Home

Vegliste 2022

Vegliste riksveger (rosa vegliste) Statens vegvese

 1. Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Troms fylke inneholder opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer Region nord, 11.01.2017 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 § 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk av kjøretøy § 5 -3 nr.
 2. Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag fylke inneholder opplysninger om Region midt 23.03.2017 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk av kjøretøy § 5.
 3. Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Østfold fylke inneholder opplysninger om . 28. mars 2017 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 § 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk avkjøretøy § 5.
 4. Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Troms fylke inneholder opplysninger om Region NORD (22.03.2017) med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 § 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf
 5. Det er også en egen vegliste for ekstra tunge spesialtransporter (inkl. mobilkraner, betongpumpebiler, lioftbiler) med inntil 12 tonn aksellast og 100 tonn totalvekt. (Bare disp. med tidsbegrensning) Disse følger 2 x totalvekttabellen. Kommunene spørres eksplisitt om disse. Veglister - hjemmel, innhold og ansvar 31.05.2017

Vegliste for normaltransport, tømmertransport og modulvogntog for riksveger er ajourført per 1. oktober 2020 Veglistene utgis i fire hefter, inndelt etter kjøretøykategori: Normaltransport, tømmertransport, spesialtransport og modulvogntog. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger er gitt nedenfor

Norwegian County Road 415 - Wikipedia

Veglister for fylkes- og kommunale veger Statens vegvese

Her får du opp en litt i overkant kryptisk kode: «KV 4500 H1 m713» Den første bokstaven («K» ) forteller deg at vegen er kommunal, mens tallet 4500 er selve vegnummeret.For skogsbilveger er første bokstav «S», private veger har en «P», mens europa-, riks-, og fylkesveger har «E», «R» eller «F» Forskrift 27. september 2017 nr. 1521. om tillatte vekter og dimensjoner for normaltransport på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo (Forskrift om vegliste, normaltransport, Akershus og Oslo

Veglister spesialtransport Statens vegvese

Forskrift 27. september 2017 nr. 1522. om tillatte vekter og dimensjoner for tømmertransport på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo (Forskrift om vegliste, tømmertransport, Akershus og Oslo Revidert 15.03.2017 Oversikt over de kommunale vegene For spørsmål kontakt avdelingsleder drift tlf: 91874446 eller 66107716 KODE VEGNAVN FART Brukskl. sommer Brukskl. vinter Aksellast telerek striksjoner Vogntog lengde Maks totalvekt Veg lengde m Lengde Asfalt m Lengde Grusdekke m 10176 Aksel Bråtens veg 50 10 8 10 24.0* 60* 138 13 Ny vegliste . Statens vegvesen har derfor gjennomgått en begrenset del av vegnettet for å se om bruene er sterke nok til å tåle belastningene med 12 tonns aksellast. I denne omgang er bruene vurdert ut ifra generelle vilkår. Ny »Vegliste for mobilkraner» viser hvilke veger som er åpnet, og hvilke betingelser man må innfri Forskrift 27. september 2017 nr. 1523. om tillatte vekter og dimensjoner for spesialtransport på fylkes- og kommunale veger, Akershus og Oslo (Forskrift om vegliste, spesialtransport, Akershus og Oslo

Vekter, dimensjoner og spesialtransport på vegene

Statens vegvesen har nå utgitt nye veglister for 2006. Fra 15. januar 2006 gjelder Vegliste riksveger 2006 (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) for vekter og dimensjoner for transport på veg i Norge. Gammel vegliste kan kastes. Vegvesenet skriver blant annet følgende: Det er begrenset hva veger og bruer kan tåle av belastninger I går kveld/natt vart ny datafangst sett i produksjon med fleire etterspurde forbetringar. Releasnote Datafangst 2020-2.0.2: Alle kartlag kan nå vises som gråtonekart i datafanen og stedfestingsfanen ved å klikke på ikonet nederst til venstre i kartet

Vegliste riksveger (rosa vegliste) Statens vegvese . Vegliste spesialtransport 12/100, inneholder opplysninger om veger som er tillatt for 12 tonn aksellast og 100 tonn totalvekt, for spesialtransport på fylkes- og kommunal veg i Oppland fylke. Aksellast i teleløsningsperioden STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE 50 50 50 50 50 50 50 50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 Bruksklasse Sommer Vinter Buskerud fylke Maks totalvekt Generelt Tømmer Tillatt vogntoglengde Generelt Tømmer Arm Fv284 - Geithusveien x Ev18 Kjellstad - X Ev16 Skaret m/ar Vegliste for Malvik kommune. Publisert 11. april 2017 | Oppdatert 09. april 2018. Opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt og vogntoglengde samt veggrupper for spesialtransporter. Statens vegvesen reviderer veglistene to ganger i året

Video: Regionale veglister for fylkesveger og kommunale vege

12/17 Vegliste - Opriving av kommunale veger. Arkivsak-dok. 17/00205-2 Saksbehandler Tor Dalevold Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 21.03.2017 12/17 VEGLISTE - OPPSKRIVING AV KOMMUNALE VEGER. Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Vegliste - skriv fra Statens vegvesen Vegliste pr. 1. oktober 2016 for Nes kommun Jan. 2017 Offentleg ettersyn - 6 veker Tekn.etat Jan. 2017 Innarbeiding av merknader, ferdigstilling av kommunedelplanen Tekn.etat Februar 2017 Vedtak av planen i TS / FO / KS og utsending til instansar Sektorutvalet Formannskapet Kommunestyret Februar 2017 Kunngjering av vedteken kommunedelplan Tekn.eta Fylkesvei 1621 går mellom Høvik og Lysaker i Bærum.. Strekningen ble fastlagt 2019, og består av en delstrekning av den tidligere fylkesvei 604.. Før 1. januar 2010 hadde veien betegnelsen fylkesvei 156 Aksellast (tidligere akseltrykk) er total belastning på underlaget fra alle hjul på samme aksel på et kjøretøy.. Aksellast er en dimensjonerende faktor ved bygging av veier og bruer for veitrafikken, og skinnetype og banelegeme for jernbane.Slitasje på underlaget øker dramatisk med akseltrykket, og blir estimert til å være proporsjonalt med akseltrykket i fjerde potens

Vegliste for spesialtransport gjelder dispensasjoner fra regler om lengde, bredde og vekt. Veglistene er en del av Forskrift Et eksempel på tiltak som er prioritert i handlingsprogrammet for Statens vegvesen i perioden 2014-2017, som oppfølging av NTP, og som også er flaskehals for 60 tonns tømmervogntog, er blant annet E16. Riksveg nr. Strekning: Bruksklasse: Maks. total­vekt (tonn) Tillatt vogn­tog­lengde (m) Vinter: E6: Østfold fgr. (Smørbekk) - Oslo fgr. (Myrer) Bk10: 50: 19,50. Riksveger. Riksveg er ein type veg som typisk blir driven av statlege styresmakter og som bind landsdelar eller land saman. Denne typen veg finst i fleire land under ulike namn, reglar og vegmerking - Rikspolitisk retter naturlig nok oppmerksomheten seg mot fylkesveger og riksveger.Man må imidlertid huske at de fleste transportetapper knyttet til arbeidsreise, varelevering og syketransport. (Forskrift om vegliste spesialtransport) Fastsatt av Vegdirektoratet 23. september 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1 , jf Meteorologisk institutt har ein fri og open datapolitikk. Vi ynskjer størst mogleg bruk, spreiing og vidare bearbeiding av materialet vårt, til nytte for samfunnet

Tabelltrekk og prosenttrekk for skattekort - Skatteetate

P.O. BOX 12780, T.K. 2252, Λατσιά, Κύπρος Τηλ: 222 67 222 | Φαξ: 222 67 233 | E-mail: info@velister.com.c Lokale nyheter, sport, kultur, næringsliv, hilsener, dødsannonser og mye me

Liste over veitunneler i Norge - Wikipedi

På norli.no finner du stort utvalg og god tilbud på bøker, spill, leker, skolesekker, papirvarer - og alt du finner i Norli-bokhandlene I vår trafikinformationstjänst visar vi det aktuella läget i trafiken. Du hittar trafikinformation för vägtrafik, tågtrafik och vägfärjor i realtid 7 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE HEDMRK fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) strekning lengde ruksklasse FV 21 kershus grense - Skotterud vest x fv ,931 FV 24 Skarnes st. nord X fv ruvoll syd X pv. 24,672 FV 24 ruvoll syd X pv. - Haug bru - ruvoll N X fv ,1 FV 24 ruvoll nord X fv Stange X fv. 2 Støadammen bru veggruppe 41,670 FV 24 Støadammen.

6 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) ruksklasse FV 180 kershus gr - Lygna x rv 4 3,478 FV 213 Hedmark grense - Sannom X E6 9,398 FV 216 Hedmark grense Lillehammer x fv213 8,831 FV 0 Vang x rv 35 - randbu x fv 34,8 FV 1 uskerud gr - Jevnaker øst x E16 2,711 FV 3 uskerud gr - Hedalen stavkirke 13,630 FV 4. Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart I tillegg forslag til å kalle opp en del av Jernbanetorvet eller veien som går forbi Withs boder etter Borghild With. Østre Toten folkebibliotek er bibliotek for alle som bor i kommunen, samt skolebibliotek for elever ved Lena-Valle videregående skole. Biblioteket ligger fint til i Lena mellom Totenhallene, Lena-Valle vdg. skole og rådhus. Biblioteket har gode åpningstider, en variert samling og er aktive med arrangementer av ulike typer

Transport av tømmer Statens vegvese

Ås kommunes beredskapsgruppe gjennomgår de nye koronatiltakene som er innført nasjonalt og i Oslo kommune. Vi oppdaterer informasjonen her ved endringer som gjelder Ås Du må ringe før du besøker oss. Chat er vanligvis åpen kl. 09:00-15:30 mandag, tirsdag, onsdag og fredag, og kl. 10:00-15:30 torsdag 6 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE kershus fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) FV 165 Holmen sentrum X fv ,278 FV 166 Snarøykrysset S X rv. 1 - Fornebu 2,543 FV 167 sker stasjon rkj. - Buskerud gr./ Stokkerskogen 7,478 FV 168 Oslo grense (Grini) -Bærums Verk X fv. 3 9,578 FV 168 Bærums Verk X fv. 3 - Kirkerudholma X E16 4,8 FV 168 Løken X fv. Bømlo kommune | Rådhuset | Leirdalen 1 | 5430 Bremnes | postmottak@bomlo.kommune.no | Kommunenr. 461 MALVIK KOMMUNE | Postboks 140,7551 Hommelvik | Besøksadr:Torggata 7, 7550 Hommelvik | Fakturaadr:Fakturamottak for Værnesregionen, Tydalsvegen 121, 7590 Tydal.

Hjem - Lunner kommune

Norwegian county road 412 (Fv412) is a Norwegian county road in Åmli municipality in Agder county, Norway.The 4.59-kilometre (2.9 mi) long road runs between the Norwegian County Road 415 at the village of Hovde and Nelaug Station in the village of Nelaug.. Reference I forrige uke annonserte Samferdselsdepartementet en presisering av regelverket for bruk av modulvogntog som tilrettelegger for bruk på hele vegnettet. Men endringens innhold medfører et betraktelig investeringsbehov som ikke er praktisk gjennomførbart i Norge. - Intensjonen er god, men her går vi baklengs inn i fremtiden, mener faggruppeleder Harry Nilsen Vegliste LK 2014. 190 KB. Skjema. Postet av Kay Berg. Publisert 07. april 2017 | Oppdatert 15. juni 2017. Snakk med oss. SERVICETORGET Rådhuset Telefon: 61 05 05 00 Mandag-fredag kl. 08.00-15.00. Skriv til oss. LILLEHAMMER KOMMUNE - Navn på tjenestested - Postboks 986 2626 Lillehammer

Det vises til vegliste for kommunale veger i Øvre Eiker. De veger det gjelder vil bli skiltet. Eventuelle dispensasjonssøknader rettes til Statens vegvesen eller direkte til Øvre Eiker kommune, avdeling Veg og park, e-post: post@ovre-eiker.kommune.no Avd 2017 Fosslandsveien: Lia/Fjellgårdane grendelag Småbruket Fossland (gnr. 44/8) 2015 Fosstveit: Gårdsnavnet Fosstveit Furuvannsveien: Tørdal, Slettefjell Ytre Furuvatn 2015 Skogsvei, starter i Drangedal. Siste 3380 m av veien ligger i Nome og ender ved Ytre Furuvatn. Furuveien: Sjømannsbyen Treslaget furu Gampåsveien: Henseid grendela Oppland var et norsk fylke. Det ble slått sammen med Hedmark i 2020 og ble en del av Innlandet fylke. Sammenslåingen var del av en regionreform som ble vedtatt av Stortinget i 2017. Les mer: Innlandet Oppland grenset mot Akershus og Hedmark i øst, Trøndelag og Møre og Romsdal i nord, Sogn og Fjordane og Buskerud i vest og Oslo i sør Her kan du laste ned utskriftsvennlig versjon for 2020-2021. 2020 - høst Uke Antall dager Barnas/elevens fridager 33 0 SFO og barnehagene stengt torsdag 13. august og fredag 14. august. 34 5 Første skoledag er mandag 17. august. 35 5 36 5 37 5 38

Norsk forskrift kunngjort 26.9.2017. (vegliste riksveg), forskrift 23. september 2014 nr. 1237 om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport på riksveg (Vegliste riksveg spesialtransport)) og i veglister for fylkes- og kommunale veger for hvert fylke 4 VEGLISTE FOR FYLKESVEGER OG KOMMUNLE VEGER I SØR-TRØNDELG FOR 2014 listen for fylkes- og kommunale veger i Sør-Trøndelag fylke inneholder opplysninger om vegenes tillatte bruksklasse, veggruppe for spesialtransport, tillatt vogntoglengde og maks totalvekt. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til direktoratets to hefter, liste - Riksveger, vedlegg 1 (to forskrifter. Digital vegliste er nå tilgjengelig slik at skogbrukslederne enklere kan planlegge rasjonell uttransport av tømmer. ALLSKOG har etter mange års påtrykk fått arbeid som fortsetter fram til årsmøtet i 2017. NORGES SKOGEIERFORBUND Norges Skogeierforbund er skogeiersamvirket Endret eksterne lenker. Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Fylkesvei 390 (Møre og Romsdal).Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden.Jeg har gjort følgende endringer

Surnadal Havn åpnet 16.januar 2017, etter bistand med søknad om kaimidler fra ALLSKOG. 4,25 mill kr. Ørstaterminalen fikk tildelt 12,5 mill kr i 2016 for opprusting. ALLSKOGs forutsetning om opriving av offentlig veg er med i tildelingsvedtaket. Orkanger Havn står nå for tur, og ALLSKOG har et godt samarbeid med eier Gate, transport og parkering. Her finner du informasjon om gater og veier, og hvordan du kan bevege deg rundt i byen Følg med i lokalpolitikken i Stad! Her kan du sjå politiske møter på nett, møtekalender og kva saker som blir behandla 30. oktober 2020 Skatteoppkrever er overført til Skatteetaten fra 1.11.2020. Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag

Velkommen - Dataportalen - Statens vegvese

 1. st én gang i døgnet. Endring i parkeringsbetingelsene, eller beskjed om at du må flytte bilen, varsles med skilting
 2. Opningstider: Mån.-fre 08.30-14.30 . Sentralbord: Tlf: 53 42 30 00 Kundetorg: Tlf. 53 42 30 14 . Teknisk kundetorg: Stengt onsdagar Tlf. 53 42 30 3
 3. 4 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE uskerud fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) strekning lengde ruksklasse gruppe FV Vestfold grense - Hvittingfoss x Fv 2, FV 35 Vestfold grense Tyterud - x Ev134 Skjøl 15, FV 35 Styggedal - Hønefoss sentrum 2,997 Ikke 19. FV 35 x Stangs gt - Hov x E16 2, FV 35 Hønefoss bru 0,1 19
 4. Fylkesvei 715 (Fv715) går mellom Årgård i Namsos og Ila i Trondheim over Fosenhalvøya.Veiens lengde (unntatt fergestrekningen) er 176,7 km.. Den tar av fra riksvei 706 i Ilsvika i Trondheim og går vestover langs sørsiden av Trondheimsfjorden til Flakk hvor det går ferge til Rørvik i Indre Fosen.Derfra går veien en mils vei mot nordøst langs nordsiden av Trondheimsfjorden til Vanvikan.
 5. Saksdokumenter og mottatte innspill til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 finner du her. Planen har vært ute på høring og høringsuttalelsene finner du på denne siden
 6. Alt om koronaviruset i Råde Råd og informasjon om koronaviruset; Jernbanekorridor i Råde Haug-Seut: Korridor vest anbefales; Skole og barnehage Søke og endre barnehageplass, skoler, PPT, voksenopplæring, SFO, ferie og fridager; Helse, omsorg og levekår Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, barnevern, nedsatt funksjonsevne, sykehjem, Ankomstsenteret; Klima og miljø Klima- og energiplanen.
 7. 23.08.2017. Tre godkjente typer modulvogntog Et modulvogntog kan være inntil 25,25 meter langt og veie inntil 60 tonn, og må oppfylle nærmere krav modulvogntog (angis i vegliste -eksempel senere). NA-Rundskriv 2016/1 23.08.2017. Kriterier for vurdering av vegers egnethet for modulvognto

Saksvik skole er en av 42 praksisskoler ved NTNU Avdeling for lærer- og tolkeutdanning). Som praksisskole er det skolen som mottar studentene, og studentene skal ha hele skolen som sin studiearena. 7 av skolens lærere er tilknyttet NTNU som praksislærere og har hovedansvar for hver sin studentgruppe Driftskontrakt 1001 mandal 2017-2022. Registrert Dato: Tirsdag 15. November 2016. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i deler av Mandal, Marnardal, Åseral, Lindesnes, Audnedal, Lyngdal og Hægebostad. Vegliste finner du her. Akutte situasjoner utenfor normalarbeidstid. Ved akutte situasjoner utenfor normalarbeidstid ta kontakt med vakttelefon for kommunalt vann og avløp nås direkte på mobil 900 71 56

Andre vedtekne planar. Hovudplan veg 2015 - 2020. Vedlegg 1 - Vegliste KV Vinje 2014 - Rambøll Vedlegg 2 - Forsterrking av KV Vinje 2014 - Rambøl Kort beskrivelse av kommunen og nettstedets funksjon. (29.04.2020) I dei tilfella der ein skal gjera viktige karriereval, som til dømes velja høgare utdanning, eller skifta jobb av ulike årsakar, opplever mange at ein samtale med ein profesjonell karriererettleiar kan bidra til refleksjon, ny innsikt og større handlingsrom 2017.2.0 Diverse endringer (bl.a. visning på web og generering av rapport) i produksjonsdata: 2017.1.9 Rettet følgende feil: ELRAPP-2102: endre sortering til etternavn på Oversiktsliste (mannskap) ELRAPP-2092: endret vedleggsopplasting komponent for å støtte IE, Chrome og Firefox: 2017.1.8 Rettet feil med søk på R2 i arkiv: 2017.1. 2017.2.2 Rettet følgende feil: Forbedret responstid ved visning av produksjonsdata-detaljer: 2017.2.1 Rettet følgende feil: Ustabilitet på visning av produksjonsdata: 2017.2.0 Diverse endringer (bl.a. visning på web og generering av rapport) i produksjonsdata: 2017.1.9 Rettet følgende feil

Er vegen kommunal eller privat? Vegdata

Fylkesveg 305 i Hordaland går mellom Øvre Granvin og Nesheim i Granvin herad.Vegen er 1,1 km lang. Kommunar og knutepunkt. Granvin. frå Øvre Granvin mot i Ullensvang og mot i Voss, sidetrasé Skjervsvegen til hovedtraséen ved Svelgane; Nesheimsvegen. Seims bru (Storelvi, 25 m) Kommunal veg Nesheimsvegen frå Kaldelokken til Neshei Tyrifjorden Rundt er ett trim og tur-ritt på henholdsvis 64 km og 145 km med start og mål i Sandvika sentrum. Traseen går på øst og vest-siden av Tyrifjorden

Forskrift om vegliste, normaltransport, Akershus og Osl

 1. e in Sulitjelma. The town formerly had hotels, boarding houses, and shops, but as
 2. Arasvika or Arasvik is a village and ferry point in the municipality of Aure in Møre og Romsdal county, Norwa
 3. Innspill til statsbudsjettet 2021. Denne uken har Norsk jazzforum gitt sine innspill til neste års statsbudsjett i høringer med Familie- og kulturkomiteen og Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget
 4. January 8, 2020 / Company, New products & trends Good, better, SA47-LA: How a shrink tubing sets new standards in terms of tightness. Length, material, colour, shrink ratio: Depending on the application, the requirements for heat-shrink tubing can vary considerably

Forskrift om vegliste, tømmertransport, Akershus og Osl

 1. Stoff in allen farbnuancen. Willkommen im Webshop von STOFF & STIL - hier finden Sie eine große Auswahl an Meterware, Schnittmustern, Wolle, Strickanleitungen, Zubehör und Hobby Artikeln für Ihre kreativen DIY Projekte
 2. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102490?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette B S Nonstad | Journaldato.
 3. Aksellastrestriksjoner 2017 Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veger i henhold til vegliste for Krødsherad kommune fra mandag 20. mars 2017 kl 08:00. Krødsherad kommune opphever aksellastrestriksjonene på alle kommunale veier fra og med Onsdag 3.Mai
 4. Ny vegliste for mobilkraner Lastebil
 5. Forskrift om vegliste, spesialtransport, Akershus og Osl
 6. Ny Vegliste riksveger 2006 Lastebil

Vegdata.no Full av godbiter fra Nasjonal vegdatabank ..

 1. Vegliste høyde - veglistene utgis i fire hefter, inndelt
 2. Vegliste for Malvik kommune - MALVIK KOMMUN
 3. Fylkesvei 1621 - Wikipedi
 4. Aksellast - Wikipedi
 5. Meld. St. 6 (2016-2017) - regjeringen.n
 6. Forskrift om vegliste riksve
 7. Riksveger vegliste riksvege
SVV presiserer om modulvogntog - TransportMagasinet

Forskrift om vegliste spesialtranspor

Startsida - Trafikverke

Norwegian County Road 412 - Wikipedi

Fylkesvei 6078 – WikipediaHjem - MALVIK KOMMUNEMalvik kommune har gode resultater av introduksjonsprogram
 • Gute horrorfilme ab 18.
 • 27 januari 1990.
 • Jungfrau jungfrau aszendent.
 • Test eggløsning.
 • Föryngringsbeskära kaprifol.
 • Giulia sarkozy anastasia sarközy de nagy bocsa.
 • Tommy sanger.
 • World dog show 2015.
 • Chinchilla farben preise.
 • Eglesyke kryssord.
 • Hvor mange tenner skal man miste wikipedia.
 • Jungfrau jungfrau aszendent.
 • Lonerider.
 • Arne garborg fred.
 • Match.com kostnad.
 • Hva betyr smileys på facebook.
 • Kia test.
 • Helse livsstil og kosthold.
 • Die besten whiskys unter 50 euro.
 • Russekort motto.
 • Notebookcheck dell xps 15 9560.
 • Icq online.
 • Wellness wochenende nrw inklusive massagen.
 • Buy watches.
 • Indirekte demokrati snl.
 • Hvor feire nyttårsaften oslo.
 • Fine ting å si til jenter.
 • Gemeinde saalfelder höhe telefon.
 • Listeria i melk.
 • Multifuel ovn til salgs.
 • Yamaha r6 rj05 technische daten.
 • Partyraum erfurt petersberg.
 • Askøy kommune fysioterapi.
 • Indisk vegetar curry oppskrift.
 • Messenger historie.
 • Brudd og skadebehandling.
 • Atletico madrid number 19.
 • Dab antenne overgang.
 • Fingrer dere.
 • Tilbudskode color line.
 • Få bedre potens.