhenting Av Anne-Marie Bomo og Maria Schade Anne-Marie Bomo er dr.scient. innen vannbehandling og vannkvalitet.Maria Schade er sivilingeniør innen vann og avløpsteknikk
 7. Norconsult ønsket å redusere sitt interne forbruk av energi. Dette hadde bakgrunn i selskapets miljøpolicy og et ønske om å rasjonalisere driftsutgiftene i eget bygg. Norconsult driver dessuten rådgiving i ENØK-markedet, og så det som nyttig å høste erfaringer fra eget bygg i forhold til lignende eksterne oppdrag

SINTEF RAPPORT - Energimerking

Energieffektivisering og fornybar energi Normtall kwh/m2 (*) Normtall kwh/m2 nybygg (**) Økning i % 2006 - 2007 Innsparingsmål i % Adm.bygget 183 225 165 13 % 5 % Helsesenter/sykeh. 321 300 235 8 % 5 % Skage boa 150 210 1 % 3 % Hunn skole 137 175 135 3 % 2 % OBUS 229 202 135 9 % 3 Energi- og miljøanalyse av Blaker barnehage 2 1. Innledning 1.1 Bakgrunn På oppdrag fra Sørum kommune har AF Energi & Miljøteknikk utarbeidet en energi- og miljøanalyse av Blaker barnehage. Analysen inngår som en del av EPC-programmet, og er støttet av Enova Normtall for energi- og effektbruk for skolebygg i Sør-Norge, innland, etter ENØK-normtall (NVE/ENSI). NORMTALL Energibudsjett kWh/m2/år Effektbudsjett W/m2 Oppvarming 40 30 Ventilasjon 27 41 Varmtvann 13 10 Vifter og pumper 15 6 Belysning 23 14 Diverse utstyr 11 8 Kjøling 0 0 Totalt 129. 1

Effektbehov pr kvm - Forum www

Se arkfane LCC for Normtall Renhold Svømmehall Idrettsbygg Sykehjem Postnummer henviser til standardpostene definert i tabell under kapittel B2.2 - Standardposter for LCC etter NS-3454:2000. Kommunal leiegård* KS# henviser til beregning under konseptvalgutredning (KS1) eller forprosjekt (KS2). Elektrisk energi Termisk energi

Energibruk i husholdningene - SS

den i tre kategorier: eneboliger, rekkehus og blokkleiligheter. Rapporten la Enøk Normtall til grunn i beregningen av energiforbruket til de ulike boligformene. Gjennom simuleringer i dataprogramet Earth Energy Designer blir det vurdert hvor aktuelt bruk av varmepumpe basert på bergvarme er på de utvalgte stedene. Her blir borelengde - Dette har ført Kongsberg kommune ned på et spesifikt energiforbruk på 160 kWt/ m2 år. 24 prosent lavere enn Enovas normtall. NEE ble tildelt European Energy Service Award for prosjektet. Kongsberg kommunale eiendom KF ble Årets varmepumpekommune 2016 som følge av prosjektet Klima og energi i Modum 2012-2016 - mål og strategier 5 Den største energikilden i Modum som i de fleste andre norske kommuner er elektrisitet. Bensin, parafin og diesel utgjør også store andeler. Gass, tungolje og avfall er minimalt brukt. Energibruk = klimapåvirkning Energi forefinnes i mange former, og har opphav i mange energibærere

Rapport - Energimerking

Status: Gyldig Norsk tittel: Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjo - Beregningsprogram ENØK Normtall Fant at det ER mulig å oppnå ønsket forbruk med de gitte parametrene. Netto kWh/m² Virknings-grad Tilført energi kWh/m² Vektings-faktor Vektet tilført, kWh/m² Elektrisk 40 1 40 1 40 Varmepumpe 40 2,26 18 1 18 Gass 10 0,86 12 0,6 7 SUM 90 70 65 . Detaljprosjektering Eksempel på arealoppstilling fra. Arkitektur i Bergen - 12.9.2014; Arven etter Norwegian Wood; Runde Miljøsenter Herøy (Møre og Romsdal Normtall* Potensial Potensial ** Type bygg/ Navn på anlegg 2(m2) (kWh) (kWh) (kWh/m2) (kWh/m ) (kWh/år) (%) Helsebygg Hægelandsheimen 2 023 657 439 644 391 319 284 69 859 11 Barnehage Solsletta barnehage 990 157 737 192 425 194 122 71 645 37 Klokkerstua barnehage Effekt = energi per ti

Bedrift Enov

Standard og normtall for verdibevarende vedlikehold og Energi og teknikk mener at standarden på bygningsmassen er dårligere enn for fem år siden. Undersøkelsen til rektor og verneombud viser at det oppleves som utfordrende at vedlikehold blir utsatt på grunn av fremtidig renovering,. med i denne varmeplanen. Det er brukt normtall for varme- og effektbehov. Potensielle kunder er delt inn i tre grupper etter hvor de er plassert, en gruppe for sentrum, en for Nylende og en for Herkulesområdet. Det er en forutsetning for kommunen at et eventuelt fjernvarmeanlegg skal bruke fornybar energi

Video: NorgesEnergi Min Sid

Velkommen til Norsk Energi

Videre sier Energi- og Klimaplanen at på lengre sikt skal Engerdal gjøres selvforsynt med fornybar energi bygninger (store ytterflater i forhold til arealet). Enova sitt normtall for barne- og ungdomsskoler sier 200 kWh/m2 år (Enøk normtall, klima Sør-Norge-høyfjell) 6.4 Markedspriser energi kommunale bygg til normtall for tilsvarende bygg. Normtallene framkommer i Enøk Normtall og forteller hva som er forventet forbruk etter enøktiltak for aktuell byggtype. Tiltak: § Energistyringssystem (SD anlegg) i bygg over 1000 m2 Torskens energi- og klimaplan skal være et styringsverktøy der kommunen kommer inn på problemstillinger knyttet til energi og klima. rapporter om forbruket i forhold til normtall. Dette gjør at man kan rette opp feil og gjøre tiltak om forbruket er for høyt i forhold til normtallet Runde Miljøsenter - energi. Runde Miljøsenter benytter fornybar energi til oppvarming. Bygningstekniske løsninger tar utgangspunkt i TEK 07, mens det endelige energimålet er betydelig bedre enn dette grunnet tekniske løsninger og energistyring. Det blir muligheter for å hente ut detaljtall for de store installasjonene sitt energiforbruk

12.1 ENERGI -OG EFFEKTBEHOV I BOLIGER (BASERT PÅ ENØK NORMTALL)..... 35 12.2 UTBYGGING I NES NESTE 20 ÅR Hallingdal Kraftnett har som målsetting å overføre elektrisk energi i konsesjonsområdet med kvalitet i tråd med de til enhver tid rådende leveringsbetingelser Møtet ble arrangert av Energi Norge, Rørentreprenørene Norge og Norsk Fjernvarme. - Leiligheter kan ha et nesten dobbelt så stort varmeforbruk som det som er beregnet, basert på gjeldende normtall, sa Monica Havskjold fra Erichsen & Horgen AS under et frokostmøte den 12. februar. Foto: Camilla Granheim/Energi Norg 2 Januar 2014 Rapport nr 77 . Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene . Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Redaktør: Mi Lagergren . Forfatter: Kjersti Vøllestad, Torunn Sliwinski, Jakob Kristianse Energi energibruk landbruketEEH.pdf download Report Comment

 • Trust hbo.
 • Pynteklær baby.
 • Levanger kirke program.
 • Fashionista meaning.
 • 0.33 flasker.
 • Barkrakker kjøkken.
 • My fitness neumarkt öffnungszeiten.
 • Never have i ever teenager.
 • Karriere kryssord.
 • Navnesøk bedrift.
 • Atmosfære på saturn.
 • Enchanté 2.
 • Www.adler wiegele.at feldkirchen in kärnten.
 • Pc utstyr.
 • Star wars 4 start.
 • Autoophug dk index.
 • Www delano weinheim.
 • Rustad hamar.
 • Oppskrift pulsvanter herre.
 • Savanne nedbør.
 • Beste billån elbil.
 • Høyde knevegg.
 • Gyros gryte.
 • Fisjon naturfag.
 • Tre nøtter til askepott nrk program.
 • Ormen lange oljefelt.
 • Install neovim ubuntu.
 • Create your own signature.
 • Offentlig master deltid.
 • Berggasthof thüringer hütte thüringer hütte.
 • Tvangstanker og tvangshandlinger.
 • Fluch der karibik 1.
 • Advokat egenskaper.
 • Slottsgaten 3.
 • Pumptrack bike kaufen.
 • Skifte til led lysstoffrør.
 • Forandret kryssord.
 • Nasjonalitet i norske fengsler.
 • Willhaben wohnung villach land.
 • Schlammsprudel kreuzworträtsel.
 • Benkeplate kjøkken obs.