Home

Digitalisering statistikk

Workshop i digitale ferdigheter og statistikk – med

Et av arbeidsområdene til Difi er å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om digitalisering. Vi ønsker å si noe om status for digitalisering i dag, internasjonale trender og gi innspill til hvordan offentlig sektor bør gå fram i digitaliseringsarbeidet Finn statistikk, kunnskapsgrunnlag og rapporter om digitalisering. Se status for bruk av nettsider, tilsyn mot kommuner og politiske partiers nettsider

Kunnskapsgrunnlag om digitalisering

For å få mer kunnskap om hvordan teknologiske endringer påvirker norske foretak, gjennomfører SSB nå en spørreundersøkelse om digitalisering og teknologi blant private foretak i Norge. Sammen med registerdata vil undersøkelsen utgjøre datamaterialet til prosjektet «Power, Structure and Technology - Opportunities and Challenges for the Labour Market» Digitalisering ikke viktig nok. Selv med mulighet til å sette ubegrenset antall kryss, var det kun 25 prosent av lederne som pekte ut digitalisering som en særlig viktig ledelsesutfordring fremover, og 58 prosent av dem opplever at digitalisering er prioritert i utviklingen i deres virksomhet Digitalisering Fra 2014 har det vært et krav at virksomheter skal bruke Digital postkasse til innbyggere til. Kravet er slått fast i Digitaliseringsrundskrivet Her får du nøkkeltall og statistikk om offentlig forvaltning innenfor fagområdene til Difi. Digitalisering Nedenfor viser vi noen utvalgte nøkkeltall fra hvert tema

Rapporter og statistikk Digdi

Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor. Digitalisering forutsetter i de fleste tilfeller omstilling, og omstilling innebærer i de fleste tilfeller digitalisering Digitalisering har ifølge mange kommuner for høye kostnader til at den blir prioritert. Et flertall av kommunene oppgir at de ikke arbeider systematisk med å realisere gevinster av digitalisering. Kommunal- og moderniseringsdepartementets virkemiddelbruk er ikke godt nok tilpasset mål og hindringer på området Digitalisering av lyd og bilde (digitizing) er prosessen der analoge signaler, lyd eller bilder, gjøres om til elektronisk, fortrinnsvis digital informasjon.Bøker, kart og dokumenter digitaliseres via skanning eller via fotografering med et digitalkamera.I 2017 ble f.eks. norsk radio digitalisert ved overgangen fra FM til DAB Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Bruk av IKT i offentlig sektor - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Digitalisering og teknologi - SS

Digitalisering har lenge handlet om raskere linjer og større kapasitet. Nå er vi derimot inne i en ny fase. Den digitale utviklingen stiller oss overfor både veivalg og verdivalg. Og noen er utenfor konseptene som hjernen vår enkelt forstår, for eksempel eksponentiell vekst Etter at regelverket om universell utforming av IKT blei vedtatt i 2013, undersøkte tilsynet kor god kjennskap offentlege og private verksemder hadde til regelverket. Undersøkinga gir blant anna eit overslag på kor mange nettstader og sjølvbeteningsautomater som fell inn under regelverket og tal på kor mange verksemder som må følgje dei nye krava Historisk statistikk 1978 Historisk statistikk 1978 ble utgitt av Statistisk sentralbyrå i august 1978, og inneholder 444 figurer og tabeller fordelt på 23 tema. Boken er på 650 sider, og den elektroniske versjonen er derfor 15 Mb, med en felles innholdsfortegnelse Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Årets konferanse ble gjennomført som en digital konferanse 25. august Statistikk og analyse Årets rapport handler om digitalisering og hvilke kompetansepolitiske utfordringer og muligheter digitaliseringen medfører for Norge. Kompass gir et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med tiltak som bidrar til at befolkningens kompetanse følger den digitale utviklingen

Digitalisering og endringsprosesser - DF

Digitalisering. Fra manuelt og analogt arbeid, via hullkort på 60-tallet og stormaskiner på 80-tallet til dagens omfattende moderniseringsprosjekter, har Husbanken siden digitaliseringens spede begynnelse ligget i front i det statlige digitaliseringsarbeidet. Her kan du lese om hvordan vi jobber og ambisjonene vi har for framtiden Digitalisering bygger på tillit til IKT-systemene. Internett og digitalisering har de siste 20 årene ført til omfattende samfunnsmessige endringer. Arbeidshverdagen er effektivisert og arbeidsmåten endret, ved at mobiltelefoner, sosiale medier og samhandlingsverktøy er blitt dagligdagse Her finn du oversikt over talet på transaksjonar for EHF Faktura sendt over CEF eDelivery infrastruktur (Peppol Digitalisering vil gje heilt nye moglegheiter for styring og leiing. Du finn informasjon om korleis eit digitaliseringsprosjekt må ha støtte og forankring i leiinga og hvilke vinster ein digital anskaffingsprosess vil gje

Rapporter Digitaliseringsdirektorate

 1. Når det gjelder verdi og nytte av digitalisering, er det også en grunnleggende positiv holdning til digitalisering blant skoleeierne. På spørsmål om hva de tenker om teknologiens plass i skolen i framtiden, er 67 prosent av skoleeierne enige i at det er hensiktsmessig å gi en egen enhet til hver elev. 56 prosent mener at elevene bør få 1-1-løsning så tidlig som mulig
 2. Statistikk om organisering i staten. Det er 70 direktorater og 16 departementer i staten. Her finner du statistikk om departementene og underliggende virksomheter
 3. Statistikk for talet på EHF-fakturaar per månad, kommuneoversikt på EHF-faktura, talet på EHF-ordre og ordrestadfesting, EHF-katalog og EHF Pakkseddel. Publisert: 11. sep 2016 , Sist endra: 16. apr 202
 4. Virksomhedernes mulighed for at opretholde driften afhænger af deres organisering og digitalisering. Tabeller i Statistikbanken om 'It-anvendelse i virksomheder' Tidligere Nyt Kommende Nyt. Analyser. Danske virksomheder er i EU´s digitale top. Danmarks Statistik Sejrøgade 1
 5. Her finner du noen nøkkeltall og statistikk som gir et bilde på status og utvikling av digitaliseringen av offentlig sektor. Statistikk om digitalisering | Digitaliseringsdirektoratet Hopp til hovedinnhol

Nøkkeltall og statistikk Digitaliseringsdirektorate

Innovasjon, digitalisering og effektivisering driver frem nye løsninger og krav som påvirker virksomhetenes organisering og utvikling. Gjennom de store reformene i staten har vi sett at dette medfører endringer i lokalisering av statlige arbeidsplasser. I denne rapporten ser vi på om også mindre trinnvise endringer påvirker lokalisering av statlige arbeidsplasser Digitalisering. Fagbibliotekene har nok, som sektor, For å få en meningsfull statistikk knyttet til besøk, i årene framover, trenger vi å diskutere hva vi ønsker å vite om bibliotekenes rolle i forhold til de nye læringsmiljøene. Utlåns- og referansestatistikk. Digitalisering, Regnskapsmanipulasjon og Bærekraftrapportering : En studie av hvordan banker hensyntar digitalisering, regnskapsmanipulasjon og bærekraftrapportering i sin risikovurdering av bedriftskunde Haugen, O. C. & Hesthag, B. (2020) Digitalisering, Regnskapsmanipulasjon og Bærekraftrapportering : En studie av hvordan banker hensyntar digitalisering, regnskapsmanipulasjon og bærekraftrapportering i sin risikovurdering av bedriftskunder (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand. en_US: dc.identifier.ur

Digitalisering av Norges domstoler - Bouvet Norge

Fellesløsninger Digitaliseringsdirektorate

 1. Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet
 2. Statistikk, kart og analyse. Gå til statistikk, kart og analyse. Alle tilskot. Startside Om oss Organisasjon Avdeling for strategisk utvikling og digitalisering. Vi skal jobbe med digitalisering gjennom fornying, forenkling og forbetring på ein slik måte at vi effektiviserer prosessar,.
 3. Rapporter og notater om temaer som ledelse, digitalisering, anskaffelser, organisering, styring og kommunikasjon. Nøkkeltall og statistikk. Finn nøkkeltall og statistikk om status og utviklingen på fagområdene ansatte i staten og organisering av staten. Undersøkelser. Resultater fra innbyggerundersøkelsen og statsansatteundersøkelsen
 4. Årets konferanse gjennomføres som en digital konferanse 25. august. Hovedtema er «Krisen som satte fart på digitaliseringen»
 5. Tabell 5: Digitalisering Statistikk for arkivinstitusjoner 2014 Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Totalt Tilvekst Har institusjonen planer for digitalisering? Arkiv i Nordland 58650 55710 19000 10500 197 2 3710 10 Ja Aust-Agder museum og arkiv 27231 24697 18808 200 4 1 Ja Bergen byarkiv 2143619 293124 89250 750 0 0 0 0 J
 6. istrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen LEDELSE OG DIGITALISERING (Bachelor)

Her kan du lese statistikk og nøkkeltall om digitalisering i Norge. Blant annet kan du se et digitalt kart som viser andel innbyggere over 15 år som har opprettet en digital postkasse i hver enkelt kommune ­- Digitalisering er ikke noe som skjer i siloer. Det er på tide å snu måten vi gjør ting på hodet -begynne med hva teknologien faktisk skal gjøre, framfor å investere først og planlegge siden. Mange snakker om digitalisering av skolen som svaret på hvordan neste generasjon skal løse dagens utfordringer. SSBs statistikk for de siste par årene viser at antall personer som jobber som postbud/postsorterere, trykkere, regnskapsmedarbeidere, bibliotekassistenter, sentralbordoperatører og arkivassistenter har falt. Dette henger antagelig i stor grad sammen med digitalisering Digitalisering i praksis - ReMidt - Torbjørn Evjen Kvalitet og utviklingsleder, ReMidt IKS. Digitalisering og verdien av data - Mikal Kvamsdal , Abelia. Tjenestedesign i digitaliseringen - Tone Dalen , REG. Ønsker du presentasjonene fra Digitalt veikart 2.0? Ta kontakt med Nancy Strand. Kommunikasjonsseminare

Digitalisering i kommunene - SS

Statistikk og undersøkelser Digitalisering for alle? Etter at regelverket om universell utforming av IKT blei vedtatt i 2013, undersøkte tilsynet kor god kjennskap offentlege og private verksemder hadde til regelverket Digitalisering og samordning «Dersom vi skal kunne lage tjenester som oppleves helhetlige og sammenhengende for brukerne, holder det ikke lenger å tenke på brukerne; vi må tenke som dem. Bak hver bruker er det et menneske med ulike ressurser og forutsetninger som vi må forstå for å kunne designe den gode tjenesten», sier Svein Kristensen, leder av Digitaliseringsrådet Matematikk, statistikk og informatikk er viktig. Fra 1970 og frem til i dag har datamaskinene erobret verden, og alt som kan digitaliseres blir digitalisert. Vi har store datamaskiner som utfører mange milliarder regneoperasjoner per sekund, vi har datasystemer som driver samfunnet fremover og som styrer vår hverdag Digitalisering er blitt et moteord, men hva er det, hvorfor er det viktig nå, og hva kommer det til å gjøre med forretningsstrategi, organisasjonsprosesser og samfunnsforhold? I denne artikkelen diskuterer vi sammenhengen mellom teknologiutvikling, forretningsbetingelser og hvordan organisasjoner og samfunn vil og bør respondere i form av nye, digitale strategier

Fase 3: Levere sammen | Digitaliseringsdirektoratet

Rapporter fra Digitaliseringsdirektoratet Digdi

 1. Digitalisering for bedre velferd. Hovedmålene for Husbankens digitaliseringsarbeid er bedre velferd, en enklere hverdag for brukerne og mer effektiv oppgaveløsning
 2. Område for helsedata og digitalisering Publisert 15.09.2017 Området skal ha forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobank og IT/e-helse/digitalisering
 3. Digitalisering endrer skolen. Det pågår en revolusjon i skolen, og det påvirker hverdagen til lærere, elever og foreldre. Av Ingvild Bergan, prosjektleder; Rune Andersen, førstelektor; Johan Kristian Andreasen, universitetslektor; Jan Martin Hammersland, lærer Karuss skole. Publisert: 01. oktober 2018. Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Vi har ikke sett åpen motstand mot endring, men mange har gitt uttrykk for grenser ved digitalisering. Teknologien kan oppleves som en barriere i møte med både brukere og samarbeidspartnere, fordi de ikke nødvendigvis innehar samme kompetanse og utstyr som Statped Datainnsamlingen ble gjennomført av Opinion i 2018, og intervjuene ble gjort per telefon. Kompetanse Norge har utarbeidet spørsmålene med bakgrunn i tidligere undersøkelser og de oppdaterte læringsmålene for grunnleggende digitale ferdigheter.. Utvalget består av 2 000 personer i alderen 16 år og oppover, og er representativt med hensyn til alder, kjønn, utdanningsnivå og. Alle helseforetak, fastlegekontorer og private laboratorier i Norge sender prøver til Folkehelseinstituttet (FHI) for analyser. Rekvisisjoner og svarbrev er papirbasert, og statusoppdatering foregår nå på tradisjonelt vis med telefon og e-post IKT og digitalisering. Bruken av IKT og digitaliseringen av samfunnet er i ferd med å transformere både samfunn og økonomi. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre, noe som legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon

Hva er digitalisering? - Magm

Statistikk og rapporter. Søk. 15 resultater funnet. Handelsrapporten. Handelsrapporten gir den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes Retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg Statistikk skadeforsikring. Skadeforsikring betyr her landbasert norsk forsikring. Maritim sektor, offshore og luftfart er unntatt. EUs strategi for digitalisering av finans i Europa (24.09.2020) Naturrisiko rammer finans også - nå må den håndteres (24.09.2020

Digitalisering og økonomi - Bachelor Høyskolen Kristiani

 1. Trøndelag Fylkeskommune - Rådgiver - statistikk og analyse - Analyse, digitalisering og eksamen (316001). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 2. Regjeringen foreslår en helhetlig styrking av domstolene gjennom digitalisering, bemanningsøkning og strukturendringer i domstolen. Det er en betydelig styrking av domstolene i årets statsbudsjett. Regjeringen foreslår 42,6 millioner kroner til digitalisering og 71 millioner kroner i varig økning til flere dommerstillinger
 3. Digitalisering og innovasjon av avfallslogistikk Innsamling av avfall er et komplekst system med mange ulike tilgjengelige løsninger. På ukens fredagswebinar med Avfallsforsk ser vi på verktøy og metoder for digitalisering av avfallsinnsamlinge
 4. g, som er det viktigste. Dette fører til det tredje poenget: 3. Ingen land er like; det er ulike forutsetninger og behov for «digitalisering
 5. EUs strategi for digitalisering av finans i Europa (24.09.2020) IPS er en del av pensjonsforliket (10.09.2020) Finansdepartementet om utbyttebegrensning for norske banker (09.09.2020) Ny finansavtalelov - betydning for næringsdrivende kunder (08.09.2020
 6. istrerende direktør siden 2017.SSB er underlagt.

Sveriges digitalisering - Digitaliseringsråde

 1. Museumsstatistikk. Kulturrådet samler inn, bearbeider og publiserer statistikk fra museer. Det er et nært samarbeid med Statistisk sentralbyrå, og statistikken inngår i Norges offisielle statistikk
 2. Digitaliseringsdirektoratet er et norsk statlig direktorat som ble opprettet 1. januar 2020, har som oppgave å bidra til raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor.Digitaliseringsdirektoratet har avdelinger i Brønnøysund, Leikanger og Oslo og er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.Digitaliseringsdirektoratet ble opprettet som en sammenslåing av Altinn, deler.
 3. SKR samlar in, producerar och redovisar en del statistik som rör verksamheten i kommuner och regioner. Här finns till exempel ekonomi- och verksamhetsstatistik, personalstatistik, analysrapporter och verktyg. För dig som uppgiftslämnare finns anvisningar och blanketter
 4. 'Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020' udstikker retningen for offentlig digitalisering i Danmark. Erhvervsstyrelsen er hovedansvarlig for tre initiativer under strategien
 5. Helsedata og digitalisering har og ein stor portefølje av eksternfinansierte prosjekt, med deltaking i Horizon 2020 EU forskingsprosjekter, store forskings- eller infrastrukturprosjekt finansiert av Noreg sitt forskingsråd, prosjekt med finansiering frå National Institute of Health (NIH) og eit omfattande moderniseringsprosjekt for elektronisk dødsmelding (eDÅR) som har fått.
 6. Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt. I den anledning har vi samlet et knippe råd for hvordan du kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet
 7. Innhald Digitalisering av innkjøpsprosesser - prosjektgjennomføring. Eit endringsprosjekt krev sams forståing i organisasjonen for kva som skal endrast

Formålet med det nordiske samarbeidet om digitalisering er å fremme Norden og Baltikum som en sammenhengende og integrert digital region. En felles nordisk innsats er til gagn for borgere, bedrifter og offentlige forvaltninger i hele Norden og de baltiske landene Digitalisering uten en kompetansesatsing blir fort kun en forenkling av offentlig sektor. - Forenkling er veldig bra, men forenkling som står helt alene står veldig ofte i fare for å bli en forsimpling, Flere barn tatt for lovbrudd, særlig butikktyveri og vold, viser SSB-statistikk for 2019 Digitalisering og automatisering vil føre til at noen arbeidsplasser forsvinner, mens andre vil oppstå, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund. - Det er veldig positivt at bedriftene svarer at en motivasjon for automatisering og digitalisering er å frigjøre arbeidskraft til å gjøre andre oppgaver i bedriften Nasjonalbibliotekets avissamling består av ca. 50 000 bind, og inneholder både riksaviser og lokalavviser. Søk i våre aviser helt gratis på NB.no DIGITALISERING: Helsepersonell er i stor grad bekymret for at de ikke blir inkludert i råd som handler om digitalisering på deres arbeidsplass, samt at publikum ikke får nødvendig informasjon om digitalisering av helse-Norge, viser ny undersøkelse

Digitaliseringslyftet stimulera digitalisering i företag - med fokus på industriföretag och industrinära tjänsteföretag Hoppa till innehåll Hoppa till meny För att kunna anpassa webbplatsen för dig och samla in statistik använder vi cookies Digitalisering handler om å automatisere og forenkle bruk av data. NILU har lang erfaring med håndtering av komplekse datastrukturer, herunder datainnsamling, lagring og visualisering. Dette gir oss evne til å utnytte avanserte og skalerbare systemer samt maskinlæringsteknologi til å automatisere prosesser og generere ny kunnskap, som igjen setter NILU i stand til å tilby innovative. Artikkelen etterlater et inntrykk av at all digitalisering i offentlig sektor er mer eller mindre bortkastet. Samtidig vet vi at digitaliseringen blomstrer i andre sektorer. I en undersøkelse Norstat nylig gjennomførte for Evry, svarer 99 prosent av befolkningen at de bruker nettbank, og 79 prosent oppgir at de er svært godt fornøyde med denne tjenesten - Alle de 15 vi intervjuet var positiv til digitalisering, og skjønner at dette vil påvirke hverdagen sin fremover, sier Ugelvik. Flere fordeler. Han viser til at alle ser på en digital byggebransje med flere fordeler enn ulemper. Mange ser også i praksis at det blir mindre papir og mer bruk av digitale hjelpemidler Digitalisering av informasjonsmateriell på helsestasjonene i Trondheim kommune. Ann-Magrit Lona, helsesøster Tobakksfritt miljø Seksuell utvikling Samspill Vold og overgrep Rus Vaksiner Ingen formell evaluering, men vi har sett på statistikk p.

Digitalisering i offentlig sektor - regjeringen

Å realisere gevinster av digitalisering er utfordrende, svarer syv av ti kommuner, og flertallet av fylkeskommunene, i Arbeidsgivermonitoren 2019. Her kan vi også lese at arbeidslivet i de kommende årene vil preges av knapphet på kompetent arbeidskraft Digitalisering (av engelskans digitization, mer sällan digitalization) avser ursprungligen och i tekniska sammanhang omvandling från analog till digital representation av information med nollor och ettor, exempelvis genom sampling av ljud och mätsignaler eller genom skanning av bilder. På senare tid avser informationsdigitalisering även manuell avskrift av dokument, avritning av ritningar. Gunnar G. Løvås Statistikk for universiteter og høgskoler. Statistikk for universiteter og høgskoler er en engasjerende lærebok skrevet for studenter som tar innføringskurs i statistikk innen de fleste studieretninger. Boka er også godt egnet for personer som ønsker en god og lettlest tekst for å friske opp eller tilegne seg statistikk-kunnskaper ved hjelp av selvstudium Barnehagens digitale praksis. Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn STATISTIKK. Få økt forståelse for hvordan utgavene dine brukes. Gjennom et nyttig statistikkverktøy får du full innsikt hva som engasjerer leseren, hva de søker etter, deler, og zoomer på. Med over 30 parametere kan du jobbe kontinuerlig opp mot forbedret innhold

digitalisering av Bærum kommune. Det er et mål at Bærum kommune har en dynamisk og endringsdyktig organisasjon som hele tiden kan tilpasses og forbedres for å håndtere nye rammevilkår og utfordringer. Det skal legges vekt på samhandling mellom Digitalisering og IT (DigIT) og virksomhetene i kommunen for å understøtte deres behov Høgskolen har ikke egen mastergrad i digitalisering. Derimot tilbys en engelskspråklig Master in Logistics, der en bachelor i IT og digitalisering vil være relevant for å søke opptak (her bør du passe på å velge emner innen logistikk og statistikk, kanskje noe økonomi) Statistikk og analyse (SOA3100) Digitalisering i nettverk og kommunikasjon (DNK3100) Menneske-Maskin-Organisasjon (MMO3100) semester. Bacheloroppgave (BCR3103) HR analyser og forretningsutvikling (HRA3100 Digitalisering har stort fokus i mange bransjer, også i olje- og gassindustrien. Equinor satser på digitalisering for å optimalisere selskapet, og har etablert «the digital center of excellent». Prosessdigitalisering og kommersiell innsikt er et digitalt program som skal bidra til en digital supply chain

Sammensetning på norske byggeplasser er i endring

Undersøkelse av digitalisering av kommunale tjeneste

Digitalisering reduserte terskelen for dialog mellom næringslivet og studenter. Aas forteller at den digitale gjennomføringen fungerte veldig bra, med kontinuerlig tilgang til statistikk over hvor mange UiT-kandidater som var pålogget og hadde sett på deres stand Tilskudd til ren digitalisering av analogt innhold forutsetter dokumenterte planprosesser (bl.a. for prioritering), bruk av eller bidrag til etablerte standarder for formater og dokumentasjon, og felles infrastruktur og tjenester

NAV sine tjenester må respondere på samfunnsutviklingen, og digitaliseringen som skjer i samfunnet berører medarbeidere internt i organisasjoner. Funnene fra undersøkelsen viser at informantene opplever digitalisering og robotisering som motiverende og effektiviserende i arbeidshverdagen [Nyhet 2016] Arkivverkets strategi og planer for digitalisering av arkivmateriale har blitt debattert i media den siste tiden. Rapporten Digitalisering for kassasjon - en utredning - og en utfordring fra desember 2015 har dannet grunnlaget for de vurderingene Riksarkivaren nå gjør, og gir et godt bilde av status og utfordringer på feltet, både i Norge og i utlandet kjenne til forskning og innovasjon innenfor IT og digitalisering; både utvalgte enkeltprosjekter, metoder og trender. kunne oppdatere sin egen kunnskap innenfor fagområdet ved hjelp av oppdatert litteratur. kjenne ITs egenart og plass i samfunnet, særlig med tanke på effektivisering, automatisering, endringer i yrkeslivet mer generelt og.

Digitalisering - Wikipedi

Digitalisering har vært en viktig bakgrunn, da ulike mekanismer fjerner behovet for lokal tilstedeværelse, og man kan tenke annerledes ved utformingen av organisasjoner. De tre etatene vi har studert, er alle de landsdekkende statlige etatene i landet som har valgt å gjennomføre en slik endring i struktur HR, digitalisering og det nye arbeidslivet. Vi benyttet oss av kvalitativ forskningsmetode, der vi gjennomførte dybdeintervjuer med 10 informanter som vi anså som svært relevante for dette temaet. Utvalget er representert av en administrerende direktør, ulike HRdirektøre

Digitalisering i skolen åpner for nye måter å drive undervisning og organisering av skolens virksomhet på. Det er krevende å lede utviklingsarbeidet knyttet til digitalisering i skolen, bl.a. fordi det berører alt og alle, det endrer roller og det utfordrer tradisjonelle måter å drive skole og undervisning på Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.. Domstoladministrasjonen har satt i gang et omfattende initiativ for å digitalisere Norges domstoler. Med digitalisering og nye arbeidsmåter vil Domstoladministrasjonen forenkle og forbedre rettsprosessen i Norge. Digitalisering av domstolene har også som mål å forenkle kommunikasjonen med befolkningen, ansatte og media. Bouvet er samarbeidspartner for digitaliseringen av Norges domstoler Digitalisering er organisasjonsutvikling. Gjennom digitaliseringsarbeidet leverer Husbanken ikke bare nye og mer effektive tjenester, men også nye, interne prosesser. Dette betyr at Husbanken som organisasjon endrer seg. Digitalisering griper inn i alle deler av virksomheten og angår alle ansatte Jobbe med digitalisering Toggle. Sammenhengende tjenester ; Digitaliseringsrådet ; Digitalt førstevalg ; Prosjektveiledning Toggle. Prosjektveiviseren ; Prosjektorganisering ; Rapporter og statistikk Toggle. Rapporter ; Nøkkeltall og statistikk ; Undersøkelser ; Sammen om en sikker digital offentlig sektor - dag 1

Digitalisering for læring i høyere utdanning - ressurser. En samling ressurser som kan være til nytte i arbeidet med pedagogisk digitalisering. Dikus kvalitetsprogrammer. Her finner du statistikk over internasjonal utdanningsmobilitet og samarbeid i utdanningssektoren statistikk Bygge opp fagmiljø innen kunstig intelligens og maskinlæring Tverrfaglig digitalisering Etablere ny IKT-plattform for screening-programmene Sikre hensiktsmessig dataflyt fra innrapportering til tilgjengeliggjøring Tilpasse interne datamodeller til internasjonal standard Alle kreftformer over på ny IKT-plattform Utvikle datavarehu Digitalisering av anskaffelser krever kompetanse om endringer i prosesser, roller og ansvar. Denne kompetansen er nødvendig for å kunne gjennomføre en vellykket innføring i organisasjonen og for å kunne måle, styre og hente ut gevinstene Bachelor i ledelse og digitalisering vil gi deg god forståelse av hvordan organisasjoner i privat og offentlig sektor fungerer og hvordan mennesker samhandler med særlig fokus på digital interaksjon

Skriv inn e-post for abonnent/avbestilling Velg eller fjern områder du vil abonnere på:: Norsk og samfunnskunnskap Kompetansepluss Grunnleggende ferdigheter Karriereveiledning Statistikk og analyse Yrkesrettet opplæring Abonne Temaet for denne masterutredningen er digitalisering i revisjon. Revisjonsbransjen er kjent for å være svært regelstyrt med standarder som er utviklet for 50 år siden. Teknologien derimot, har aldri utviklet seg raskere, og ettersom klientene blir mer og mer digital, må revisjon også holde følge med den teknologiske utviklingen Digitalisering har også tatt med seg mange andre fordeler som gjør seg særlig gjeldende på mange arbeidsplasser. Det kommer selvfølgelig litt an på hva du jobber med, men i dag er det sånn at digitalisering er en tilstedeværende faktor også i jobber som ikke har noe med IT å gjøre

Det här gör SKR inom digitalisering SKR, Inera och SKL Kommentus stöttar kommuner och regioner genom att riva rättsliga hinder, utveckla förändringsledning, bevaka statliga initiativ, erbjuda säkra tjänster för informationsförsörjning och sluta ramavtal för produkter och tjänster Statistikk og prognoser Med utgangspunkt i E-navigasjon, et globalt konsept for økt digitalisering som skjer i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO, jobber Kystverket i dag med digitalisering av maritime informasjonstjenester for å forenkle og tilrettelegge nødvendig informasjon for navigatører Digitalisering og innovasjon er ett av fire tematiske nettverk i partnerskapet Bærekraftige Vestfold og Telemark. For å lykkes i arbeidet med FNs bærekraftsmål og verdiskaping gjennom grønn omstilling, og møte de komplekse samfunnsutfordringene vi står overfor, kreves samhandling på tvers av geografi, sektorer og bransjer Analyse / Digitalisering / Lederstøtte / Rapportering / Statistikk / Årsrapport / Opplæring / Analyse / Cristin / Forskningsadministrasjon / Forskningsinfrastruktur / Forskningskvalitet / Forskningspolitikk / Forvaltning av forskningsdata / Høringsuttalelser / Nasjonal vitenskapsindeks (NVI) / Open Acces

Gå i tet - vær konkret! - Avfall Norge (en-US)Med fokus på samarbeid kan IVO utnytte potensialet i

Originalversjon Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 2017, 17 (06), 25-32. Tidsskrift Magma - Tidsskrift for økonomi og ledels Kontakt digitalisering. Kontoret held til i Drammen og har ansvar for all utvikling og drift av digitale verktøy og tenester i Husbanken IT og digitalisering Innhold og oppbygging av studiet Studiet har et førsteår som gir innføring i IT, det vil si programmering, databaser, visualisering, web, forretningssystemer, elektronisk handel Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjona

 • Tübingen veranstaltungen 2017.
 • Hunnlige og hannlige deler av en blomst.
 • Steinull byggmax.
 • Catch 22 mening.
 • Bad bentheim reha klinik orthopädie.
 • Kindle test.
 • Begjæring om tvangsfullbyrdelse.
 • Julie bergan trening.
 • Kule kattenavn hann.
 • Victoria och daniel kan inte få barn.
 • 4721504060.
 • Halvmaraton tid menn.
 • Hva spiser løpebiller.
 • Sunndal legesenter åpningstider.
 • Puslespill alder antall brikker.
 • Budsjettgrunnlag definisjon.
 • Kjønnsvorter inkubasjonstid.
 • Die welt traueranzeigen.
 • Fotoboks passbilde trondheim.
 • Trening for strammere lår.
 • The weeknd tour norway.
 • Kizomba stavanger.
 • 3 mendelsche regeln.
 • Indirekte demokrati snl.
 • Manuelle therapie schwäbisch hall.
 • Pure malt whisky.
 • Försvarsmakten vapen.
 • Hund som trenger lite mosjon.
 • Pincho nation aftenposten.
 • Askøy kommune fysioterapi.
 • Mest populære studier 2017.
 • Trekantet prisme areal.
 • Vhs gallneukirchen kurse.
 • Semperoper juli 2018.
 • Medisinsk laboratorieutstyr.
 • Shopping vilnius.
 • Bavaria verksted oslo.
 • Port setzen schmerzhaft.
 • Oertelsbruch bunker.
 • Findus oppskrifter.
 • Installere netflix.