Home

Argumentasjon oppgave

Argumentasjon kan være både åpen og skjult. Elevene skal lære seg å lese, tolke og forstå argumentasjon som tar alle virkemidler i bruk, og de skal skape egne tekster der de argumenterer gjennom ulike medier og ved hjelp av ulike modaliteter Oppgave 1. Vet du svara på spørsmåla nedenfor? I så fall har du arbeida godt med kapitlet om argumentasjon! Hva vil det si å argumentere? Forklar begrepene standpunkt, argument og premiss. Hvilke tre krav bør vi stille til faktaargument? Vi skiller mellom åpen og skjult argumentasjon Argumentasjon handler om at eleven begrunner framgangsmåter, Elva, er en oppgave for elever på ungdomstrinnet. Slik kan du jobbe med oppgaven Sju kort i ei eske på 1. - 7. trinn. Oppgaver fra Kengurukonkurransen kan brukes for å fremme elevers resonnement og argumentasjon, noe som også er et av kjerneelementene i LK20

Argumentasjon Skrivesentere

Norsk - Argumentasjon og retorikk - hva kan du? - NDL

A-oppgave i Exphil - normativ argumentasjon. Oppgaven omhandlet sivil ulydighet mot sjødeponi i Førdefjorden, og er uansett overførbar (uavhengig av spesifikk problemstilling) dersom man har om normativ argumentasjon i Exphil. Det vises hvordan man kan sette opp ryddige og strukturerte argumentdiagram, samt argumentere med utgangspunkt i diagrammene To oppgaver om argumentasjon og virkemidler i gamle reklameannonser. Oppgave 1. Se på de tre reklameannonsene nederst på denne sida. Hvilke produkter er det som presenteres

Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec Oppgave 2- Kjør debatt (10 minutter) Denne oppgaven trener elevene i å argumentere for et standpunkt ved hjelp av et ukomplisert tema. Be elevene dele seg i to grupper ut i fra hvilken matrett de liker best, pizza eller kebab. De som liker pizza best på en side og de som liker kebab best på den andre siden Oppgave 4 Vedlegg 5: «Kvinner bør lære menn om bilkjøring», Trygg trafikk 2017 a) Ta utgangspunkt i påstandene fra Trygg Trafikk og skriv en tekst/et leserbrev der du prøver å overbevise leserne om at menn er de beste sjåførene. Vis gjerne til eksempler fra tekstvedlegget. Eller b) Ta utgangspunkt i påstandene fra Trygg Trafikk og skri 1 BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT eksamen Fredag 16. juni 2017 kl. 09.00 - 13.00 Oppgaveteksten består av.

Rike oppgaver, resonnering og argumentasjon

Norsk - Er dette gode argumenter? - NDL

 1. Det å kunne skrive et kortsvar er utrolig viktig med tanke på at det er en obligatorisk oppgave både til bokmålseksamen og nynorskeksamen på VG3. Hva er et kortsvar? Kortsvaret er en strukturert og sammenhengende tekst som er skreven i et svært presist språk
 2. Analyse av argumentasjon. Oppgaven inneholder stikkord til hvordan man kan analysere en argumenterende tekst. Stikkordene kommer inn på hvordan man kan bruke tekstens innhold og språk for å analysere argumentene som brukes i teksten. Innhold.
 3. Argument er en samling påstander som er innbyrdes relaterte som ett eller flere premisser og en konklusjon. Et argument er ikke sant eller falskt, men gyldig eller ugyldig. Det er gyldig dersom konklusjonen er underbygd av premissene, det er logisk gyldig dersom det er umulig at premissene er sanne og at konklusjonen er falsk. I det sistnevnte tilfelle har vi et deduktivt argument, mens den.
 4. God etisk argumentasjon avhenger av at man har nødvendig kunnskap om temaet, har kartlagt de ulike valgmulighetene som finnes, og hvilke konsekvenser de ulike valgene kan få. Vi må samle inn faktaene som er nødvendige for å kunne ta stilling til saken, vi må diskutere ved å veie ulike argumenter opp mot hverandre før vi konkluderer med hva vi synes er den beste løsningen når man ser.

Norsk - Krav til faktaargumentasjon - NDL

Argumentasjon, drøfting og kritisk refleksjon Bibliotek

 1. Beste Teekannen hier vergleichen und mit unserer Kaufberatung das passende Produkt finden. Finden Sie bei uns die besten Teekannen mit ausführlichen Vergleichen & aktuellen Tests
 2. Hvordan: Gi studentene en oppgave der de skal formulere et skriftlig svar. Det kan være med beregninger, figurer, kode eller ren tekst. I god argumentasjon er det derfor nyttig å presentere hva andre argumenterer for før man presenterer sine egne argumenter eller resultater
 3. Argumentasjon i algebra En studie av elevers argumentasjon i arbeid med mønstre og generalisering i algebra Argumentation in algebra A study of pupils' argumentation while working with patterns and generalization in algebra Martine Sletten 5.2 Gruppe 1 - Oppgave 1 b).
 4. Argument-redaktørene hjelper deg gjerne på vei med skrivingen. På denne siden har vi samlet noen av de viktigste skrivetipsene som vi selv har fått, og som vi ofte gir til våre skribenter. Nederst på sida finner du lenker til et knippe gode nettressurser som kan være til støtte i skrivingen. 1. Det viktigste først Å skrive [
 5. Hjelp norsk oppgave - Direkte/indirekte argumentasjon Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Hjelp norsk oppgave - Direkte/indirekte argumentasjon. Av SR13, 18. mars 2012 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. SR13 7 SR13 7 Medlemmer; 7 139 innlegg; Rapporter innlegg.
Kildekritisk oppgave: Kina og kildekritikk - RaftoNorsk - Bedre HMS med følelser? - NDLA

Hvordan skrive en akademisk oppgave - Politihøgskole

Oppbygning av en oppgave Søk & Skri

Juridisk argumentasjon I boka finner du en rekke juridiske spørsmål - både tvister og oppgaver av mer teoretisk art - med løsningsforslag under hvert rettsområde. Her er noen generelle råd om hvordan du skriver en god besvarelse i rettslære. Juridisk argumentasjon går ut på å ta stilling til rettsspørsmål og vise ti Ei oppgave kan blant annet be deg om å begrunne, beregne, beskrive, bestemme, definere, diskutere, drøfte, finne, forklare, framstille, gjøre rede for, gjøre greie for, greie ut, Det å vise alternativene og begrunnelsen for dem er en del av tekstens argumentasjon

Retorikk - undervisningsopplegg - muntlig og skriftli

Å skrive en oppgave er en prosess, og arbeidet består av ulike faser: Forarbeid og skriveprosessen; Disposisjon og problemstilling; Litteratursøk og kildekritikk; Argumentasjon, drøfting og kritisk refleksjon; Språk og stil i akademiske oppgaver; Referering og kildehenvisning (APA etc.) (oslomet.no) Startpakke i oppgaveskrivin Empiri (fra gresk empeirikós = «erfaringsmessig», avledet av empeiría = «erfaring») innebærer at konklusjon er basert på sannsynlig erfaring.Empiri bygger på vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten, iakttakelser og eksperiment og derav de erfaringer som er gjort, framfor på i forvegen oppstilte teorier eller filosofiske resonnement Legg inn din oppgave! Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster I K06 understrekes det av elevene skal kunne lese i alle fag. Det gjelder også i aller høyeste grad i matematikk. Når elevene møter tekstoppgaver er det ofte leseferdigheten som blir et problem for eleven. I tillegg er det vanskelig å utføre to regneoperasjoner i samme oppgave. Her er tekstoppgaver som kan gi utfordringer: tekstoppgave- En argumentasjon er et resonnement (en tankerekke) hvor vi tar utgangspunkt i en påstand (synspunkt) som vi argumenterer for og imot. Et argument er et utsagn som enten styrker eller svekker en påstand

Argumentasjon og debatt. Presentere med overbevisning. Muntlig kommunikasjon i arbeidslivet. 4 Sammensatte tekster. Ord, bilde og lyd. Reklame. Tegneserie. Film. Musikkvideo. Skriv: Instruksjon, enkel oppgave Lag en skriftlig instruksjon til hvordan man får fyr på fakkelen «Torchmaster Swing». Beskriv i fem trinn som på bildene. Se. I oppgave 1 må du f.eks. benytte deg av hva en rest er. Rest har en presis definisjon; når vi deler et tall n på et tall m så er resten r det tallet mellom 0 og m - 1 som er slik at [tex]n = km + r[/tex], der k er et vilkårlig heltall

Argumentasjon i leserbrev Underytere i videregående skole. Vestlandstidende 15.08.2007 . Oppgave. 1. Gi fire eksempler på holdbare og relevante argumenter for påstanden om at elever som ikke yter eller som bråker i timene, bør vises ut fra skolen etter første termin. 2 Du er her: Hovedsiden > Signatur 2 > Signatur 2 > 8 (Skriv gode tekster) > Oppgaver > Faktakoplinger > Oppgave 1: Argumentasjon. Begreper Kap. 8: Skriv gode tekste Dette er KUN oppgaven uten veiledning i Examen philosophicum - seminarmodell (EXPHIL-JUSEM) høsten 2015, som i dette tilfellet var et argumentasjonsdiagram til temaet «Språk og argumentasjon». Besvarelsen er den mindre oppgaven uten veiledning. Den mindre oppgaven teller 1/3 av karakteren i faget. Besvarelsen ble vurdert til en A. Oppgaven ba kun om å lage argumentasjonsdiagram [ Øver på argumentasjon. De bruker ulike måter på å skape skriveglede. Barn er jo gode på å argumentere for hvorfor de trenger ting muntlig - så en oppgave er for eksempel at de skal skrive ned argumenter for hvorfor de trenger en ny vinterbukse, fortsetter hun Argumentasjon. Informasjonsteknologi er viktig for samfunnet og påvirker barns liv fra de er små. Datamaskiner og Internett har i løpet av kort tid tatt en stor plass i hverdagen, For å løse en oppgave ved hjelp av programmering er det nødvendig å formulere presist hva programmet skal gjøre

A-oppgave Exphil NORMATIV ARGUMENTASJON - Filefora

 1. Still barna spørsmål og tenk høyt sammen med dem før de går løs på en oppgave. Spør om de kan se sammenhenger med oppgaver de har løst tidligere eller erfaringer de har gjort seg. Ved å tenke over hva de tror svaret vil bli før de starter utregningen, øker sjansen for at de klarer å komme fram til rett svar
 2. Struktur og argumentasjon. La oss først se på struktur. På et helt overordnet nivå handler dette om hvilke seksjoner besvarelsen deles inn i og i hvilke rekkefølge disse kommer. I fag som SOL1 og SOL3 er det klare føringer på dette: innledning, deretter kontekst, teori, drøfting, oppsummering
 3. Hvert enkelt notat er pr. definisjon ikke avsluttet etter innleveringsfristen, slik det er vanlig med en oppgave. Skriving av notatene kan forstås som en lærings/utviklingsprosess knyttet til hele studieløpet. Skrivingen skal trekke veksler på begreper og teori som har vært sentrale i den forutgående samlingen

Her er noen flere eksempler, også fra elever med lavere måloppnåelse. Det er også viktig å fokusere på mestring for disse elevene, og å gi dem konkrete mål å jobbe mot. I en skriftlig vurdering synes jeg det er greit å repetere kort læringsmålene, beskrive hva eleven mestrer innenfor læringsmålene, og gi ett eller t Argumentasjon For å undersøke argumentasjonene i elevenes dialoger (skriftlige og muntlige) brukte vi Hein - zes modell for faser i bevisprosesser knyttet til matematikklæring (Heinze, 2004), se figur 1. Heinze gjorde en undersøkelse av lærerstyrte bevisprosesser i åtte forskjellige klasserom, der matematiske bevis ble utviklet i en. Argumentasjon Modul 1: Generell innføring Argumentasjon. Akademiske tekster er utpreget argumenterende tekster. Som det går fram av argumentasjonslæren ved examen philosophicum, dreier argumentasjon seg om å ta stilling til eller å ha standpunkter til saker og spørsmål på en grunngitt eller begrunnet måte (jf Resonnering og argumentasjon, PowerPoint-presentasjonen inneholder et eksempel på hvordan en lærebok-oppgave med lave kognitive krav kan videreutvikles for å heve de kognitive kravene. Dere skal arbeide med oppgaven og i etterkant vurdere dette ut fra noen kjennetegn på kognitivt krevende oppgaver

Oppgave: Alle nonstoppene har tall på seg, er sortert og fordelt i tre ulike skåler. Emnene var matematikkdidaktikk og matematisk utforsking, argumentasjon og bevis. Har jobbet 15 år som lærer, både barne og ungdomsskolen. Siste innlegg. Vafler til klassen og trinnet; Vaffeldagen (oprift og tid 10 tips til deg som skal skrive masteroppgave - Noen dager er man veldig produktiv, mens man andre dager eller uker stirrer på et helt tomt Word-dokument, sier tidligere masterstudent ved Infomedia Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon. Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på. Til fordel for folk flest Diskusjon med tekster Norsk Estimert tidsbruk: 45 min. Gjør deg synlig på skolen Manuell oppgave Norsk Estimert tidsbruk: 45 min. Gjør deg synlig i lokal­­samfunnet Manuell oppgave Nors Jeg tenker å sette av ca. 5-10 minutter til brainstorming før jeg går videre til å ha en oppsummerende 8-10 minutters presentasjon i Prezi av argumentasjon og retorikk, samt hvordan man bygger opp en egen sammensatt tekst. Etter presentasjonen vil jeg gi elevene en oppgave som de skal jobbe med resten av dobbeltimen. Begrunnels Argumentasjon og vurdering på ungdomstrinnet Gi din stemme for naturfaget i skolen - en retorisk hyllest til naturfaglig opplysning; Utskriftsversjon (inkl. undersider) forrige neste . Ideer til hvordan vi kan øve opp og vurdere elevenes argumentasjonsferdigheter i naturfag. Publisert fredag 31.

Den norske skolen har alltid hatt lekser, og det har vært naturlig å ta med seg noe av skolearbeidet hjem. I det siste har derimot debatten om vi egentlig trenger lekser dukket opp i media og blant politikerne I oppgave 1 s kal elevene vurdere ulike utsagn og notere i skjemaet om de kan karakteriseres som saklige innspill, usaklige innspill eller som personangrep. I oppgave 2 skal de gjennomgå og diskutere sine vurderinger av utsagnene i grupper på 3-4 Emnet Praktisk argumentasjon gir ei innføring i klassisk og moderne retorikk og argumentasjonsteori kombinert med praktiske øvingar i å analysere og utarbeide argumentative tekstar. Føremålet med emnet er å gi studentane teoretisk forståing av kva argumentasjon er,. hva hvordan. Problemstillingen for denne artikkelen er hvilken betydning refleksjon har i lærerutdanningen. Basert på en enkel slutning om at det som er viktig for profesjonsutøveres læring med stor sannsynlighet også vil gi kraft til studenters profesjonskvalifisering, er store deler av artikkelen viet en diskusjon av forskningsstatus når det gjelder refleksjonens betydning for læreres. Et eksempel på en retorisk analyse av «Du må ikke zzz» Oppgave: Analyser teksten ved hjelp av omgrep fra retorikken. Kommenter hovedsynet. LIKEGYLDIGHET «Du må ikke zzz» er et leserinnlegg publisert i Aftenpostens meningsorgan «Si;D»

Gjøre rede for hovedsynspunkter og vurdere / forklare argumentasjon Ofte inngår diktanalyser som en del av en oppgave hvor du sammenligner to eller flere tektser. Se eget ark i dette heftet for hvordan du analyserer dikt. Skriv en artikkel, om de ikke ber deg om noe annet Logikkinnføring #4: Argumentasjon og kognitiv bias. Deretter fikk andre deltakere i oppgave å vurdere argumentene. Resultatet var at gyldige argumenter hvis konklusjon hadde høy troverdighet ble akseptert oftere enn enn gyldige argumenter hvis konklusjon hadde lav troverdighet INNLEVERINGSOPPGAVER Oppgave 1: Etiske retningslinjer Les dette avsnittet fra etiske retningslinjer for statstjenesten. Teksten inneholder en argumentasjon. Sett opp argumentasjonen i standardform Datamaterialet har blitt samlet inn i samarbeid med en annen masterstudent der vi satte oss inn i programmering og matematisk argumentasjon, og utviklet et undervisningsopplegg for datainnsamlingen. Elevene fikk i oppgave å programmere en penn til å tegne geometriske figurer i et programmeringsprogram kalt Scratch Matematisk argumentasjon og programmering Elevene fikk i oppgave å programmere en penn til å tegne geometriske figurer i et programmeringsprogram kalt Scratch. Datamaterialet har blitt presentert i form av dialogutdrag og skjermbilder av programmeringen

Oppgave: Gruppene lager forslag til regler og avgifter som skal gi mer bærekraft og mer helse, og/eller hvilke grep individet kan ta. Man kan altså velge å fokusere mest på hva staten kan gjøre, hva individet kan gjøre, eller begge deler Pris: 406,-. heftet, 2013. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Den gode oppgaven av Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen (ISBN 9788245013290) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Oppgave: Den første er figur 1, den andre er figur 2 og den tredje er figur 3. a) Hvordan ser figur 4 ut? b) Hvordan ser figur 5 ut? c) Forsøk å se etter et mønster på hvordan den endrer seg fra den ene figuren til den andre, og klarer dere nå å lage en regel? d) Finn figurtall 10. e) Forsøk å finne ut hvor mange hjerter det er i figur. Retorikk og argumentasjon «Jeg fikk tidenes ståpikk» - tale av AUF-politiker Torje Hanssen (17) Lenkesamling - taler og tekster - retorikk; Litteratur og verdier. Folkedikting. Ordlotto I: Kapittel 4 - Folkedikting, mytar og samtidstekstar - test deg sjølv; Ordlotto II: Kapittel 4 - Folkedikting, mytar og samtidstekstar - test. Introduksjon. Dette er en klassisk diskusjonsøvelse som går ut på å finne det bildet som skiller seg ut. Det betyr at elevene må finne ut hva som karakteriserer et fenomen, enten det er en gjenstand, et bilde, en handling eller et ord. Øvelsen bidrar til forståelse av relevante samfunnsfaglige temaer, utvidelse av det faglige ordforrådet i tillegg til å trene på argumentasjon og.

Hva kan være grunnen til at noe er likt mellom alle svar på oppgave 2 og 3 sammenliknet med hva hele verden svarte? Hva kan være grunnen til at noe er ulikt mellom alle svar på oppgave 2 og 3 sammenliknet med hva hele verden svarte? Hvilke andre faktorer kan påvirke hva du svarer på dette spørsmålet? 5. Stem på My World 203 QED 1-7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1 dekker de første 30 av de 60 studiepoengene i matematikk rettet mot undervisning på 1.-7. trinn. Boka er delt inn i to hoveddeler, en matematikkfaglig og en matematikkdidaktisk del. Del I Matematikk - skolefag og kulturarv inneholder sju kapitler: Tall, Algebra, Funksjoner, Geometri og måling, Bevis og argumentasjon, Statistikk og. Ei oppgave kan blant annet be deg om å begrunne, beregne, beskrive, bestemme, definere, diskutere, drøfte, finne, forklare, framstille, gjøre rede for, gjøre greie for, greie ut, Det å vise alternativene og begrunnelsen for dem er en del av tekstens argumentasjon Hei! Jeg har et problem her, jeg skal lage en debatt og analysere debatten også. Jeg har lagd debatten om dødstraff for og imot. , og anaylsert nesten 70% av teksten, men jeg trenger hjelp med disse to. Jeg personlig er imot dødstraff. Dette må absolutt ikke innføres i Norge, eller ingen andre st..

Norsk - Argumentasjon i gamle reklameannonser - NDL

Dokumentet inneholder to besvarelser fra exphil på Rettsvitenskap i Bergen. 1) Normativ argumentasjon - sivil ugyldighet: Oppgaven fikk karakter B. Oppgaven inneholder alle argumentdiagrammene, samt etterfølgende tekst. I tillegg har jeg tatt med de viktigste kommentarene fra sensor. 2) Frihet - sexkjøpsloven: Oppgaven fikk karakter C Min semesteroppgave i examen philosophicum - seminarmodell ved Psykologisk Fakultet, som jeg fikk karakteren B på. Temaet var evolusjonspsykologi, men oppgaven drøfter trekk fra de fleste filosofiske retninger + retoriske fallgruver og argumentasjon fra «språk- og argumentasjon»-delen. // Oppgaveteksten lyder: Biologien - kanskje særlig genetikken - er en vitenskap som har fått en. Å lese, vurdere og tolke argumenterende tekster. 6 Skjønnlitteratur. Novelle og roman (episke tekster Vi gir deg innføring i hvordan større oppgaver kan struktureres og råd om argumentasjon og drøfting. Se professor Lars Nyre ved Institutt for informasjons- og medievitskap ved UiB fortelle om en oppgave han skrev, som ikke ble så godt mottatt som han hadde håpet: Oppdatert: 17. august 202

1 av 10 A-besvarelser på tilleggsoppgaven i Exphil 2018. Fikk C på hovedoppgaven, så karakteren i faget ble B. Det er kun karakter B som er bekreftet av Filefora. Argumentasjonsdiagram for Tommy-saken. NOK 30.00 - Kjøp nå Gå til kassen Lagt i handlevogne kan bruk av tortur være moralsk forsvarlig? kandidatnummer: 502 emnekode: exphil-hfsem semester: høst 2018 seminargruppe: antall ord: 2753 denne oppgaven ska Argumentasjon i tekst; Akademiske sjangrer # Studieteknikk. I det akademiske håndverket er lesing og skriving tett forbundet. For å kunne skrive en god oppgave, må du lese effektivt og målrettet. Og omvendt, når du trener deg opp til å lese med oppmerksomhet,.

Søk & Skri

Å disponere en oppgave er viktig både for en selv og leseren. Særlig en semesteroppgave krever en nøye disposisjon, men også en kortere hjemmeeksamen med gitt oppgavetekst krever struktur i drøfting og argumentasjon. En problemstilling skal fungere som oppgavens røde tråd. Den må derfor være mest mulig presis og avgrenset Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse

Å argumentere for egne synspunkter - Gyldendals norskblog

Argumentasjon i matematikk med fokus på geometri hos elever i 7. klasse Argumentation in mathematics regarding geometry with students in 7. grade Tabell 2 - Oppgave 1 Tabell 3 - Oppgave 2 Tabell 4 - Oppgave 3a Tabell 5 - Oppgave 3b Tabell 6 - Oppgave 4a Tabell 7 - Oppgave 4 Retorikk - kunsten å overbevise! Når du skal skrive en retorisk analyse, er det noen viktige momenter som må være med. Tenk over hva teksten egentlig er ment til å gjøre. Hva vil forfatteren med teksten, hva er budskapet? Barack Obama er kjent for sine retoriske egenskape

OsloMet - storbyuniversitetet - Studentinformasjon samlet på en plass. Du kan logge på Min side for studenter via Feide. Du vil da være automatisk innlogget på Feide-systemer som HiOA bruker Hei hei, jeg har fått en oppgave i norsk som går ut på at jeg skal vurdere argumentasjonen i en tekst, men jeg skønner ikke helt hvordan man gjør dette. Er det noen her som kan hjelpe meg, så ville jeg vært dere evig takknemmelig?:) Hilsen Ingeb INNLEVERINGSOPPGAVER Oppgave 1: Etiske retningslinjer Les dette avsnittet fra etiske retningslinjer for statstjenesten. Teksten inneholder en argumentasjon. Sett opp argumentasjonen i standardform Perioden fra 1885 til 1910 blir i dag kalt for konkurranseperioden. I dette tidsrommet blusset stridighetene mellom bokmål, da kalt riksmål, og nynorsk, da kalt landsmål, kraftig opp. De utartet seg nærmest en krigføring mellom disse og begge konkurrerte om tilhengere

Argumenterende tekst - Studienett

Argumentasjon i regnefortellinger En analyse av 3. klassingers argumentasjon når de arbeider med regnefortellinger en oppgave eller lærebok. Det viser at argumentasjon blir mer tydeliggjort i LK20 enn i det som står i den eksisterende læreplanen, Læreplan for kunnskapsløftet 2006 (heretter kalt LK06). I LK06 stå Skrevet av Oddvar Engan. Det er mange virkemidler som blir brukt i både reklamer, noveller og dikt. Når du skal analysere, er det viktig du redegjør for alle. • SAMMENLIGNING. Den enkleste form for et språklig bilde er sammenligningen. Her brukes konjunksjonen «som»: «Han skinte som en sol» «Elevene satt stille som mus». • METAFOR. En metafor er Fortsett å lese Virkemidler i.

Vår oppgave som forskere - Khron

11.4 Argumentasjon Sommeren 2007 hadde bilmerket Lexus en annonse med overskriften «Fortsatt dyr, men overkommelig». I den forklarende teksten kunne vi lese at prisen var satt ned med nesten 50 000 kroner som følge av lettelser i miljøavgiftene Aktiviteter: And-But-Therefore, argumentasjon, hverandrevurdering . Gjennomført ved: Fysisk institutt fra høsten 2018. Lenke: last ned ressurer på engelsk. Se også nettsiden Writing Science. Intensivkurs over 2 dager. Når: bachelor eller masterstudenter. Mål: lære å bruke verktøy for skriveprosessen og komme i gang med skrivingen

systemigram%2BiPad%2Bi%2Bskolen

Oppgave: Den første er figur 1, den andre er figur 2 og den tredje er figur 3. a) Hvordan ser figur 4 og 5 ut? Emnene var matematikkdidaktikk og matematisk utforsking, argumentasjon og bevis. Har jobbet 15 år som lærer, både barne og ungdomsskolen. Siste innlegg. Vafler til klassen og trinnet; Vaffeldagen (oprift og tid This feature is not available right now. Please try again later Lag en oppgave der du viser at du kan tierovergang i addisjon. Lag også en oppgave som vi kan teste andre på. Oppgaven krever systematisk tenking, søk etter relasjoner, generalisering og argumentasjon. Behovet for å finne et system og en hensiktsmessig strategi melder seg allerede i det første steget,. Etterkrigstiden frem til midt i 1960-årene var husmor-epoken i norsk historie. Folk giftet seg tidlig, og det var flere hjemmeværende husmødre enn noen gang. Med unntak av en liten, men arbeidsom feministisk opposisjon, var det bred enighet om at samfunnet skulle bygges på kjernefamilien, hvor mannen hadde lønnsarbeid mens kona arbeidet hjemme

Individuell oppgave 1. Velg en kjendis. Alle i klassen velger seg en kjendis hver som de skal fokusere på. lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner (Vg1 (SF) bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte (Vg1 SF En praktisk oppgave består av konkrete spørsmål i tilknytning til et Du må drøfte strukturert og i en rekkefølge som gjør at konklusjonen kommer som en logisk følge av din argumentasjon Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet aktiv dødshjelp. Legg inn din oppgave! Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større. Det er for eksempel greit å bruke jeg når man skal redegjøre for hvordan man organiserer oppgaven, men ikke personlig synsing uten god argumentasjon og henvisning til teori. Forsiktig bruk av talespråkstrekk som spørsmål, henvendelser til leseren og småord og uttrykk som jo , vel , så , også , da , ikke sant , du vil kanskje si at osv

Norsk olje og gass – en del av løsningen? | besteforeldreEtisk dilemma som tegneserieISCO Group | Energi
 • Kennel snowpug.
 • Veranstaltung vechta.
 • Kombiskrue m4.
 • Skomvær redningsskøyter.
 • Celine dion sohn.
 • Permanent vippeløft trondheim.
 • Oppskrift pulsvanter herre.
 • Tanzschule tanzlust wuppertal.
 • Lindvallen liftkort.
 • Brunch weinwirtschaft rostock.
 • Birkenstock arizona herre brun.
 • Oscar.
 • Tråante 2017 mynt.
 • Ccm hockey dress.
 • Circo del sol sevilla 2018.
 • Lysaker norge.
 • Cfo eiendom.
 • Marokko französisch.
 • Angel food cake nyx.
 • Billigste mobilabonnement 2017 familie.
 • Angst om kvelden.
 • Nigeria fattigdom statistikk.
 • Iphone 7 cover.
 • Sennep på engelsk.
 • Vestlandsnytt på nett.
 • Kylling og pasta oppskrifter.
 • Oslo pride 2018.
 • Resume klær.
 • Orcas hunting.
 • Birkenstock arizona herre brun.
 • Roma ristorante pizzeria hameln.
 • Iphone 7 details.
 • Best driver updater reddit.
 • Marken gjestehus ,bergen.
 • Sidney crosby salary.
 • 10 regeln date.
 • Spielplan hessenliga 17 18.
 • Hva er sannsynligheten for at ingen har bursdag på samme dag.
 • Teacup malteser kaufen österreich.
 • Konvensjon betydning.
 • Calculate my tdee.