Home

Redusere matsvinn

Å redusere matsvinn er en «no brainer» for

matsvinn, og inneholder også noen eksempler på hvordan man kan gå frem for å redusere svinnet i egen bedrift og samtidig gjøre bedriften mer lønnsom. Om veilederen Dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien har med ForMat- prosjektet som målsetting å bidra til å redusere matsvinnet med 25% Som stor produsent av mat er det viktig at vi tar ansvar for å redusere og håndtere eget matsvinn, samt legger til rette for at kunder og forbrukere skal kunne redusere sine mengder matavfall. Les mer. Mest mat kastes hjemme Det samlede matsvinnet i Norge var i 2015 355 000 tonn. I dag står norske. Det skal være rutiner både for forebygging av matsvinn og for hva du gjør for å redusere matsvinn når det er tilberedt for mye mat. Reduksjonsmålet i bransjeavtalen gjelder for hele verdikjeden samlet. Ingen har noe å vinne på å forskyve svinnet, men alle oppfordres til å hjelpe hverandre En utfordring har vært ulike tilnærminger til å redusere matsvinn i de forskjellige deler av bransjen. At det nå er enighet om hvordan matsvinn skal defineres er en viktig milepæl i arbeidet. - Jeg har stor tro på at bransjeavtalen vil bidra til å redusere matsvinn i Norge., sier Vidar Helgesen Les mer om Matsvinn her. Ifølge Klimakur 2030-rapporten er reduksjon av matsvinn et av de mest effektive klimatiltakene innenfor landbruk, og vil kunne redusere utslippene med 1,5 millioner co2-ekvivalenter i perioden 2021-2030.-Heldigvis går mange bedrifter i front for å redusere matsvinnet. Fire av disse kommer til vår årskonferanse i.

Å redusere matsvinn er et viktig globalt og politisk tema. FN har estimert at ca. 1/3 av all mat som produseres i verden ikke blir spist (1). Dette er et alvorlig miljøproblem da matproduksjon opptar 37 % av verdens landarealer, 70 % av ferskvannet og 24 % av globale klimagassutslipp (2, 3) Du er en viktig brikke i kampen mot matsvinn! Vi elsker å ønske nye samarbeidspartnere velkommen i kampen mot matsvinn. Uavhengig av hvilken type mat du har til overs kan vi hjelpe deg med å redusere klimaavtrykket ditt og øke inntjeningen - til glede for både deg og kloden! Registrer butikken di Vi kaster for mye mat! Her har vi samlet informasjon, tips og råd om hvordan du reduserer matsvinnet og bidrar til et mer bærekraftig matforbruk Få kunnskap om hvordan måle og rapportere på matsvinn. Suksesshistorier fra bedriftene Aktørene i matbransjen gjennomfører mange effektive tiltak for å forebygge og redusere matsvinnet sitt

 1. isterens plan skal redusere matsvinnet
 2. Til tross for matbransjens innsats med å redusere matsvinn er det dessverre fortsatt mat som faller ut av matsystemet og ender som svinn. Gjennom samarbeid med matbransjen fungerer Matsentralen som et sikkerhetsnett som redder overskuddsmat, og som gjennom en alternativ omfordelingskanal, i samarbeid med ideelle organisasjoner, sørger for at maten blir spist
 3. De 6 beste tipsene for å redusere matsvinn hjemme. Hjelp til forbrukerne for å bli mer bevisste på hvor mye mat de kaster. Samtykke fra cookies. Vi bruker analyseverktøy for å måle trafikken på våre nettsider, og informasjonskapsler som grunnlag for videreutvikling av våre tjenester og for å tilby relevant markedsføring
 4. Å redusere matsvinn vil være et samarbeid mellom innkjøpere, leverandør og brukerne. Oppdragsgiver bør derfor også på forhånd ha tenkt ut hvordan de selv skal bidra til dette. Det er viktig at arbeidet med matsvinn følges opp i løpet av kontraktsperioden som et punkt på agendaen ved statusmøter
 5. dre mat

Spot On er navnet på en ny norsk app ment å hjelpe dagligvarebransje å redusere matsvinn. Det er en handle-app som idet du går inn i dagligvaren, vil vise deg hvilke matvarer som er satt ned i pris fordi de er i ferd med å gå ut på dato VERDiMAT er en matvaregrossist som har som mål å bidra til mindre matsvinn gjennom samarbeid med produsent, grossist og kunde.. Vi gir alle aktører innen dagligvare, storhusholdning og servicehandel lik tilgang til billig overskuddsmat, uansett størrelse. I tillegg til billige varer, kan du her spare penger på å handle alt på ett sted, og samle leveransen på én bil - Forbrukerne trenger hjelp til å redusere matsvinnet på hjemmebane. Det er derfor viktig og riktig av Grundig å utvikle teknologien i hvitevarene med tanke på å redusere matsvinn. Redusere matsvinn. I denne oppgaven skal dere klekke ut lure ideer til hvordan man kan hindre matsvinn på skolen, hjemme og på restauranter og hoteller. På verdensbasis kastes en tredjedel av maten som produseres! Derfor bør vi alle bli flinkere til å planlegge innkjøpene,.

Ti tips til hvordan du reduserer matsvinnet hjemm

Regjeringen har undertegnet en avtale med aktører i den norske matbransjen om å redusere matsvinnet innen 2030. En gjennomsnittlig norsk forbruker kaster 42 kilo mat hvert år, mat som kunne. Visste du at hver innbygger i Drammensregionen i gjennomsnitt kaster hele 39 kilo spisbar mat i året? Dette er mye mat som burde vært spist. La oss gi deg noen tips til hvordan du kan redusere matsvinn hjemme Redusere matsvinn Mat og drikke er et av Coors største virksomhetsområder. Vi måler hvor mye avfall som genereres i våre restauranter og kantiner, hvor vi ønsker å nå en reduksjon av matavfallet med 20% innen utgangen av 2020 Redusere matsvinn av brød ved å sørge for bedre holdbarhet . Det forskes mye på hvordan man kan få brødet til å holde seg ferskt lenger. Faktisk er det ikke lenge siden det ble avlagt en doktorgrad om hvordan man kan redusere matsvinn av brød. Den beste oppbevaringsmåten avhenger av om du ønsker at skorpen skal være sprø eller myk I 2010 var Coop med å etablere ForMat, matbransjens felles prosjekt for å redusere matsvinn. Dette arbeidet kulminerte med en bransjeavtale med myndighetene som ble signert i 2017. Denne forplikter alle aktører til å bidra til å redusere matsvinn i verdikjeden med minst 50 prosent innen 2030

Veileder om forebygging og reduksjon av matsvinn

Matsvinn i ulike land. USA er et av landene med høyest matsvinn, mens Japan og Sør-Korea har noe av det laveste matsvinnet i verden. I USA kastes det ca. 40 millioner tonn hvert år. Det regnes med at 10 % av I-landenes klimautslipp skyldes produksjon av mat som blir kastet.. Reaksjon. Både FN og miljøorganisasjoner ønsker å redusere matsvinnet I tillegg er vi opptatt av å gi forbrukerne tips og råd til hvordan man kan redusere matsvinn hjemme, og generelt gjøre folk mer oppmerksomme på den utfordringen matsvinn er i dagens samfunn. Høsten 2018 hadde vi en Matsvinn-kampanje, i samarbeid med Matvett, der vi plasserte en stor boks som visualiserte 5 tonn matsvinn, på Oslo S. Denne kampanjen engasjerte både politikere og forbrukere Matsvinn. I Norge kaster vi årlig 355.000 tonn mat som kunne vært spist, fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne. Ifølge Østfoldsforskning tilsvarer det et verditap på om lag 18 milliarder kroner, hvorav tapet i matindustrien og dagligvarehandelen er i størrelsesorden 6 milliarder kroner Matsvinn: Med disse enkle grepene kan du redusere matsøpla FNs bærekraftmål er blant annet å redusere matsvinn, men hvordan gjør vi det? FLERE TONN MAT BLIR KASTA: I 2018 kastet matbransjen i Norge 18 000 tonn med mat. FOTO: NTB Scanpix Vis me Slik reduserer du matsvinn Å bli mer matbevisst generelt ved å spise mindre kjøtt og mer økologisk er sammen med å redusere matkasting et nyttig og viktig klimatiltak vi alle kan gjøre

MJØNDALEN (NRK): Hvert år kaster vi i Norge mat for 14 milliarder kroner, men de eldre kaster mye mindre enn de yngre. Eldre har større respekt for maten, mener bransjeselskapet Matvett institusjonener det serveres mat, først og fremst for å redusere klimagassutslipp, men også for å få en økonomisk positiv effekt. Prosjektet var delt i 2 faser. Fase 1 besto av å motivere ansatte til å redusere matsvinn samt utarbeide rutiner for veiing av matsvinn og gjennomføre veiing av matsvinn Myndighetene definerer matsvinn som «mat som kastes, men som på et tidspunkt kunne eller skulle vært spist av mennesker, til forskjell fra uunngåelig matavfall som bein, skall, produksjonsrester og lignende». Mål om å redusere matsvinn Nå har myndighetene og matbransjen undertegnet en avtale om å redusere svinnet av mat Det er likevel gjennom samarbeid vi får gjort mest. Å redusere matsvinnet er både gunstig for miljøet, moralsk viktig og lønnsomt for den enkelte bedrift, sier innkjøpsdirektør Morten Karlsen i NHO Reiseliv

Matsvinn skal reduseres - regjeringen

 1. I mars i år kom «Rapport fra rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren» hvor det legges det vekt på å arbeide systematisk for at størst mulig del av avlinger blir utnyttet til menneskemat, redusere matsvinn og produksjons svinn og arbeide tett sammen med pakkerier/lagre, industrien, grossister og dagligvarehandelen for å sikre dette
 2. I Norge har vi implementert arbeidet med matsvinn gjennom bransjeavtalen om redusert matsvinn. Avtalen, som ble signert i juni 2017, plikter norske myndigheter og matbransjen til å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, sammenliknet med 2015 (4). Halveringen skal oppnås gjennom delmålene 15 % reduksjon innen 2020 og 30 % reduksjon innen 2025
 3. utter å registrere og måle matsvinnet digitalt med FoodWaste, og de gode resultatene kommer gjerne etter kort tid. Unngå å kaste mat som kunne vært brukt
 4. Hva om du kunne redusere matsvinn og tjene på det? Med Throw No More-appen har du løsningen. Ta kontakt. Blogg • okt 16. Throw No More i Fauna Eksperimentet og på Norway Summit. Blogg • sep 29. Den internasjonale dagen mot matsvinn. Blogg • sep 14. Best før, siste forbruksdag eller utgått på dato
 5. Reduksjon av matsvinn Vi jobber aktivt med å redusere vårt matsvinn med 20 % innen 2020. Vi har signert en avtale med Klima- og Miljødepartementet om å kutte matsvinn med 50 % innen 2030
 6. dre mat. Temperaturkontroll på kjølerommet kan være et tiltak for å redusere matsvinn. For at maten skal holde seg, skal temperaturen ligge på 4 °C. Målet er å redusere svinnet i hele verdikjeden, fra produsent til forbruker
 7. Emballasjen reduserer matsvinn. Det er et stort ønske om å redusere bruken av plast, men plast har en viktig funksjon når det gjelder å unngå matsvinn på produkter som frukt, bær og grønnsaker. Frukt, bær og grønnsaker er levende produkter som er sårbare for lys, temperaturendringer og fysiske støt eller slag

Klimaalliansen, Kristiansand kommune og Næringsforeningen går sammen om et initiativ for å redusere kasting av mat. Fredag 24. november lanserte de derfor «resteposen» for alle byens restauranter og kafeer. #matsvinn #restepose Mattvettregler skal redusere matsvinn. Milj? 15 April 2013. Én av fire handleposer med mat g?r rett i s?pla. ? Dette er mat som kunne v?rt spist. Reduserer vi mengden mat som kastes, vil b?de milj?et og forbrukerne tjene p? det. Det sier Ola Strand, administrerende direkt?r i Coop Norge, og Arild Hermstad, leder i Framtiden i v?re hender

Det viser at problemet ikke er at det ikke produseres nok mat, men at India må gå inn for å redusere matsvinn i produksjon, matforedling og distribusjon. Siden 2014 har SINTEF Ocean hatt fokus på India som en internasjonal, strategisk partner innen bioøkonomi, og forskere har inngått samarbeid med flere av landets fremste institusjoner på feltet Eurospar Brumunddal har nå inngått et samarbeid med appen Throw No More for å redusere matsvinnet sitt. Eurospar Brumunddal har nå inngått et samarbeid med appen Throw No More for å redusere matsvinnet sitt. Gå til sidens hovedinnhold Denne butikken i Dala skal redusere matsvinn ved hjelp av ny app Artikkeltags. Brumunddal; Dagligvare Redusere matsvinn Matsentralen Oslo fikk 100.000 kroner til holdningskampanje for skoleelever i Oslo for å redusere kasting av mat. Matsentralen på besøk på Ila skole i samarbeid med The Scream From Nature I Norge kommer over halvparten av matsvinnet fra forbrukerne. Ved å redusere matsvinnet, vil vi også redusere miljøkonsekvensene som følger av overproduksjon, transport og lagring av mat. Det betyr mindre klimagassutslipp, bedre utbytte av ressursene og en bedre økonomi. Hvorfor kaster vi så mye mat

Inspirasjonssamling: Hvordan redusere matsvinn? Dato: Onsdag 14. oktober Tid: 11:30 - 15:30 Sted: Hovedbiblioteket Kristiansand, Rådhusgt 11, nedre torv, møterom i kjelleren Pris: Gratis, men krever påmelding, begrenset med plasser Arrangør: Kristiansand kommune, Arendal kommune, Økouka Agder og Matvalget Velkommen til inspirasjonssamling med enkel lunsj for blant annet ansatte ved. Er du klar over at riktig plassering av matvarer i kjøleskapet kan redusere matsvinn? Det er sant. Riktig plassering av maten kan gjøre at den holde seg bedre. La oss se litt nærmere på oppbevaring av matvarer. Tall fra matvett.no viser at hver person kaster i snitt 42 kilo mat i året - Matsvinn er en stor utfordring for miljøet og noe vi ønsker å unngå i størst mulig grad, både ved å redusere svinnet i butikk, men også ved å hjelpe kundene våre til å redusere svinnet sitt hjemme, forklarer Munthe-Kaas. Allerede har over 125.000 varer blitt solgt via appen gjennom SPARs butikker

Slik kan du redusere matsvinn: Bruk syn, lukt og smak for å sjekke om maten er brukbar. Mat som er merket best før kan vanligvis spises etter angitt dato. Lær deg hva holdbarhetsmerkingen betyr. Hold kjøleskap og fryser ryddig, så du vet hva du har. Se Unngå stappfullt kjøleskap - Innledende om matsvinn og Kristiansand kommune sine mål. - Miljøfyrtårn om sine nye verktøy for å redusere matsvinn - Casepresentasjon: Asko ved Kjetil Ugland - Casepresentasjon: Dyreparken ved Roy Byremo - Relansering av matvinnposen i Kristiansand. Dette arrangementet er gratis og holdes på grønt senter I Norge kaster hver av oss 42 kilo spiselig mat i året. Å redusere matsvinnet er ikke bare et enormt viktig klimatiltak, men det er også svært lønnsomt. Foto: Unsplash. Nye teknologiske løsninger gjør det lettere for både matprodusenter og forbrukere å bidra til en mer miljøvennlig matframtid, med mindre matsvinn Tirsdag 29. september er FNs internasjonale matsvinndag. Regjeringen og den norske matbransjen signerte i 2017 en avtale om 50 prosent kutt i matsvinnet innen 2030, og som ledd i dette mener altså..

Mindre matsvinn - mindre klimautslipp - NH

NTFE : Matsvinn i Norge - Hvem, hva, hvor

 1. Haugesund bystyre har bedt Helse, omsorg og sosiale tjenester om å se på hvordan en kan redusere matsvinn ved kommunens institusjoner. Etter å ha deltatt på workshop om «Klimasats» som Klimapartnere søkte kommunen om klimasats-midler fra Miljødirektoratet til et forprosjekt «reduksjon av matsvinn», og fikk innvilget søknaden
 2. Hvert år kaster vi i Norge spiselig mat for ca 20 milliarder kroner. Det betyr at hver forbruker kaster 46,3 kilo mat i året, noe som tilsvarer omtrent 15 % av det vi kjøper i verdi. MENY var først med nedprising av varer og har de siste tre årene redusert svinnet i butikk betydelig. Nå tas ytterligere grep for blant annet å redusere matsvinnet på frukt og grønt
 3. VÅRE TILTAK . Sammen med norsk serveringsbransje har vi signert «Bransjeavtalen om matsvinn» og er med i det treårige bransjesamarbeidet KuttMatsvinn2020 med målsetning om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020. Eurests kantine hos NHO Møtesenter er blant annet med som «beste praksis»-kantine
Asiatisk grønnsakssuppe - Perfekt for å redusere matsvinn

Stopp matsvinn! Too Good To G

Hvordan redusere matsvinn? En tredjedel av all mat som produseres i verden ender opp som matsvinn, og i Norge kaster vi minst 385 000 tonn mat hvert eneste år - nok til å mette 800 000 mennesker. FNs bærekraftsmål har et eget delmål om å halvere matsvinnet innen 2030, og dette er noe vi her på Farmandstredet jobber aktivt med å bidra til Oppgaveark. Vi må gå sammen for å bekjempe matsvinn og redusere den negative effekten det har på miljøet. 70% av vannet i verden blir brukt i landbruket landbruket, og bare 10% i husstander. Så ved å kaste en tredjedel av all maten som produseres, sløser vi også en tredjedel av vannet (og andre ressurser) som ble brukt til å produsere den.. Mer om nytt nettsted mot matsvinn på matavfall.no . Om ForMat. ForMat er næringslivets egen satsing for å redusere mengden mat som kastes. NHO, dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien har på eget initiativ bestemt seg for å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015. Dette prosjektet har bred offentlig støtte

Matsvinn Informasjon Tips - MatPra

Prosjektet har som mål å redusere matsvinn, bedre utnyttelsen av råvarer og reståstoff fra potet- og grønnsaksproduksjon, og samtidig bidra til mer trygg, sunn og bekvemmelig mat ved å bruke innovative og energi-effektive prosesseringsteknikker Når det kommer til å redusere matsvinn, er det vel så viktig å holde styr på det man har, og smarte kjøleskap kan hjelpe deg med nettopp dette. Kameraene på innsiden av kjøleskapet gjør at du når som helst kan sjekke hva du har tilgjengelig, enten fra mobilen eller på den store berøringsskjermen på kjøleskapet Tiltak som reduserer matsvinn På det første faglige forumet for KuttMatsvinn2020 ble det presentert tiltak for hvordan hoteller, kantiner og restauranter kan redusere sitt matsvinn. Dato 25.12.1 1: Redusere matsvinn For å belaste jordkloden minst mulig med vårt matforbruk, må maten produseres på en bærekraftig måte, samtidig som vi må sørge for at så lite som mulig går til spille. Matsvinn er mat som er til overs etter at pasientene har spist seg mette på individuelt tilpasset og næringsrik mat

I tillegg til å signere på bransjeinitiativet Kutt Matsvinn 2020, innfører vi automatisk veiing og registrering av alt matsvinn. Med initiativet Kutt Matsvinn 2020 inviteres hele serveringsbransjen til å nå prosjektets målsetning om å redusere matsvinnet med 20 % de neste tre årene - Vi fant ut at det er lite hensiktsmessig å bruke matsvinn som tildelingskriterium i måltidstjenester, da det finnes gode verktøy og maler for slik kartlegging. Å lage en plan for å redusere matsvinn er ikke vanskelig og det ville vært umulig å skille leverandørene på dette, sier hun, og legger vekt på at å redusere matsvinn langt fra tar bort matgleden Redusere matsvinn. En tredjedel av maten som produseres i dag kastes. FNs bærekraftsmål sier at vi skal halvere matsvinnet innen 2030. Hva kan elevene dine gjøre for å bidra til dette? Arena ønsker å bevisstgjøre elevene på hvordan de kan redusere matsvinn Derfor har Telenor Eiendom, ISS og Telenor Norge inngått et samarbeid, inspirert av organisasjonen Matvett, for å forebygge og redusere matsvinn. Telenor Norge deler Matvetts mål i kampanjen KuttMatsvinn2020 som handler om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020 hos deltakende serveringssteder En familie, 365 dager med matsvinn. Hvor mye mat kaster en familie, hva kaster de og hvorfor? Hvordan kan man enkelt redusere svinn i hjemmet med enkle gre

Mesterkokkens tips for å redusere matsvinn i barnehagen

Forskningsprosjekt skal redusere matsvinn. Marit Kvalvåg Pettersen presenterte forskningprosjektet REforReM. REforReM er et innovasjonsprosjekt som eies av BAMA og koordineres av Nofima. Prosjektet startet i 2015 og går ut 2017, med mål om å bidra til betydelig reduksjon av matsvinn hos forbrukere, industri og handel Hva kan barnehagen bidra med for å redusere matsvinn? Alle barnehager styrer hverdagen på sin egen måte. Det er forskjell på når vi spiser matpakke i barnehagen. Noen spiser den klokka 11, noen spiser den klokka 14. I løpet av dagen skal barna også få i seg frukt enten det er kombinert med ett av måltidene, eller utenom

Matsvinn Å redusere matsvinn er en «no brainer» for landbrukssamvirkene. Oppdatert: 17.12.2019. Publisert: 20.05.2019. Del på Facebook. Del på Twitter. Del på e-post. Mat som går på dynga koster 22 milliarder kroner i året og står for to prosent av Norges klimagassutslipp Hvordan redusere matsvinn? En tredjedel av all mat som produseres i verden ender opp som matsvinn, og i Norge kaster vi minst 385 000 tonn mat hvert eneste år - nok til å mette 800 000 mennesker. FNs bærekraftsmål har et eget delmål om å halvere matsvinnet innen 2030, og dette er noe vi her på Vinterbro Senter jobber aktivt med å bidra til

Hva er matsvinn? I denne filmen graver vi i matavfallet vårt. Hva kaster vi mest av i Norge, hvorfor kaster vi så mye som vi gjør, og hva kan vi gjøre for å redusere matsvinnet vårt? Se undervisningsopplegget som hører til denne filmen her! Aktuelle filmer Gjennom matsvinneksperimentet har KIWI, sammen med kundene våre og resten av dagligvarekjedene i NorgesGruppen, utforsket hvilke grep som kan gjøres i norske hjem for å redusere matsvinnet, og hva vi kan hjelpe til med på veien. KIWI og resten av NorgesGruppen har satt seg et felles mål om å halvere sitt eget matsvinn innen 2025 Fire sykehjem i Bærum har klart å redusere matsvinnet sitt med til sammen 434 kilo mat på et halvt år. kl 10:54. Solvik sykehjem har redusert sitt matsvinn med 33 prosent, samtidig som tilbakemeldinger indikerer at flere beboere spiser mer. Sykehjemmene deltar i klimaklok-prosjektet «Kutt Matsvinn 2020», sammen med Bærum Storkjøkken

Du kan redusere ditt eget matsvinn ved å • planlegge innkjøpene og ikke kjøpe inn mer enn du trenger • oppbevare maten riktig • bare legge det skal spise, på tallerkenen • spise den eldste maten først • smake, lukte og se på maten før du avgjør om du må kaste den. Les mer: Melken er holdbar mye lenger enn du tro Flere aktører i øyriket bidrar til å redusere matsvinn ved å selge varer til reduserte priser. Gjennom appen Too Good To Go anslås det at over 42 000 måltider er reddet i Nordland fylke hittil i år Avviser matsvinn. Helgesen i Kiwi avviser kritikken fra Moskvil og Nikolaisen. - Du trenger ikke å ta med brødet fysisk til butikken, og du trenger derfor ikke å kaste brødet. Vi jobber for å redusere matsvinn, og i Kiwi hater vi å kaste mat, sier hun Last ned Too Good To Go og bli med oss i kampen mot matsvinn! I appen får du kjøpt god mat som ellers ville gått i søpla for en veldig hyggelig pris. Hvert år går ⅓ av maten som blir produsert i verden til spille. Vi i Too Good To Go mener at maten hører hjemme i magen, og ikke i søpla - og ønsker å få en slutt på matsvinn

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030 - Matvet

Den nye mobilapplikasjonen Spot On har som mål å redusere 130.000 tonn med matsvinn i norske butikker. Av Are Knudsen 23. september 2020, 10:19 Ved hjelp av et mobilklikk skal kundene hjelpe dagligvarebransjen med å ikke kaste mat unødig Ved å forbedre statistikkgrunnlaget for matsvinn i ulike ledd i matkjeden, og få mer informasjon om omfanget og årsaker til matsvinn, vil man få et bedre grunnlag til å vurdere tiltak for å redusere matsvinn. Det skal være tre hovedrapporteringer knyttet til bransjeavtalen, i 2020, 2025 og 2030 Matsvinn engasjerer både ho, kollegaene ved butikken og bransjen generelt om dagen. Difor har innførte dei denne veka eit heilt nytt konsept i kampen mot svinnet. - Konseptet er veldig greitt. Vi sel posar med eit variert utval varer til ein verdi av 120-150 kroner for 39 rett før stengetid kvar kveld Reduksjon av matsvinn starter med gode rutiner/systemer rundt innkjøp. Det finnes i dag mange systemer for innkjøp og oversikt, og flere er under utvikling. Foodtech leverer ikke systemer for råvarekontroll, men det er en viktig del av helheten når målet er å redusere matsvinn En måte å redusere matsvinn på, er med hjelp av matsvinn-appen Too Good To Go. Too Good To Go er en storstilt redningsaksjon som kobler sammen spisesteder som har mat til overs med folk som har lyst til å spise denne maten. Overskuddsmaten registreres i appen av spisestedet og hentes på slutten av dagen

Tiltak mot matsvinn - Slik berøres du når Norge skal

- Reduser matsvinn og spar penger med vår KuttMatsvinn2020-app! Det er ikke bærekraftig å kaste mat, hverken for lønnsomheten, miljøet eller samfunnet. I forbindelse med KuttMattsvinn2020-prosjektet har vi i Unilever Food Solutions utviklet en app som skal hjelpe deg i arbeidet med å redusere matsvinn reagerer kraftig: - Avtalebrudd! Regjeringen signerte avtale om å redusere matsvinn - 16 dager senere kuttet de støtten. NHO og Virke mener regjeringen vil svekke innsatsen mot kasting av mat Workshop hos Miljødirektoratet 30. august 2019. I samarbeid med Landbruksdirektoratet har Miljødirektoratet fått i oppdrag å utrede mulige tiltak og virkemidler i jordbrukssektoren frem mot 2030 (Klimakur 2030).I den anledning inviteres relevante aktører fra forskning, næringsliv og organisasjoner til en workshop for å diskutere barrierer og virkemidler for å redusere matsvinn Matsvinn; 10 tips til hvordan du skal redusere matsvinn. Hver innbygger i Kristiansandsregionen kaster 30 kilo spiselig mat i løpet av ett år. Det er ca. 2.700 kroner per person - rett i søppelkassa! Her er tips til hvordan du kan redusere matsvinnet.. Findus' tiltak for å redusere matsvinn. Hvert år kastes flere tonn mat i Norge. Dette er noe som kan unngås. Uansett om du jobber på et lite eller stort kjøkken, så kan du bidra til å unngå matsvinn. Findus har undertegnet bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Innen 2030 skal vi redusere matsvinnet med 50%

Meieriindustrien jobber kontinuerlig med å redusere sitt eget matsvinn og tapet av flytende meieriprodukter avtok med 28 % fra 2011 til 2015.. I tillegg har meieriindustrien endret datomerkingen av produktene fra «Best før» til «Best før, men ikke dårlig etter» eller «Best før, ofte god etter» for å vise forbrukerne at produktet som regel kan brukes etter denne datoen Derfor er det viktigste milj ø m å let v å rt å redusere matsvinn. Vi må med andre ord s ø rge for at produktene holder seg sunne og ferske helt fram til forbruker. Vi skal bruke så lite plast og emballasje som mulig, men så mye som er n ø dvendig, sier direkt ø ren. - Jeg tror vi kommer til å redusere plastbruken kraftig Vi skal redusere matsvinn med 15 % i 2020! - Vi jobber nå kontinuerlig med å kartlegge hvor og hvordan vi kan redusere i vår produksjon. - Vi er offensive på utvikling av «nye produkter»

Video: Matsentralen Norge - Hva er matsvinn

Å redusere matsvinn er et felles samfunnsprosjek, og noe vi ser at flere og flere blir opptatt av. Tilbake i 2014 annonserte regjeringen.no at de hadde hatt møte med matbransjens organisasjoner og Miljødirektoratet om tiltak for reduksjon av matsvinn, men allerede i 2011 og 2012 startet Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels egne prosjekter for å redusere matsvinn Matsvinn er et stort problem, både etisk og for klimaet. Det er derfor gledelig at myndighetene og matbransjen sammen tar et tak for å redusere matkastingen Deres idé for å redusere matsvinn var at man også kan spise mat som ser litt annerledes og deformert ut. - Vårt forslag er at det settes opp en hylle i butikken til deformert mat. Maten kan jo helt fint spises, selv om kanskje bananen eller gulrota ser litt annerledes ut, sier Skåningsrud Det siste halvåret har serveringsbransjen opplevd store utfordringer, og hovedfokuset for de fleste har vært å overleve den økonomiske krisen mange har stått ovenfor, og fokuset på å redusere matsvinn har naturligvis stått i skyggen av dette

De 6 beste tipsene for å redusere matsvinn Artikkel

Fra matsvinn til MatVinn. Vi kan hjelpe din kommune å redusere matsvinnet gjennom blant annet workshops, innbyggerkonkurranser, og pedagogiske opplegg for skoler, barnehager og SFO Hvordan redusere matsvinn i kommunens virksomheter? Ca. 1 time. Om dette webinaret. Det kastes årlig store mengder mat både i private husholdninger og i virksomheter. Mye av dette kan unngås ved enkle grep, og i tillegg til en positiv klimaeffekt er det mulig å både spare penger og få bedre kvalitet på maten Matsvinneksperimentet viser at det er enkle grep som skal til for at betydelig mindre mat blir kastet i norske hjem. Her er tipsene Reduserer matsvinn. Vi nordmenn kaster mye mat. Faktisk 355.000 tonn i året. Deler vi det på hver enkelt av oss her i landet, går 68 kg spiselig mat rett i søpla. Men nå viser nye tall at Norge er ledende i å redusere matsvinn

Krav til rutiner for å forebygge matsvinn

Som generalsponsor for Norway Cup har REMA 1000 et særlig ansvar for å servere sunn og god mat til spillere og besøkende på Ekebergsletta. På REMA 1000 Matland serveres det blant annet Hubbard-kylling, mat fra Fiskeriet og egne merkevarer fra REMA 1000. For å redusere matsvinn vil overskuddsmat legges ut i appen To Good To Go. På denne [ Nytt verktøy kan redusere butikkers matsvinn. Selskapet TotalCtrl har lansert et nytt verktøy for å hjelpe dagligvarebutikkene å redusere matsvinn. Nøyaktig hvordan det fungerer vil de imidlertid ikke avsløre

MatbransjenI midten av en bærekraftig handel - MillumKlimaklok kommune | Bærums miljø- og klimaarbeid | Bærum
 • Prädezisional definition.
 • Hot wheels bilbane vegg.
 • Wittbek zeltfest 2018.
 • Ernesto guevara sohn.
 • Aktiviteter i skogen barnehage.
 • Forkynnelse begjæring sivil sak.
 • Røyke mat hjemme.
 • Projektrapport mall word.
 • Whiskybrennerei deutschland nrw.
 • Arbeidsbenker.
 • Navnelapper test 2016.
 • Mercedes maybach 6 coupe price.
 • Volvo v60 2018.
 • Agent carter season 1.
 • Feuerwehr schwerin fahrzeuge.
 • Lengde staver topptur.
 • Flyreiser til bologna italia.
 • Hvordan kvitte seg med ting.
 • Potstill potsdam.
 • Tcs vergünstigungen flughafen zürich.
 • Ayrton senna tochter.
 • Hodepine bak øynene.
 • Regelbok matematikk ungdomstrinnet.
 • Fernglas test stiftung warentest 2015.
 • Bremsstrahlung.
 • 18 års bursdag mat.
 • Brunch weinwirtschaft rostock.
 • Alleine feiern gehen techno.
 • T34 heavy tank.
 • Rusty griswold.
 • Hvorfor smågrupper i barnehagen.
 • Epletom lillestrøm.
 • Lucky luke figuren schleich.
 • Slash perla ferrar.
 • Barnevognhuset sverige.
 • Indisk ravnkloa.
 • Kongefamilien lønn.
 • Hafengeburtstag hamburg 2018 einlaufparade.
 • Alkohol vegetatives nervensystem.
 • Fana medisinske senter.
 • Rund vedstabel.