Home

Lobbyvirksomhet korrupsjon

Tett mellom lobby og korrupsjon - Forskning

Hva er korrupsjon? - Nora

Frp-politiker får kritikk for å ha drevet med

Korridorpolitikk - Wikipedi

 1. al Law Convention on Corruption, som forplikter medlemslandene til å kri
 2. Norge må også håndtere utfordringer fra en av Europarådets konvensjoner, som vil skille mellom akseptabel lobbyvirksomhet og det som kalles bakgrunnskorrupsjon
 3. st samfunnsvirkningene gjør at det trengs en egen analyse
 4. Lobbyvirksomhet - Regjeringens forslag åpner for en utstrakt lobbyvirksomhet i forkant av hver konsesjon. Det betyr at de med gode kontakter og de som kjenner de politiske prosessene best, kan få konsesjoner selv om de ikke har noen interesser innenfor næringen, sier Hansen
 5. Transparency Int. Norge - Transparency International er en global organisasjon stiftet i 1993 for å motarbeide korrupsjon nasjonalt og internasjonalt
 6. Lobbyisme for dummies - adressa.no
 7. Forsker mener lobby fort kan ende med korrupsjon Forsker mener lobbyvirksomhet kan være første skritt mot ulne bytteavtaler AVSLØRT: I 2006 ble den profilerte lobbyisten og forretningsmannen Jack Abramoff (til venstre) dømt for bestikkelser og underslag

Synet på lobbyisme i et demokratisk perspektiv er delt. Noen mener det er skadelig, mens andre mener det er ønskelig. Denne oppgaven vil ha fokus på hva lobbyisme går ut på, hvem lobbyistene er og aktuelle saker hvor lobbyister har vist seg effektive. Tilslutt vil påstanden «Lobbyisme svekker ikke demokratiet. Det er en legitim måt lobbyvirksomhet for å fjerne reguleringene som er grunnlaget for byråkratens makt. Når kapitalnivået er høyt nok, foretrekker bedriftene å drive lobbyvirksomhet heller enn korrupsjon. Dette kan forklare hvorfor det er mer korrupsjon i fattige land, mens lobbyvirksomheten er større i rike

smp-stories-top-widget. Økonomisk og politisk. Vannverkssaken på Romerike er et eksempel på økonomisk korrupsjon: Korrupsjon som utslag av opportunisme, grådighet og ønsket om økonomisk gevinst.Langt mindre omtalt er politisk korrupsjon — nepotisme, favoritisme, elitekorrupsjon eller nettverkskorrupsjon - der godene som utveksles er posisjoner, privilegier eller innflytelse Sterk mistanke om korrupsjon i Europarådets parlamentarikerforsamling. Flere nåværende og tidligere medlemmer av Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) har med stor sannsynlighet drevet med korrupt virksomhet til fordel for Aserbajdsjan, konkluderer en granskningskommisjon

3. PÅVIRKNINGSHANDEL: UTILBØRLIG LOBBYVIRKSOMHET . Europarådkonvensjonen tilsikter en helhetlig bekjempelse av korrupsjon, det gjenspeiler både den vide definisjonen av korrupsjon og virkemidlene som tas i bruk (effektive, forholdsvise og forebyggende sanksjoner og tiltak herunder straff, art. 19) Politisk korrupsjon er et anerkjent kriminelt, sammen med bestikkelser, utpressing og underslag-tre ulovlige handlinger som ofte forbindes med korrupsjon i embetet. Noen former for korrupsjon kan unnslippe juridiske merknaden, for eksempel leie av slektninger for viktige posisjoner, men de kan ikke unnslippe gransking av velgerne på valgdagen

Selv om kriminalisering av påvirkningshandel er nytt, har problemstillinger om dette eksistert lenge. Etter komiteens syn må det avgjørende i grensedragningen mellom for eksempel legitim lobbyvirksomhet og korrupsjon som regel være om påvirkningsagenten har vært åpen overfor beslutningstakeren om de reelle forhold Lobbying, overtalelse eller interesserepresentasjon er handlingen for å forsøke å påvirke handlingene, politikkene eller beslutningene til tjenestemenn, oftest lovgivere eller medlemmer av reguleringsorganer.Lobbyvirksomhet, som vanligvis involverer direkte kontakt ansikt til ansikt, utføres av mange typer mennesker, foreninger og organiserte grupper, inkludert individer i privat sektor. Definisjon av lobbyvirksomhet i Online Dictionary. Betydningen av lobbyvirksomhet. Norsk oversettelse av lobbyvirksomhet. Oversettelser av lobbyvirksomhet. lobbyvirksomhet synonymer, lobbyvirksomhet antonymer. Informasjon om lobbyvirksomhet i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin-feminin personers forsøk på å påvirke politikere utenom de vanlige kanaler. Lobbyvirksomhet er nemlig ikke noe vi bare ser i rikspolitikken, eller i tv-serier som «House of Cards». Definisjonen av ordet er at ikke-politikere forsøker å påvirke politikere i saker de skal behandle. Det viktigste her er å unngå korrupsjon

Lobbyisme for dummies - adressa

Korrupsjon kan straffes når handlingen er begått i Norge eller i utlandet av norske statsborgere eller av personer som er hjemmehørende i Norge. I praksis kan det bli vanskelig å trekke en grense mot legitim lobbyvirksomhet og straffverdige forhold Tidligere stortingsrepresentant Karin S. Woldseth (Frp) får kritikk for å ha drevet lobbyvirksomhet for Aserbajdsjan. Europarådets parlamentarikerforsamling, har lagt ut en ekstern.

- Dette er potensielt korrupsjon, sier han. og skal ha drevet lobbyvirksomhet på vegne av Nordlaks opp mot sin kollega i fiskeridepartementet Det er forbilledlig av Tranøy kommune å gå i bresjen for å skaffe seg kunnskap om korrupsjon, habilitetsregler og tvilsom lobbyvirksomhet.. Andre kommuner i hele regionen bør følge i Tranøy kommunes fotspor. Allerede er nye Senja kommune utfordret. Andre bør også ta opp tråden, og gjennomføre seminarer for både politikere og kommuneansatte — om både kommunelov, offentlighetslov. Alt fra Cuba til helseforsikringer til våpenprodusenter driver med aggressiv lobbyvirksomhet i Washington for å sikre sine egne interesser. Det er hinsidig korrupsjon i samfunnstrukturer overalt og den israelske lobbyen er kun toppen på isfjellet

Lobbyvirksomhet - Hvem styrer egentlig Norge

Norges lobbyvirksomhet opp mot somaliske tjenestemenn for å vedta den økonomiske sonen sammenfaller nå med dagens norske interesser i skjebnen til L26-blokken, samt med norsk engasjement i bruk av et donorfond på 30 millioner dollar som har blitt plassert under forvaltning av tjenestemenn (fra den somaliske regjeringen) som har en historie for korrupsjon, hevdes det i FN-rapporten Nettlesergiganten Google brukte 21.7 millioner amerikanske dollar på lobbyvirksomhet i 2018, som innebærer en økning på 38 prosent på to år. Amazon og Facebook er også inne på topp 20-listen over selskaper som bruker mest på politisk påvirkningsarbeid. Dette skriver CNBC Først og fremst; det er nær umulig å fastslå omfanget av korrupsjon, da det av natur foregår i det skjulte. Lobbyvirksomhet faller under ytrings og informasjonsfriheten, men grensen mellom lobbyvirksomhet og former for påvirkning som ikke er ulovlige, bare uetiske, er flytende

Korrupsjon og favorisering - Bergens Tidend

Korridorpolitikk, også kjent som lobbyvirksomhet, lobbying og lobbyisme, er å påvirke politikere utenom de vanlige kanalene som er debattinnlegg, diskusjon, saksorienteringer, eller ved å benytte møter innen vedkommende politikers eget partiapparat.Utøvere kalles ofte lobbyister.. Ordet lobby brukes også i sammensetninger som «Israel-lobbyen» og «oljelobbyen» om dem som fører. korrupsjon, lobbyvirksomhet og økono-misk vekst. Resultatene er publisert i det statsvitenskapelige tidsskriftet American Political Science Review. Korrupsjon gir fattigdom Nivået på bestikkelsene settes ikke tilfel-dig. Innkreveren vil selvsagt se an beta-lingsvilligheten SJOKKERENDE LOBBYVIRKSOMHET FRA OLA BORTEN MOE Vi mener det kan være korrupsjon at Ola Borten Moe møtte opp på ordførerens kontor dagen før bygningsrådets møte samt møtte andre politikere. Det er..

lobbyvirksomhet - Store norske leksiko

Grensene mellom lobbyvirksomhet og korrupsjon, viskes mer og mer ut. All korrupsjon er og blir en fare for demokratiet. Må innrømme jeg har trodd Norge ikke var på langt nær den beste i klassen i så måte heller, men vi kom bedre ut enn forventet I onsdagens kommunestyremøte i Tranøy. la representant Herbjørg Valvåg (SV) frem forslag til vedtak om et dagsseminar med tema lobbyvirksomhet og korrupsjon. En tematikk hun sier for mange kan være vanskelig. - Det er et tema det er veldig vanskelig å snakke om. Det kan høres ut som at man beskylder noen for noe, men slik er det ikke Stat og korrupsjon Jan Borgen, generalsekretær, Transparency International . Vi nærmer oss et stortingsvalg, og velgerne bys en anledning til å tenke gjennom hva de gjør når de nå gir politikere makt til å bestyre den lovgivende forsamlingen i de neste fire år En lobbyist er en person som driver lobbyvirksomhet på vegne av seg selv, en organisasjon eller en interessegruppe. Begrepet profesjonell lobbyist brukes på en person som på bestilling foretar lobbyvirksomhet med grunnlag i spesiell kunnskap om sak eller gode relasjoner i politiske miljøer. I Norge omtales virksomheter som driver lobbyvirksomhet eufemistisk som «kommunikasjonsbyrå» Korridorpolitikk, også kjent som lobbyvirksomhet, lobbying og lobbyisme, er å påvirke politikere utenom de vanlige kanalene som er debattinnlegg, diskusjon, saksorienteringer, eller ved å benytte møter innen vedkommende politikers eget partiapparat. Utøvere kalles ofte lobbyister

Under de rødgrønne er åpenhet i politikken blitt svekket

Lobbyvirksomhet. Folkevalgte, herunder også varamedlemmer, oppfordres til å ikke drive lobbyvirksomhet mot folkevalgte organer i saker hvor de har en økonomisk interesse. Folkevalgte bør heller ikke utføre betalte oppdrag med hensikt å påvirke andre folkevalgte Styresammensetning Lobbyvirksomhet Korrupsjon Regnskap Lønn Eierskap Politiske bidrag. Bærekraftige investeringer skal ta hensyn til alle tre delene av ESG. Hvorfor er det fokus på bærekraftige investeringer? Global oppvarming skjer, og tiden er i ferd med å renne ut for å nå målsetningene fra Parisavtalen som ble inngått i 2016 EUs antikorrupsjonsrapport anslår at korrupsjon koster EUs medlemsland omtrent 120 milliarder årlig. Illustrasjonsfoto: EU 2014. I en fersk rapport anslår EU at korrupsjon koster økonomien i EUs medlemsland omtrent 120 milliarder euro årlig. Justisråd Astrid Solhaug ved EU-delegasjonen rapporterer Frykter mer korrupsjon. Aserbajdsjan har på mange ulike måter prøvd å skape et positivt inntrykk av landet. - De utøvde en svært heftig lobbyvirksomhet, forteller Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, hvor de for eksempel ble tilbudt en helikoptertur rundt i Aserbajdsjan Utsatt for lobbyvirksomhet. Forskjellen på å snakke med en politiker og å drive lobbyvirksomhet er når noen; «tar en rolle for noen med den hensikt å påvirke politiske prosesser». Vi som er folkevalgte i kommuner og fylkeskommune er stadig utsatt for lobbyvirksomhet. Vi avgjør saker med store næringsinteresser involvert

Lobbyvirksomhet i Norge? - freak

Reaksjonene på at Bjarne Håkon Hanssen skal bli lobbyist er sterke. Statsviter mener det ligner korrupsjon Forsvarsbygg mener seg utsatt for beskyldninger om blant annet lobbyvirksomhet, korrupsjon, løgn og svindel. Dette anser klager som grovt, og det anføres at påstandene ikke er dokumentert eller kritisk behandlet

Professor om ny Trump-avsløring: - Tydelig at de har prøvd å påvirke Trump Over 200 selskaper, organisasjoner og nasjoner skal ha fått fordeler av Donald Trump etter å ha brukt millioner. Spanias eks-statsminister Jose Maria Aznar anklages for korrupsjon. Hans regjering skal ha gitt grønt lys til å bruke offentlige midler til lobbyvirksomhet som skulle sikre Aznar en amerikansk. «Ellitt Broidy bedrev lobbyvirksomhet mot de høyeste nivåene i den amerikanske administrasjonen i et forsøk på å avslutte en av de største svindel- og hvitvaskingssakene som vi noen gang har sett», sier visejustisminister John C. Demers i en uttalelse. Broidy mottok seks millioner dollar fra Low i 2017 Det skaper mindre mistanke om gråsoner og korrupsjon. LES OGSÅ: - Spørsmålet jeg stilte meg var om jeg har kraft nok til å rydde opp i dette. Forskjellen på å snakke med en politiker og å drive lobbyvirksomhet er når noen; «..tar en rolle for noen med den hensikt å påvirke politiske prosesser» Korrupsjon hindrer økonomisk utvikling, virker konkurransehemmende og undergraver både rettsstaten og den demokratiske prosessen. Borregaards [1] verdensomspennende virksomhet er underlagt nasjonal og internasjonal rett som forbyr Borregaard og Borregaards ansatte å ta del i korrupsjon, slik som f.eks. bestikkelse av offentlige tjenestemenn og/eller ansatte i privat sektor

Slik foregår korrupsjonen - NRK Norge - Oversikt over

 1. Grunner til lobbyvirksomhet. Fremme og beskyttelse av visse økonomiske gruppers interesser i parlamentet skyldes det faktum at økonomien øker avhengigheten av myndighetsbeslutninger, utviklingstendenser og støtte fra enkelte bedrifter. Lobbying er ikke et nytt fenomen. Det er kjent at det blomstret i England for noen århundrer siden
 2. Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon Habilitet (integritet) Firmasponsede rapporter, Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon), tankesmier, PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen

Bærekraftige investeringer skal ta hensyn til alle tre delene av ESG. Hvorfor er det fokus på bærekraftige investeringer? Global oppvarming skjer, og tiden er i ferd med å renne ut for å nå målsetningene fra Parisavtalen som ble inngått i 2016 Grov korrupsjon i Europarådet - Jagland lukket øynene - 14. oktober 2017 Granskere mistenker korrupsjon i Europarådet - 22. april 2018 Jagland: På tide å normalisere forholdet til Russland - 20. juni 201 Siden Pølsehåkon nå er villig til å selge seg selv høystbydende, Hagen pimper fra eget kontor på Stortinget. Og en skau med statssekretærer løper som høns til nærmeste skilt der ordet PR står. Men hva skal man kalle disse? At det er rimelig åpenbart at de som leier inn disse folkene ønsker å fora..

Med lobbyvirksomhet mener Campos og Giovanni (2008) tiltak der man tar sikte på å påvirke «policy-makers», dvs. politikere som lager lover og regler. Ved korrupsjon Anklager om korrupsjon og interessekonflikter blant nåværende og tidligere medlemmer av forsamlingen har fått alarmen til å gå blant nordiske og baltiske medlemmer. De har sendt et skarpt brev til parlamentarikerforsamlingen PACEs øverste organ, Byrået, med krav om full opprydning Göran Lindblad, tidligere leder for den svenske PACE-delegasjonen, er åpen om at han i halvannet år drev lobbyvirksomhet for Aserbajdsjan. Han jobbet åtte dager i måneden for dem. For det fikk han 1000 euro pr. dag, Viktig å ta korrupsjon der man finner det, og et sted må man starte Korrupsjon Sende inn et varsel Disiplinære sanksjoner Referansedokumenter Ordliste à 8@ºü@ãÕ üº8kt8.³ºâ ÕÕu ³5º@ãáøøº8ºÕüº8Ô 8ºøºüNº8ã@ãø º8 Tilretteleggingsbetalinger Gaver og invitasjoner Sponsing og pengegaver XNº8º@@ºø âãøNº8 Lobbyvirksomhet Uegnede politiske aktiviteter Manipulering av anbudsprosesse

Debatt: Lobbyvirksomhet - Skjerpings, PR-folk

 1. Han brukte anledningen til å frikjenne komitémedlemmene for alle beskyldninger om korrupsjon og pengesnusk - og langet i stedet 2018-kandidaten som har drevet desidert mest lobbyvirksomhet
 2. Lobbyvirksomhet kan være en form for påvirkningshandel som i visse tilfeller kan anses som utilbørlig og ulovlig, for eksempel hvis den skjer i det skjulte. Utilbørlig fordel. En utilbørlig fordel er et rettslig begrep som kan brukes uavhengig av gjeldende rettspraksis, og vil.
 3. Lobbyvirksomhet (bli venn med politikere) er nok ganske vanlig i vårt lille land. Hvor mye innflytelse en da får over nye lover og regler aner ikke jeg. Men du får selvsagt si din mening til de rette menneskene. Og det kan jo fort gi påvirkning. En annen smart måte derimot, er å starte stiftelser og grupper

Video: Høyre-Drevland innrømmer lobby-virksomhet - V

Lobbyvirksomhet er når interesseorganisasjoner, pressgrupper eller bedrifter forsøker å påvirke politiske beslutninger, men det må ikke forveksles med korrupsjon. All lobbyvirksomhet i USA, Canada eller overfor EU registreres i søkbare og offentlige databaser. Topp i 2007 Regulering av lobbyvirksomhet er en voksende debatt internasjonalt, og stadig flere land velger å innføre reguleringsordninger for lobbyvirksomheten. I Norge var lobbyvirksomhet lenge et relativt ukjent fenomen, men siden korporativismens tilbakegang på 70- og 80-tallet har omfanget økt og lobbyvirksomhet har fått stadig mer oppmerksomhet Korrupsjon i helsevesenet koster liv Ordet korrupsjon — misbruk av betrodd makt for å oppnå personlig vinning — opptas sjelden i helsepersonells vokabular og tones ofte (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon), tankesmier, PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen) Lobbyisme; PR. Politisk korrupsjon er myndigheters bruk av makter eller deres nettverkskontakter for uekte privat gevinst. En ulovlig handling fra en kontorholder utgjør politisk korrupsjon bare hvis handlingen er direkte relatert til deres offisielle plikter, er utført under farger av loven eller innebærer handel med innflytelse.. Former for korrupsjon varierer, men inkluderer bestikkelser, utpressing.

lobbyvirksomhet - Folk og Forsva

 1. Bokens hendige ordliste gir en oversikt over de mange former for korrupsjon som forekommer; fasiliteringspenger, politisk korrupsjon, anbudskorrupsjon, kø-korrupsjon, utpressing, underslag, kickbacks, rent-seeking og generell privat kontroll over statlige reguleringer (lobbyvirksomhet) har alle forskjellige kjennetegn og mekanismer
 2. bestikkelser og korrupsjon, både direkte og indirekte. I enkelte land er det vanlig å ansette forretningsagenter eller «søkere» som har gode forbindelser, til å finne og skaffe nye oppdrag eller kunder, presentere folk for hverandre eller drive lobbyvirksomhet overfor offentlige tjenestepersoner. Dette kan lett føre til bestikkelser
 3. Risiko og forebygging av korrupsjon i plan- og byggesaker - 6 - Sandnes kommune Selv om Sandnes kommune ikke har gjennomført risikokartlegging for korrupsjon i plan- og byggesaker har de en rekke rutiner og kontrolltiltak som kan bidra til å forebygge korrupsjon i plan- og byggesaker. Ett av tiltakene er åpenhet og innsyn
 4. KORRUPSJON Straffeloven: §387 - Korrupsjon §388 - Grov korrupsjon §389 - Påvirkningshandel Kort definisjon: Misbruk av stilling verv eller oppdrag for å oppnå en privat fordel (lobbyvirksomhet) Interessekonflikter og habilitet Eierinteresse
 5. Vi forventer av oss selv og våre kunder at man er åpen om eierskap, investeringer, skatteinnbetaling, forretningsforbindelser, nasjonal og internasjonal lobbyvirksomhet, etc. Banken har for øvrig ikke lobbyvirksomhet knyttet til internasjonale forhold
 6. Korrupsjon og lovbrudd er en gjennomgående trend i store internasjonale organisasjoner som FN og EU. Nå er det på tide at sannheten kommer fram i dagen, mener den amerikanske varsleren Kathryn Bolkovac. LES OGSÅ: Norge undergraver demokratiet ved lobbyvirksomhet i EU
 7. Pengebruken til lobbyvirksomhet i USA og andre land har vært så enorm at grensen må antas å være overskredet, en samlet drosjenæring har sterkt inntrykk av politisk korrupsjon

Lobbyister og demokrati - Dagblade

«Lobbyvirksomhet » Like etter den - I agentreglementet står det ingenting om at korrupsjon er forbudt, men det står det derimot andre steder. Smøring er jo en form for korrupsjon Jack Abramoffs gamle advokatfirma driver nå lobbyvirksomhet mot GMO-merking. Jack Abramoff, som vi vet, var det dømt til fire års fengsel for politisk korrupsjon, og endte opp som plakatbarn for korrupsjon i Washington. For øvrig avdekket senatets etterforskning av Abramoff at han målrettet meg personlig,. Korridorpolitikk, også kjent som lobbyvirksomhet, lobbying og lobbyisme, er å påvirke politikere utenom de vanlige kanalene som er debattinnlegg, diskusjon, saksorienteringer, eller ved å benytte møter innen vedkommende politikers eget partiapparat. 17 relasjoner

Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO har over flere år evaluert europeiske parlamenters regelverk og praksis som skal forhindre korrupsjon. Endelig rapport om Norge foreligger nå, og alle GRECOs anbefalinger anses oppfylt Lobbyvirksomhet er helt lovlig. Alle som ønsker å påvirke politikerne står fritt til å ta kontakt med politikere og fremføre sine argumenter. Dilemmaer kan imidlertid oppstå dersom interessegrupperinger blir for sterke og får påvirke politikere uten å møte reell motstand. Å påvirke politikere mot penger og tjenester er korrupsjon

3.17 Lobbyvirksomhet - Det samfunnsvitenskapelige fakulte

Den tidligere helseministeren skal nå drive med lobbyvirksomhet overfor tidligere kolleger og venner. Om NSF kan tenke seg å hyre inn den tidligere helseministeren for gode råd, ønsker ikke Lisbeth Normann å kommentere. - Denne debatten har ikke vi tenkt å engasjere oss i,. Eksempler på hvordan korrupsjon har blitt utført i byggebransjen i Norge 6 Straffeloven 8 A. Generelt 9 B. Hva er en «utilbørlig fordel Et eksempel kan være lobbyvirksomhet (politisk påvirkning), når det gjøres uten å opplyse hvem man representerer og prøver å påvirke noen for å få en fordel

Oppmuntres til korrupsjon Intrafish

Korrupsjon, lobbyvirksomhet og maktmisbruk. I 1993 utarbeidet Tannlegeforeningen en strategiplan på hvordan amalgamspørsmålet skulle behandles. Planen skulle forhindre offentlig debatt og kritisk søkelys på helsevirkninger av bruken av amalgam Samfundsmøte 11. november 2017 Korrupsjon Beslutningsprotokoll 1.Møtet er satt - 19:15 2.Styreprotokoll Styret melder fra sin protokoll: «Rådet har behandle Oversikt over korrupsjon internasjonalt, mørk grønt er minst korrupt; mest korrupt er mørk rødt Korrupsjon (utledet fra å korrumpere, latin corrumpere) er å bestikke eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene. 26 relasjoner Hjelp oss å avdekke sannheten om maten vår. Er du en næringsmiddelindustri, politisk, lovgivende eller regulatorisk innsider? Har du informasjon: - om mat, restaurant, agrikjemikalier eller agribusiness selskaper? - eller deres PR- eller lobbyvirksomhet? - i Kongressen, USDA eller FDA, angående lover og forskrifter om mat? - i matindustriforeninger som dagligvare. - Ellers er den store drømmen en global nyhetssak, der jeg avslører korrupsjon som involverer mektige stater og selskaper. Det kunne gjort seg med overskriften: Razzia hos Snapchat, Fjorårets sak fra Adresseavisa om lobbyvirksomhet i Trondheim, er en klassisk nyhetssak om politikk, makt og penger som jeg setter pris på å følge

Publikasjoner/Verktøy - Transparency Int

 1. Samherji har også for noen år tilbake ført en aktiv lobbyvirksomhet gjennom datterselskapet Deutsche Fishfang Union mot fiskeristyremaktene i EU, med mål om å sikre tredjelandsrettigheter på kvoter i Barentshavet. Selskapet anket i 2014 ei sak om hyserettighetene i Vernesonen rundt Svalbard helt til Høyesterett her i Norge, men tapte
 2. I USA og en del andre land lyktes Uber - gjennom enorm lobbyvirksomhet, delvis korrupsjon - med å bli definert som en egen kategori - ridesharing, og kan derfor konkurrere på ulike.
 3. Kirkens Nødhjelp kjemper mot korrupsjon og ulovlige finansstrømmer og holder ansvarshavere ansvarlig for å sikre at offentlige ressurser fordeles på nytt på en rettferdig måte. Kirkens Nødhjelp og partnere mobiliserer rettighetshavere, styrker sivilsamfunnets evne til å påvirke beslutninger og engasjerer trosaktører som ambassadører for å bekjempe ulikhet og å holde ansvarshavere.
 4. Om vi ikke ansvarliggjør politikerne kommer vi aldri til å lære. Johan Nygaardsvold (Ap) 'tok ansvar' for Forsvarets skrøpelige forfatning og regjeringens katastrofalt dårlige håndtering under det tyske angrepet i 1940 ved å bli sittende som regjeringssjef i eksilregjeringen i London frem til 19
 5. alitet, herunder korrupsjon og hvitvasking i egen virksomhet og selskaper vi samhandler eller investerer i. Banken skal ha gode rutiner for å avdekk
 6. Faktisk, for mange mennesker, lobbyister og hva de gjør representerer den viktigste årsaken til korrupsjon i regjeringen. Men mens lobbyister og deres innflytelse i Kongressen noen ganger synes å være ute av kontroll, de virkelig trenger å følge lovene. Faktisk, mange av dem
 7. Korrupsjon hindrer rettferdig forvaltning, vrir konkurransen, leder til dårligere utnyttelse av resursene, gir grunnlag for svart økonomi, Det er ikke god lovgivningsteknikk når man er avhengig av uttalelser i forarbeidene for å fastslå at lobbyvirksomhet fortsatt er lovlig
Alle visste at han samarbeidet tett med én av verdens mest

I midten av september fant domstolen i Lesotho et multinasjonalt kraftselskap skyldig i korrupsjon. I kjølvannet av denne dommen - og etter korrupsjonsskandalen i Bujagali i Uganda - mener mange at Verdensbanken ikke gjør nok for å bekjempe korrupsjon blant sine samarbeidspartnere AER20, Anne Krueger, lobbyvirksomhet, rammebetingelser, rent-seeking, samfunnsøkonomi, Økonomi, Økonomifaglig Rent-seeking: Bli flinkere eller endre reglene Author Morten Date July 4, 201 Frp-politiker får kritikk for å ha drevet med lobbyvirksomhet for Aserbajdsjan (PACE) la søndag fram en ekstern granskingsrapport som i detalj gjennomgår anklager om korrupsjon i forsamlingen. Bakteppet er beskyldninger om at Aserbajdsjan skal ha «kjøpt» støtte fra tidligere og nåværende medlemmer for å slippe unna kritikk Økokrim: Korrupsjon. Hansen viste til at gjennomsnittlig årslønn i India var på rundt 8.000 dollar, utover at det i en epost fra Yara blir vist til Gurpreetesh Mainis «kompetanse og lobbyvirksomhet». - Vi skal komme tilbake til hva slags kompetanse og lobbyvirksomhet det i realiteten er snakk om her, sa Hansen

 • Pure malt whisky.
 • Jira download.
 • Windows themes windows 7.
 • Seborrhoisches ekzem apfelessig.
 • Tannoy xt 6f.
 • Saaldorf schifffahrt.
 • Trondheim kino nova trondheim.
 • Knutestruma kreft.
 • Kim larsen & kjukken pianomand.
 • Hiphop gera.
 • Canciones de julio iglesias.
 • Sober og bomull.
 • Edelstein schleifmaschine selber bauen.
 • Eidar trollhättan lediga lägenheter.
 • Wikipedia arctic fox.
 • Øy i lindås.
 • Jobs eberswalde ohne ausbildung.
 • Cupfinale kvinner 2017.
 • Beth ditto youtube.
 • Burmesisk rubin pris.
 • Hafjell live stream.
 • Boc filialen.
 • Die besten whiskys unter 50 euro.
 • Notebookcheck dell xps 15 9560.
 • Arosa donna bewertung.
 • Allergi mot tilsetningsstoffer.
 • Ta bort färg från möbler.
 • Tesla pris norge.
 • Vg rampelys snap.
 • Emblem kryssord.
 • 12 stunden wanderung 2018.
 • Diversity icebreaker spørreskjema.
 • Radionette solist dab radio.
 • Treningssenter bamble.
 • Wunschkennzeichen kostenlos reservieren.
 • Karakterskala prosent hioa.
 • Instagram price.
 • Hva gjør man på cruise.
 • Discofox schiebetür mit damensolo.
 • Vol.at taufen.
 • Mmhg to kpa.