Home

Hva er bioenergi enkelt forklart

Bioenergi er energi som kommer direkte eller indirekte fra forskjellige typer biologisk materiale. Kort forklart er det bioenergi i alt som kan råtne. Vi har utnyttet energien fra biomasse i tusenvis av år. Biomasse dannes ved at planter og trær utnytter energien fra sollyset gjennom fotosyntese ved å produsere.. Bioenergi er energi som har sitt opphav i materiale som er dannet ved pågående biologiske prosesser - til forskjell fra fossil energi, som fåes fra biologisk materiale dannet på et mye tidligere stadium i jordas historie.. Bioenergi omfatter ved, trepellets, skogsflis, hogstavfall, halm, torv og avfall fra treforedlingsindustri og treindustri, men man kan for eksempel også utvinne. Bioenergi er en form for energi som har sin opprinnelse i biomasse, for eksempel planteprodukter (ved), gjødsel, skogsavfall (bark, flis) og annet biologisk avfall. Materialet i biomassen er dannet i samtiden, til forskjell fra det organiske materialet i fossil energi, som er dannet på Jorden i en fjern fortid. Bioenergi er derfor å anse som en fornybar energikilde, mens fossil energi.

Bioenergi er fornybar energi som er muliggjort av materialer som stammer fra biologiske kilder og dannet ved pågående biologiske prosesser. Bioenergi hentes fra biomasse som inkluderer biologiske materialer som planter og dyr, tre, avfall og hydrogengass.. Bioenergi hevdes å være CO 2-nøytral, og er av mange anslått å skulle ta over for fossilt brensel i fremtiden 2. Hva er vanlige kilder til bioenergi? Kort forklart er alt som kan råtne potensielle kilder til bioenergi. Altså er planteprodukter, gjødsel, skogsavfall alle eksempler på bioenergikilder. I tillegg er avfall fra husholdninger, næringsmiddelbransjen og industri gode kilder til organisk materiale Fornybare energikilder er en betegnelse på energikilder som har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uuttømmelige. Et kjennetegn for denne type naturressurser er at de uansett inngår i Jordens eget energikretsløp, enten de blir utvunnet til nyttige formål eller ikke Det finnes altså mange energikilder som kan brukes til oppvarming, men ikke alle er like enkle å varme hus med. Energikildene deles oftest inn i to grupper. Fornybare og ikke-fornybare. En fornybar energikilde er en energikilde som ikke blir tom. Slik som vind, vann, sol og bioenergi Energi kan måles i joule, kalorier, eller kilowatt-timer avhengig av hva slags energiform det er. Energi kan verken skapes eller forsvinne, men kun overføres fra en energiform til en annen. Energi kommer finnes i følgende former: Kinetisk energi , Potensiell energi , Kjemisk energi og Elektrokjemisk energi

Bioenergi - Energisentere

Hva er energi, og hvilke former for energi har vi? Hva er forskjellen på elektrisitet, elektrisk strøm og elektrisk kraft? Hvordan får vi tak i den energien vi trenger? På denne siden har Store norske leksikon samlet et knippe artikler som svarer på disse spørsmålene Læring skal være både gøy og enkelt! Her kan du lese om fornybar energi, grønn teknologi og utvikling. Vi benytter enkle formuleringer, bilder og animasjoner, for å gjøre læringen mer lettfattelig og spennende Vindkraft er en fornybar energikilde der bevegelsesenergien i vind blir omdannet til elektrisitet ved hjelp av vindturbiner. Vinden blåser på bladene, som roterer og driver en generator som genererer elektrisitet. Vind er dessverre ikke en konstant ressurskilde, noe som betyr at strømproduksjonen varierer etter hvor mye og hvor ofte det blåser

Korofyll er avhengig av lysenergi fra disse bølgelengdene for å gjennomføre fotosyntese. Illustrasjon: UngEnergi . Klorofyll absorberer dårligst bølgelengdene mellom 525 og 575 nm, hvilke er bølgelengder vi ser som fargen grønn. Disse bølgelengdene blir derimot reflektert, som er grunnen til at vi ser de fleste planter som grønne Sola er vår største og viktigste energikilde. Så lenge sola fortsetter å brenne vil den være en kilde til fornybar energi. Energiloven sier at «energi hverken kan skapes eller forsvinne, kun endre form, det gjelder også solenergi - selv om vi sier at sola er opphavet til de fleste av energikildene våre I menyen til venstre finner du en del vitenskapelige begreper naturvitenskap forklart på en enkel måte som er lett å forstå. Finn svar på spørsmål som hva er energi, hva er drivhuseffekten, hva er proteiner, hva er gluten og mye mer Et økosystem er et samfunn bestående av organismer og de livløse faktorene i miljøet rundt dem. I et økosystem har hver organisme en spesiell funksjon som i samspill med hverandre danner et næringsnett.. Kretsen i et økosystem fungerer grovt sett slik at autotrofe organismer (som planter), som kan bruke uorganiske stoffer til å vokse, gir næring til planteetere (primære konsumenter) Enkelt forklart: Derfor krangler de om bioteknologiloven. Tirsdag avgjøres kampen om eggdonasjon og assistert befruktning. Debatten vekker sterke følelser. Hva er det politikerne krangler sånn om og hva er det egentlig de vil endre? Her er hele saken enkelt forklart

Enkelt forklart kan vi si at genene er opriften på alt liv. Selv om genene er svært like hos alle mennesker, finnes det for de fleste gener ulike varianter i befolkningen. Det er slike varianter som er med på å gjøre hvert individ genetisk sett unikt. Noen genvarianter (mutasjoner) kan gi sykdom eller disponere for [ Kjemi er læren om materie og energi og samspillet mellom dem. Dette er forresten også definisjonen for fysikk. Kjemi og fysikk er spesialiseringer av naturvitenskap. Kjemi har en tendens til å fokusere på egenskapene til stoffer og interaksjonene mellom ulike typer av materie, særlig reaksjoner som involverer elektroner Nations League kan bli Norges bakdør til et etterlengtet EM. Veien har kanskje blitt lettere å klare - men vanskeligere å forklare. VG tar deg gjennom det nye formatet

Historie. WordPress er den offisielle etterfølgeren til b2/cafelog, og er et resultat av hovedutvikleren Matthew Mullenweg sitt arbeid. Selve navnet WordPress ble foreslått av Christine Selleck, en venn av Matthew Mullenweg. WordPress startet som en lisensiert programvare i 2003, men det var først når de gitt over til å bli en åpen kildekode i 2004 at programvaren fikk suksess Fornybar energi er et samlebegrep som omfatter energi fra kilder som har en regelmessig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene til menneskeheten. Eksempler på fornybar energi. Eksempler på fornybare energikilder er vannkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft GDPR enkelt forklart for en liten bedrift | GDPR for små bedrifter . Guiden gir deg en overordnet oversikt over hva GDPR er og de viktigste pliktene dine som en liten bedrift. så de er enkelt tilgjengelig for de registrerte, til enhver tid

Hva er pensjonsgapet? I dag får menn utbetalt 28 % mer i pensjon enn kvinner, og bare 39 % av kvinner sparer til egen pensjon. Dessuten er 86 % av alle minstepensjonister kvinner. Det er lett å tenke at dette er noe som snart vil ligge bak oss siden kvinner er mer yrkesaktive i dag enn før Hva er fornybar energi? Mange bedrifter er opptatt av å få levert fornybar energi. Her er en enkel forklaring av hvordan det fungerer. Publisert: 01. oktober 2018. Fornybar energi er ganske enkelt energikilder vi ikke går tom for - som f.eks. solenergi, vann- og vindkraft

«Kjemi - enkelt forklart» gir en kort og konsis gjennomgang av de viktigste temaene innen grunnleggende kjemi fra videregående skole. Den kan brukes på videregående nivå og universitetsnivå.Her får du en innføring i emner som grunnstoffer, atomer og mole Hvordan fungerer Bitcoin i praksis? (enkelt forklart) Hvis jeg skal sende deg 100 kr (vanlige penger, for eksempel med Vipps), så vil transaksjonen gå via en bank eller tilsvarende tredjepart først. Det er fordi det er banken sin jobb å godkjenne at transaksjonen har hendt Hva er sylindervolumet i en bil? Enkelt forklart er sylindervolum en betegnelse for hvor stor motoren til bilen er. Det vil si hvor stort volum det er plass til inne i sylinderne der drivstoffet forbrennes. Vi kan definere sylindervolum som summen av sylinderens slagvolum i en stempelmotor Den ser på verden «uten fremmede tilsetningsstoffer», slik den faktisk er. Til forskjell fra de fleste andre filosofiske og økonomiske retninger, gir marxismen klare anvisninger for hva som må til for å endre samfunnet og fremme den historiske utviklinga, på grunnlag av lover for samfunnets utvikling Bioenergi. Hva er bioenergi? Fra skog til ved. Fra skog til pellets. Fra skog til flis. Andre energikilder. Vannkraft. Vindkraft. Solenergi. Geoenergi. Atomkraft. Fossil energi. Nettsiden er levert av: Skogkurs - Skogbrukets Kursinstitutt Redaktør: Anna Lena Albertsen.

Bioenergi - Wikipedi

 1. Når du skal kjøpe varmepumpe er det flere ting du bør sjekke. Det er blant annet energiklasse, SCOP og COP. Her vil vi forklare helt enkelt hva de ulike begrepene betyr
 2. Hvordan dannes nordlys. Nordlys oppstår når ladde partikler fra sola kolliderer med atomer og molekyler i jordas atmosfære. Sola sender kontinuerlig elektrisk ladde partikler ut
 3. Vi skiller også drivhus gassene. Vanndamp, som er den verste er den naturlige. Denne har utgjør den positive drivhuseffekten vi er avhengig av for å kunne leve her. Problemer er karbondioksidet som utgjør den økte menneskeskapte drivhuseffekten. Bilde av karbonkretsløpet PS: bildene er lagt til som linker fordi de ikke hadde godkjent forma
 4. Klimarisiko kort forklart. Klimarisiko er begrepet som favner både klimaendringer og tiltakene som bekjemper dem, altså fremtidig klimarelatert utvikling. 26. november 2018. Spre kunnskap Den britiske sentralbanksjefen Mark Carney har vært svært sentral i arbeidet med å definere hva økonomisk klimarisiko betyr
 5. Hvordan fungerer Bitcoin i praksis? (enkelt forklart) Hvis jeg skal sende deg 100 kr (vanlige penger, for eksempel med Vipps), så vil transaksjonen gå via en bank eller tilsvarende tredjepart først. Det er fordi det er banken sin jobb å godkjenne at transaksjonen har hendt

bioenergi - Store norske leksiko

Andelen fattige synker raskere enn noen gang. Allikevel lever mer enn 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom. Fattigdom handler om å ikke ha mulighet til å leve et fullverdig liv Hva er tingenes internett (IoT) Før var teknologi ganske enkelt, du koblet datamaskinen til internett, og utførte dine daglige gjøremål. Så utviklet teknologien seg, og mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett, ble en del av livene våre I et økosystem er det en balanse mellom de levende organismene og de ikke-levende elementene. Dette samspillet i naturen er vi alle en del av. Jorda er et økosystem hvor menneskene er øverst i. Hva refinansiering egentlig er: Enkelt forklart Refinansiering er en ordning hvor man kan samle opp flere mindre lån og nedbetalinger på ett og samme sted. Det er fritt fram å søke for alle som har behov for det, men det er visse krav man må oppfylle

Nettoprimærproduksjonen er hva de planteetende (herbivore) dyrene kan leve av. Men sliter litt med å kunne gi en proff forklaring på hva ett økosystem er. Jeg har selvfølgelig lest i naturfagboka, men får liksom ikke helt taket på det. I et økosystem har hver organisme en. En enkelt organisme kan også kalles individ Hva som er farlig er senere blitt til det såkalte 2-gradersmålet hvor den globale oppvarmingen ikke skal overstige 2 grader plante skog eller å lage bioenergi med karbonfangst og lagring. Vi må gjøre det enkelt å leve uten å måtte kjøre bil og når vi først skal kjøre må bilen være uten utslipp

Bioenergi Hva er Bioenergi Finn gode og enkle svar hos

Hva er genetisk mangfold? Når vi snakker om genetisk mangfold, snakker vi om variasjonen av gener innenfor en art.Enkeltindividene av en art har nemlig ulik sammensetning av arvemateriale, slik at de får ulike utgaver av samme gen. Denne variasjonen i arvemateriale skaper forskjeller som er synlige, som ulik farge på hud, pels, hår eller øyne, og ikke-synlige forskjeller, som toleranse. Meningen er først og fremst å begrense tallet på innvandring fra østeuropeiske EU-land. Les også: Nordmenn risikerer å bli kastet ut av Storbritannia etter brexit 4 Det er så klart og tydelig, så enkelt og oversiktlig. Det er orden i biologenes sysaker. Hvis det ikke var for én liten ting: All verdens biologer, zoologer, botanikere og genetikere har ikke klart å spesifisere hva som kreves for å bli tatt opp i det gode artsselskap Hva er egentlig liberalisme? I dette innlegget skal jeg forklare kort og konsist hva ideologien innebærer. Jeg vil også prøve å holde det på et enkelt og lett forståelig nivå, sånn at flest mulig folk kan forstå hva jeg mener. Selve ordet liberalisme stammer fra det latinske ordet liberalis, og kan oversettes til av frihet Obligasjoner er lån, eller gjeld. En obligasjon er enkelt forklart et bevis (verdipapir) på at penger har blitt lånt ut til et selskap, staten eller andre utstedere av obligasjonslån. Bli kjent med ulike obligasjonstyper og fordelene med obligasjonsgjeld for både kjøper og selger

Bioenergi - En miljøvennlig energikilde? Strøm

Alt du lurer på om 5G-nett - enkelt forklart «5G» er ikke bare et buzzord. Det er en teknologi som vil endre hverdagen. Nå ruller Telia 5G-nettet for alvor ut i Norge Den er lettere å sende. Løsningen er å lage en hash av den offentlige nøkkelen. Hva er en hash? Stedfortreder og enveisventil. Helt enkelt sagt: Når du hasher noe - for eksempel en serie tegn, en digital nøkkel eller en melding - så lager du en stedfortreder til det som gikk inn - her den offentlige nøkkelen Kan noen forklare meg fotosyntese på en enkel måte? Jeg vet at det er at plantene tar imot sola og så lager de luft eller noe sånt, men jeg skjønner ikke hva som skjer sånn step by step. Håper noen kan forklare SVAR: Hei I artikkelen Hva er demokrati? her på ung.no har vi forklart dette ganske greit, også med eksempler på forskjellige typer demokrati. Les også mer på emnet Demokrati. Hilsen redaksj..

To begreper som ofte omtales i allemannsretten, og som er viktige å forstå, er innmark og utmark.Enkelt forklart er innmark områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen Enkelt forklart kan vi si at en algoritme er en framgangsmåte eller en oprift som beskriver steg for steg hva som skal gjøres for å løse et problem eller oppnå et bestemt resultat. Slike oprifter bruker du hele tiden, og gjerne uten å tenke over det Hva er V75? Hestespillet V75 har Enkelt forklart kan man si at den hesten som kommer først i mål har et nummer. Har du krysset av for dette nummeret på din kupong så har du riktig Terapi enkelt forklart. og litt om hva terapi innebærer. Nå er den vist for alle landets 15-åringer, og har blitt veldig godt mottatt. - Vi bruker også filmen på kurs som helsetjenesten holder for ungdommer, og vi viser den i første time i et behandlingsløp,.

Hva er ergonomi? Ergonomi handler om hvordan kroppen brukes i sammenheng med arbeidet, uavhengig av bransje og format på arbeidet. - Enkelt forklart så handler ergonomi om hvordan vi bruker kroppen opp mot våre arbeidsoppgaver. Uansett om det er kontorarbeid, som håndverker, frisør, sykepleier, industriarbeider og så videre Her er de største forskjellene - helt enkelt forklart: Forskjell #1: Ett apponnement - ikke mange å velge mellom Det finnes hundrevis, kanskje til og med tusenvis, av abonnementer å velge mellom der ute, og det kan være både forvirrende og irriterende for deg som må velge mellom alle disse

Enkelt forklart: Dette må du vite før du stemmer. Skal du stemme for første gang? Her er seks spørsmål og svar som tar deg gjennom prosessen - enkelt forklart Det er tre spørsmål det er greit å ha svarene på i forbindelse med koronakrigen vi er inne i. Her forklarer lege Niclas Halvorsen det hele: Koronakrigen enkelt forklart - Hva, hvorfor og hvordan. Informasjonen vi får om den pågående Covid-19 pandemien er overveldende Arv - enkelt forklart. Sitter du på hytta i sommerferien og utsetter praten om hvem som skal overta den? Kopiering av materiale fra VG for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale Enkelt forklart: Dette må du vite før du søker barnehageplass. 1. mars er fristen for å søke barnehageplass. Hvordan søker du, og hva bør du tenke på når du velger barnehage? Her er oversikten til deg som skal søke for første gang Politikk er aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen. Ettersom det er de statlige organene som står for fastsettelsen av styringsinnholdet, eventuelt de tilsvarende organene på under- eller overnasjonalt nivå, vil politikk i praksis være den virksomheten som skjer i tilknytning til statsorganene. Kort kan man derfor si at politikk gjelder samspillet mellom staten.

fornybare energikilder - Store norske leksiko

Hva er handlingsregelen? Siden 2001 har handlingsregelen fungert som en retningslinje for bruken av inntekter fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland) over statsbudsjettet. Enkelt forklart er handlingsregelen en plan for å sikre en jevn og langsiktig, forsvarlig bruk av oljepengene Strøm - Hva er elektrisk strøm, og hvordan skaper man Hydrogen som energibærer - Norsk Hydrogenforum. Hva betyr sluttet strømkrets? - Naturfagbloggen. Faktaark: tiltak mot skatteparadiser enkelt forklart - Tax Elektrisk resistans - Wikipedia. Slik fungerer Bitcoin [Enkelt forklart 2020. ★ HVA ER VÅR HENSIKT? ★ Hvis vi ser på de gjenstander vi mennesker har laget, ser vi at det i all hovedsak er for at de skal tjene oss. Ser vi på de andre vesener eller ting som Gud har skapt, ser.. Bioenergi er energi vi henter ut fra biomasse, eller enkelt forklart, fra planter og dyr. Slike materialer kan for eksempel være trær, gress, tang og tare, mais, avføring fra husdyr som kyr etc. eller restene fra tømmerhogst

Hva er energi? - Regnmakern

Hva er Energi? Les Svar og Definisjon på hva Energi er

Hva er en kjertel enkelt forklart? Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Jente, 14 år. account_circle. Jente, 14 år. SPØRSMÅL. Hva er kjertel kan noen si kan det. account_circle. SVAR. Besvart 21.09.2020 18:52:27. Hei jente 14 år. En kjertel er en klump med celler som lager et stoff som trengs et annet sted i kroppen DevOps er ikke begrenset til én enkelt rolle. Alle som tar del i hver applikasjonslivssyklusfasen, må omfavne DevOps-kulturen. Men i enkelte organisasjoner er det et par personer eller team som kun fokuserer på å muliggjøre automatisering, definere praksiser og implementere CI/CD-datasamlebånd

Hva er kabinettsspørsmål? Enkelt forklart: kabinettsspørsmål er et pressmiddel en regjering kan bruke overfor Stortinget for å få vedtatt en sak det ikke er flertall for. Når en regjering stiller kabinettsspørsmål, sier den at dersom vi ikke får flertall for vårt forslag, så vil vi gå av Se over hva som må gjøres og hvem som er ansvarlig. Bli enige om når det dere bestemmer skal bli gjort og hvordan det skal følges opp, og glem ikke å bestemme tid for neste vernerunde. Har du vernerunden liggende i et digitalt HMS-system er den tilgjengelig for alle impliserte, og oppgavene kan tilegnes hver enkelt i systemet Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine Hva er velferdsstaten? Dagens norske velferdssystem ble til på 1950- og 1960-tallet. Da ble trygdesystemet vårt og de offentlige tjenestene innen helse-, sosial- og utdanningssektorene utbygd. I 1957 fikk vi alderstrygden, og i 1967 fikk vi folketrygden, selve hjørnesteinen i den norske velferdsstaten Hva er formålet med skatt? Skatt brukes for ulike formål. Først og fremst skal de dekke samfunnets utgifter. For det andre skal de brukes som et middel for å utjevne forskjeller mellom de som tjener mindre og de som tjener mer, ved at man må betale mer skatt jo mer man tjener. Hvilke konkrete tiltak brukes skatt til

energi - Store norske leksiko

Dette er kromosomer som inneholder arvestoffet deoksyribonukleinsyre, eller DNA som det forkortes, bundet til protein. Hvert enkelt kromosom består av et opp til flere centimeter langt DNA-molekyl. Fem ulike basiske proteiner (histon) pakker DNA i små knuter som kalles nukleosomer. Dette er grunnenheten i kromosomet Et enkelt eksempel på kybernetisk teknologi er en termostatstyrt varmeovn. I 1947 ble begrepet cybernetics (på norsk kybernetikk) lansert av den amerikanske matematikeren Norbert Wiener. Han lot seg inspirere av det greske ordet kybernetes, Hvordan man påvirker systemet er selvsagt helt avhengig av hva slags system det dreier seg om Hva er kols? Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en sykdom som kjennetegnes ved at lungefunksjonen er varig nedsatt fordi luftveiene er blitt trange. Dette medfører at det er tungt å puste. Kols blir ofte brukt som en fellesbetegnelse på kronisk obstruktiv bronkitt og emfysem Hva er EØS-avtalen? Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, EØS, er en avtale som Norge inngikk med EU i 1994. 70 prosent av norsk import og 80 prosent av norsk eksport skjer med EU-landene. Gjennom ordningen med EØS får Norge fri adgang til EUs indre marked, og de fire frihetene: fri utveksling av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Enkelt forklart er svevestøv en fellesbetegnelse på alle partikler som svever i lufta over en bestemt tid. Svevestøv er de minste og mest farlige partiklene vi finner i ute- og innelufta. Grunnen til at svevestøvet utgjør de mest helseskadelige partiklene i lufta, er at de ikke faller så fort til bakken og derfor lettere kan nå ned i lungene Enkelt forklart er det en rettslig bindende regulering basert på lover. En kan kanskje også kalle det en nærmere og mer detaljert forklaring av hvordan en lov skal utføres. Med andre ord er internkontrollforskriften en regulering av HMS-lovgivningen, som forteller oss nærmere og mer konkret hva internkontrollen går ut på, og hvilke krav som stilles Det er også enkelte områder som faller utenfor EØS-avtalen, det gjelder blant annet fisk og landbruk. På disse feltene har Norge egne avtaler med EU. Med tilgang til EUs indre marked er det lettere for norske bedrifter å selge varer i Europa, arbeidere fra hele EØS/EU-området kan jobbe i Norge og tilsvarende kan nordmenn jobbe i hele EØS, og norske studenter kan dra nytte av EUs.

Forside UngEnerg

Linnea Vestre er illustratør og designer med utdanning fra Kunstakademiet i Oslo. Blant bøkene hun har illustrert er Katharina Vestres Det første mysteriet (2018), Jørgen Gravnings Ditt fantastiske hjerte (2018) og Anja Røynes Fysikk - enkelt forklart (2020).Dyrenes rekordbok (2020), der hun både skriver og illustrerer, er hennes første barnebok Her er Trump og Russland-saken enkelt forklart. skrev USA-kommentator Thor Steinhovden i februar i år i sin forklaring på hva riksrett egentlig er og hva som skal til for at en president. Jeg har også skrevet om mail spoofing tidligere. Da forfalsket jeg min egen gmail adresse. Dinside skrev også om spoofing i 2016.. Så dette er ganske enkelt forklart, man utgir seg å være noen andre for å inngi tillitt

Hva er vindkraft UngEnerg

Stikkord: elektrolyse enkelt forklart Hva er elektrolyse. Hva er elektrolyse? Elektrolyse er redoksreaksjoner hvor vi tilfører elektrisk energi for å danne grunnstoffer i nøytral form. Elektrolyse brukes til å framstille metaller av ioner Idrettsutøvere har lenge visst at tilskudd av aminosyrer i kostholdet gir dem et fortrinn i form av utholdenhet og styrke. Siden 1990-tallet har forskning på aminosyrer mer og mer bekreftet de mange helseeffektene aminosyrene har: på blodårene, hår og hud, immunforsvaret, mannlig fertilitet, mental skarphet, samt blodsukker- og fettnivåer. De

Hva bør en samboeravtale inneholde? Ingen samboerforhold er like, derfor bør en samboeravtale alltid tilpasses det enkelte paret. Det finnes flust av maler til samboerkontrakter på internett, og det kan være greit å ta utgangspunkt i en slik - så lenge man har det i bakhodet at den må tilpasses I denne sammenheng er det avgjørende at du er bevisst på hvorfor du henter inn elementer og hva som er hensikten med basistreningen. Grunntekniske ferdigheter Innenfor den enkelte særidrett må man definere hva som er grunnteknikker og hvordan man trener de egenskapene og ferdighetene som er avgjørende for utvikling av de grunntekniske ferdighetene Hva er forskjellen på kondisjonstrening og styrketrening? Alt for å hjelpe hver enkelt bruker til å finne det riktige produktet for hver enkelt. Styrketrening Disse triksene hjelper deg å løfte 10 kg mer. Du trener for å bli større og sterkere, men fremgang er.

Hei! er det noen som kan forklare meg kort hva krysning er? Og hvordan man lager krysningsskjemaer for dominant arv som bare påvirkes av et gen Enkelt forklart er fascismen altså å finne i nasjonalismens ytterkanter. I den fascistiske staten ansees sosiale klasser å være naturgitte og nødvendige rangordninger. Fascismen oppsto som en reaksjon på kommunismen og har blant annet sine ideologiske røtter i den italienske bondekulturen, hvor kommunistenes ideer om å avskaffe eiendomsretten naturlig nok ikke var særlig populær Biomasse består blant annet av karbon og hydrogen og er derfor energifull. Hvor energifull biomassen er, er avhengig av hvor mye karbon og hydrogen biomassen inneholder. Eksempler på ubehandlet biomasse er ved, flis, torv, halm, bark, gjødsel og biogass. En del av denne biomassen kan utnyttes som brensel og kalles da biobrensel eller bioenergi Enkelt forklart: Dette er USA-valget SOL forklarer det amerikanske valgsystemet. Morten Høylo (upublisert) Opprettet tirsdag 26. juni 2018 - 14:16. Del artikkel. Det amerikanske valgsystemet er i beste fall kaotisk og uoversiktelig for oss på denne siden av Atlanterhavet. Hva er forskjellen mellom Republikanerne og Demokratene

Fotosyntese UngEnerg

hei. trenger litt hjelp med å få forklart positivisme. har oppfattet det sånn at det går ut på at man skal holde seg til fakta og observere i stedet for å synse rundt det man vil ha svar på. og er det noen som kan gi meg et eksempel på en positivistisk innstilling en forsker kan innta? har sittet.. Enkelt forklart: Dette må du vite om korona­viruset. Hva er koronaviruset? Og hvor farlig er det egentlig? Smittevernoverlege Preben Aavitsland gir deg svarene Hva er forvitring og erosjon? Erosjon er nedslitning av landflater som skjer naturlig. Erosjon omfatter alle geologiske prosesser hvor materiale på jordoverflaten løsnes, oppløses, og forflyttes fra et sted til et annet med rennende vann, havstrømmer, vind og isbreer Hva er GDPR og hva betyr det for deg? For tiden ruller det inne store mengder e-poster med spørsmål om nye personvernsregler og brukervilkår. Her kan du enkelt bidra med din mening

Hva er solenergi UngEnerg

 1. Koronakrigen enkelt forklart - hva, hvorfor og hvordan. Informasjonen vi får om den pågående Covid-19 pandemien er overveldende
 2. Hva er IoT? Forsiden Iot Internet of Things enkelt forklart IoT står for Internet of Things og handler om at alle tingene rundt oss kan kobles til internett. Når tingene er koblet til nett kan de koble seg sammen, snakke med hverandre og med omgivelsene. Dette gjør at vi kan fjernstyre.
 3. Hva betyr det at en bakterie er resistent mot antibiotika? Resistens betyr motstand. Resistens mot antibiotika er en egenskap ved bakterier som gjør at de er motstandsdyktige mot virkningen av antibiotika. Antibiotikaresistente bakterier kan leve videre og fortsette å formere seg selv om de utsettes for antibiotika
 4. Venstre er Norges eldste parti og ble dannet 28. januar 1884. Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Sosialliberalismen vokste fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle. Frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre er den sosiale liberalismens kjerne

Vitenskap Hva er Vitenskap ? Hva-er

 1. Hva er genmodifisering? Genmodifiserte organismer, gjerne forkortet GMO, har fått satt inn fremmede gener for at de skal få andre egenskaper, eller de har fått gjernet gener for å slippe uønskede egenskaper
 2. Coronakrigen enkelt forklart: Hva, hvorfor og hvordan Likevel er det tre spørsmål som skiller seg ut, og som har helt enkle, Hva er Covid-19-pandemien? Det er en krig mot et lite virus som potensielt kan gi verden stor lidelse, og drepe mange millioner mennesker
 3. Baksnakking er enkelt forklart at du sier noe om en person eller flere personer, som oftest negativt, til andre. Det kan for eksempel være at en venninne sier noe negativt om venninnen sin til noen andre i klassen, uten at den venninnen er der og har muligheten til å svare for seg

Hva er et økosystem? Les en forklaring på økosyste

 1. Høyreekstreme partier, bevegelser og aktivister i ulike avskygninger finnes i de fleste land i verden - også i Norge. Denne boka tilbyr en poengtert analyse av høyreekstrem ideologi, dens årsaker og dens samfunnsmessige konsekvenser. Innledningsvis prese
 2. Fettforbrenning - enkelt forklart Det er ikke en enkelt form for trening som er den aller beste, men kombinasjonen, sammensetningen, varigheten og intensiteten av flere som vil gi best effekt. Hvordan man kombinerer og setter sammen dette, er igjen avhengig av hva som er målet ditt:-
 3. Kommunisme (nydanning av latin communis, «felles») er i sin moderne form en politisk ideologi utledet av Karl Marx' teorier og institusjonalisert gjennom Vladimir Iljitsj Lenin under den andre fasen av den russiske revolusjonen (1917). Målet for kommunister er en samfunnsform hvor likhet, frihet og brorskap råder, hvor arbeiderklassen har overtatt produksjonsmidlene, og hvor.
 4. Hva er globalisering? 07. november 2014 av Mariah - Nivå: Vgs Er det noen som kan forklare meg hva globalisering betyr? Brukbart svar (0) Svar #1 07. november 2014 av Olavsilver. Globalisering er en samlebetegnelse for ulike prosesser. Det handler i hovedsak om.
 5. Fysikk er læren om naturlovene, som lar oss forstå hvordan naturen er bygget opp, og hvordan verden fungerer. Selv om de færreste ender opp med å bli fysikere, er det mange som har bruk for.
 6. Postmodernismen er et paradigme og omfatter både vitenskap, samfunn, kunst, og filosofi. Hva er postmodernisme avhenger av om du spør en kunstner, filosof, vitenskapsmann, eller historiker. For meg er kanskje dekonstruksjonismen et av de mest typiske kjennetegnene på postmoderne tenkning
 • Spel mässa 2018.
 • Biola lavfodmap.
 • Fossiler av dinosaurer.
 • Tetti våtromsplater monteringsanvisning.
 • De sju sakramentene ortodoks.
 • Dyrlege skien kjørbekk.
 • Buick riviera 1965.
 • Veiledning a melding.
 • Vill ruccola.
 • Manfred erlandsson twitter.
 • Rune stordal.
 • Bavaria verksted oslo.
 • Odds berechnen formel.
 • Diversity icebreaker spørreskjema.
 • Innovasjon norge københavn.
 • Schlepzig sauna.
 • Hvordan beregne tomteverdi.
 • Fluefiske mandalselva.
 • Billigste mobilabonnement 2017 familie.
 • Pouvoir conjugaison.
 • Tanzschule gayer rottenburg.
 • Hypoproteinämie hund.
 • Galvaniserte rør pris.
 • Paven norge.
 • Pets drammen.
 • Gå til preikestolen med barn.
 • Propranolol virkning.
 • Udi politi oslo.
 • Masa harina norge.
 • Glava våtromsplate.
 • Innvandrere diskriminering.
 • Wikipedia irreversible.
 • Australopithecus sediba.
 • Øyhopping eoliske øyer.
 • Sony interactive entertainment.
 • Romeo and juliet 1996 full movie.
 • Nationalmuseet gratis.
 • Audi a5 sportback 2013.
 • Red star football.
 • Facebook dating app.
 • Spinnenpflanze kaufen.