Home

Offentlig master deltid

Organisasjon og ledelse - master på deltid Vi har studenter fra privat og offentlig sektor, fra mange ulike bransjer og fagfelt, og fra små og store virksomheter i hele landet. → Studiets oppbygging. Studiet går på deltid og kan kombineres med jobb Her finner du alt av informasjon om utdanning innen OFFENTLIG ADMINISTRASJON, DELTID SAMLINGSBASERT (Master).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen OFFENTLIG ADMINISTRASJON, DELTID SAMLINGSBASERT (Master)

Administrationsbachelor på deltid | UC SYD

Organisasjon og ledelse - master på deltid - NTN

Om Master of Public Administration. Master of Public Administration (MPA) er et erfaringsbasert masterstudium med sterk internasjonal orientering for nåværende og kommende ledere i offentlig sektor, i frivillige og faglige organisasjoner, samt i private virksomheter. MPA-studiet gir deg den faglige tyngden du trenger som leder i offentlig sektor Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor Her finner du alt av informasjon om utdanning innen OFFENTLIG LEDELSE OG STYRING (MPA), 90SP, DELTID SAMLINGSBASERT (Master).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen OFFENTLIG LEDELSE OG STYRING (MPA), 90SP, DELTID SAMLINGSBASERT (Master) Master i offentlig ledelse og styring (dybdemaster, 120 studiepoeng) tilbys på deltid over fire år. Studiet tilbys både på Lillehammer og Rena. Undervisningen er samlingsbasert. Master i offentlig styring og ledelse tilbys også som erfaringsbasert master på 90 stp. Master i offentlig styring og ledelse er en deltids mid-career master

OFFENTLIG ADMINISTRASJON, DELTID SAMLINGSBASERT (Master

 1. Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram. Nytt opptak til våren, med oppstart høsten 2021
 2. Ønsker du å kombinere jobb og utdanning og bygge opp et flerfaglig nettverk? Masterstudiet i styring og ledelse gir deg innsikt i aktuelle utfordringer for dagens ledere, og styrker karrieremulighetene for deg som vil jobbe i en offentlig virksomhet, eller innen organisasjons- og næringsliv som samarbeider med offentlig sektor
 3. Master i ledelse tilbys på deltid og kan kombineres med arbeid. Master i ledelse har sin særegenhet ved at det er bygd opp slik du får muligheten til å opparbeide deg breddekunnskaper knyttet til offentlig sektors organisering og virkemåte, samtidig som du gjennom valg av spesialiseringsretning kan spesialisere deg sektorspesifikt, tematisk og teoretisk
 4. Deltid Timeplan. Denne timeplanen viser timeplan for første studieår. Endringer kan forekomme. Logg inn for å se din timeplan. - logg inn for å se din timeplan. Den eksterne timeplantjenesten er utilgjengelig. Timeplanen er generert fra mellomlagrede data og kan være mangelfull eller feil
 5. Master på deltid eller nett? Høyskolen Kristiania tilbyr flere av sine masterutdanninger på deltid. I stedet for to år, bruker du da tre år på å fullføre. Fordelen med å studere deltid er at du lettere kan kombinere masterutdanningen din med yrkes- og familieliv
 6. istrasjon. Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse

På den måten kan man bli ferdig med master raskere. offentlig og frivillig sektor, eller i utvikler-/rådgivningsmiljøer. Oppbyggingen av den 4-årige masteren i eiendomsutvikling deltid tar utgangspunkt i en forutsetning om at dette studietilbudet skal utvikles på en slik måte at fagtilbudet kan være direkte nyttige for andre. Fysioterapeut Veronica tar en master i samfunn og helse, en master som som åpner opp og utvider hennes horisont som helsearbeider! Skaff deg internasjonal erfaring Du kan ta deler av master i samfunn og helse i utlandet . Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne Master i tjenesteutvikling til eldre har en tverrfaglig profil med fokus på utvikling av gode og relevante helse- og omsorgstilbud i samhandling med brukere, pårørende og frivillige. Gjennom studiet har studentene mulighet til å tilegne seg avansert kunnskap og ferdigheter i samhandling med ulike aktører i feltet

Video: Master of Public Administration - master på deltid - NTN

Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp

Opptakskrav. Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse for økonomi og ledelsesfag.. Søknadsfrist. 15. april: Ordinær søknadsfrist. 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no). Poenggrense ved siste opptak. Ordinær kvote: 63,6 (heltid), 64 (deltid).. Kvote for førstegangsvitnemål: 51,3 (heltid), 47 (deltid) Årsenhet i ledelse passer for alle som er eller har ambisjoner om å bli leder, og som ønsker faglig løft innen moderne ledelse. Det er fordel å inneha noen års arbeidserfaring. På samlingene får du mulighet til å knytte personlige kontakter og utveksle erfaringer med motiverte medstudenter fra privat og offentlig sektor

Offentlig Ledelse Og Styring (Mpa), 90sp, Deltid

Programmets innhold. Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Tekniske- og Naturfaglige Universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige innkjøpsenheter og organisasjoner etablert et årsstudium (deltid) i offentlige anskaffelser Master i folkehelsevitenskap har fokus på helsefremming og forebygging. I tillegg til de tradisjonelle områdene som er relevante for folkehelsevitenskap, slik som miljørettet helsevern, vektlegges folkehelse i planarbeid og faktorer som kan fremme helse i befolkningen, det være seg omgivelser, miljø, aktivitet og deltagelse Mastergrad program i Offentlig forvaltning. Master PhD Law Bachelor MBA Healthcare Courses Online List opp programmene dine keyboard_arrow_left. Mastergrader.

Deltid Postgraduate Certificate i Offentlig forvaltning. ACADEMICCOURSES. Powered by Keystone. Logg på. Registrer. Courses Master PhD Law Bachelor MBA Healthcare Online For institusjoner. Ta en helhetlig mastergrad på deltid. Å ta en MBA eller master ved NHH Executive betyr at du får tilgang til et unikt læringsmiljø, hvor du sammen med et håndplukket kull av kvalifiserte og motiverte deltakere blir en del av et engasjerende og effektivt studieopplegg

Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master in Green Energy Technology (120 ECTS) Master in Performance (120 ECTS) Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid. Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid. Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid. Profesjonsfaglig digital kompetanse 11.-13. trinn (30 studiepoeng Slik påvirker deltid pensjonen din: Både lønn og stillingsprosent påvirker pensjonen din. For å få full opptjening i offentlig tjenestepensjon må du i dag jobbe 30 år i heltid. Dette gjelder alle som er født i 1962 eller tidligere. Jobber du deltid, blir stillingsprosenten gjennomsnittet av årene du har jobbet

Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp

Master i samfunnsvitenskap er et samlingsbasert masterstudium med undervisningssamlinger i Bodø, Levanger og Stjørdal. Studieprogrammet er på 120 studiepoeng, og tas fulltid over to år. Fordypningsemnene innenfor geografi har samlinger både på Stokkøya i Trøndelag, Levanger og i Bodø Med master i brannsikkerheit vil du kunne arbeide med avanserte og komplekse problemstillingar innan brannsikkerheit. Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund, er ein av berre åtte utdanningsinstitusjonar i verda som tilbyr mastergradsstudium i brannsikkerheit Velg oppstartssemester Master i ledelse, oppstart høst 2020 Master i ledelse, oppstart vår 2021: 1. sem: ORG934-1 Ledelse i nettverk 10 sp: 1. sem: ORG929-1 Styringsverktøy i offentlig sektor 10 sp: 1. sem: ORG955-1 Ledelse og organisering i kunnskapsorganisasjoner 10 sp: 1. se Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Fakta om programmet Studiepoeng: 120 Studiets varighet: 4 år Studiestart: Høst 2021 Undervisningsspråk: Se pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer Studiested: Halden Åpner for søking: 1.

Vernepleie (deltid, samlingsbasert) Fullført utdanning danner grunnlag for å søke offentlig autorisasjon som helsepersonell. Blant annet Master i velferdsendring som tilbys ved UiT, Harstad. Aktuelle fagområder for videreutdanning, er blant annet: miljøarbeid, veiledning,. Master i psykisk helsearbeid Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier Dersom du kjenner til aktuelle masterstudier som burde ha vært nevnt her, settes det pris på om du tipser redaksjonen om dette Lønn med master i offentlig sektor. Av AnonymBruker, Juli 19, 2013 i Karriere, arbeidsliv og utdanning. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 7 362 569 14 184 637 AnonymBruker. Anonym; 7 362 569 14 184 637 Kjønn: Ikke viktig · #1. Skrevet Juli 19, 201

Master i innovasjon og ledelse - Universitetet i Sørøst-Norge

2 år deltid (60 stp.) Videreutdanning: Epilepsi og rehabilitering: 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning eller tilsvarende: 1 år deltid (30 stp.) Master: Læring i komplekse systemer: Bachelor eller tilsvarende: 2 år heltid (120 stp.) / 4 år deltid (120 stp.) Videreutdanning: Personalledelse for helse- og sosialsektore Executive Master i Ledelse. Les mer om søkeprosessen; Informasjon om undervisning i Covid-19 . Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern Toårig master i teknologi (siv.ing.) Applied Data Science, deltid; Hva kan du bli? MENY. Applied Data Science, Du kan jobbe i et IT-konsulentselskap, telekommunikasjonsbedrift, energibedrift, helseforetak, i annen offentlig sektor eller i en teknologiutviklingsbedrift som krever kunnskap og innsikt i håndtering og analyse av store datasett

Offentlig ansatte må være våkne. Som offentlig ansatt er det ikke nødvendigvis lønnsomt å jobbe lengre hvis man har full opptjening ved 67 år. Offentlig tjenestepensjon har ikke den samme belønningen for å stå lenge i arbeid. Og i noen tilfeller kan det faktisk straffe seg å stå lenge i arbeid Master of Science in Sustainable Energy Logistics Nettilbud for permitterte og arbeidsledige Ph.d. i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utviklin Dette er Master i Innovasjon og ledelse. Målgruppen omfatter deg som har minst to års erfaring innen offentlig eller privat sektor og som ønsker og trenger kompetanseheving for å håndtere arbeids- og næringslivets reformer, omstillinger og samarbeidsutfordringer i og på tvers av sektorer og virksomheter Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Studiet går på deltid og du velger selv om du vil ta enkeltkurs eller bygge ut til full mastergrad. Nye kurs starter våren 2021 Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn, vidareutdanning for lærarar (Kompetanse for kvalitet) Kompetanse for kvalite

Bibliotek- og informasjonsvitenskap - OsloMet

Deltid. Høgskolen i Østfold. Helserett og saksbehandling 30 studiepoeng. Deltid. Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester 120 studiepoeng. Deltid over fire år. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Master i folkehelsevitenskap - natur og miljø, helse og livskvalitet 120 studiepoeng En master i militære studier er med på å kvalifisere deg til stillinger på sentralt nivå i forsvarssektoren, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom studiet lærer du å tenke analytisk og kritisk om bruk av militære virkemidler. Fullført studium gir en akademisk grad som gjør deg attraktiv også i andre deler av offentlig og privat sektor Master i militære studier har to studiemodeller - studiemodell 1 (deltid) og studiemodell 2 (heltid). I studiemodell 2 kan første studieår tas som en selvstendig enhet (stabsstudiet), mens studiemodell 1 er et sammenhengende studieløp på deltid over tre år. Studiemodell 1 er samlingsbasert med to-tre samlinger med intensivert undervisning Utdanningene er mellom 6 og 24 måneder. De fleste tas på deltid og kan kombineres med jobb. Noen er nettbaserte. Offentlig godkjenning NOKUT er et statlig uavhengig organ som har ansvar for utvikling av og tilsyn med høyere utdanning og godkjenning av fagskoleutdanning. Bare utdanningstilbud godkjent av NOKUT kan søke om offentlig finansiering Master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie. Studiet gjennomføres på heltid over 2 år eller på deltid over 3 år. Fulltidsstudiet har en forventet studieinnsats på 40 timer pr uke gjennom hele semesteret

Vær ledende i offentlig tjeneste. American Universitys online master i offentlig administrasjon og politikk grad armer deg med de ferdigheter og kunnskaper som trengs for å mestre den gjensidig avhengigheten mellom offentlig forvaltning, politikk og den kritiske rollen som begge spiller i moderne styring Master of Science i internasjonal offentlig politikk alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk her. Masters: £ 10,000 (2 år deltid, inkludert avhandling) Som en MSc International Public Policy student ved QMUL, kan du være kvalifisert til å motta et postlån Deltid programmer . Deltid Master of Business Administration og Deltid Executive-Masters of Business Administration er utdannet grader gitt av handelshøyskoler organisert rundt en fleksibel timeplan.. Gjennomføringen av et Deltid MBA eller Deltid EMBA kan resultere i betydelig bedre karrieremuligheter

Her finner du svar på de viktigste spørsmålene om ny, offentlig tjenestepensjon. Hvem gjelder den nye tjenestepensjonsordningen for? Den gjelder for alle som er født i 1963 eller senere, og som jobber i offentlig sektor eller har offentlig tjenestepensjonsordning i KLP, Statens pensjonskasse, Oslo Pensjonsforsikring, Pensjonskassen for hovedstadsområdet (PKH) eller de ulike. Hva skjer om du ikke har full opptjeningstid eller jobber deltid og vil ta ut AFP? Publisert 10. september 2019 17. september 2020 av Stine Børset AFP, eller avtalefestet pensjon, er en pensjonsordning som gir deg mulighet til å gå av med pensjon allerede fra du er 62 år Det juridiske fakultet tilbyr faglige seminarer og kurs som etter- og videreutdanning. I tillegg kan du avlegge en del emner uten opptak til et studieprogram. Mange av tilbudene henvender seg til jurister, men vi har også tilbud for offentlige ansatte og andre

Masterprogram på deltid Etter- og videreutdanning

- AFP i offentlig og privat sektor var to like ordninger frem til 2011. I offentlig sektor fortsatte ordningen på samme måte som når den ble innført, mens det ble gjort endringer i privat sektor, forklarer Bergo. Mens AFP i privat sektor er en livslang pensjon, kan du i offentlig sektor få AFP fra du er 62 år til du er 67 år En innovativ offentlig sektor - kultur, kompetanse og ledelse. Skrevet av martemonsen, 23. juni 2020 I dag ble stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor lagt fram

Title: Executive MBA i offentlig revisjon 2015-2017, Author: NHH Alumni, Name: Executive MBA i offentlig revisjon 2015-2017, Length: 6 pages, Page: 1, Published: 2014-12-16 Issuu company logo Issu Kampen om heltid blir nøkkeltema i oppgjøret i offentlig sektor. Publisert: 30.08.2020 20:31. Forventningene var store til årets lønnsoppgjør, men så kom koronaen. Nå ryker trolig lokale forhandlinger i offentlig sektor, og ingen grupper får ekstra løft Offentlig godkjent sykepleier Org. nr: - Stillingsident: 4308630661 Presentasjon av stillingen: Heltid/deltid Deltid Antall stillinger 1 . Fakta om firma. Bistand og omsorg, Inderøy kommune. Stillingsinformasjon. Tittel . Offentlig godkjent. Master i offentlig ledelse og styring (MPA) Fordypning i økonomi, regnskap og finansiering. NKK i samarbeid med Fagforbundet og Høgskolen i Hedmark avd. Rena tilbyr en efaringsbasert master og dybdemaster med spesialisering i kommunal økonomi på 90 og 120 studiepoeng Master i offentlig styring og ledelse tilbys også som dybdemaster på 120 stp. Opptakskrav/Søknad Bachelor eller tilsvarende utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng og en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng + minimum to års relevant arbeidserfaring fra offentlig sektor eller med relevans for offentlig virksomhet

Master of Business Administration i offentlig forvaltning alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he Executive master of management For de som ønsker å studere til en mastergrad i ledelse tilbyr vi Executive Master of Management. Mer informasjon om denne finnes her. Påmelding. All påmelding må skje via Administrasjon og ledelse. Husk å oppgi hvilke emner du ønsker å melde deg på. Send en e-post til nestleder Lise Michaelsen her Fysioterapi for eldre: 30 studiepoeng, deltid, 2 semester. For fysioterapeuter. Masterstudium i fysioterapi: 120 studiepoeng, heltid, 4 semester (2 år), kan også velge å gjøre studiet på deltid over 4 år

Ta en master i styring og ledelse ved OsloMet

Vi har også flere master- og videreutdanningsprogram. Vi tilrettelegger for at våre studenter i størst mulig grad skal ha undervisning på campus. 4 år, deltid med 4 samlinger pr. semester Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse. 3 år, heltid. Stadig flere ønsker å vite litt mer om hvordan pensjonen beregnes. Vil du vite mer om alderspensjon i offentlig tjenestepensjon kan du lese om alderspensjon for ditt årskull. Deltid gir lavere pensjon. For de som er født i 1963 eller senere teller alle år i arbeid når pensjonen regnes ut

Master i Ledelse - Universitetet i Agde

Sivilingeniør (forkortet Siv.ing.) er en profesjon og en tidligere akademisk grad.Tittelen, som er beskyttet, betegner i Norge en person som har studert teknologi til tilsvarende mastergrad ved universitet eller høyskole, gitt at graden inneholder en viss mengde studiepoeng i teknologiske eller naturvitenskapelige fag. Det er to veier for å bli sivilingeniør Master i offentlig innovasjon. 25/08/2014. I offentlig sektor blir standardløsningene ofte regnet som løsninger med god kvalitet. Innovasjon innebærer å gjøre standardløsningene bedre, og gjennomføringsevne blir en forventet del av innovasjonsprosessen Offentlig søkerliste - dommer 185920 - Konstitusjon som jordskiftedommer ved Østfold jordskifterett (Ref. 20/701) UTDANNING YRKESERFARING UTDANNING YRKESERFARING UTDANNING YRKESERFARING ID: 1 - Kirsten Lyseng Intern søker Kvinne (31), Spydeberg. Universitetet for miljø - og biovitenskap, Ås 2007-08 - 2012-05 Grad: Master i Eiendomsfa

Kroppsøving deltid retter seg mot alle lærere som underviser i kroppsøving. Deltidsstudiene gir lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen. NIH tilbyr både kroppsøving del 1 og del 2, som til sammen ekvivalerer Master i offentlig ledelse og styring (Master of public administration) Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Denne masteroppgaven er skrevet som en avslutning på masterstudium i offentlig ledelse og styring (MPA) som startet opp på Rena høsten 2015 Du kan ta ulike master- og videreutdanninger ved HVL, og spesialisere deg innen et fagfelt du interesserer deg særlig for. Utveksling. Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for praksisopphold i utlandet som en del av utdanningen. Kor kan du reise Med om lag 1000 nettstudentar er Høgskulen i Volda blant landets største tilbydarar av nettstudium. Høgskulen jobbar med å legge til rette for livslang læring med høg fagleg kvalitet og stor fleksibilitet i organisering og gjennomføring. Fleksible studieformer gjer det mogleg for deg å kombinere studium og arbeid eller studium og andre aktivitetar Nedenfor finner du utdanninger som matcher søket Økonomi og administrasjon, Master, 2 år i Norge. Du kan filtrere søkeresultatet ytterligere ved å velge fagområde, studiested eller utdanningstype. Klikk på en av utdanningene i listen for å lese mer om den, og send en uforpliktende henvendelse til skolen dersom du ønsker mer informasjon

Refleksjoner og Øieblikk fra Lailamora

Deltid og permisjon Det er mulig å søke om deltidsstudier og permisjon fra studiet. Frist 1. september og 1. februar, eventuelt rett etter kontraktsinngåelse eller mottatt dokumentasjon. Deltidsstudium. Du kan søke til programrådet om å få gjennomføre masterstudiet på deltid Offentlig historie har vært i drift siden 1970-årene som en underdisiplin i historien, men også som en egen faglig disiplin. Det kalles historien for folket, av folket, med folket, av folket og behandler alle aspekter av historien utenfor den formelle utdanningen (også akademisk utdanning) Deltid. Hvor mye lån og stipend du får, blir beregnet ut i fra hvor mange studiepoeng du tar, les mer om utdanning på deltid her. Basislånet blir utbetalt som lån, men når du er ferdig med utdanningen kan inntil 40 prosent av basislånet bli omgjort til stipend Heltid- og deltidsjobber i offentlig og privat sektor i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og alle kommuner i Norg Helse Stavanger - Er du den vi Flere av sykepleierne i Intensivavdelingen skal begynne på master- og 100% Fast heltid, Fast deltid, Vikariat heltid, Vikariat

Masterstudium i fysioterapi - deltid - Studen

Her har jeg undersøkt hvordan IT-driftsfunksjonen ved Statens innkrevingssentral sine rutiner rundt endringer, teknologiutvikling og feilhåndtering bidrar til å tilby det forventede tjenestenivået som kreves i en offentlig organisasjon med stor grad av IT-støtte i forretningsprosessene Build number: hv.se-kodbas-release20201104.11104. Host name: W12EPIWWW01. Updated: 2020-11-06 17:54:4 Du med mastergrad som jobber i offentlig sektor, hva er din brutto årslønn (nevn også ansiennitet)? Og hva har du eventuelt av goder? Har du forhandlet fram goder i tillegg til lønn? F.eks. å få trene i arbeidstid, dekket telefon eller lignende For likestillingsforskjellen er størst når det kommer til deltidsarbeid. 35 prosent av norske kvinner jobber deltid, mens kun 14 prosent av norske menn gjør det. Hvis du jobber deltid kan det gjøre det vanskeligere for deg å få en spennende jobb, god lønn og god råd den dagen du skal pensjonere deg. Samtidig synes noen at det er bedre å jobbe deltid for å få bedre tid til for.

Master - Finn din mastergrad Høyskolen Kristiani

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Utvekslingssemester 3. semester Hvorfor et utenlandsopphold? Den norske barnehagehverdagen er i høyeste grad internasjonal med behov for personale med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av barn Jobbe deltid i offentlig sektor. NYTT TEMA. Tordenskjold3 Innlegg: 16002. 18.08.12 19:12. Del. Når det står at en arbeidsplass har muligheter for deltid, vil det alltid stå i de aktuelle utlysningstekstene eller kan det være fulltidsstillinger som blir lyst ut også kan man spørre om å få stillingen som deltid

Etter og videreutdanning, høst 2011, Universitetet i Agder

Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt frist I offentlig sektor er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år Offentlig sektor står i økende grad overfor en rekke komplekse og tverrgående utfordringer som berører flere aktører, sektorer og politikkområder samtidig. For å bli i stand til å løse slike utfordringer, er offentlig sektor avhengig av å øke graden av samarbeidsinnovasjon på tvers av offentlig virksomheter

Magisterbladet072010 by Magisterbladet - IssuuStudier - Master fransk - NTNU

Eiendomsutvikling - deltid NMB

Universitetet ønsker din tilbakemelding! Her kan du si ifra om alt fra små praktiske ting til alvorlige forhold som seksuell trakassering. Du kan også gi positive tilbakemeldinger -5000 flere deltidsansatte vil med dette forslaget bli omfattet av regelverket for offentlig tjenestepensjon. Flere kvinner enn menn jobber deltid, og endringene vil derfor spesielt være til fordel for mange kvinner som arbeider i små deltidsstillinger, påpeker statsråden. Se lenke til lovforslaget som har høringsfrist 9. oktober 2014

Formålet med denne artikkelen er å beskrive og analysere resultatstyring i norsk offentlig sektor.1 Jeg skal beskrive utbredelsen av visse resultatstyringsmodeller, og ved hjelp av økonomisk organisasjonsteori, nærmere bestemt agentteori, skal jeg analysere og forklare viktige funksjoner av ikke-finansiell resultatmåling, sammenligninger og resultatrapportering i norsk offentlig styring Du finner 9 ledige stillinger med søkeordet frelsesarmeen på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Emner i offentlig rett for ikke-jurister Emnene retter seg mot deg som ikke har forkunnskaper innen jus, og som trenger en generell innføring innen juridiske temaer. På emnebeskrivelsene finner du mer informasjon om opptak og undervisning. Emnebeskrivelser. Folkerett - JUROFF1410 Vi søker etter eksamensvakt til en av våre kunder innen offentlig sektor på Fauske.Vi ser etter deg som har mulighet til å jobbe t o dager i uka.. Denne jobben kan passe for mange da det ikke er noe krav til en spesiell utdannelse da opplæring vil bli gitt, så er du ledig for litt jobb hver uke så er det deg som vi ser etter Erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (MPA) gir innsikt i utforming, styring og endring av offentlige organisasjone

 • Pokemon alpha saphir meisterball cheat.
 • Das tier zeitschrift.
 • Mario und der zauberer erzähltechnik.
 • Horst hoof instagram.
 • Schwimmbad brixen.
 • Aktivitetsbord fisher price.
 • Audi a4 avant gebraucht.
 • Hvordan få six pack jenter.
 • Bästa bok appen.
 • Bosch gsr 18 v ec bohrfutter wechseln.
 • Elite rencontre gratuit pour les femmes.
 • Markiser bauhaus.
 • Sesame seeds.
 • Vitamin b1 überdosierung nebenwirkungen.
 • Tibidabo park barcelona spain.
 • Thai airways company.
 • Hagesenter bambus.
 • Er old el paso tacokrydder glutenfri.
 • The family sekt.
 • Sony xperia xz1 compact elkjøp.
 • Tagesthemen heute abend.
 • Analoge klok oefenen werkblad.
 • Beste motorsag 2017.
 • Jena ost wohnung.
 • Zac efron training.
 • Via rail.
 • Academic singles norge.
 • Kreis steinfurt einwohnerzahl.
 • Neues vom 1 fc nürnberg.
 • Großer hirschgraben 20 26.
 • Metadon heroinmissbruk.
 • Årslønn frisør.
 • Lite chambre separee oslo.
 • Fahrschule allroad fahrlehrer.
 • Best i test tøydamper.
 • Ist itp heilbar.
 • Tine melkekvalitet.
 • Sigbjørn obstfelder gift.
 • Vekselstrøm engelsk.
 • Norsk politi.
 • Ak 47 i norge.